Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Bilgi-Belge

Bu Ne Zenginlik? Kastamonu Kültür Envanteri

KASTAMONU KÜLTÜR ENVANTERİ – I ÜZERİNE “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu’muzun neden böyle bir seçime layık olduğunu gözler önüne seren bir eserin basıldığını ve tanıtım toplantısının 6 Şubat 2019 tarihinde yapıldığını Kastamonu gazetemizde okuyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rica ettim. Eksik olmasınlar süratle gönderdiler: Kastamonu Kültür Envanteri …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Asa Suları

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öz Su, hayatımızı idame ettirmede en önemli maddedir. Ayrıca ilk çağlardan beri şifalı suların kullanıldığı yapılan kazılarda görülmektedir. Kaplıca ve içmelerden başka şifalı olduğuna inanılan kutsal sular da vardır. Bu suların şifa verici etkileri inanışlara, …

Devamını Oku »

Belgeler Arasında Kısa Kısa Kastamonu Notları

Kastamonu Dãrü’l-hadîs Medresesi 1900’lü yılların başında Kastamonu Dar’ülhadis Medresesi, müderrisler ve bevvâb (kapıcı) Dar’ülhadis Medrese ve Kütüphanesi bugünkü Gazipaşa İkokulu çevresindeydi.Medrese sisteminde en üst seviyede bulunan darülhadislerde hadis ilimleri, kavli,fiili ve takriri sünnetler okutulurdu. Dãrülhadislerin ilk örneği Çankırı’da 1074 yılında açılmıştır. Bugün Taşmescit diye anılan Cemaleddin Ferruh Şifahânesi bünyesinde bulunuyordu.. …

Devamını Oku »

Tosya Vakıfları

VAKIFLAR TARİHİNDE TOSYA Hüseyin Sıdkı KÖKER Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi Reisliğinde Uzman . Tosya, vakıflar tarihi için zengin bir meşherdir. Yerüstü ve yeraltı âbide ve şâhideleri boldur. Roma ve Bizans kalıntılarından epeyceleri mevcuttur. Fakat, sosyal ve ekonomik gelişmelerde, tabiî âfetler sebebiyle sık ve çok değişiklikler olmuştur. Bu yüzden de tarihi …

Devamını Oku »

Kastamonu Halk ve Evliya Dualarından Örnekler

Kastamonu Halk Dualarından Örnekler (Görüşmeler sırasında katılımcılardan elde edilmiştir) -Allah ne muradın varsa versin. -Allah gönlüne göre versin. -Allah’ım! İki gün yatak üçüncü gün toprak. –Allah komşuma beş bana da bir versin. -Allah’ım! Bahar güneşi kızımın, güz güneşi gelinimin olsun. -Allah zorda-darda bırakmasın. –Elin ayağın dert görmesin, kemik yalayasın. -Allah …

Devamını Oku »

Kastamonu Hapishanesi ve Hastanesi (Osmanlı)

Kastamonu Hapishanesi  2. Abdülhamid dönemi hapishane yapılarından günümüze ulaşabilen en iyi örneklerden biri Kastamonu hapishanesidir. Yapı, 1886 yılında mevcut olan hapishanenin yanmasından sonra dönemin Valisi Abdurrahman Paşa’nın emriyle 1888 yılında yeniden yapımına karar verilerek temeli atılmıştır. Yapı, hükümet konağının bulunduğu meydanda yer alıp iki katlı, orta kısım açık avlulu, kâgir …

Devamını Oku »

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî nitelikli Kastamonu gazetesi basılmış. Gazetenin yayını 1937’ye kadar sürmüş; sonra matbaa kapammış. Matbaa ilk önceleri kiralık binalarda faaliyet göstermiş; vali Abdurrahman Paşa kârgir yeni bir bina yapımına karar …

Devamını Oku »

Meddah Aşkî Efendi’den İki Kastamonulu Hikâyesi

Notumuz: Bu hikâyeler, V. A. Gordlevski’nin “İzbrannıe Soçineniya” (Seçilmiş Eserler) adlı kitabından çevrildiği, hatta tercümenin tercümesi olduğu (Aşkî Efendi’den Gordlevski, ondan da tekrar Türkçeye çevrildiği) cihetle dili elbette bir meddahın anlatımındaki lezzetti vermeyecektir. Aşkî Efendi’nin hikâyesinin özeti niyetine okunması isabetli olacaktır. (kastamonur.com)  Gelin almak mı sadık köle almak mı? İstanbul’da Sultan …

Devamını Oku »

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Makale Yazarları: Doç. Dr. Mücahit Kaçar Arş. Gör. Mevlüt İlhan Arş. Gör. Ahmet Akdağ Biyografik kaynaklarda Kastamonulu oldukları kaydedilmiş kişilerin birçoğu Türk edebiyatına eser kazandırmış âlim veya şâir kimselerdir. Söz konusu eserlerden bir kısmı araştırmacılar tarafindan tespit edilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu eserlerin dışında da yazma eser kütüphanelerinde …

Devamını Oku »

İnebolu Halk Kültüründe Doğum Âdetleri

Yazar: Elif SAYGI Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Makaleyi indirip okumak için tıklayınız (…)  İnebolu’da doğumla ilgili âdet, uygulama ve pratiklere bugün de devam edilmektedir. İnebolu halk kültüründe doğum âdetlerini halk hekimliği açısından doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere üç bölümde inceleyeceğiz. Doğum Öncesi İnebolu halk kültüründe …

Devamını Oku »

Kastamonu Fotoğraf Tarihi ve Fotoğrafçıları (1889-1968)

Yazar: Orhan M. ÇOLAK İslâm Sanat Tarih Kültür Araştırma Merkezi-Arşivci Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Kastamonu Fotoğraf Tarihi ve Fotoğrafçıları (1889-1968) Öz 19. yüzyılın önemli buluşlarından olan fotoğraf, Saray’ın ilgisi ile önce başkent İstanbul’da ve zamanla Osmanlı topraklarında yayılmıştır. Fotoğrafçılık; ticaret, sanayi ve turizmin gelişmesi ile birebir orantılıdır. …

Devamını Oku »

Mehdi Keskin’in Unutamadıkları…

AVUKAT, SİYASETÇİ MEHDİ KESKİN’İN HATIRA SANDIĞININ KAPAĞINI ARALARKEN Kastamonu’nun tanınmış Medine kökenli Devrekânili Keskin ailesinden, Kastamonu Müftülerinden mümtaz insan Ahmet Keskin’in (1910-1986) oğlu, 1973-1977 TBMM Kastamonu Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Mehdi Keskin’in Ankara’da 2019’un başında güzel bir kitabı yayımlandı: Avukatlıktan ve Siyasetten Unutamadıklarım, Ankara 2019, 196 s., Ürün Yayınları. …

Devamını Oku »

Kahramanlar Lisesi: Kastamonu Sultanîsi

2018 Aralık sonuna doğru İstanbul’dan kültür adamı, vefalı dost Metin Boyacıoğlu’ndan gene kitap dolu bir kargo geldi. Yılbaşı hediyesi gibi yorumladık. Kargoyu açtığımızda bizi en heyecanlandıran kitap kapağında eski Kastamonu Sultanîsi/İdadîsi/Lisesi (sonraları Abdurrahmanpaşa Lisesi)nin resminin bulunduğu I. Dünya Savaşı’nda Kastamonu Mekteb-i Sultanîsi adlı kitap (Doç.Dr. Nuri Güçtekin, bs. haz. Ömer Hakan Özalp, …

Devamını Oku »