Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Ahmed İhsan TOKGÖZ

AHMED İHSAN TOKGÖZ (1867-1942) Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı. Aslen Kastamonu’nun Taşköprü kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını almıştır. Babasının memuriyette bulunduğu Erzurum’da doğdu. Büyük babası İstanbul defterdarı Muhtar Efendi, babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, Kastamonu, İstanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul …

Devamını Oku »

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hâfız Ömer AKÖZ Hocaefendi

KASTAMONULU KIRAAT ÂLİMİ HAFIZ ÖMER AKÖZ * * Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Kastamonu Üniversitesi) * Mehmet UZUN (Milli Eğitim Bakanlığı) DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ Hafız Ömer Aköz, 27 Haziran 1889 (1305) yılında499 Kastamonu’da doğdu. Babasının adı Osman Efendi, annesinin adı Zâhide Hanımdır. Dedesinin ismi İbrahim, dedesinin babasının ismi Mehmed’dir. …

Devamını Oku »

Serbestzâde Ahmed Hamdi Efendi

AHMED HAMDİ, Serbestzâde (1864-1939) Son devir tefsir âlimi ve şair. İskilip Ulaştepe mahallesinde doğdu. Babası Serbestzâde Hasan Efendi’dir. İlk öğrenimine İskilip Hacı Nuh Mektebi’nde başladı. Rüşdiyeyi de aynı yerde bitirdi. Daha sonra İskilip Tabakhane Medresesi’ne devam etti. Bundan sonraki öğrenimini Kastamonu’da sürdürdü. Hocası Ballıklızâde Ahmed Mâhir Efendi’den icâzet aldı. İlk resmî …

Devamını Oku »

Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yeni bilgiler

Araştırmacı-yazar Nail TAN’ın, Kastamonulu Halil KUT Paşa’nın komutasında kazanılan Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yazısı: KÛTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’YLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER Nail Tan  29 Nisan 2016, I. Dünya Savaşı Irak Cephesi’ndeki kısaca Kut Zaferi diye bilinen zaferle ilgili 2016 yılında yayımlanan Arşiv Belgelerine Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi adlı kitaptan (haz. Mümin Yıldıztaş, Resul …

Devamını Oku »

Denizli Hapsinde Kastamonulu Talebelerin Hizmetleri

Yukarda (metnin alındığı kitapta) hatıraları geçen şahidlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Üstâd Bediüzzaman ile talebelerinin birbiriyle görüşmelerini ve temaslarını kesmek için gayet zalimane ve çok şiddeti bir surette Üstad Hazretlerini çocuk koğuşu yanındaki tek, küçük, dar ve ufunetli ve karanlık bir odada tecrid içinde hapsettiler. Fakat Üstâd’ın kaldığ’ı hücresinin bir penceresi, …

Devamını Oku »

Şemsi Ahmet Paşa ve Türbesi

İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan bu türbe, külliye ile birlikte 1580 yılında yapılmıştır. Şemsi Ahmet Paşa, Sultan II. Selim (1566–1574) ve Sultan III. Murad (1574–1595) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. İsfendiyar ailesinden Kastamonu Beyi Kızıl Ahmet Bey’in torunu, Mirza Paşa’nın da oğludur. Osmanlı Saray Okulu olan Enderun’da yetişmiştir. …

Devamını Oku »

Âşık Kemâlî Nihayet Lâyık Olduğu Esere Kavuştu / Nail TAN

Taşköprülü hemşehrimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sagıp Atlı uzun zamandan beri Kastamonu’nun gelmiş geçmiş en ünlü halk şairi Âşık Kemâlî ve Dîvânçesiüzerinde çalışmaktaydı. Nihayet, kitabı yayımlandı ve 6 Mart 2017 tarihinde elimize geçti: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Dîvânçesi, İstanbul, …

Devamını Oku »

Adil Karagöz’den 15 Temmuz’un 15 Hikâyesi / Nail TAN

ÂDİL KARAGÖZ’DEN 15 TEMMUZ’UN 15 HİKÂYESİ Eski TBMM Danışmanı (2003-2014), hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Uzmanı hemşehrimiz hikâyeci Âdil Karagöz, 15-19 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara AKM Sergi ve Fuar Alanı’nda düzenlenen “Başkentte 13. Kastamonu Günleri” etkinliğinde kitaplarını imzalarken yeni eserini takdim etti: 15 Temmuz’un 15 Hikâyesi, Ankara 2017, …

Devamını Oku »