Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ndeki El Yazmaları ve Matbu Eserler

Yazar: Sühendan ARIKAN Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazma eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır. Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar uzanan eserler, yaklaşık 900 yıllık bir …

Devamını Oku »

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Kastamonu’daki Faaliyetleri

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Hayatı ve Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖZET Osmanlı tarihinde Sultan II. Mehmed (1451-1481)’in vefatını müteakip, oğullarından Şehzade Cem ve Şehzade Bayezid arasında vuku bulan taht mücadelesini Bayezid kazanmış ve sekizinci Osmanlı hükümdarı olarak ülke yönetiminde söz …

Devamını Oku »

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi

Fehmeddin DEMİRCİ Müze Araştırmacısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müd.  Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu’da aynı ismi taşıyan külliye içerisinde 4 Mayıs 2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Külliye içinde bulunan kaynaklar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılmıştır. Konağın odalarında Şeyh Şaban-i Veli’nin kişisel eşyaları ile Halvetî …

Devamını Oku »

Tosya’da Yetim Bırakılan Vakfiye ve Unutulan Gelenek “Toyga”

Mer’aşî Abdurrahman Paşa Cami Vakfiyesi…. Meraşi Abdurrahman Paşa Camii Osmanlı’nın Tosya topraklarına vurduğu mühürdür. Sanatlı ve heybetli duruşuyla insanı cezbeder. Cami, 1584 tarihinde Abdurrahman Paşa’nın emri, hayrı ve gayretleriyle, Mimar Sinan’ın çıraklarının da emekleriyle yapılmıştır. Osmanlı döneminde Tosya’da adeta dini bir merkez statüsündedir bu güzide eser… Çevresinde saptayabildiğim üç medrese …

Devamını Oku »

Bu Ne Zenginlik? Kastamonu Kültür Envanteri

KASTAMONU KÜLTÜR ENVANTERİ – I ÜZERİNE “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu’muzun neden böyle bir seçime layık olduğunu gözler önüne seren bir eserin basıldığını ve tanıtım toplantısının 6 Şubat 2019 tarihinde yapıldığını Kastamonu gazetemizde okuyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rica ettim. Eksik olmasınlar süratle gönderdiler: Kastamonu Kültür Envanteri …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Asa Suları

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öz Su, hayatımızı idame ettirmede en önemli maddedir. Ayrıca ilk çağlardan beri şifalı suların kullanıldığı yapılan kazılarda görülmektedir. Kaplıca ve içmelerden başka şifalı olduğuna inanılan kutsal sular da vardır. Bu suların şifa verici etkileri inanışlara, …

Devamını Oku »

Belgeler Arasında Kısa Kısa Kastamonu Notları

Kastamonu Dãrü’l-hadîs Medresesi 1900’lü yılların başında Kastamonu Dar’ülhadis Medresesi, müderrisler ve bevvâb (kapıcı) Dar’ülhadis Medrese ve Kütüphanesi bugünkü Gazipaşa İkokulu çevresindeydi.Medrese sisteminde en üst seviyede bulunan darülhadislerde hadis ilimleri, kavli,fiili ve takriri sünnetler okutulurdu. Dãrülhadislerin ilk örneği Çankırı’da 1074 yılında açılmıştır. Bugün Taşmescit diye anılan Cemaleddin Ferruh Şifahânesi bünyesinde bulunuyordu.. …

Devamını Oku »

Tosya Vakıfları

VAKIFLAR TARİHİNDE TOSYA Hüseyin Sıdkı KÖKER Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi Reisliğinde Uzman . Tosya, vakıflar tarihi için zengin bir meşherdir. Yerüstü ve yeraltı âbide ve şâhideleri boldur. Roma ve Bizans kalıntılarından epeyceleri mevcuttur. Fakat, sosyal ve ekonomik gelişmelerde, tabiî âfetler sebebiyle sık ve çok değişiklikler olmuştur. Bu yüzden de tarihi …

Devamını Oku »

Kastamonu Halk ve Evliya Dualarından Örnekler

Kastamonu Halk Dualarından Örnekler (Görüşmeler sırasında katılımcılardan elde edilmiştir) -Allah ne muradın varsa versin. -Allah gönlüne göre versin. -Allah’ım! İki gün yatak üçüncü gün toprak. –Allah komşuma beş bana da bir versin. -Allah’ım! Bahar güneşi kızımın, güz güneşi gelinimin olsun. -Allah zorda-darda bırakmasın. –Elin ayağın dert görmesin, kemik yalayasın. -Allah …

Devamını Oku »

Kastamonu Hapishanesi ve Hastanesi (Osmanlı)

Kastamonu Hapishanesi  2. Abdülhamid dönemi hapishane yapılarından günümüze ulaşabilen en iyi örneklerden biri Kastamonu hapishanesidir. Yapı, 1886 yılında mevcut olan hapishanenin yanmasından sonra dönemin Valisi Abdurrahman Paşa’nın emriyle 1888 yılında yeniden yapımına karar verilerek temeli atılmıştır. Yapı, hükümet konağının bulunduğu meydanda yer alıp iki katlı, orta kısım açık avlulu, kâgir …

Devamını Oku »

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî nitelikli Kastamonu gazetesi basılmış. Gazetenin yayını 1937’ye kadar sürmüş; sonra matbaa kapammış. Matbaa ilk önceleri kiralık binalarda faaliyet göstermiş; vali Abdurrahman Paşa kârgir yeni bir bina yapımına karar …

Devamını Oku »

Meddah Aşkî Efendi’den İki Kastamonulu Hikâyesi

Notumuz: Bu hikâyeler, V. A. Gordlevski’nin “İzbrannıe Soçineniya” (Seçilmiş Eserler) adlı kitabından çevrildiği, hatta tercümenin tercümesi olduğu (Aşkî Efendi’den Gordlevski, ondan da tekrar Türkçeye çevrildiği) cihetle dili elbette bir meddahın anlatımındaki lezzetti vermeyecektir. Aşkî Efendi’nin hikâyesinin özeti niyetine okunması isabetli olacaktır. (kastamonur.com)  Gelin almak mı sadık köle almak mı? İstanbul’da Sultan …

Devamını Oku »