Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 3)

KASTAMONU

Huzur Dersleri Mukarrirlerinden Tosyalı İsmail Zühdü Efendi

Yazar: Ersin ÇELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tosyalı İsmail Zühtü Efendi İsmail Zühtü Efendi, 1840 senesinde Kastamonu Tosya’da doğmuştur. 1869’da Mart ayında tarîk maaşına nail olup Beyazıt dersiâmı olmuştur. Ekim 1887’de dersiâmlığı yanında Şifä-i Şerif okutma vazifesini de elde etmiş ve bu vazifesi ölümüne kadar devam etmiştir. Sudůrdan …

Devamını Oku »

Tarihsiz Şehir, Tâlihsiz Şehirdir

TARİHSİZ ŞEHİR NE KADAR TALİHSİZDİR! TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın 28 Eylül 2018’de yaptığı “Tarihi yaşatmak şehri yaşatmak” bilgi şölenini açış konuşması metnidir.  “Tarihi yaşatmak şehri yaşatmak”, bu faaliyet bizim için öncelikle bir vefa borcu… Kastamonu tarihimizin önemli merkezlerinden. Onun Osmanlı öncesi merkezi konumu yanında, Osmanlı döneminde de önemini koruduğunu …

Devamını Oku »

Hilafetin Kaldırılması ile İlgili Kastamonu’dan Bazı Şeyhlerin Mesajları

Hülya KÜÇÜK’ün, “Yakın Tarihimizde Mevlevîler” adlı makalesinden alınmıştır.  Millî Mücadele Sonrası Millî Mücadele sonrasında, Mevlevîler kendilerini diğer tarikatlardan ayıran bazı davranış şekilleri sergilemişler, böylece ne kadar liberal ve Batıcı olduklarını bir kere daha göstermişlerdir. (Bilindiği üzere, zaten Mevlevîlik, Batıcı ve kozmopolit kesimlerde çok rağbet gören bir tarikattı.[69]) 1.İlk olarak şunu …

Devamını Oku »

Gülhâne’nin Gülü: Kastamonulu Hasan Ünsî Efendi

Gülhâne’nin gülü: Hasan Ünsi Efendi Aydınoğlu Tekkesi’ne atandıktan sonra 41 sene mühletinde sadece üç defa tekkeden dışarı çıkması, Hasan Ünsî Hazretleri’nin inzivâdan ne kadar hoşlandığının bir göstergesi. dunyabizim.com’da, Muhammed Bâkır Köse yazmış, sizin için alıntıladık. İstanbul-Fatih’te Gülhâne Parkı’nın karşısında, birçok nev-zuhûr binanın arasında kalmış mütevazı bir türbe ve hazîre vardır. İnsanların …

Devamını Oku »

Vali Eğinli Said Paşa’nın Kaleminden Kastamonu

II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri ve nâzırlarından Eğinli (İngiliz – Büyük) Said Paşa’nın Kastamonu Valiliği (11.12.1878 – 01.08.1879) yaptığı dönemdeki tespit ve kanaatlerinden… Paşa’nın bazı ifadelerinin tespitten ziyade dönem aydınının halka bakışından kaynaklanan aşırı olumsuzluk içerdiğini düşünsek de bütün bütün haksız olamayacağını da teslim etmek gerekir.  Kastamonu vilâyeti gerek sâhilinin vüs’ati …

Devamını Oku »

1927 Tarihli Kastamonu – Tosya Kazası Haritası

Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası Bekir GÖKMEN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Makaleden kısa bir bölüm : Tosya Kazasına Ait Haritanın Şekil ve İçerik Değerlendirilmesi Tosya kazası haritasının, iç çerçeve bölümünün sağ alt köşesinde yer …

Devamını Oku »

Macar Türkolog Jòzsef THÚRY’nin Kastamonu Ağzı İncelemesi

MACAR TÜRKLÜK BİLİMCİ JÓZSEF THÚRY’NİN KASTAMONU AĞZI İNCELEMESİ/1885 Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü alanında dünyada en çok araştırma yapan ulusların başında Ruslardan sonra Macarların geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 19 ve 20. yüzyılda pek çok Macar Türklük Bilimci/Türkolog yetişmiştir. Bunlar içinde en ünlüleri G. Almássy (1867-1933), G. Bálint (1844-1913), J. …

