Ana Sayfa / KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonu Masalları

KASTAMONU MASALLARI (Araştırma-İnceleme-Metin) ve Kastamonu’daki Masal Anlatıcılarının Üslûp Özellikleri Yazar: Sagıp ATLI  İki ayrı araştırmanın tamamını okumak için alttaki başlıkları tıklayınız: 1.Kastamonu Masalları 2. Kastamonu’daki Masal Anlatıcılarının Üslûp Özellikleri Araştırmaya konu olan masallardan biri: Not: Masal metinlerinde ciddi derecede Kastamonu ağzı hataları mevcut olmakla birlikte, değerli bir araştırma olduğunu ifa etmek isteriz. (kastamonur.com) …

Devamını Oku »

Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi ve Vakıfları

TEFSÎRÎ MEVLÂNA MUSTAFA VE VAKIFLARI Ebu-Hafs HADDÂDÎ (Çilingir baba) Yazan: Hüseyin Sıdkı KÖKER Nâfia Vekâleti Şirket ve Müesseseler Başmürakıbı Bir bölümünü burada yazdığımız makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi On yılı aşan bir zamandan beri Tosya ve Devrez çevresi tarihini tesbit için çalışmaktayım. …

Devamını Oku »

Ahî Mustafa

Ahi Mustafa Kimdir? Kastamonu’ya bağlı Küre’de yaşayan Ahi önderle­rinden biri idi. XV. yüzyılda yaşayan Ahi Mustafa, Küre vakıfları içinde yer alan Himmeti Zaviyesi mensuplarındandır. Bu zaviye, ahilerin etkin ol­duğu bir zaviyedir. Ahi Mustafa ve oğulları, zaviye vakfında mütevellilik görevlerini icra etmişler ve Küre’nin sosyal, kültür ve üretim tarihinde önemli görevler …

Devamını Oku »

Unut(tur)ulmuş Marşlarımızdan.. / Hamdi NALBANT

TARİHİMİZİN UNUT(TUR)ULMUŞ SAYFALARINDAN UNUT(TUR)ULMUŞ BİR MARŞIMIZ: BALKAN IRMAKLARI MARŞI  Hemen hemen her konuda yazmış olan rahmetli İhsan Ozanoğlu, marşlarımız için de bir eser yazmış. Eliyle yazdığı bu eserde Osmanlı mirası ve cumhuriyet sonrası döneme ait pek çok marşı biraraya getirmiş ve bu marşlarla ilgili açıklamalar da yapmış. Bir arşiv niteliğinde …

Devamını Oku »

Kastamonu Basınının Tarihçesi

Kastamonu’da Gazeteciliğin Kısa Tarihi * Yazar: Vehbi KAHVECİ Gazete, dergi gibi basın yayın organlarının insanlık tarihi açısından önemi inkâr edilemez bir boyuttadır. Gazete ve dergi türündeki basın yayın organları konumuz dahilinde olanlardır. Gazete ve dergiler içerik açısından farklılıklar göstermektedir. Ancak temel amaç; topluma her türden haberi aktarmak, insanları bilinçlendirmek için fikir yazıları yazmak vs. …

Devamını Oku »

KASTAMONU’DA YIKANMA KÜLTÜRÜNÜN MEKÂNA YANSIMASI

KASTAMONU’DA YIKANMA KÜLTÜRÜNÜN MEKÂNA YANSIMASI Yazıyı okumak için alttaki başlığı tıklayınız. KASTAMONU’DA YIKANMA KÜLTÜRÜNÜN MEKÂNA YANSIMASI Çalışmadan kısa bir bölüm: KASTAMONU’DA YIKANMA KÜLTÜRÜ VE MEKÂNLARI Kastamonu, Kuzey Batı Anadolu‟nun tarihi ulaşım yollarının dışında kalmış, deniz seviyesinden 790 m yükseklikte Ilgaz Dağı‟nın Kuzeyinde, Kastamonu Çayı‟nın açtığı Karaçomak Vadisinde kurulmuş tarihi bir …

Devamını Oku »