Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 4)

İz Bırakanlarımız

Küreli Gazi Üsteğmen İsmail Berberoğlu

Küre, yüzlerce belki de binlerce yıldır yer hem altında bulunan bakır madeniyle, hem de toprak üstünde yaşayan insanıyla yaşadığı coğrafyaya değer katan bir yer olmuş. Kimler gelmiş kimler geçmiş, Gotlar, Etiler, Dorlar, Paflagonyalılar Kimmerler, Lidyalılar, İranlılar, Kapadokyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Danişmendliler, Çobanlılar, Pervaneliler, Candaroğulları geride bıraktıkları izler dolayısı ile bilinen uygarlıklardan …

Devamını Oku »

Zafer Bayramı’nda Dadaylı Hâlid Bey’i Hatırlama(ma)k…

BÜYÜK KOMUTAN MERT İNSAN DADAYLI HALİT BEY (1884 – 1953) “Bugün 11 Şubat 1917 şarapnel parçaları altında çok sıkıntılı anlar yaşadım. Gece çekilme hattımızın açılmasına fırkamız görevlendirildi. Göz kapaklarım günlerce uykusuzluktan açılmaz bir halde iken vaziyetin düzelmesine çok çalıştım. Hamd olsun kurtulduk…  Artık Bağdat’ın müdafaası düşünülüyordu. Fırkam Bağdat Köprüsünden Dicle’nin …

Devamını Oku »

Benli Sultan Dergâhının Son Şeyhi Nureddin Efendi / Nurettin ŞÖY

Bu ilk Bölüm, MERHUM ÜSTAD İhsan OZANOĞLU’nun BÜYÜK VELİ BENLİ SULTAN HAZRETLERİ adlı kitabından alınmıştır. (FASIL V) Şeyh Nureddin Efendi (ks) Şeyh Nurettin Efendi, Şeyh Şadi Efendi’nin büyük oğludur. Validesi adı Haticedir. Nüfus cedit defterine göre Ahlat Benli Sultan 17’nci hanede mukayyettir (kayıtlı). Bu defterde Nurettin Efendinin doğumu 1303 ise …

Devamını Oku »

Kastamonu Eşrafından, Bediüzzaman Dostu Hasan Fehmi Ataulusoy Vefat Etti

Kastamonu eşrafından ve önde gelen kunduracı  esnafından, Hasan Fehmi Ataulusoy vefat etti. 95 yaşında vefat eden, bir dönem Kastamonu Ticaret Odası Başkanlığı ve pek çok vakıf ve derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış olan Hasan Fehmi Ataulusoy, şehrin sevilen ve hürmet edilen simalarındandı. Merhum Ataulusoy, Kastamonu Lisesi talebesi iken, o yıllarda …

Devamını Oku »

Taşköprülüzâde ile mülâkat: ‘Sen kendini ilme tamamen vermezsen, ilim sana bir kısmını vermez.’

Taşköprülüzade: ‘Sen kendini ilme tamamen vermezsen, ilim sana bir kısmını vermez.’ Ekrem Sakar’ın Hayalî röportajlarında bu seferki konuğu Taşköprülüzâde Ahmed Efendi. Sakar Taşköprülüzade’ye ilme dair sorular sordu ve hazretin Mevzûâtü’l-Ulûm kitabından bulduğu cevapları bizler için düzenledi. Şakâiku’n-Nu”mâniyye müellifi ve büyük Osmanlı âlimlerinden olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi sadece devrinin değil, Türk tarihinin …

Devamını Oku »

Ahmed İhsan TOKGÖZ

AHMED İHSAN TOKGÖZ (1867-1942) Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı. Aslen Kastamonu’nun Taşköprü kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını almıştır. Babasının memuriyette bulunduğu Erzurum’da doğdu. Büyük babası İstanbul defterdarı Muhtar Efendi, babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, Kastamonu, İstanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul …

Devamını Oku »

Kastamonulu Kıraat Âlimi Hâfız Ömer AKÖZ Hocaefendi

KASTAMONULU KIRAAT ÂLİMİ HAFIZ ÖMER AKÖZ * * Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Kastamonu Üniversitesi) * Mehmet UZUN (Milli Eğitim Bakanlığı) DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ Hafız Ömer Aköz, 27 Haziran 1889 (1305) yılında499 Kastamonu’da doğdu. Babasının adı Osman Efendi, annesinin adı Zâhide Hanımdır. Dedesinin ismi İbrahim, dedesinin babasının ismi Mehmed’dir. …

Devamını Oku »

