Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 34)

İz Bırakanlarımız

AHMED NAZİF ÇELEBİ

Ahmed Nazif ÇELEBİ 1891 yılında, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. Henüz 17 yaşlarındayken, gazetelerin “Bediüzzaman” lâkaplı birinden övgüyle bahsettiğini görmüş, ilk olarak bu gelişme sonucu Üstad Bediüzzaman kalbinde yer etmişti. Bediüzzaman 1908’de İnebolu’yu ziyarete geldiğinde, yolcu edildiği sırada, çarşıda Nazif Çelebi ile göz göze geldiler. Bir anlık selâmlaşmanın üzerinde bıraktığı sıcak …

Devamını Oku »

MEHMED FEYZİ EFENDİ

Mehmed Feyzi Efendi  (Mehmet Feyzi ŞALLIOĞLU – PAMUKÇU)* Neseben seyyid; âlimler ve hâlis mü’minler yetiştiren bir ailenin evladıdır. Annesi, Hâfıze Âişe hanım, babası ise Pamukçuzâde İzzet Efendi’dir. Böyle bir âilenin ve ilim ortamı bakımından parlak bir beldenin çocuğu olarak küçük yaşlarda tahsile başlar. Kendisinde fevkalâde bir zeka ve ilim iştiyakı da mevcut olduğundan …

Devamını Oku »

İBRAHİM FAKAZLI

İbrahim FAKAZLI İnebolu kahramanlarindan, İbrahim Fakazlı, ömrünü Risale-I Nur dairesinde iman – Kur’an hizmetine vermiş bahtiyarlardandır. Aşağıdaki hatıraları kendisi hakkında yeterli malumatı vermektedir: İbrahim Fakazlı Ağabeyin hâtıralarını mülakat tarzında kaydetmiştik. Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa nerede, nasıl ve kiminle beraber ziyaret ettiniz? İkinci Cihan Savaşında ihtiyat askeri iken bir gece rüyamda …

Devamını Oku »

HİLMİ ERKAL

Hilmi Semâ ERKAL (Küçük Şeyhlerin Hilmi Bey) Hilmi Bey, Bediüzzaman hazretlerinin Kastamonu’daki ilk muhataplarından ve en yakın talebelrindendir.  Küçük Şeyhlerin Hilmi olarak tanınan Hilmi Bey, merkez Tepelice köyündendir. Şeyh ailesindendir.  Şimdiki Halk Eğitim Merkezi civarındaki tekkenin tedbiri kendisinde iken burasının yıklıması üzerine (burada otel, çay ocağı gibi aileye ait dükkânlar …

Devamını Oku »

HÂFIZ TEVFİK YAKAMERCAN

Hâfız Mehmed Tevfik YAKAMERCAN 1896 senesinde Kastamonu’nun Küre mahallesinde doğmuştur. Soyadını, Sultan Mahmut döneminde Yeniçeri ağası olan dedesi Salih Efendi’ye padişahın takdir nişanesi olarak iki yakası mercan kaplı bir hırka giydirmesinin hatırasına aile adı olan Yakamercanlar (Yakamercan-zâde) lakabından almıştır. Kendisi Kurra hâfızı âlim bir zattır. Merkez Yakup Ağa Camii imamıydı. …

Devamını Oku »

EMİN UZUN

Hafız Emin UZUN Kürelidir. Risale-i Nurlarda kendisinden sitayişle bahsedilen, Risale-i Nur’a mühim hizmetleri olmuş bir zattır. Denizli hapsine gidenler arasındadır. Risale-i Nur’da çok yerde “Hâfız Emin” olarak adı geçer. Allah rahmet eylesin. Amin. Risâle-i Nur’da Hâfız Emin: ……. Salisen: Hafız Emin in Risale-i Nur a çok hizmeti var. Onun kasabası …

Devamını Oku »

İBRAHİM MIRMIR

İbrahim MIRMIR (Büyük İbrahim) l905’de İnebolu’da doğdu. Bediüzzaman’ı Kastamonu’da tanıdı. l943’de Denizli’de Bediüzzaman’la birlikte hapis yattı. l977’de Mekke’de vefat etti. “İnebolu’nun gül bahçelerinde dolaşıyorduk” Ak saçları gibi palabıyıkları da ağarmıştı. Yetmiş yaşlarında olmasına rağmen, yaşını pek göstermiyordu. Doğum tarihini sorduğumuzda l905 yılını söyledi. Sorduğumuz meseleleri pek cevaplandırmıyordu. Sadece gözlerinin içi …

Devamını Oku »

ÂSİYE HANIM

ÂSİYE MÜLAZIMOĞLU  HANIM 1885 yılında Afyon’da dünyaya geldi. Mehmed Bahâüddin Efendi, annesi ise Zâkire Hanımdır. Mehmed Bahâüddin, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî’nin hizmetinde bulunan ve Mevlânâ Hazretlerinin kendisine bir cübbe hediye ettiği Küçük Âşık’ın torunudur. Bu cübbe daha sonra Âsiye Hanıma intikal etmiştir. Âsiye Hanım dedesinden kalan bu emanetin üzerinde yıllarca titremiş, …

Devamını Oku »