Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Yazıları

Kastamonu Yazıları

Bu Ne Zenginlik? Kastamonu Kültür Envanteri

KASTAMONU KÜLTÜR ENVANTERİ – I ÜZERİNE “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu’muzun neden böyle bir seçime layık olduğunu gözler önüne seren bir eserin basıldığını ve tanıtım toplantısının 6 Şubat 2019 tarihinde yapıldığını Kastamonu gazetemizde okuyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rica ettim. Eksik olmasınlar süratle gönderdiler: Kastamonu Kültür Envanteri …

Devamını Oku »

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç aylık yavru iken alınıyor. “Gölbez” diyoruz buna. Karanlık ve küçük bir bölüme konuluyor. Hane halkını biliyor yalnız. Bir yaşına geldiği zaman çilesi doluyor. Artık özgür olabilir. Antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi. Özgürlük ise bu: Sadece …

Devamını Oku »

Nahid Sırrı Örik’in 1941 Yılının Kastamonu’su

Dergileri karıştırırken karşımıza hoş sürprizler geliyor zaman zaman. Hikâyeci, romancı ve oyun yazarı Nahid Sırrı Örik’in (1895-1960) 1941 yılı Mayıs ayında Talât Mümtaz Yaman’ın (O tarihte Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsünde tarih öğretmenidir.) daveti üzerine Kastamonu’ya yaptığı seyahatin notlarını daha önce kitap olarak okumuştuk: Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, İstanbul 1955, 140 s., Kanaat …

Devamını Oku »

Vâli Eğinli Said Paşa’nın Hâtırâtında Kastamonu Camileri – 3

24 MUHARREM SENE 1296 VE 5 KĂNÚN-I SÂNİ SENE 1294 CUM’A Bugün cum’a namâzını Hisararkası’nda Şa’bán Veli’nin câmi’inde edâ ettim. Şa’bân Veli, Halvetiler’in bir şu’besinin pîri olup câmi’in yanında türbe-i mahsûsasında medfûndur ve halifelerinden işbu Kastamonu tekyesinde post-nişin olan on iki halifesi dahi mezbûr türbe derûnunda defn olunmuştur. El-yevm post-nişîn …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ustanın Güğüme İşlediği Zarâfet

GÜĞÜME YANSIYAN ANADOLU İNCELİĞİ  İstanbul’da bulunan Ab-ı Hayat Su Medeniyeti Müzesi’nde sergilenen 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemine ait Kastamonu işi bir bakır güğüm, görenleri oldukça etkiliyor. Hicri 1266 tarihinde Fetoğlu Hüseyin Ağa’ya gönderilen bakır güğümün üzerinde yazılanlara bakalım: Bu güğümden su içene şifalar olsun. Eğer dahi kâfir içerse İslam’la müşerref olsun. …

Devamını Oku »

Kastamonu Methi (Şiir)

Der medh-i Şehr-i Rengîn ü zîb ü Zengîn Kastamonı fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün Âlemün menba’-i verd-i teridür Kastamonı Gülşenün hem güli hem ‘anberidür Kastamonı Nice belde bulınur hûblugı medhe sezâ Mülk-i hüsnün hatem ü esferidür Kastamonı ‘Arz-i mihr itmege çıksun ko sipihr içre nücûm Bu sipihrün şeh-i mihr-enveridür Kastamonı Ana bâ’îs-i …

Devamını Oku »

Meddah Aşkî Efendi’den İki Kastamonulu Hikâyesi

Notumuz: Bu hikâyeler, V. A. Gordlevski’nin “İzbrannıe Soçineniya” (Seçilmiş Eserler) adlı kitabından çevrildiği, hatta tercümenin tercümesi olduğu (Aşkî Efendi’den Gordlevski, ondan da tekrar Türkçeye çevrildiği) cihetle dili elbette bir meddahın anlatımındaki lezzetti vermeyecektir. Aşkî Efendi’nin hikâyesinin özeti niyetine okunması isabetli olacaktır. (kastamonur.com)  Gelin almak mı sadık köle almak mı? İstanbul’da Sultan …

