Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 20)

İz Bırakanlarımız

Muhammed Evliya Efendi

MUHAMMED EVLİYA EFENDİ (1844/45-1902)  1260 Rûmî(M.1844/45) yılında Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Küpcüğez mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Emine’dir. Medreseye devam ederken bir yandan da ticaretle meşgul olmuş; çarşı -pazarda urgan satmıştır.* Topçuoğlu Camii avlusunda bulunan iki katlı binayı o yaptırmıştır. Medrese olarak faaliyete geçen bu binaya, ulemâdan oğlu Ahmet …

Devamını Oku »

Hasenzâde Muhammed Kastamonî

HASENZÂDE MUHAMMED KASTAMONÎ (k.s) Osmanlı âlimlerinden. İsmi Muhammed bin Hasen’dir. Kastamonuludur. Hasen-zâde diye meşhûr olmuştur. “Kastamonî” diye de bilinir. 1014 (m. 1605) senesinde Kastamonu’da doğdu. 1085 (m. 1674) senesinde Mısır’da vefât etti. Küçük yaşından i’tibâren babasının terbiyesinde yetişti. Kendisinden birçok kimselerin ilim öğrenip yükseldiği derin âlim olan babasından ilim tahsil …

Devamını Oku »

Siyasi tarihimizde bir ilk: Kastamonu mebusu Halit Akmansü / Ahmet Turan Alkan

Siyasi tarihimizde bir ilk: Kastamonu mebusu Halit Akmansü (1) / Ahmet Turan Alkan 1897 Osmanlı-Yunan Harbi’nde kazanılan zafer sebebiyle yapılan geçit resmi esnasında askerlerin yürüyüşü çok hoşuna gittiği için asker olmaya karar veren Halit Bey’in askerlik kariyeri üstün başarılarla dolu. Sadece şu kadarını zikretmek yeterlidir: Sivas Kongresi’ni engellemek isteyen Elazığ …

Devamını Oku »

Çanakkale’nin Kastamonulu Kahramanları

Çanakkale’nin Kastamonulu kahramanları Kurtuluş Şavaşımızın şanlı destanında en anlamlı satırları yazan memleketimizin asil evlatları, sadece tarihe adlarını altın harflerle yazmakla kalmamış, aynı zamanda ülkemiz üzerinde emelleri olan sırtlan sürüsüne unutulmayacak dersler vermişlerdir. Bunu küçük bir nişanesi olarak Maraş’a Kahraman, Antep’e Gazi, Urfa’ya Şanlı unvanı verilmiştir. Hiç kuşkusuz bu soyut madalyayı …

Devamını Oku »

BİR DEVR-İ KADÎM EFENDİSİNİN ARDINDAN / Ali Fuat Bilkan

BİR DEVR-İ KADÎM EFENDİSİNİN ARDINDAN / Ali Fuat Bilkan Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 2 Şubat 2006 tarihinde dünyamızdan göçüp gitti. Masada bekleyen çalışmalar, tamamlanmamış projeler ve yazılar öylece kalakaldı… Onunla ilk kez, yaklaşık yirmi yıl önce, bir sabah odasında tanıştığımızı hatırlıyorum. Yüksek lisans ve doktora derslerimize girerken gösterdiği titizlik ve …

Devamını Oku »

Medine Müdafii Kastamonulu Fahreddin Paşa / Galip ÇAĞ

Elinin tersiyle alnında biriken teri sildi. Durdu. Her iki yanındaki İngiliz askerlerine baktı. Onların gözlerindeki korkuyu hissetti. Ne de olsa “Çöl Aslanı”na refakat ediyorlardı. Tüfekleri ellerinde, parmakları sürekli tetiklerinde idi. Korkuyorlardı. Döndü ve tozdan artık iyice seçilmez olan şehre baktı. Yüreği daraldı. Nasıl bırakırdı, nasıl giderdi? Sırtına inen dipçikle zor …

Devamını Oku »

Nasuhizade Büyük Ali Haydar Efendi (1837-1903)

Şeyh Nasûh Tosyevî Efendi* XVI. yüzyıl Osmanlı ulemâsından olan Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh et-Tosyevî, başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren çok yönlü bir kişidir. Tasavvufî bir çevrede yetişen Şeyh Nasûh Efendi bilimin gereğine, yararına ve önderliğine inanmış; sâliklerin, muhiblerin ve tasavvuf erbâbının Kurân ve hadîsler ışığında mutlu …

Devamını Oku »

Reisülküttab İsmail Efendi

Reisülküttap İsmail Efendi (1678-1740) Gerek vazifesindeki dirayeti, gerekse şahsi kemâlâtı ile mümtaz bir âlim ve devlet adamı olan İsmail Efendi, Kastamonu’nun Karabuzu köyündendir. H.1089 senesinde Kastamonu’da doğdu. Babası Ali Efendi’dir. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İstanbul’a gitti ve Reisülküttab Süleyman Efendi’nin dairesine girdi. Burada ciddi bir tahsil ve terbiye gördükten …

Devamını Oku »

ERDOĞAN ALP; BİR DÜŞÜNCE ADAMININ İBRETLİK HAYATI / Yunus MÜREBBİ

K Ü R S Ü Yunus MÜREBBİ ERDOĞAN ALP; BİR DÜŞÜNCE ADAMININ İBRETLİK HAYATI Tarih 13 Ekim 2005… Kastamonu basını değerli bir kalemşörünü kaybetti… Erdoğan Alp, Karabük’ün Eskipazar ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti… Aynı otomobilde bulunan Abdülkadir Akın, İsmail Erşahin ve Mehmet Salbaş ise kazayı yaralı olarak …

Devamını Oku »

Şehrimizde Bir Ebru Sanatçısı Rafet KÜLLÜOĞLU

RÖPORTAJ Bir grup genç arkadaşımızın kaleminden: ŞEHRİMİZDE BİR EBRU SANATÇISI: RAFET KÜLLÜOĞLUBir biçimde yolu bu şehre uğrayanlardan kimine, belki çoğuna göre kültür ve sanat yönüyle fakir bir yerdir burası. Biz de benzer sözlerin etkisindeydik doğrusu. Münire Medresesi’ndeki “bir sanatçıyla” görüşmeye giderken, kafamızdan bu düşünceler geçiyordu. Acaba ne bulacaktık, değecek miydi geldiğimize? Nihayet, …

Devamını Oku »