Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Yazıları

Kastamonu Yazıları

Evliyalar Diyarının Pîri

Mustafa Cambaz Evliyalar şehri Kastamonu’nun tarihi ve kültürel dokusunun en önemli değerlerinden biri Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’dir. Hz. Pîr’i ağırlayan mekânın taşı toprağı Mekke’ye, suyu zemzeme benzetilir.  . Dergâhın sırtını yasladığı tepenin taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzetiliyor. .  Şeyh Şaban-ı Veli Dergâhı’nın giriş kapısı. .  Yaz kış, haftanın yedi günü …

Devamını Oku »

Kim ki nâkıs gelse Kastamonu’da olur tamam..

Kim nákıs gelse tamam olur Kastamonu’da Yazar: Cihad MERİÇ  Kastamonu etrafı dağlarla çevrili doğal kale şehir. Eski çağlardan beri kavimler Gökırmağın açtığı bu vadide hayat bulmuş. Su varsa hayat vardır. İnsanoğlunun tabiat ve fıtrat ile uyumlu yaşadığı dönemlerde, şehir planlaması için zamanlara meydan okuyan bir ufku varmış. Tüm çağlarda şehir …

Devamını Oku »

Tosya’da Yetim Bırakılan Vakfiye ve Unutulan Gelenek “Toyga”

Mer’aşî Abdurrahman Paşa Cami Vakfiyesi…. Meraşi Abdurrahman Paşa Camii Osmanlı’nın Tosya topraklarına vurduğu mühürdür. Sanatlı ve heybetli duruşuyla insanı cezbeder. Cami, 1584 tarihinde Abdurrahman Paşa’nın emri, hayrı ve gayretleriyle, Mimar Sinan’ın çıraklarının da emekleriyle yapılmıştır. Osmanlı döneminde Tosya’da adeta dini bir merkez statüsündedir bu güzide eser… Çevresinde saptayabildiğim üç medrese …

Devamını Oku »

Ölümsüz Yürekler Şehri Kastamonu

Yazar: Sena Teper  İstiklal madalyalı tek ilçe olan İnebolu’su, Karadeniz’in en uzun sahil şeridine sahip Cide’si, İstanbul’un Fethi’ndeki toplarda kullanılan bakır ve demirin temin edildiği Küre’siyle, 1919’da ilk Kadın mitingine şahit olan Kastamonu’dan bahsedeceğim sizlere. 150 bin yıllık geçmişiyle Kastamonu, Anadolu’da kurulan ilk Türk şehri. Kurtuluş Savaşı cephelerinden olmamasına rağmen, …

Devamını Oku »

Bu Ne Zenginlik? Kastamonu Kültür Envanteri

KASTAMONU KÜLTÜR ENVANTERİ – I ÜZERİNE “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu’muzun neden böyle bir seçime layık olduğunu gözler önüne seren bir eserin basıldığını ve tanıtım toplantısının 6 Şubat 2019 tarihinde yapıldığını Kastamonu gazetemizde okuyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rica ettim. Eksik olmasınlar süratle gönderdiler: Kastamonu Kültür Envanteri …

Devamını Oku »

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç aylık yavru iken alınıyor. “Gölbez” diyoruz buna. Karanlık ve küçük bir bölüme konuluyor. Hane halkını biliyor yalnız. Bir yaşına geldiği zaman çilesi doluyor. Artık özgür olabilir. Antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi. Özgürlük ise bu: Sadece …

Devamını Oku »

Nahid Sırrı Örik’in 1941 Yılının Kastamonu’su

Dergileri karıştırırken karşımıza hoş sürprizler geliyor zaman zaman. Hikâyeci, romancı ve oyun yazarı Nahid Sırrı Örik’in (1895-1960) 1941 yılı Mayıs ayında Talât Mümtaz Yaman’ın (O tarihte Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsünde tarih öğretmenidir.) daveti üzerine Kastamonu’ya yaptığı seyahatin notlarını daha önce kitap olarak okumuştuk: Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, İstanbul 1955, 140 s., Kanaat …

Devamını Oku »

Vâli Eğinli Said Paşa’nın Hâtırâtında Kastamonu Camileri – 3

24 MUHARREM SENE 1296 VE 5 KĂNÚN-I SÂNİ SENE 1294 CUM’A Bugün cum’a namâzını Hisararkası’nda Şa’bán Veli’nin câmi’inde edâ ettim. Şa’bân Veli, Halvetiler’in bir şu’besinin pîri olup câmi’in yanında türbe-i mahsûsasında medfûndur ve halifelerinden işbu Kastamonu tekyesinde post-nişin olan on iki halifesi dahi mezbûr türbe derûnunda defn olunmuştur. El-yevm post-nişîn …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ustanın Güğüme İşlediği Zarâfet

GÜĞÜME YANSIYAN ANADOLU İNCELİĞİ  İstanbul’da bulunan Ab-ı Hayat Su Medeniyeti Müzesi’nde sergilenen 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemine ait Kastamonu işi bir bakır güğüm, görenleri oldukça etkiliyor. Hicri 1266 tarihinde Fetoğlu Hüseyin Ağa’ya gönderilen bakır güğümün üzerinde yazılanlara bakalım: Bu güğümden su içene şifalar olsun. Eğer dahi kâfir içerse İslam’la müşerref olsun. …

Devamını Oku »

Kastamonu Methi (Şiir)

Der medh-i Şehr-i Rengîn ü zîb ü Zengîn Kastamonı fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün Âlemün menba’-i verd-i teridür Kastamonı Gülşenün hem güli hem ‘anberidür Kastamonı Nice belde bulınur hûblugı medhe sezâ Mülk-i hüsnün hatem ü esferidür Kastamonı ‘Arz-i mihr itmege çıksun ko sipihr içre nücûm Bu sipihrün şeh-i mihr-enveridür Kastamonı Ana bâ’îs-i …

Devamını Oku »

Meddah Aşkî Efendi’den İki Kastamonulu Hikâyesi

Notumuz: Bu hikâyeler, V. A. Gordlevski’nin “İzbrannıe Soçineniya” (Seçilmiş Eserler) adlı kitabından çevrildiği, hatta tercümenin tercümesi olduğu (Aşkî Efendi’den Gordlevski, ondan da tekrar Türkçeye çevrildiği) cihetle dili elbette bir meddahın anlatımındaki lezzetti vermeyecektir. Aşkî Efendi’nin hikâyesinin özeti niyetine okunması isabetli olacaktır. (kastamonur.com)  Gelin almak mı sadık köle almak mı? İstanbul’da Sultan …

Devamını Oku »

Bir Meddah Hikâyesinde Kastamonulu Tipi

10 Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılan Tekirdağlı halk bilimci dostum Prof. Dr. Erman Artun, bundan sekiz yıl önce bana bazı bilgisayar çıktıları göndermişti. “İçinde Kastamonulularla ilgili bilgi ve hikâyeler var.” diyordu. Bugüne dek bu dosyayı açacak zamanım olmadı. Çünkü, her hafta iki köşe yazısı yazdığımız hâlde neredeyse yedi yıldır Kastamonu …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Sihirli Bir Güzel: DİPSİZGÖL

Yazar: Erdoğan GÜMÜŞ 2012 yılında vizyona giren ve 19. Adana Altınkoza Film Festivali’nde en iyi yönetmen (Pelin Esmer), en iyi yardımcı erkek oyuncu (Menderes Samancılar), en iyi görüntü yönetmeni (Özgür Eken) ödüllerini alan ve Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı, Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez’in başrollerini paylaştıkları Gözetleme Kulesi filmini izledikten sonra …

Devamını Oku »