Ana Sayfa / AİLE & SAĞLIK (Sayfa 30)

AİLE & SAĞLIK

Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Üzerine İlmî Bir Arştırma / Dr. Abdulhak Halim ULAŞ

KARMA EĞİTİM ve TEK CİNSİYETLİ (DEMOKRATİK) EĞİTİM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Özet Son yıllarda yapılan araştırmalarla beyin yapısında cinsiyete bağlı çeşitli farklılıkların varlığı ispatlanmaktadır. Bu farklılıkların her iki cins üzerinde ne gibi etkileri olduğu sorgulanmakla birlikte özellikle öğrenme açısından ortaya çıkan farklılıklar eğitim alanında yapılacak daha etkili reformlar için oldukça önemlidir. Bu …

Devamını Oku »

Hadislerin Işığında Kaliteli Bir Âile

Hadislerin Işığında Kaliteli Bir Âile / Mehlika YAĞMUR Her müşkilimizin halli Kur’ân ve sünnet ile mümkün olduğu gibi bu asrın en mühim yaralarından biri olan sağlıksız âile meselesinin çözümü de ancak Kur’ân ahlâkına ittiba ve İslâm terbiyesine teslim olmaktadır. Herkes üzerine düşeni araştırmalı, öğrenmeli, idrak etmeli ve tatbik etmelidir. Yani …

Devamını Oku »

Akıl batakta, Deccal tabakta /Teodora Doni

Akıl batakta, Deccal tabakta /Teodora Doni Anne tarafından akrabalarım birkaç nesil doğma büyüme şehirliler. Bütün şehirliler gibi onlar da tarımdan, hayvancılıktan anlamıyorlar, tarımsal ve hayvansal üretimin hiçbir aşamasını bilmiyorlar, gıda ile ilgileri sadece tüketicilikleri. Böyle olunca da köyde veya kasabada yaşayan insanlardan çok daha farklı beslenme alışkanlıkları ediniyorlar. Çoğu zaman …

Devamını Oku »

Aile içi anlaşmazlıklarda ‘akla kapı aç, iradeyi elden alma’ anlayışı / Ahmed ŞAHİN

Aile içi anlaşmazlıklarda ‘akla kapı aç, iradeyi elden alma’ anlayışı Okuyucum, aile fertleriyle maruz kaldığı zorluklardan dolayı ümitsizliğe kapılmış, sıkıntılarını anlattıktan sonra da, bu durumda ne yapıp nasıl bir tavır takınacağımı bilemez hale geldim, diye de çaresizliğini eklemiş. Aslında aile fertlerimizle münasebetteki zorlukları çözme konusunda çaresiz değiliz. Ölçülerimiz vardır. Münasip …

Devamını Oku »

Cephane Uğruna Hayatını Feda Eden Ana

Kastamonu Yöresinin Dillere Destan Kahramanı: ŞERİFE BACI CEPHANE UĞRUNA HAYATINI FEDA EDEN ANA / Can ALPGÜVENÇ Kurtuluş Savaşı’nın cepheleri genişledikçe cephane ihtiyacı artıyor, cephelerden Millî Müdâfaa Vekâleti’ne kumandanların gözyaşları ile yazılmış acı telgraflar çekiliyor, yalvaran dille yazılmış cephane talepleri birbirini kovalıyordu. Bu arada İstanbul’dan, düşman işgalindeki depolardan kaçırılan silâh ve …

Devamını Oku »

Erkekler hem ağlar hem hisseder / Mine İZGİ

Erkekler hem ağlar hem hisseder “Gelir bir, gider bir bir, kalır Bir,Gelen gider, giden gelmez bu bir sır…” Bu sırrı anlamak için akıl sahibi olmak yetmez, bir o kadar hisseden bir kalbe, iman eden bir gönle ve amele eden bir bedene ihtiyaç vardır. Yoksa hayat denen bu dehlizde körler ve …

Devamını Oku »

Kadın, ebedî arkadaşından başkasının nazarını celb etmeye çalışmamalı

Kadın, ebedî arkadaşından başkasının nazarını celb etmeye çalışmamalı…   “Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka, yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır. Madem hayat-ı ebediyede dahi …

Devamını Oku »

