Ana Sayfa / KASTAMONU

KASTAMONU

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin iki eserini tespit etti

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, Hiz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin iki eserini gün ışığına çıkardı. El yazma olan eserler astronomi alanında hazırlanmış. Eserlerin isimleri: * Risâle fî Maʻrifet-i Vazʻi’l-Mukantarât ve * Risâle fi’r-Ruhâme Şeyh Şa’ban-ı Kadı’nın İstanbul’da medreselerde eğitim verdiği dönemde beyinleri yetiştirmek için bu iki eseri …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Dinî Eğitimi Destekleyen Bir Müessese: Zâviye Vakıfları (xvı. Yüzyıl

KASTAMONU’DA DİNÎ EĞİTİMİ DESTEKLEYEN BİR MÜESSESE: ZÂVİYE VAKIFLARI (XVI. YÜZYIL) Makale: Abdullah ÇAKMA Uzm. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fak. Özet Sultan II. Mehmed tarafından 1461’de kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Kastamonu, bu tarihe kadar birçok Türk-İslâm kültürüyle tanışmış ve bu durum Kastamonu’nun günümüzde kadim bir medeniyete sahip olmasına …

Devamını Oku »

1924 Yılı Karadeniz Bölgesi “Pamuk İpliği Pazarı” Araştırma Raporu

Makale: Oya SİPAHİOĞLU Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. 1924 Yılı Karadeniz Bölgesi “Pamuk İpliği Pazarı” Araştırma Raporu ÖZET Ege bölgesi 19. Yüzyıl başlarından itibaren pamuk üreticisi bir bölge ve buna bağlı olarak da pamuk ipliği ve pamuklu kumaş ticareti merkezlerinden biri olmuştur. İzmir’de 1800 lerde kurulan yabancı sermayeli iplik …

Devamını Oku »

Candaroğlu Celaleddin Bayezid Dönemine Ait İki Kitabeye İlişkin Tashihi Gereken Bazı Hususlar

Makaleyi aslından okumak için alttaki başlığı tıklayınız. (Özellikle Arapça ibareler için tavsiye ederiz.) Candaroğlu Celaleddin Bayezid Dönemine Ait İki Kitabeye İlişkin Tashihi Gereken Bazı Hususlar Yazar: Arş. Gör. Ahmet GEDİK Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Candaroğlu Celâleddin Bayezid Dönemi (1361-1385)’ne ait Kastamonu Araç Kötürüm Bayezid Câmii’nin inşâ kitâbesi ile Sinop …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Kazancılık ve Bakırcılık: Üç Tarihî Külhan Kazanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Bayraktar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Makalenin tamamı için alttaki başlığı tıklayınız. Kastamonu’da Üç Tarihî Külhan Kazanı Özet Bu çalışmada, Kastamonu il merkezinde bulunan üç tarihî hamama ait külhan kazanı tanıtılıp değerlendirilecektir. Bunlar İsmail Bey (Kurşunlu) Han’da sergilenen Kastamonu Vakıf Hamamı külhan kazanı, …

Devamını Oku »

Kastamonu Müzeleri

Arkeoloji Müzesi: Müze, 1917 tarihinde Milli Mimari akımının kurucusu Mimar Kemaleddin Bey’in planını çizdiği binada hizmet görmektedir. 1945 yılında müze, depo olarak hizmete başlamış 1951 yılında da resmi açılışı yapılmıştır. Eser sayısı bakımından ülkenin önde gelen müzelerinden biri olan Arkeoloji Müzesinde 2008 rakamlarıyla 50’bini sikke olmak üzere 51.874 (50.545-1329) eser …

Devamını Oku »

Örnek Bir Kastamonu Milletvekili / Hamdi NALBANT

    İsmail Mahir Efendi, 1869’da Kastamonu- Araç İlçesi Boyalı Nahiyesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde doğdu.¹ Medrese eğitimi gördü. Daha sonra Kastamonu Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde öğretmenlik ve daha sonra Selanik Öğretmen Okulu’nda müdürlük yaptı. Selanik’te İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul …

Devamını Oku »

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu ve İstatistikler

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu Kastamonu nüfusu bir önceki yıla göre 4.572 azalmıştır. Kastamonu nüfusu 2017 yılına göre 372.373‘dir. Bu nüfus, 184.289 erkek ve 188.084 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,49 erkek, %50,51kadındır. Kastamonu Nüfus Yoğunluğu Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2‘dir. Kastamonu Nüfusu 2018 Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu Yıl Kastamonu Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu …

Devamını Oku »

Kastamonu Merkez İlçe 2017 Ayrıntılı Nüfus Bilgileri (2018 Verileri)

KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU Kastamonu ili merkez ilçesinin 2017 (2018’de açıklanan) ilçe toplam nüfusu: 145.754. KASTAMONU ili merkez ilçesinin ilçe genel toplam erkek nüfusu 71.694, KASTAMONU ili merkez ilçesinin ilçe genel  toplam kadın nüfusu 74.060. İlçe merkezinin nüfusu 116.737. Bu Merkez nüfusun 57.250’si erkek, 59.487’si kadın nüfustur. İlçenin Belde/Köy Toplam nüfusu …

Devamını Oku »

Gümüş Tekin’in Bergüzârı Bir Kent: Kastamonu!

Yazar: Meryem Aybike Sinan Ilgaz Dağları’nın omuzladığı Çankırı ve Kastamonu şehirleri dağın eteklerinde kendi kaderlerini örerlerken Kastamonu’nun bahtına dağ eteğine yayılmış¸ kırmızı kiremitli çatılı¸ serin bahçeli evler düşmüştür. Kastamonu eskiyi yeniyle barıştırmış¸ eskiyi kalbinde mühür gibi taşıyan¸ eskiyi en iyi muhafaza etmeyi başarmış bir kenttir. Şehir Danişment Beyliği zamanında merhaba …

Devamını Oku »

Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim

HATTAT KEVKEB MEHMED EFENDİ’NİN TALEBESİ HATTAT DERVİŞ HÜSEYİN EFENDİ’YE AİT BİR KUR’ÂN-I KERİM Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim Kastamonu tarih …

Devamını Oku »

Antikçağ Kaynaklarında ve Sonraki Seyahatnâmelerde Kastamonu Kıyıları

Yazan: Murat KARASALİHOĞLU∗ ∗ Arkeolog, Kastamonu Valiliği Kent Tarihi Müzesi, Kastamonu, [email protected] Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Antikçağ Kaynaklarında ve Sonraki Seyahatnâmelerde Kastamonu Kıyıları Özet: Antikçağda Paphlagonia Bölgesi’nin sınırlarında yer alan Kastamonu, günümüzde Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içinde kalır. Altı ilçesi bulunan Kastamonu şehrinin Karadeniz boyunca 170 km’lik …

Devamını Oku »

Çobanoğulları Uc Beyliği Dönemine Ait Gideros Fetihnâmesi (683 / 1284): Çeviri ve Değerlendirme

ÇOBANOĞULLARI UÇ BEYLİĞİ DÖNEMİNE AİT GİDEROS FETİHNÂMESİ (683 / 1284): ÇEVİRİ VE DEĞERLENDİRME Yazanlar: Cevdet YAKUPOĞLU Namiq MUSALI Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Çobanoğulları Uc Beyliği Dönemine Ait Gideros Fetihnâmesi (683 / 1284) : Çeviri ve Değerlendirme Özet Malazgirt Zaferi’nin ardından Selçuklularla Bizans arasındaki çekişmelere sahne olan Kastamonu …

Devamını Oku »