Devamını Oku »

Bir Meddah Hikâyesinde Kastamonulu Tipi

10 Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılan Tekirdağlı halk bilimci dostum Prof. Dr. Erman Artun, bundan sekiz yıl önce bana bazı bilgisayar çıktıları göndermişti. “İçinde Kastamonulularla ilgili bilgi ve hikâyeler var.” diyordu. Bugüne dek bu dosyayı açacak zamanım olmadı. Çünkü, her hafta iki köşe yazısı yazdığımız hâlde neredeyse yedi yıldır Kastamonu …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Sihirli Bir Güzel: DİPSİZGÖL

Yazar: Erdoğan GÜMÜŞ 2012 yılında vizyona giren ve 19. Adana Altınkoza Film Festivali’nde en iyi yönetmen (Pelin Esmer), en iyi yardımcı erkek oyuncu (Menderes Samancılar), en iyi görüntü yönetmeni (Özgür Eken) ödüllerini alan ve Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı, Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez’in başrollerini paylaştıkları Gözetleme Kulesi filmini izledikten sonra …

Devamını Oku »

Ahşap evler, çocukluğum ve İnebolu

Yazar: Kübra Kuruali Yaşar Rüyalarımın unutma dediği Uzunca bir sofada koşuyorum önce… Ayaklarım ahşapla uyumlu bir ritim yakalamış, bastığım yer gıcırdıyor. Sırasıyla girip çıktığım odalar, altlarına saklandığım divanlar oyunumun vazgeçilmez bir parçası… Sonra kardeşlerim de katılıyor bu oyuna. Bahçemizdeki ağaçtan erik topluyor, çekirdeklerini toprağa gömüyoruz. Annemin askerî nizam ektiği fasulyeler …

Devamını Oku »

Kastamonu’nun Kokusu Nedir?

Kastamonu’nun Kokusu Nedir? * Dünyada bir şehir var… Şehirler var; neşeli, renkli, gürültülü, acele eden ve kalabalık. Her gün bir insanı nasıl durduracağını bilen ve onu kendine çekebilenleri de var. Kendimizi daha büyük, görkemli ve ezeli bir şeyin parçası olarak gördüğümüz daha sakin, biraz müstakil, bazen kayıtsız olanları da… Kastamonu’nun …

Devamını Oku »

Mehdi Keskin’in Unutamadıkları…

AVUKAT, SİYASETÇİ MEHDİ KESKİN’İN HATIRA SANDIĞININ KAPAĞINI ARALARKEN Kastamonu’nun tanınmış Medine kökenli Devrekânili Keskin ailesinden, Kastamonu Müftülerinden mümtaz insan Ahmet Keskin’in (1910-1986) oğlu, 1973-1977 TBMM Kastamonu Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Mehdi Keskin’in Ankara’da 2019’un başında güzel bir kitabı yayımlandı: Avukatlıktan ve Siyasetten Unutamadıklarım, Ankara 2019, 196 s., Ürün Yayınları. …

Devamını Oku »

Kahramanlar Lisesi: Kastamonu Sultanîsi

2018 Aralık sonuna doğru İstanbul’dan kültür adamı, vefalı dost Metin Boyacıoğlu’ndan gene kitap dolu bir kargo geldi. Yılbaşı hediyesi gibi yorumladık. Kargoyu açtığımızda bizi en heyecanlandıran kitap kapağında eski Kastamonu Sultanîsi/İdadîsi/Lisesi (sonraları Abdurrahmanpaşa Lisesi)nin resminin bulunduğu I. Dünya Savaşı’nda Kastamonu Mekteb-i Sultanîsi adlı kitap (Doç.Dr. Nuri Güçtekin, bs. haz. Ömer Hakan Özalp, …

Devamını Oku »