Serbestzâde Ahmed Hamdi Efendi

AHMED HAMDİ, Serbestzâde (1864-1939) Son devir tefsir âlimi ve şair. İskilip Ulaştepe mahallesinde doğdu. Babası Serbestzâde Hasan Efendi’dir. İlk öğrenimine İskilip Hacı Nuh Mektebi’nde başladı. Rüşdiyeyi de aynı yerde bitirdi. Daha sonra İskilip Tabakhane Medresesi’ne devam etti. Bundan sonraki öğrenimini Kastamonu’da sürdürdü. Hocası Ballıklızâde Ahmed Mâhir Efendi’den icâzet aldı. İlk resmî …

Devamını Oku »

Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yeni bilgiler

Araştırmacı-yazar Nail TAN’ın, Kastamonulu Halil KUT Paşa’nın komutasında kazanılan Kûtü’l-Amâre Zaferi ile ilgili yazısı: KÛTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’YLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER Nail Tan  29 Nisan 2016, I. Dünya Savaşı Irak Cephesi’ndeki kısaca Kut Zaferi diye bilinen zaferle ilgili 2016 yılında yayımlanan Arşiv Belgelerine Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi adlı kitaptan (haz. Mümin Yıldıztaş, Resul …

Devamını Oku »

Denizli Hapsinde Kastamonulu Talebelerin Hizmetleri

Yukarda (metnin alındığı kitapta) hatıraları geçen şahidlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Üstâd Bediüzzaman ile talebelerinin birbiriyle görüşmelerini ve temaslarını kesmek için gayet zalimane ve çok şiddeti bir surette Üstad Hazretlerini çocuk koğuşu yanındaki tek, küçük, dar ve ufunetli ve karanlık bir odada tecrid içinde hapsettiler. Fakat Üstâd’ın kaldığ’ı hücresinin bir penceresi, …

Devamını Oku »

Şemsi Ahmet Paşa ve Türbesi

İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan bu türbe, külliye ile birlikte 1580 yılında yapılmıştır. Şemsi Ahmet Paşa, Sultan II. Selim (1566–1574) ve Sultan III. Murad (1574–1595) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. İsfendiyar ailesinden Kastamonu Beyi Kızıl Ahmet Bey’in torunu, Mirza Paşa’nın da oğludur. Osmanlı Saray Okulu olan Enderun’da yetişmiştir. …

Devamını Oku »

Âşık Kemâlî Nihayet Lâyık Olduğu Esere Kavuştu / Nail TAN

Taşköprülü hemşehrimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sagıp Atlı uzun zamandan beri Kastamonu’nun gelmiş geçmiş en ünlü halk şairi Âşık Kemâlî ve Dîvânçesiüzerinde çalışmaktaydı. Nihayet, kitabı yayımlandı ve 6 Mart 2017 tarihinde elimize geçti: Kastamonulu Âşık Kemâlî ve Dîvânçesi, İstanbul, …

Devamını Oku »

Adil Karagöz’den 15 Temmuz’un 15 Hikâyesi / Nail TAN

ÂDİL KARAGÖZ’DEN 15 TEMMUZ’UN 15 HİKÂYESİ Eski TBMM Danışmanı (2003-2014), hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Uzmanı hemşehrimiz hikâyeci Âdil Karagöz, 15-19 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara AKM Sergi ve Fuar Alanı’nda düzenlenen “Başkentte 13. Kastamonu Günleri” etkinliğinde kitaplarını imzalarken yeni eserini takdim etti: 15 Temmuz’un 15 Hikâyesi, Ankara 2017, …

Devamını Oku »

Senâi Ali Efendi’nin Vefatı ve Feride Hanım’ın Şiirleri

Şiire yansıyan vefa Baharzâde Feride Hanım; bugüne kadar Kastamonu’nun yetiştirdiği en güçlü kadın şairlerimizden biri. 1837’de Kastamonu’da dünyaya geldi; yedi yaşında hâfız oldu. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi; güzel yazı yazma konusunda yeteneğini geliştirdi. 1852 yılında eşi Ali Raif Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti. Tekrar Kastamonu’ya döndüler, ancak eşini kaybetti. …

Devamını Oku »

Tosyalı Murat Baba ve Acıkavak Türbesi

Tosyalı Murat Baba ve Acıkavak Türbesi   13. yy’da yaşadığı tahmin edilen Murat Baba, zamanın evliyalarından birisi idi. Murat Baba’yı günümüzde özel kılan neden ise kendisinden bu güne ulaşan tesbihi ve kılıcı. Kılıcının kını deriden yapılmış ve kının içinin Mekke-i Mükerreme’nin kokusu ile aynı olduğu iddia ediliyor. Bir çok araştırmacı …

Devamını Oku »