Yolunu şaşırmış aşk-2 / Mustafa ULUSOY

Yolunu şaşırmış aşk-2 Mustafa ULUSOY Parmaklarının ucunda atıyor hayatın nabzı. Gözlerinde ışıyor yaşam. Güneş senin içinde doğup batıyor. Kar hislerinin üzerine yağıp eriyor.  Karla birlikte sen de eriyorsun, güneşle birlikte her gün battığın gibi.  Ağaçların dallarının ucunda patlayan tomurcuklar kalbinin içinde çiçekleniyor. Yine kalbinde sararıp soluyor çiçekler.  Bulutlar kalbinin üzerinde …

Devamını Oku »

Aile ve Çocuk Terbiyesi / Ayşenur Zehra

İslâmî Hayatta Aile ve Çocuk Terbiyesi / Ayşenur Zehra بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ AİLE Aile, tarihî seyri de nazara alınarak geniş ve umumi açıdan şöyle tarif edilebilir: Dinî ve içtimaî kaidelere uygun evlilikle kurulan doğum veya evlad edinme yolu ile gelen ferdleri de içine alan mezkûr kaidelere göre karşılıklı vazife …

Devamını Oku »

Yolunu şaşırmış aşk-1 / Mustafa ULUSOY

Yolunu şaşırmış aşk-1 Mustafa ULUSOY Şehrin üzerine çökmüş sisin bir türlü dağılmaması misali, dünyasının her köşesine sirayet etmiş bir hüzün, aylardır kalkmıyor üzerinden. Güneş görmeyen soğuk kış gecelerini andıran hayatını kan çanağına dönmüş gözlerinden akan yaşlarla ısıtmaya çalışıyor. Nişanlısı yüz yüze görüşmeye bile gerek görmeden bozmuş nişanı. Birkaç cümleye sığdırılmış …

Devamını Oku »

Babaları Affetmek / Mustafa Ulusoy

Babaları Affetmek / Mustafa Ulusoy Ona “Papatya” ismini uygun görüyorum. En sevdiği çiçek papatya çünkü. Ondan hala çekindiğim ve ona sevimli görünmek istediğim için bu ismi veriyorum. Papatya ile ilk görüşmemiz okkalı bir fırça ile başlıyor. Oda bir önceki hastanın içtiği sigaraların dumanından nefes alınamaz halde. Odayı havalandırmaya fırsat bulamadan …

Devamını Oku »

Ölüm, çocuklara nasıl anlatılmalı? / Selim Gündüzalp

Ölümü Çocuklara Nasıl Anlatmalı / Selim Gündüzalp Batı dünyasından elimize geçen ve ölümle alâkalı olan çeşitli yazılar, İslâmiyetin her yaş grubu için ne kadar isabetli müjde ve telkinlerde bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Batılı bir çocuk eğitimcisinin başından geçen çok enteresan bir olay, bu hakikate misâl olarak gösterilebilir. Bu eğitimcinin küçük …

Devamını Oku »

Tatil, eksikleri tamamlamak için fırsat

Tatil, eksikleri tamamlamak için fırsat * Yarıyıl tatili ve ara karneler, bir durum değerlendirmesi yapma adına ailelere fırsat sunar. Yarıyıl tatili ve ara karneler, çocuklarımızın ders başarısını tekrar gözden geçirme vebir durum değerlendirmesi yapma adına bize bir fırsat sunar. Tatil, aynı zamanda bir toparlanma zamanıdır. Bu dönemde sonuç ne olursa …

Devamını Oku »

Kadın ve Cihad / Metin KARABAŞOĞLU

Metin KARABAŞOĞLU Kadın ve Cihad Yaşadığı zamanın hâkim anlayış ve yaşayış biçiminin her insanı bir şekilde etkilediğini bizatihî kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İnsanın bir açıdan ‘ibnü’z-zaman’ olduğu bir gerçek; çocuğu, anne ve babasından da çok, yaşadığı zaman ve zemin etkiliyor. Durum bu olduğuna göre, bir açıdan ‘feminizm çağı’ diye de anılmayı …

Devamını Oku »

Çocuk Eğitiminde Nimete Saygı / Ali ÇANKIRILI

Çocuk Eğitiminde Nimete Saygı / Ali ÇANKIRILI Aile eğitimi sırasında çocuk, anne babanın sözlerinden çok davranışlarından etkilenir. Onları taklit ederek sosyal davranışlar kazanır. Anne baba çocuğa ahlâki davranışlar kazandırmak için her gün pek çok şey söyler, nasihatler eder. Eğer anne baba bu sözleri ve nasihatleri günlük hayatında yaşamıyorsa, çocuğun öğrendikleri …

Devamını Oku »