Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Benli Sultan Dergâhının Son Şeyhi Nureddin Efendi / Nurettin ŞÖY

Bu ilk Bölüm, MERHUM ÜSTAD İhsan OZANOĞLU’nun BÜYÜK VELİ BENLİ SULTAN HAZRETLERİ adlı kitabından alınmıştır. (FASIL V) Şeyh Nureddin Efendi (ks) Şeyh Nurettin Efendi, Şeyh Şadi Efendi’nin büyük oğludur. Validesi adı Haticedir. Nüfus cedit defterine göre Ahlat Benli Sultan 17’nci hanede mukayyettir (kayıtlı). Bu defterde Nurettin Efendinin doğumu 1303 ise …

Devamını Oku »

Kastamonu Eşrafından, Bediüzzaman Dostu Hasan Fehmi Ataulusoy Vefat Etti

Kastamonu eşrafından ve önde gelen kunduracı  esnafından, Hasan Fehmi Ataulusoy vefat etti. 95 yaşında vefat eden, bir dönem Kastamonu Ticaret Odası Başkanlığı ve pek çok vakıf ve derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış olan Hasan Fehmi Ataulusoy, şehrin sevilen ve hürmet edilen simalarındandı. Merhum Ataulusoy, Kastamonu Lisesi talebesi iken, o yıllarda …

Devamını Oku »

Taşköprülüzâde ile mülâkat: ‘Sen kendini ilme tamamen vermezsen, ilim sana bir kısmını vermez.’

Taşköprülüzade: ‘Sen kendini ilme tamamen vermezsen, ilim sana bir kısmını vermez.’ Ekrem Sakar’ın Hayalî röportajlarında bu seferki konuğu Taşköprülüzâde Ahmed Efendi. Sakar Taşköprülüzade’ye ilme dair sorular sordu ve hazretin Mevzûâtü’l-Ulûm kitabından bulduğu cevapları bizler için düzenledi. Şakâiku’n-Nu”mâniyye müellifi ve büyük Osmanlı âlimlerinden olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi sadece devrinin değil, Türk tarihinin …

Devamını Oku »

Ahmed İhsan TOKGÖZ

AHMED İHSAN TOKGÖZ (1867-1942) Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı. Aslen Kastamonu’nun Taşköprü kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını almıştır. Babasının memuriyette bulunduğu Erzurum’da doğdu. Büyük babası İstanbul defterdarı Muhtar Efendi, babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, Kastamonu, İstanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul …

Devamını Oku »

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hâfız Ömer AKÖZ Hocaefendi

KASTAMONULU KIRAAT ÂLİMİ HAFIZ ÖMER AKÖZ * * Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Kastamonu Üniversitesi) * Mehmet UZUN (Milli Eğitim Bakanlığı) DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ Hafız Ömer Aköz, 27 Haziran 1889 (1305) yılında499 Kastamonu’da doğdu. Babasının adı Osman Efendi, annesinin adı Zâhide Hanımdır. Dedesinin ismi İbrahim, dedesinin babasının ismi Mehmed’dir. …

Devamını Oku »

Serbestzâde Ahmed Hamdi Efendi

AHMED HAMDİ, Serbestzâde (1864-1939) Son devir tefsir âlimi ve şair. İskilip Ulaştepe mahallesinde doğdu. Babası Serbestzâde Hasan Efendi’dir. İlk öğrenimine İskilip Hacı Nuh Mektebi’nde başladı. Rüşdiyeyi de aynı yerde bitirdi. Daha sonra İskilip Tabakhane Medresesi’ne devam etti. Bundan sonraki öğrenimini Kastamonu’da sürdürdü. Hocası Ballıklızâde Ahmed Mâhir Efendi’den icâzet aldı. İlk resmî …

Devamını Oku »

Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yeni bilgiler

Araştırmacı-yazar Nail TAN’ın, Kastamonulu Halil KUT Paşa’nın komutasında kazanılan Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yazısı: KÛTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’YLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER Nail Tan  29 Nisan 2016, I. Dünya Savaşı Irak Cephesi’ndeki kısaca Kut Zaferi diye bilinen zaferle ilgili 2016 yılında yayımlanan Arşiv Belgelerine Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi adlı kitaptan (haz. Mümin Yıldıztaş, Resul …

Devamını Oku »

Denizli Hapsinde Kastamonulu Talebelerin Hizmetleri

Yukarda (metnin alındığı kitapta) hatıraları geçen şahidlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Üstâd Bediüzzaman ile talebelerinin birbiriyle görüşmelerini ve temaslarını kesmek için gayet zalimane ve çok şiddeti bir surette Üstad Hazretlerini çocuk koğuşu yanındaki tek, küçük, dar ve ufunetli ve karanlık bir odada tecrid içinde hapsettiler. Fakat Üstâd’ın kaldığ’ı hücresinin bir penceresi, …

Devamını Oku »