Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Örnek Bir Kastamonu Milletvekili / Hamdi NALBANT

    İsmail Mahir Efendi, 1869’da Kastamonu- Araç İlçesi Boyalı Nahiyesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde doğdu.¹ Medrese eğitimi gördü. Daha sonra Kastamonu Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde öğretmenlik ve daha sonra Selanik Öğretmen Okulu’nda müdürlük yaptı. Selanik’te İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul …

Devamını Oku »

Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim

HATTAT KEVKEB MEHMED EFENDİ’NİN TALEBESİ HATTAT DERVİŞ HÜSEYİN EFENDİ’YE AİT BİR KUR’ÂN-I KERİM Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim Kastamonu tarih …

Devamını Oku »

Kastamonulu Bir Şair/Yazar: Ali Emre

Kısa Biyografi: Altta İbrahim Tenekeci’nin Ali Emre hakkında bir yazısı da eklenmiştir. Yazar-Şair. 1968 yılında (gerçek tarih 1967) Kastamonu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı ilde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk babası. İstanbul’daki üniversite öğrenciliği sırasında, çeşitli gazete ve dergilerde …

Devamını Oku »

Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi ve Vakıfları

TEFSÎRÎ MEVLÂNA MUSTAFA VE VAKIFLARI Ebu-Hafs HADDÂDÎ (Çilingir baba) Yazan: Hüseyin Sıdkı KÖKER Nâfia Vekâleti Şirket ve Müesseseler Başmürakıbı Bir bölümünü burada yazdığımız makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi On yılı aşan bir zamandan beri Tosya ve Devrez çevresi tarihini tesbit için çalışmaktayım. …

Devamını Oku »

Ahî Mustafa

Ahi Mustafa Kimdir? Kastamonu’ya bağlı Küre’de yaşayan Ahi önderle­rinden biri idi. XV. yüzyılda yaşayan Ahi Mustafa, Küre vakıfları içinde yer alan Himmeti Zaviyesi mensuplarındandır. Bu zaviye, ahilerin etkin ol­duğu bir zaviyedir. Ahi Mustafa ve oğulları, zaviye vakfında mütevellilik görevlerini icra etmişler ve Küre’nin sosyal, kültür ve üretim tarihinde önemli görevler …

Devamını Oku »

BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KASTAMONULU İKİ AHMED ŞÜKRÜ / Hamdi NALBANT

Yaşları birbirine çok yakın, ikisi de Kastamonulu, ikisi de ittihadçı, ikisi de mebusluk yapmış ve ikisinin adı da Ahmed Şükrü. Evet karıştırmamak çok zor ama o dönem hakkında önemli eserler veren kişiler bile karıştırmış. Konuyla ilgili internette bir araştırma yapıyorsunuz, karıştırmayan yok. “Kastamonu ve Kastamonulular” araştırmacıları bile karıştırmışlar. Hatta Ahmed …

Devamını Oku »

Nuri Killigil Paşa

Kastamonulu Bir Paşa: Nuri Killigil Yerli silah sanayiinin de kurucusuydu. Nuri Killigil, Romanya’nın Kilya bölgesinden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Killi Köyü’ne yerleşmiş bir ailenin oğludur. I. Dünya Savaşı’nda Başkomutanlık yapan Enver Paşa’nın kardeşi ve Halil Kut Paşa’nın yeğenidir. Babası Hacı Ahmet Bey’in işi dolayısıyla İstanbul’da ikamet ettikleri 1890 yılında doğmuştur.  Hakkında …

Devamını Oku »

Mehmed Feyzi Efendi Nasıl Bir Zattı? / Ömer ÖZCAN

Mehmed Feyzi Efendi Ağabey 1912 Kastamonu doğumlu olan Mehmed Feyzi Pamukçu ağabey, 1938 den itibaren 1943 senesine kadar Kastamonu’da Üstad Hazretlerine hizmet etmiştir. Denizli ve Afyon Mahkemelerinde Üstadla beraber hapis yatmış. Lâhikalarda çok sayıda mektupları ve Şua’larda Afyon müdâafası vardır. “Kastamonu” ve çevresinin mânevî mutasarrıfı “Mehmed Feyzi Pamukçu” ağabey senelerce …

Devamını Oku »

Dünya Kütüphanelerinde Bir Kastamonulu / Hamdi NALBANT

Latîfî,1490-91’de Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif’tir. Yirmi-yirmi beş yaşlarında İstanbul’a gitti. Defterdar İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bahariyye dolayısıyla Belgrad imaret katipliğine tayin edildi. 1543’te İstanbul’a dönerek yine imaret katipliklerinde bulundu. Dinî ve edebî birçok eser yazmış olan Latîfî, en önemli ve meşhur eseri “Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nuzamâ”yı 1546 yılında Kanûnî Sultan …

