Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 30)

KASTAMONU

Yümnî Efendi

YÜMNÎ (يمنى)(ö. 1073/1663) Şuarâ tezkiresi müellifi. İstanbul’da doğdu. Kastamonu Tosyalı olup esas adı Mehmed Sâlih’tir. Babası uzun yıllar Kazasker Azmîzâde’nin hizmetinde bulunduğundan Azmîzâde Mustafası olarak anılır. Annesi Babazâde Sinânî diye şöhret bulmuş Sinâneddin Yûsuf Efendi’nin kızıdır. Her iki taraftan da âlim ve edip bir aileden gelen Yümnî Efendi’nin tek erkek …

Devamını Oku »

Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi / Muhittin Serin

SUYOLCUZÂDE MEHMED NECİB(ö. 1171/1758) Devhatü’l-küttâb adlı eseriyle tanınan hattat, şair ve âlim. Eyüp’te doğdu. Babası Hattat Ömer Efendi gençliğinde Kastamonu’dan İstanbul’a göç etmiştir. Ünlü hattat Suyolcuzâde Mustafa anne tarafından dedesi olduğu için Suyolcuzâde lakabıyla tanınır. İlk öğrenimini Bahçekapı Vâlide Sultan Mektebi’nde gören Mehmed Necib, dinî ilimler yanında Ağakapılı İsmâil Efendi’den aklâm-ı …

Devamını Oku »

Yüz yıllık bir hikaye / Cebrail Keleş

Yüz yıllık bir hikaye Merkez Dayılar köyü Ortakçılar mahallesinde bir evin kapısındayım. Kastamonu’nun yaşayan belki de en eski oyma ustası Hacı Sabri Türkmenoğlu’nu arıyorum. Buralar bizim memleket, bizim eller, bizim köyler.Her köy benim köyüm, buralarda ben artık kapı çalmıyorum. Zaten herkese açık olan bu kapılarda durup sesleniyorum,“Ben geldim, destur var mıdır …

Devamını Oku »

Kastamonu Ağabeyleri Panelinden notlar / Dursun SİVRİ

Dursun SİVRİ Kastamonu Ağabeyleri Panelinden notlar Risale Akademi’nin projelendirdiği mahalli yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile Risale-i Nur hizmetlerinde sorumluluk üstlenenlerle birlikte tertiplenen programların on yedincisi Kastamonu’da gerçekleşti. Cumartesi sabah namazı sonrası Ankara’dan bir grup arkadaş yola çıktık. Öğle öncesi şehrin tarihi ve mânevi mekânlarını gezdik. Bediüzzaman Said Nursi 1938-1943 yıllarında …

Devamını Oku »

Kastamonulu Sâdık Vicdânî / Semih Ceyhan

SÂDIK VİCDÂNÎ(1866-1939)  Tarikat silsilelerine dair Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adlı eseriyle tanınan müellif. 9 Kasım 1866’da Safranbolu’da doğdu. Ziraat Bankası  Kastamonu Şubesi İdare Meclisi kâtibi Kayıkçızâde Mustafa Sâdık Efendi’nin oğludur.  Kastamonu Rüşdiyesi’nde iki yıl okudu. Sülüs ve nesih hatlarından icâzet aldı. Kādiriyye tarikatına mensup bir aile çevresinde yetişmesine rağmen Nakşî-Hâlidî şeyhi Ahmed …

Devamını Oku »

Hüseyin Nazmi Efendi / Nihat Azamat

Hüseyin Nazmi Efendi   Kādirî şeyhi.(1896-1991) İstanbul Eyüp’te doğdu. İslâmbey mahallesi Evlicebaba Mescidi sokağındaki Hâkî Baba Kādirî Dergâhı şeyhi Sâdeddin Efendi’nin oğludur. Aslen Kastamonu Tosyalı olup soyu Kādiriyye tarikatının pîri Abdülkādir-i Geylânî’ye ulaştığı için Ceylan (Geylân) unvanıyla tanınan babası, tarikatın Mustafa Âhî Efendi’ye (ö. 1208/1794) nisbet edilen Âhiyye kolunun tanınmış şeyhlerindedi. …

