Ana Sayfa / KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu Taşköprü İlçe Merkezinde Yer Alan Geleneksel Kapı Tokmakları

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDE YERALAN GELENEKSEL KAPI TOKMAKLARI * Özet Taşköprü İlçe merkezinde yer alan ve her geçen gün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan geleneksel konut mimarimizin vazgeçilmez unsurları arasında bulunan kapı tokmakları önemli bir yer tutmaktadır. Bir zamanlar evlerin cümle kapıları üzerinde yaygın olarak görmeye alışık olduğumuz bu …

Devamını Oku »

1288 (m.1871) Tarihli Kastamonu Vilâyet Salnâmesine Göre Kastamonu Vilâyeti

1288 (M. 1871) TARİHLİ KASTAMONU VİLAYET SALNÂMESİNE GÖRE KASTAMONU VİLÂYETİ * ÖZET Tanzimat’ın ilanı ile başlayan dönem Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir sürecin başlangıcıdır. Çünkü bir yılın veya geçmiş birkaç yılın bütün olaylarını, her tür icraatını, istatistik, ziraat, ticaret, sanayi, iktisat, tarih, fen ve biyografi bilgilerini özet halinde içerecek şekilde …

Devamını Oku »

Nasrullah otoparkı!

Nasrullah Meydanı projesinin hukuki süreç tamamlanana kadar durması sonucunda alan hiç hesapta kitapta olmayan yeni bir işleve sahip oldu… Açık ve beleş otopark. İlk etapta bir kaç motorlu araca hizmet vererek siftah yapan Nasrullah otoparkı, halkımız baktı ki hiç tavuğuna “kışt” diyen yok, kısa sürede kapasitesini artırdı… 10-15 tomofilin lafı …

Devamını Oku »

Ahmed İhsan TOKGÖZ

AHMED İHSAN TOKGÖZ (1867-1942) Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı. Aslen Kastamonu’nun Taşköprü kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını almıştır. Babasının memuriyette bulunduğu Erzurum’da doğdu. Büyük babası İstanbul defterdarı Muhtar Efendi, babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, Kastamonu, İstanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul …

Devamını Oku »

Kastamonu Kütüphaneleri: Kitap Hapishaneleri

Kastamonu Kütüphaneleri: Kitap Hapishaneleri (1921) * İsmail Hakkı (Uzunçarşılı); Muallim İsmail Hakkı ve İsmail Hakkı isimleriyle 1921-1922 yılları arasında Açıksöz’de yazmıştır. Osmanlı Tarihi hakkında araştırmalar yapmış değerli tarihçilerimizden birisidir. 1921-1922 yıllarında Kastamonu Sultanisi’nde tarih öğretmenliği görevinde bulunmuştur. Açıksöz gazetesinde tarih alanında 69 makalesi ve mizahî nitelikte “Hezardinar” mahlasıyla yazdığı 51 …

Devamını Oku »

Az bilinen kaynaklarda Milli Mücadele Kastamonu’su

Derleme: Fahri Özbek  Amerikalı bayan yazar Ann Bridge, «Dark Moment» adlı eserinde İnebolu – Ankara yolculuğunu gerçek şekilde canlandırabilmek için, İnebolu’dan Ankara’ya kadar olan yolu kağnı kolu ile beraber ve Kurtuluş Savaşı sırasında konaklanan yerlerde konaklayarak yolculuk yapmıştır. Yazar’ın , «Devrim Yolu» adını verdiği İnebolu-Ankara karayolundaki silâh ve cephane ulaşımını …

Devamını Oku »

“Paflagonya-Kastamonu Edebiyat Günleri”

Kastamonu’da Edebiyat Kastamonu’da edebiyat… Kulağa çok hoş geliyor aslında, bölge, ülke hatta dünyanın yazın kalbinin bir süreliğine de olsa Kastamonu’da atıyor olması. Keza bundan birkaç yıl önce yazmıştık “Kastamonu için bir marka: Edebiyat” diye… Çünkü böyle bir alt yapıya sahip bir kent Kastamonu… Hem geçmişten getirdiği divan şairinden halk ozanına …

Devamını Oku »

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hâfız Ömer AKÖZ Hocaefendi

KASTAMONULU KIRAAT ÂLİMİ HAFIZ ÖMER AKÖZ * * Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Kastamonu Üniversitesi) * Mehmet UZUN (Milli Eğitim Bakanlığı) DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ Hafız Ömer Aköz, 27 Haziran 1889 (1305) yılında499 Kastamonu’da doğdu. Babasının adı Osman Efendi, annesinin adı Zâhide Hanımdır. Dedesinin ismi İbrahim, dedesinin babasının ismi Mehmed’dir. …

Devamını Oku »