Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Bilgi-Belge

Kahramanlar Lisesi: Kastamonu Sultanîsi

2018 Aralık sonuna doğru İstanbul’dan kültür adamı, vefalı dost Metin Boyacıoğlu’ndan gene kitap dolu bir kargo geldi. Yılbaşı hediyesi gibi yorumladık. Kargoyu açtığımızda bizi en heyecanlandıran kitap kapağında eski Kastamonu Sultanîsi/İdadîsi/Lisesi (sonraları Abdurrahmanpaşa Lisesi)nin resminin bulunduğu I. Dünya Savaşı’nda Kastamonu Mekteb-i Sultanîsi adlı kitap (Doç.Dr. Nuri Güçtekin, bs. haz. Ömer Hakan Özalp, …

Devamını Oku »

Hilafetin Kaldırılması ile İlgili Kastamonu’dan Bazı Şeyhlerin Mesajları

Hülya KÜÇÜK’ün, “Yakın Tarihimizde Mevlevîler” adlı makalesinden alınmıştır.  Millî Mücadele Sonrası Millî Mücadele sonrasında, Mevlevîler kendilerini diğer tarikatlardan ayıran bazı davranış şekilleri sergilemişler, böylece ne kadar liberal ve Batıcı olduklarını bir kere daha göstermişlerdir. (Bilindiği üzere, zaten Mevlevîlik, Batıcı ve kozmopolit kesimlerde çok rağbet gören bir tarikattı.[69]) 1.İlk olarak şunu …

Devamını Oku »

Vali Eğinli Said Paşa’nın Kaleminden Kastamonu

II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri ve nâzırlarından Eğinli (İngiliz – Büyük) Said Paşa’nın Kastamonu Valiliği (11.12.1878 – 01.08.1879) yaptığı dönemdeki tespit ve kanaatlerinden… Paşa’nın bazı ifadelerinin tespitten ziyade dönem aydınının halka bakışından kaynaklanan aşırı olumsuzluk içerdiğini düşünsek de bütün bütün haksız olamayacağını da teslim etmek gerekir.  Kastamonu vilâyeti gerek sâhilinin vüs’ati …

Devamını Oku »

1927 Tarihli Kastamonu – Tosya Kazası Haritası

Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası Bekir GÖKMEN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Makaleden kısa bir bölüm : Tosya Kazasına Ait Haritanın Şekil ve İçerik Değerlendirilmesi Tosya kazası haritasının, iç çerçeve bölümünün sağ alt köşesinde yer …

Devamını Oku »

Macar Türkolog Jòzsef THÚRY’nin Kastamonu Ağzı İncelemesi

MACAR TÜRKLÜK BİLİMCİ JÓZSEF THÚRY’NİN KASTAMONU AĞZI İNCELEMESİ/1885 Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü alanında dünyada en çok araştırma yapan ulusların başında Ruslardan sonra Macarların geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 19 ve 20. yüzyılda pek çok Macar Türklük Bilimci/Türkolog yetişmiştir. Bunlar içinde en ünlüleri G. Almássy (1867-1933), G. Bálint (1844-1913), J. …

Devamını Oku »

19. Yüzyılda Kastamonu Vilayetinde Frengi Hastalığıyla Mücadele

İndirip okumak isterseniz alttaki başlığı tıklayınız 19. Yüzyılda Kastamonu Vilayetinde Frengi Hastalığıyla Mücadele XIX. YÜZYILDA KASTAMONU VİLÂYETİNDE FRENGİ HASTALIĞIYLA MÜCADELE  Doç. Dr. Şennur ŞENEL Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ÖZ Osmanlı Devleti için 19. Yüzyılın, askeri ve siyasi alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hayli zor bir süreç olduğunu …

Devamını Oku »

Umuroğulları, Çobanoğulları Beyliğinin Devamı mı?

Umuroğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Diriliş Ertuğrul dizisinin 122. Bölümü’nde Kayı Obası’nın başına bela olan Umuroğulları Beyliği’nin kim olduğu, ne zaman ve nerede kurulduğu merak konusu oldu. Peki kimdir bu Umuroğulları Beyliği? Umuroğulları Beyliği neden tarih kitaplarında Anadolu Beylikleri arasında pek gösterilmez? Tarihçiler neden araştırmalarında Umuroğulları Beyliği adından …

Devamını Oku »

Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Yıl: 1902 Tasdik: Vali Enis Paşa Tuğra: 2. Abdülhamid * el-Gazi* Sahibi: Mal müdürü Kamil Efendizâde Tahsin Efendi.. Sınıf şahadetnameleri her senenin sonunda valinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından verilir ve karne yerini tutardı. Son sınıfı bitirmeyenler için bu belge memuriyet atamalarında imtiyaz yerine geçerdi. Kastamonu İdadisi, merhum valilerimizden Abdurrahman Paşa’nın …

Devamını Oku »

Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı?

Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı? Yazar: Prof. Dr. Lâtife Summerer Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı? Öz Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Taşköprü, adını ve benliğini veren Gökırmak (Amnias) üzerinde 70 metre uzunluğunda, altı kemerli taş köprünün …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu Hayatı / Abdülkadir BADILLI

ÜSTAD BEDİÜZZMAN’IN KASTAMONU HAYATI (1336-1943) KASTAMONU HAYATI FASLI Eskişehir hapis faslı ve müddeti, Yukarıda kısa ve muhtasar şekli ile geçtiği üzere sona erdi. Bu müddet ise on bir ay veya tam bir senedir. Her iki hesap da doğrudur denilebilir. Eğer onbir ay hapis devam etmişse, Hazret-i Üstad 27 Mart 1936’da …

Devamını Oku »