Ana Sayfa / AİLE & SAĞLIK / Sağlık (Sayfa 10)

Sağlık

Şifa hakkında

Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi ve ilâcı anlamında bir Kur’an terimi. Sözlükte “bir hastalığı tedavi etmek, hastayı iyileştirmek” anlamında masdar olan şifâ, “hastalıktan kurtulma, iyileşme; ilâç” mânasında isim şeklinde kullanılır. Kelime mecazen “cehalet hastalığını giderme” anlamına da gelir. Kur’an’da şifa kelimesi türevleriyle birlikte dört yerde dinî-ahlâkî (et-Tevbe 9/14; Yûnus …

Devamını Oku »

İlm-i Nebât

İLM-İ NEBÂT Bitkilerin türleriyle morfolojik ve fizyolojik yapılarını tıp, eczacılık ve tarımla ilişkileri içinde inceleyen ilim, botanik. Bitkiler hakkındaki araştırmalar, İslâm bilim tarihinin ilk yıllarına kadar uzanan bir geleneğe sahiptir. Müslüman Araplar’ın kendi çevrelerindeki bitki örtüsüyle ilgili tecrübeleri, lugat âlimlerinin bu konunun terminolojisini erken tarihlerden itibaren kayda geçirmeleri, İslâm öncesi …

Devamını Oku »

Aralıklı açlık diyetleri eziyet mi şifa mı?

OSMAN MÜFTÜOĞLU Şu kesin: Mevcut diyetlerin çoğu maalesef işe yaramıyor! Yarasalar da kaybedilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. Bu nedenle diyetler için de “eskiyi eskide bırakıp yeni şeyler düşünmenin” zamanı çoktan geldi ve burada da “Yeni şeyler mi aramalı?” yoksa tam da tersine “Eskiye mi dönmeli?” sorusunu sorarak işe başlamamız lazım. …

Devamını Oku »

İslam Tarihinde Tıp – 5: / Osmanlı Dönemi

OSMANLI DÖNEMİ Bugüne ulaşabilen İslâm hastahanelerinin çoğu Osmanlılar’a ait olanlardır. Özellikle XVI-XVII. yüzyıllarda dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri haline gelen Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş topraklarında da yine halk, ordu ve saray mensupları için bîmâristan, bîmârhâne, tımarhane, şifahane veya dârüşşifâ denilen hastahaneler tesis edilmiştir. XVI. yüzyılda İstanbul Kasımpaşa Tersanesi’nde Osmanlı donanması …

Devamını Oku »

İslam Tarihinde Tıp – 4: / Moğol, İran, Hint

MOĞOL İRAN HİNT Selçuklu hastahanelerinin tesirleri yalnız Avrupa’ya münhasır kalmamış, Yakındoğu’nun hemen tamamından Uzakdoğu’ya kadar yayılmıştır. Bunda İlhanlılar döneminden itibaren Selçuklu hastahanelerini örnek alarak Amasya, Sivas, Tebriz, Hemedan, Sultâniye, Şîraz ve Bağdat gibi birçok şehirde çeşitli hastahaneler kuran Moğollar’ın büyük rolü olduğu muhakkaktır. İlhanlılar’dan Olcaytu Han’ın veziri hekim ve tarihçi …

Devamını Oku »

Siyez Bulguru Nedir, Faydaları Nelerdir?

SİYEZ BULGURU NEDİR? Siyez bulguru buğdayların atası olarak bilinen 10 bin yıllık geçmişi olan bir buğday çeşididir. Siyez bulgurunun en önemli özelliklerinden biri de genetiği bozulmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Siyez bulguru ülkemizde Kastamonu civarlarında yetiştirilen ve yörede meşhur bir bakliyattır. Faydaları saymakla bitmeyen siyez bulgurunun tadı da bir o …

Devamını Oku »

İslam Tarihinde Tıp – 3: Selçuklu Dönemi

SELÇUKLU DÖNEMİ Selçuklular’ın 1055’te Doğu İslâm dünyasının hâkimi ve koruyucusu olarak Çin ve Hindistan’dan Akdeniz’e kadar yayılmalarının sadece Türk-İslâm tarihi için değil Avrupa tarihi için de bir dönüm noktası teşkil ettiği, ancak son zamanlarda yapılan araştırmaların ışığında anlaşılmaya başlamıştır. Avrupa’da Rönesans devrinin doğmasında Türkler’in oynadığı rol etraflıca incelendiğinde Selçuklular’ın Avrupa …

Devamını Oku »

