Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu Bilgi-Belge

Kastamonu tarihî dokusunda yer alan geleneksel konut yapılarının cephe mimarisi üzerine tipolojik bir araştırma

Yazar: Elvan KAMARLI Aşağıda özet kısmı verilen araştırmayı (tez) indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız. (Boyut:15,17 mb)  KASTAMONU TARİHİ DOKUSUNDA YER ALAN GELENEKSEL KONUT YAPILARININ CEPHE MİMARİSİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Özet: 1950 sonrasında uygulanan kentleşme politikaları sonucunda zamana karşı telafisi olmayan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kültürel …

Devamını Oku »

Selçuklu Dönemi Atabey Gazi Camii Medresesi Vakfı’nın Osmanlı’daki İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme

Makale: Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız  Selçuklu Dönemi Atabey Gazi Camii Medresesi Vakfı’nın Osmanlı’daki İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme Alınan adres: https://www.academia.edu/attachments/55100005/download_file?st=MTU0MDY0NjA2OSw4OC4yMzUuODMuMTAsNTU0Mjc3Nzg%3D&s=profile .

Devamını Oku »

Kastamonu Şehrine Türk İskânı ve Şehrin Kısa Bir Tarihi Değerlendirmesi

KASTAMONU ŞEHRİNE TÜRK İSKÂNI VE ŞEHRİN KISA BİR TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ Makale: Dr. Ahmet Rıfat GÜZEY Özet İsa’dan 4000 yıl kadar önce bölgeye Hititlerin hâkim olması nedeniyle Kastamonu ve çevresiyle ilgili bilgileri Hitit tabletlerinden elde etmekteyiz. Bu dönemin ardından Dor adı verilen bir kavmin egemenliği süresince İsa’dan 1000 yıl öncesine kadar …

Devamını Oku »

Seyyahların Tosya İzlenimleri

Seyyahlar, tarihin önemli tanıklarıdırlar. Tarihin kadim şahitleri ve taşıyıcıları olan seyyahlar yazdıklarıyla da başvuru kaynaklarından olmuşlardır. Çünkü seyyahların yaşadığı dönemleri yazmalarıyla o dönemi anlamımıza büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu bağlamda Tosya’ya uğrayan ve burası hakkında bilgi veren seyyahların verdikleri bilgilere değinelim.   Evliya Çelebi ve Tosya “Halkı Türk ve son derece …

Devamını Oku »

19. Yüzyıl Sonlarında Kastamonu Vilayeti

Makale yazarı: Cemal AVCI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makaleyi indirip okumak için tıklayınız ÖZET Ali Tevfik Bey’in 1897 tarihli Memalik-i Osmaniye Coğrafyası adlı kitabında, Osmanlı Devletinin sınırları “Avrupa-yı Osmani”, “Asya-yı Osmani” ve “Afrika-yı Osmani” ana başlıkları altında ele alınmıştır. Asya-yı Osmani başlığı altında anlatılan “Kastamonu Vilayeti” araştırmamızın konusu olmuştur. O dönemin …

Devamını Oku »

Osmanlı Candaroğulları İlişkileri

Makale: Selahattin DÖĞÜŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Özet Bu makalede kuruluşundan Fatih Sultan Mehmet zamanına kadarki süreçte Osmanlı Devleti ile Paflagonya bölgesinde kurulan Candaroğulları Beyliği arasındaki siyasi ilişkiler ele alınmaktadır. Bu ilişkilerin seyri nadiren husumet şeklinde geçse de çoğunlukla dostluk ve karşılıklı yardımlaşma doğrultusunda sürmüştür. Osmanlı Beyliğinin çekirdek bölgesi olan …

Devamını Oku »

Kastamonu ve Kasabaköy’deki İki Eseriyle Nakkaş Abdullah bin Mahmud ve Sanat Tarihimizdeki Yeri

Yazan: Z. Kenan BİLİCİ  Ortaçağ Anadolu Türk Sanatı’nda oldukça bol ve çeşitlilik gösteren bir malzeme ile karşımıza çıkan ahşap işçiliği. hem başlıbaşına ilmî katkı getirici bir alan hem de özel bir ilgi ve araştırma konusu hâline gelmiştir. Anadolu’da Selçuklu devri ile başlayan ve giderek malzeme ve çeşitli tekniklerle orijinal bir …

Devamını Oku »

Kastamonu ilinin nüfus gelişimi ve Türkiye nüfus hareketleri içerisinde yeri (1927-1990)

Yazar: Dr. Nuran TAŞLIGİL* ÖZET Türkiye nüfusu II. Dünya Savaşını izleyen yıllardan itibaren hızla artmaya başlamıştır. Bu artış illere göre değişmekte, geneljkle ülkenin batısındaki illerin nüfusları bir taraftan doğal artışta, diğer taraftan aldıkları göçlerle hızla artmaktadıdar. Geri kalanların nüfusları ya çok yavaş artmakta hatta bazılarınınki azalmaktadır. Kastamonu Türkiye’nin batı yarısında …

Devamını Oku »

Kastamonu Terakkî-i Zirâiyye Şirket-i Osmaniyyesi

Kastamonu Terakki-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi (14 Mart 1909)  Kastamonu Rehber-i Terakkî Şirketi, Kastamonu Terakkî-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi, Ziraat ve Ticaret Şirketi, Kastamonu İslâm Teavün Şirketi, Kastamonu Vesait-i Nakliye Şirketi, Türk Kazanç Yurdu Şirketi, Kastamonu Millî Ticaret Anonim Şirketi, Kastamonu Kendir Şirketi, İpekçilik-Arıcılık Şirketi… Yukarıda adı geçen şirketler Osmanlı döneminde Kastamonu’da …

Devamını Oku »