Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 20)

İz Bırakanlarımız

Hacı Ahmed Efendi

Hacı Ahmed Efendi(1822-1876) 1238 (1822) yılında Kastamonu’da doğan Hacı Ahmed Efendi, Hayriye tüccarlarından Mehmed Efendi’nin oğludur.İlk tahsilini Kastamonu’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek medreselere devam etmiş, ayrıca özel muallimlerden ders almıştır. Karantina Başkatipliği görevinde de bulunan Ahmed Efendi 25 Muharrem 1278’de Şehremaneti’ne(Belediye başkanlığı) tayin edilmiştir. İki ay sonra, Hüsameddin Bey’in Sultan …

Devamını Oku »

Şeyh Hacı Merdan Efendi / Ahmet İDRİSOĞLU

Şeyh Hacı Merdan Efendi Şeyh Merdan Efendi’nin babası Şeyh Mehmet Efendi aslen Bolu’dan gelmedir. Müridi olduğu şeyhinin adını bilemiyorum. Ancak Nakşibendî tarikatına mensup olduğu aşikârdır.Bir gün şeyhi Mehmet efendiye çağırır ve der ki:-“Mehmet, bizdeki rızkın tükendi, Kastamonu boş kaldı; var git oraya hicret et ve yerleş.”Bunun üzerine Şeyh Mehmet Efendi …

Devamını Oku »

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli: Deli Eşref / Abdülkerim ABDULKADİROĞLU

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli: Deli Eşref veya Hacı Eşref KASTAMONU DELİLERİ Siz de Kastamonu delilerini Görebilseydiniz çok severdiniz Hâllerine bakıp şaşırırdınız Ve, bunlar ne güzel deli, derdiniz Deli Satiye’yi tanısaydınız Anlardınız nedir esmer güzeli Sırım gibi, boylu-boslu, gamzeli Gönlünüzü usulca önüne sererdiniz Oynardınız bilirim Deli Ziya geçince Mini …

Devamını Oku »

İsmail Hakkı Efendi

İsmail Hakkı Efendi 1864 Kastamonu doğumludur. Önce Kastamonu’daki Seyyit Efendi Medresesine devam etti. Daha sonra Balıklızade Hacı Ahmet Mahir Efendi’den okuyarak icazet (yeterlilik) aldı. 1888 yılında İnebolu Yahya Paşa Camiine imam olarak atandı.On iki yıl bu görevde kaldı. Bu sırada altı yıl İnebolu Rüştiyesinde (Ortaokulunda) hüsn-i hat (güzel yazı) öğretmenliği …

Devamını Oku »

Mustafa Âşir Efendi

REÎS-ZÂDE MUSTAFA ÂŞİR EFENDİ Osmanlı âlimlerinden olup, doksan üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Mustafa Âşir’dir. Sultan Birinci Mahmûd Hân zamanı reîs-ül-küttâblarından (dışişleri bakanı) Mustafa Efendi’nin oğludur. Bu sebeple Reîs-zâde diye meşhûr olmuştur. 1141 (m. 1728) senesinde doğdu. Doğum yeri bilinmemektedir. Kastamonuludur. 1219 (m. 1804) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bahçekapı yakınlarında yaptırdığı …

Devamını Oku »

Kastamonu Asıllı, Tartışmalı Bir Ünlü: Mustafa Reşid Paşa / Ahmet Süha

Kastamonu Asıllı, Tartışmalı Bir Ünlü Mustafa Reşid Paşa Bayezid II’ye ait vakıfların ruznamçecisi Mustafa Efendinin oğlu olan Mustafa Reşid, 13 Mart 1800’de İstanbul’da doğmuştur.1 Biyografisi hakkında yazılanlara bakılırsa okuma-yazmayı babasından öğrendiğini, daha sonra medrese derslerine devam ettiğini fakat icazet alamadığını görüyoruz. Küçük yaşta babası ölünce eniştesi Seyyid Ali Paşanın himayesine …

Devamını Oku »

Ebuzziyafe Şevket Bey

Cahız’ın Türkleri; Türklerin Cahız’ı Aradan yıllar geçti. O mekân artık eski mekân değil. Yıllar su gibi akıp giderken; surlarda gedikler açıyor. Rüzgârlar toprakları bile kaya yapıyor. Mekân ve insan değişmez mi? Ama büyük nisbette o yüzler yine aşina yüzler ve eski yüzlerdi. Yine aynı neşve ve muhabbetle sofranın çevresine oturduk. …

Devamını Oku »

Mustafa Şükrü Efendi / Ayhan IŞIK

Son Dönem Huzur Dersleri Mukarrirlerinden Mustafa Şükrü Efendi1  /Ayhan IŞIK* Hayatı 1. Doğumu ve Soyu: Mustafa Şükrü Efendi, bizzat kendisinin Şeyhü-l islâmlığa verdiği bilgi ve belgelere göre 1267/1851 senesinde Kastamonu’nun Daday kazasına bağlı Gulâm köyünde doğmuştur. Babasının ismi Mehmet Ali Efendi olup,2 Kürtzâde diye bilinirlerdi.3 2. Eğitimi Mustafa Şükrü Efendi …

Devamını Oku »