Devamını Oku »

Biz affettik, ama Kastamonulu topal nefer o hakareti affetmemiş

Mesnevîhan Şefik Can Dede Anlatıyor: –(…) Biz harp okulu son sınıfında iken, 1931 senesinde harp okulunu bitirdim. O sıralarda Menemen hadisesi olmuştu. 1930’lu yıllardı. Tam işte o sene, bizim bir piyade öğretmenimiz vardı, Ali Bey isminde. Biz silahlar omzumuzda, çantalar falan arkamızda Âbide-i Hürriyet’in arka taraflarında talim yapıyoruz, tatbikat yapıyoruz. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendi

Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü, Türk Hüsn-i Hat (Aklâm-ı Sitte) Sanatkârı Ahmed Hilmi Efendi Kastamonu’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayarak H. 1247/M. 1831-1832’de icâzet aldı. Eğitimini tamamladıktan …

Devamını Oku »

19. Yüzyılda Kastamonu Vilayetinde Frengi Hastalığıyla Mücadele

İndirip okumak isterseniz alttaki başlığı tıklayınız 19. Yüzyılda Kastamonu Vilayetinde Frengi Hastalığıyla Mücadele XIX. YÜZYILDA KASTAMONU VİLÂYETİNDE FRENGİ HASTALIĞIYLA MÜCADELE  Doç. Dr. Şennur ŞENEL Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ÖZ Osmanlı Devleti için 19. Yüzyılın, askeri ve siyasi alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hayli zor bir süreç olduğunu …

Devamını Oku »

Umuroğulları, Çobanoğulları Beyliğinin Devamı mı?

Umuroğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Diriliş Ertuğrul dizisinin 122. Bölümü’nde Kayı Obası’nın başına bela olan Umuroğulları Beyliği’nin kim olduğu, ne zaman ve nerede kurulduğu merak konusu oldu. Peki kimdir bu Umuroğulları Beyliği? Umuroğulları Beyliği neden tarih kitaplarında Anadolu Beylikleri arasında pek gösterilmez? Tarihçiler neden araştırmalarında Umuroğulları Beyliği adından …

Devamını Oku »

Tanzanyalı, üryaniye hasta oldu

İstanbul’da düzenlenen UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansı’nda Kastamonu Belediyesi stant açarak güçlü bir katılım gösterdi, kuru laf ve görsel malzemenin ötesine geçip, üryaniden pestile, çekme helvadan eğşiye standı döşedi… Hiç bir iş yapmasak Afrika’ya üryani satsak yeter. Tanzanyalısı, Çadlısı… Hasta oldular üryaniye. Bir, iki, üç yetmedi… Homili gırtlak. Avrupa …

Devamını Oku »

Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Yıl: 1902 Tasdik: Vali Enis Paşa Tuğra: 2. Abdülhamid * el-Gazi* Sahibi: Mal müdürü Kamil Efendizâde Tahsin Efendi.. Sınıf şahadetnameleri her senenin sonunda valinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından verilir ve karne yerini tutardı. Son sınıfı bitirmeyenler için bu belge memuriyet atamalarında imtiyaz yerine geçerdi. Kastamonu İdadisi, merhum valilerimizden Abdurrahman Paşa’nın …

Devamını Oku »

Az Bilinen Bazı Kastamonulu Şairler

VEFÂÎ (d./19.YY?-ö./20.YY başları) Âşık Kastamonulu olduğu bilinen Vefâî’nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Kastamonu’da Âşık Fasılları adlı eserinde kısaca kendisinden bahsedilmiştir (Şenel 2009: XXXV). Kaynakta İhsan Ozanoğlu’ndan aktarıldığı şekliyle; 20. yüzyılın ilk yarısında öldüğünün tahmin edildiği, ümmi olduğu (okuma yazma bilmediği) ve hazırlanmadan söz söylemede usta bir âşık olduğu dışında herhangi bir …

Devamını Oku »