İslam Tarihinde Tıp – 2: / Mağrib ve Endülüs

Mağrib ve Endülüs’te kurulan bîmâristanların hemen hiçbiri eski haliyle bugüne kadar ulaşmamıştır. Tunus’ta bulunan en eski bîmâristan, Ağlebî Emîri I. Ziyâdetullah (817-838) tarafından Kayrevan şehrinin Dimne mahallesindeki büyük caminin yakınında tesis edilmişti. Bu bîmâristan hasta koğuşları, ziyaretçilerin bekleme odaları ve bir küçük mescidle dinî derslerin verildiği bir dershaneden meydana geliyor …

Devamını Oku »

İslam Tarihinde Tıp-1: İlk Dönem, Emevi, Abbasî Dönemleri

İlk İslâm bîmâristanının Hz. Peygamber (sav) tarafından, Hendek Gazvesi sırasında yaralanan Sa‘d b. Muâz (ra) ve diğer yaralı sahabeler (ra) için seyyar savaş hastahanesi (hastanesi) olarak kurulduğu eski İslâm kaynaklarında şöyle anlatılmaktadır: “Hz. Peygamber (sav) yaralanan Sa‘d b. Muâz’ı (ra), kendi mescidinde bulunan ve Eslem kabilesinden Rufeyde el-Ensâriyye (ra) adındaki …

Devamını Oku »

Maddî ve Manevî Şişmanlığın Gerçek Reçetesi

Dr. Ender SERİN’in yazısı Oruç ve Sünnet İsrafın sınırını anlamak için Resulullah’a (SAV) kulak verelim, buyurdular ki: “Ademoğlu, mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak (nefsinin galebesiyle) illa da (mide doldurma işini) yapacaksa bari onu üçe ayırsın; üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte …

Devamını Oku »

Dünyayı zehirlemeden bahçenizi böceklerden kurtarmak için 8 fıtrî ve ev yapımı insektisit

Dünyayı öldürmeden bahçenizi böceklerden kurtarmak için 8 doğal ve ev yapımı insektisit Bu evyapımı pestisitler zararlı böceklerden kurtulmanıza yetecek kadar etkili; sizi ve ailenizi zehirlemeyecek kadar güvenlidir. 1- Yağ spreyi Bitkisel yağı sıvı sabun ya da rendelenmiş el sabunu ile karıştırarak yaptığımız bu ev yapımı insektisit yaprak bitleri, akarlar ve …

Devamını Oku »

Mehmed Feyzi Efendi’den Sağlıkla İlgili Tespit ve Tavsiyeler

Mehmed Feyzi Efendi’nin Tıpla İlgili Bazı Görüş ve Tavsiyeleri “İlme, ulemâya hürmet edilmeye edilmeye bu hale geldik. İlimden, ulemâdan uzak kalanlara Allah Teâlâ şu belaları musallat eder:       a) Başlarına bir zâlimi musallat eder b)- Adı bilinmedik hastalıklar verir c)- İşlerinde kesat (bereketsizlik) olur d)- En kötüsü ve en …

Devamını Oku »

Her Gün Kullanılan En Kirli 10 Nesne

Hijyen, temizlik ve buna bağlı sağlık konularında çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulan, hiçbir yere ve makama bağlı olmayan Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılar ile gıda ve tüketici dernekleri üyelerinden oluşuyor. Tüketicileri ve kamuoyunu uyarmayı, bazı noktalara dikkati çekmeyi amaçlayan konsey, 2014 yılında uygulamaya soktuğu “hijyen avcıları”nın tespitleriyle halkın sıklıkla kullandığı, sağlık açısından …

Devamını Oku »

Rukye nedir?

Rukye (Kur’an ile tedavi) hakkında bilgi verir misiniz? Çocuğun ahlaklı olması için Kur’an-ı Kerim okumak veya yazıp çocukların üzerinde taşıtmak caiz mi? Not: Rukye hakkında ansiklopedik bilgi için alttaki makaleye bakınız. Âyetü’l-Kürsi, İhlas, Felak, Nas, Fatiha gibi sûreleri veya âyetleri okuduğu zaman, Peygamberimiz (sav)’in sağına-soluna, önüne-arkasına, ellerine ve hasta olan …

Devamını Oku »

Kastamonuluların bypass için başka illere gitmelerine gerek yok!

Bypass için Ankara’dan üstat ekip gelecek Devlet hastanesi yeni binada hizmete girmesiyle birlikte meyvelerini vermeye başladı, büyük çoğunluğunu anjiyo vakalarının oluşturduğu şehir dışı sevkler yarı oranında düştü, bypass için ise Ankara’dan dalında isim yapmış isimler gelecek… Hastanemizi geliştirmek ve işlevini artırmak biraz da cümle halkımızın göstereceği destek ve teveccühe bakıyor. …

Devamını Oku »