Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Kastamonulu Hattatlar Eseri Üzerine

YAZILMASI ZOR KASTAMONU KİTABI BUDUR: KASTAMONULU HATTATLAR Bazı kitapları yazmak zordur. Çünkü, hem yazarlık dışında bazı yetenekler gerektirir hem de zamanın cömertliğine muhtaçtır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayın uzmanı Tosyalı hemşerimiz Mustafa Bektaşoğlu’nun yaklaşık bir ay önce yayımlanan Hat Sanatı ve Kastamonulu Hattatlar (Ankara 2018, 317 s., Even Medya Yayını) eseri …

Devamını Oku »

Mevlevî Eşref Dede

Mevlevî Eşref Dede (1882-1962) Yazan: Prof.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Bu yazımızda yakın dönem Kastamonu tarihinde yaşamış, Kastamonu Mevlevîhanesi’nde “Meydancı Dede” unvanıyla vazife yapmış, bir divanının da olduğunu anlaşılan Eşref Dede hakkında malumat vereceğiz. Kaynaklık eden veriler ise merhum Hattat Emrullah Demirkaya’ya (1894-1985) ait olan not defterinden elde edilmiştir. Bu konuda, …

Devamını Oku »

İlim ve Kültür Merkezi Olarak Kastamonu

Yazan: Yavuz UNAT Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü • Bilinen geçmişi; Hitit İmparatorluğu ile başlayan Kastamonu kentine Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıkları egemen oldu. • M.Ö. 4. yüzyılda kent Perslerin ve sonrasında Büyük İskender ile Makedonya’nın eline geçti. • İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö. 1.yy’da Romalılar tarafından ortadan kaldırıldı ve Roma …

Devamını Oku »

Beylikler Döneminde Kastamonu’da Çalışmış İki Azerbaycanlı Bilgin: Hasan El-Hôyî ve Fethullah Eş-Şirvânî

BEYLİKLER DÖNEMİNDE KASTAMONU’DA ÇALIŞMIŞ İKİ AZERBAYCANLI BİLGİN: HASAN EL-HÔYÎ VE FETHULLAH EŞ-ŞÎRVÂNΠ Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU*  Doç. Dr. Namiq MUSALI* *Kastamonu Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Giriş Selçukluların Kastamonu’yu Emir Kara Tegin eliyle fethettikleri 1080’li yıllardan itibaren burası, XII. yüzyıl boyunca Bizans ile Türkler arasında birkaç defa el …

Devamını Oku »

Taşköprizâde İsâmüddin Ahmed Efendi’nin Eserlerinden Bazı Alıntılar

İlim Talebesi Olmanın Şartları İlim talebesi olmanın şartları çoktur ve hepsini saymak zordur. En önemli olan şartlardan birisi, benlik hânesini kötü huy ve fena ahlâktan tahliye edip güzel ahlak ve iyi huy cevherleri ile doldurup süslemektir. Bu tehlikeli, uzun ve uzak, korkulu ve zor yolda nihayete kavuşmak, başarılı olmak için …

Devamını Oku »

Örnek Bir Kastamonu Milletvekili / Hamdi NALBANT

    İsmail Mahir Efendi, 1869’da Kastamonu- Araç İlçesi Boyalı Nahiyesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde doğdu.¹ Medrese eğitimi gördü. Daha sonra Kastamonu Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde öğretmenlik ve daha sonra Selanik Öğretmen Okulu’nda müdürlük yaptı. Selanik’te İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul …

Devamını Oku »

Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim

HATTAT KEVKEB MEHMED EFENDİ’NİN TALEBESİ HATTAT DERVİŞ HÜSEYİN EFENDİ’YE AİT BİR KUR’ÂN-I KERİM Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Hattat Kevkeb Mehmed Efendi’nin Talebesi Hattat Derviş Hüseyin Efendi’ye Ait Bir Kur’ân-ı Kerim Kastamonu tarih …

Devamını Oku »

Kastamonulu Bir Şair/Yazar: Ali Emre

Kısa Biyografi: Altta İbrahim Tenekeci’nin Ali Emre hakkında bir yazısı da eklenmiştir. Yazar-Şair. 1968 yılında (gerçek tarih 1967) Kastamonu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı ilde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk babası. İstanbul’daki üniversite öğrenciliği sırasında, çeşitli gazete ve dergilerde …

Devamını Oku »

Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi ve Vakıfları

TEFSÎRÎ MEVLÂNA MUSTAFA VE VAKIFLARI Ebu-Hafs HADDÂDÎ (Çilingir baba) Yazan: Hüseyin Sıdkı KÖKER Nâfia Vekâleti Şirket ve Müesseseler Başmürakıbı Bir bölümünü burada yazdığımız makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Tosyalı Tefsirî Mevlâna Şeyh Mustafa Efendi On yılı aşan bir zamandan beri Tosya ve Devrez çevresi tarihini tesbit için çalışmaktayım. …

Devamını Oku »

Ahî Mustafa

Ahi Mustafa Kimdir? Kastamonu’ya bağlı Küre’de yaşayan Ahi önderle­rinden biri idi. XV. yüzyılda yaşayan Ahi Mustafa, Küre vakıfları içinde yer alan Himmeti Zaviyesi mensuplarındandır. Bu zaviye, ahilerin etkin ol­duğu bir zaviyedir. Ahi Mustafa ve oğulları, zaviye vakfında mütevellilik görevlerini icra etmişler ve Küre’nin sosyal, kültür ve üretim tarihinde önemli görevler …

Devamını Oku »

BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KASTAMONULU İKİ AHMED ŞÜKRÜ / Hamdi NALBANT

Yaşları birbirine çok yakın, ikisi de Kastamonulu, ikisi de ittihadçı, ikisi de mebusluk yapmış ve ikisinin adı da Ahmed Şükrü. Evet karıştırmamak çok zor ama o dönem hakkında önemli eserler veren kişiler bile karıştırmış. Konuyla ilgili internette bir araştırma yapıyorsunuz, karıştırmayan yok. “Kastamonu ve Kastamonulular” araştırmacıları bile karıştırmışlar. Hatta Ahmed …

Devamını Oku »

Nuri Killigil Paşa

Kastamonulu Bir Paşa: Nuri Killigil Yerli silah sanayiinin de kurucusuydu. Nuri Killigil, Romanya’nın Kilya bölgesinden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Killi Köyü’ne yerleşmiş bir ailenin oğludur. I. Dünya Savaşı’nda Başkomutanlık yapan Enver Paşa’nın kardeşi ve Halil Kut Paşa’nın yeğenidir. Babası Hacı Ahmet Bey’in işi dolayısıyla İstanbul’da ikamet ettikleri 1890 yılında doğmuştur.  Hakkında …

Devamını Oku »

Mehmed Feyzi Efendi Nasıl Bir Zattı? / Ömer ÖZCAN

Mehmed Feyzi Efendi Ağabey 1912 Kastamonu doğumlu olan Mehmed Feyzi Pamukçu ağabey, 1938 den itibaren 1943 senesine kadar Kastamonu’da Üstad Hazretlerine hizmet etmiştir. Denizli ve Afyon Mahkemelerinde Üstadla beraber hapis yatmış. Lâhikalarda çok sayıda mektupları ve Şua’larda Afyon müdâafası vardır. “Kastamonu” ve çevresinin mânevî mutasarrıfı “Mehmed Feyzi Pamukçu” ağabey senelerce …

Devamını Oku »