Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Taşköprü İlçe Merkezinde Yer Alan Geleneksel Kapı Tokmakları

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDE YERALAN GELENEKSEL KAPI TOKMAKLARI * Özet Taşköprü İlçe merkezinde yer alan ve her geçen gün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan geleneksel konut mimarimizin vazgeçilmez unsurları arasında bulunan kapı tokmakları önemli bir yer tutmaktadır. Bir zamanlar evlerin cümle kapıları üzerinde yaygın olarak görmeye alışık olduğumuz bu …

Devamını Oku »

1288 (m.1871) Tarihli Kastamonu Vilâyet Salnâmesine Göre Kastamonu Vilâyeti

1288 (M. 1871) TARİHLİ KASTAMONU VİLAYET SALNÂMESİNE GÖRE KASTAMONU VİLÂYETİ * ÖZET Tanzimat’ın ilanı ile başlayan dönem Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir sürecin başlangıcıdır. Çünkü bir yılın veya geçmiş birkaç yılın bütün olaylarını, her tür icraatını, istatistik, ziraat, ticaret, sanayi, iktisat, tarih, fen ve biyografi bilgilerini özet halinde içerecek şekilde …

Devamını Oku »

Kastamonu Kütüphaneleri: Kitap Hapishaneleri

Kastamonu Kütüphaneleri: Kitap Hapishaneleri (1921) * İsmail Hakkı (Uzunçarşılı); Muallim İsmail Hakkı ve İsmail Hakkı isimleriyle 1921-1922 yılları arasında Açıksöz’de yazmıştır. Osmanlı Tarihi hakkında araştırmalar yapmış değerli tarihçilerimizden birisidir. 1921-1922 yıllarında Kastamonu Sultanisi’nde tarih öğretmenliği görevinde bulunmuştur. Açıksöz gazetesinde tarih alanında 69 makalesi ve mizahî nitelikte “Hezardinar” mahlasıyla yazdığı 51 …

Devamını Oku »

Az bilinen kaynaklarda Milli Mücadele Kastamonu’su

Derleme: Fahri Özbek  Amerikalı bayan yazar Ann Bridge, «Dark Moment» adlı eserinde İnebolu – Ankara yolculuğunu gerçek şekilde canlandırabilmek için, İnebolu’dan Ankara’ya kadar olan yolu kağnı kolu ile beraber ve Kurtuluş Savaşı sırasında konaklanan yerlerde konaklayarak yolculuk yapmıştır. Yazar’ın , «Devrim Yolu» adını verdiği İnebolu-Ankara karayolundaki silâh ve cephane ulaşımını …

Devamını Oku »

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hâfız Ömer AKÖZ Hocaefendi

KASTAMONULU KIRAAT ÂLİMİ HAFIZ ÖMER AKÖZ * * Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Kastamonu Üniversitesi) * Mehmet UZUN (Milli Eğitim Bakanlığı) DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ Hafız Ömer Aköz, 27 Haziran 1889 (1305) yılında499 Kastamonu’da doğdu. Babasının adı Osman Efendi, annesinin adı Zâhide Hanımdır. Dedesinin ismi İbrahim, dedesinin babasının ismi Mehmed’dir. …

Devamını Oku »

TARİHİ KASTAMONU ŞEHİRİÇİ HANLARININ TİCARİ VE KÜLTÜREL FONKSİYONLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TARİHİ KASTAMONU ŞEHİRİÇİ HANLARININ TİCARİ VE KÜLTÜREL FONKSİYONLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İlhan KOÇ1*, Hüseyin ASAR2 1Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 42069, Konya, Türkiye. 2 EHA Yapı Mimarlık İnş.Tur.Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., 42100, Konya, Türkiye. ÖZET Ülkemizdeki tarihsel ve kültürel değerlerin kaydedilmesi, envanterlerinin hazırlanması, korunması, onarılması ve gösterilmesi, bilimsel etkinliklerin, sanat …

Devamını Oku »

Kastamonu Vilâyet Salnâmelerine Göre: Tosya’da Eğitim (1869-1903)

Kastamonu Vilâyet Salnâmelerine Göre: Tosya’da Eğitim (1869-1903) Education in Tosya: According to the Kastamonu Province Yearbooks (1869-1903) ÖZET Tosya, XIX. yüzyılın sonlarında Kastamonu vilâyetine bağlı bir kaza olup; tarihı  ve kültürel yönden önemli bir merkez konumundadır. Bu özelliği ile gerek Beylikler ve gerekse Osmanlı Dönemi eğitim ve kültür hayatında etkili …

Devamını Oku »

Bir zamanlar Kastamonu’da satılık cami, mescit ve medrese ilanları

Kastamonu’daki Vakıf Okul ve Medreselerin Maarif Müdürlüğü’nce satılmasına dair satış ilanı! *** 1925 yılında Kastamonu’da 15 medrese ve 8 mektebin Maarif Müdürlüğü tarafından ilanen satılması karar altına alınmıştır. O dönemde Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz Gazetesi’nde, “Maarif Müdüriyetinden” ifadesiyle başlayan ilan metninde, satılacak mektep ve medreselerin isimleri sayıldıktan sonra, “komisyon-u mahsus kararıyla …

Devamını Oku »