Devamını Oku »

Âşık Kariboğlu Mehmed Pehlivan

Yazar: Hamdi NALBANT Bugün arabamızdaki bir sorun için gittiğim sanayideki dükkanda aşağıdaki resimdeki hattı gördüm. Oturulan haneyle ilgili, sonunda Hz. Peygamber’den (sav) şefaat istenilen, 1928 tarihli naat gibi bir hat. Dükkan sahibi Tevfik Usta’ya bunu nereden bulduğunu sordum. Dedesinin dedesine, devrin hattatlarından birinin yazdığını söyledi. Dedesinin dedesi pehlivanmış. İçinde bir …

Devamını Oku »

Nasrullah Kadı ve Kastamonu Kent Tarihindeki Yeri -I

NASRULLAH KADI, AİLESİ VE İMAR FAALİYETLERİ Yazar: O. Oğuzhan ARSLANOĞLU * 1. Nasrullah Kadı ve Ailesi Nasrullah Kadı, Bayram Gazi neslinden olup, Cemaziye’l-ahir 915/  Ekim 1509 tarihli vakfiyesinde ismi geçen kardeşleriyle vakıf tahrir defterinde ki kayıttaki isimler aynıdır. 16. yüzyıl vakıf tahrir defterinde Nasrullah Kadı’nın Bayram Gazi neslinden geldiği açıkça ifade …

Devamını Oku »

Torunu Zeki Türkkan Fahreddin Paşa’yı anlattı: “Mehmetçik” tabirini ilk defa Fahreddin Paşa kullandı

Hürriyet Gazetesi’nde Özgür ALTUNCU, Kastamonulu büyük komutanlardan Fahreddin Paşa’nın torunu Zeki Türkkan’la konuşmuş. İlginç bilgiler paylaşan Zeki Türkkan, “Mehmetçik” tabirini de ilk defa dedesi Fahreddin Paşa’nın kullandığını ifade ediyor. Röportajdan bazı bölümler: Fahreddin Paşa’nın tek mirası MEDİNE’deki kutsal emanetleri Türkiye’ye yolladığı için Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı tarafından ‘hırsızlık’la suçlanan ‘Medine Kahramanı’, …

Devamını Oku »

Şeyh Şa’bân-i Velî’nin halifelerinden Şeyh Karabaş-i Velî’nin eseri “MİYÂR” üzerine

Hz. Şeyh Şa’bân-i Velî’nin halifelerinden Şeyh Karabaş-i Velî’nin eseri “MİYÂR” üzerine Halvetî tarikatının Şa’bâniyye kolunun da zamanla kolları ortaya çıkmıştır. Bu kollardan biri, Şeyh Karabaş-ı Velî/Aliyü’l Atvel ( Arapkir 1611-12, Mısır 1686) tarafından kurulan Karabaşîyye’dir. Bu kol, Nasuhîyye ve Bekrîyye şubeleriyle devam etmiştir. Ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte hazırlayıp yayımladığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı …

Devamını Oku »

Kastamonu Araçlı İhsan Ulvi Efendi’nin Savaş Günlükleri

ARAÇLI BİR SUBAYIN I. DÜNYA SAVAŞI VE İSTİKLAL SAVAŞI GÜNLÜKLERİ Araçlı E. J. Mb. İhsan İplikcioğlu, dedesi İhtiyat Piyade Üsteğmen İhsan Ulvi Efendi’nin I. Dünya ve İstiklal Savaşı yıllarında tuttuğu, yıllar boyu sakladığı günlükleri (üç defter hâlindeki) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından Ömer Yıldırım’a Arap harflerinden Latin harflerine aktarılıp …

Devamını Oku »

Tosyalı Şair Tahir KÜÇÜKKASAP ve Şiirleri

TOSYALI ŞAİR TALAT KÜÇÜKKASAP’IN ŞİİRLERİ Talat Küçükkasap’ı ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte hazırlayıp yayımladığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı biyografi ansiklopedimizin V. Cildinde (Ankara 2005, s. 52) tanıtmıştık. Kısaca hatırlatalım. 1940 yılında Tosya’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Türkiye İş Bankasında görev yapıp emekliye ayrıldı. Muğla’nın Ula ilçesine yerleşti. …

Devamını Oku »