Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 20)

İz Bırakanlarımız

İBRAHİM FAKAZLI

İbrahim FAKAZLI İnebolu kahramanlarindan, İbrahim Fakazlı, ömrünü Risale-I Nur dairesinde iman – Kur’an hizmetine vermiş bahtiyarlardandır. Aşağıdaki hatıraları kendisi hakkında yeterli malumatı vermektedir: İbrahim Fakazlı Ağabeyin hâtıralarını mülakat tarzında kaydetmiştik. Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa nerede, nasıl ve kiminle beraber ziyaret ettiniz? İkinci Cihan Savaşında ihtiyat askeri iken bir gece rüyamda …

Devamını Oku »

HİLMİ ERKAL

Hilmi Semâ ERKAL (Küçük Şeyhlerin Hilmi Bey) Hilmi Bey, Bediüzzaman hazretlerinin Kastamonu’daki ilk muhataplarından ve en yakın talebelrindendir.  Küçük Şeyhlerin Hilmi olarak tanınan Hilmi Bey, merkez Tepelice köyündendir. Şeyh ailesindendir.  Şimdiki Halk Eğitim Merkezi civarındaki tekkenin tedbiri kendisinde iken burasının yıklıması üzerine (burada otel, çay ocağı gibi aileye ait dükkânlar …

Devamını Oku »

HÂFIZ TEVFİK YAKAMERCAN

Hâfız Mehmed Tevfik YAKAMERCAN 1896 senesinde Kastamonu’nun Küre mahallesinde doğmuştur. Soyadını, Sultan Mahmut döneminde Yeniçeri ağası olan dedesi Salih Efendi’ye padişahın takdir nişanesi olarak iki yakası mercan kaplı bir hırka giydirmesinin hatırasına aile adı olan Yakamercanlar (Yakamercan-zâde) lakabından almıştır. Kendisi Kurra hâfızı âlim bir zattır. Merkez Yakup Ağa Camii imamıydı. …

Devamını Oku »

EMİN UZUN

Hafız Emin UZUN Kürelidir. Risale-i Nurlarda kendisinden sitayişle bahsedilen, Risale-i Nur’a mühim hizmetleri olmuş bir zattır. Denizli hapsine gidenler arasındadır. Risale-i Nur’da çok yerde “Hâfız Emin” olarak adı geçer. Allah rahmet eylesin. Amin. Risâle-i Nur’da Hâfız Emin: ……. Salisen: Hafız Emin in Risale-i Nur a çok hizmeti var. Onun kasabası …

Devamını Oku »

İBRAHİM MIRMIR

İbrahim MIRMIR (Büyük İbrahim) l905’de İnebolu’da doğdu. Bediüzzaman’ı Kastamonu’da tanıdı. l943’de Denizli’de Bediüzzaman’la birlikte hapis yattı. l977’de Mekke’de vefat etti. “İnebolu’nun gül bahçelerinde dolaşıyorduk” Ak saçları gibi palabıyıkları da ağarmıştı. Yetmiş yaşlarında olmasına rağmen, yaşını pek göstermiyordu. Doğum tarihini sorduğumuzda l905 yılını söyledi. Sorduğumuz meseleleri pek cevaplandırmıyordu. Sadece gözlerinin içi …

Devamını Oku »

ÂSİYE HANIM

ÂSİYE MÜLAZIMOĞLU  HANIM 1885 yılında Afyon’da dünyaya geldi. Mehmed Bahâüddin Efendi, annesi ise Zâkire Hanımdır. Mehmed Bahâüddin, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî’nin hizmetinde bulunan ve Mevlânâ Hazretlerinin kendisine bir cübbe hediye ettiği Küçük Âşık’ın torunudur. Bu cübbe daha sonra Âsiye Hanıma intikal etmiştir. Âsiye Hanım dedesinden kalan bu emanetin üzerinde yıllarca titremiş, …

Devamını Oku »

AHMED ÖZKAN (KUREYŞÎ)

Ahmed ÖZKAN (KUREYŞÎ)   “Üstadımızın Kastamonu’da olduğu yıllarda, benim Kastamonu’da iki dükkânım vardı. Birini imal, diğerini satış yeri olmak üzere kullanıyorduk. Üstad Hazretlerini geriden geriye görmüştüm. Kendisini kalben ve ruhen çok sevmiştim. Bir gece rüyamda beni çağırmıştı. Uyandığımda bunun beni ikaz eden bir hakikat olduğunu anladım. Hemen imâlatını yaptığımız cevizli …

Devamını Oku »

ABDULLAH YEĞİN

Araçlı Abdullah YEĞİN Abdullah Yeğin, henüz bir ortaokul talebesi iken Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret edip elini öpmüş ve Ona talebe olmuştu. Daha sonra kendisine Bediüzzaman “Nurcuların Abisi” diye iltifat edecekti. Abdullah Yeğin, arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir ziyaretinde, Üstad Bediüzzaman’a “Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor. Bize Hâlıkımızı tanıttır” demişti. Daha sonra bu soru ve cevap …

Devamını Oku »

KASTAMONULU ÜNLÜLER

Diğer “İz Bırakanlar” yazılarını görmek için tıklayınız >>> KASTAMONULU MEŞHURLARDAN BAZILARI Abdulhalim Efendi; Zamanında Halimi Çelebi olarak bilinmektedir. Kastamonu’da doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra İran, Irak ve Arabistan’da çeşitli İlim kurumlarını gezmiş incelemeler yaparak, devrinin büyük ve sevilen bir şahsiyeti olarak temayüz etmiştir. Kastamonu’ya döndüğünde, Şehzade Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’a  çağırması üzerine oraya …

Devamını Oku »