Devamını Oku »

Merhum Naim Karaman Hoca ile yapılmış bir mülâkat

Merhum Naim Karaman Hoca ile yapılmış bir mülâkat Yaptığı ilmi çalışmalar ile yakından tanınan Naim Karaman Hoca Efendi, Gebze’de önceki gün hakkın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar Beyoğlu Galata’daki Arap Camii Baş İmamlığı, İstanbul Merkez Vaizliği görevlerinde bulunan Naim Karaman Hocaefendi birçok ilmi çalışmalara imza attı. Naim Karaman, İmam Hatibi bitirmiş, …

Devamını Oku »

Hacı Ahmed Efendi

Hacı Ahmed Efendi(1822-1876) 1238 (1822) yılında Kastamonu’da doğan Hacı Ahmed Efendi, Hayriye tüccarlarından Mehmed Efendi’nin oğludur.İlk tahsilini Kastamonu’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek medreselere devam etmiş, ayrıca özel muallimlerden ders almıştır. Karantina Başkatipliği görevinde de bulunan Ahmed Efendi 25 Muharrem 1278’de Şehremaneti’ne(Belediye başkanlığı) tayin edilmiştir. İki ay sonra, Hüsameddin Bey’in Sultan …

Devamını Oku »

Taşrasından Derûnuna Kastamonu Vilâyeti / Prof. Dr. Mustafa KESKİN

TAŞRASINDAN DERÛNUNA KASTAMONU VİLAYETİ Prof. Dr. Mustafa Keskin* Prof. Dr. Mustafa Keskin’in, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlı’ya Selçuklu Sempozyumu” değerlendirme yazısı. “Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlı’ya Selçuklu Sempozyumu”na katılmak üzere, değerli meslektaşım Prof. Dr. Remzi KILIÇ ile Kastamonu’ya hareket ettik. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu, Kara Arslan Süleyman Şah’ın gaza …

Devamını Oku »

Şeyh Hacı Merdan Efendi / Ahmet İDRİSOĞLU

Şeyh Hacı Merdan Efendi Şeyh Merdan Efendi’nin babası Şeyh Mehmet Efendi aslen Bolu’dan gelmedir. Müridi olduğu şeyhinin adını bilemiyorum. Ancak Nakşibendî tarikatına mensup olduğu aşikârdır.Bir gün şeyhi Mehmet efendiye çağırır ve der ki:-“Mehmet, bizdeki rızkın tükendi, Kastamonu boş kaldı; var git oraya hicret et ve yerleş.”Bunun üzerine Şeyh Mehmet Efendi …

Devamını Oku »

Selçuklular Doneminde Kastamonu

  TÜRK TARİHİNDE VE KÜLTÜRÜNDE KASTAMONU SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE KASTAMONU Türk Milletinin tarihteki dönüm noktalarından birisi de şüphesiz Anadolu’nun fethi hadisesidir.Bilhassa Anadolu’ya yerleşmiş Türklerin 20.yüzyıldaki biz nesilleri olarak gündemden hiç düşürülmeyecek bir konudur.Anadolu’nun Türk vatanı oluşunda bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla özellik taşıdığı bir gerçektir.İşte bu bölgelerden birisi de Kastamonu ve …

Devamını Oku »

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli: Deli Eşref / Abdülkerim ABDULKADİROĞLU

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli: Deli Eşref veya Hacı Eşref KASTAMONU DELİLERİ Siz de Kastamonu delilerini Görebilseydiniz çok severdiniz Hâllerine bakıp şaşırırdınız Ve, bunlar ne güzel deli, derdiniz Deli Satiye’yi tanısaydınız Anlardınız nedir esmer güzeli Sırım gibi, boylu-boslu, gamzeli Gönlünüzü usulca önüne sererdiniz Oynardınız bilirim Deli Ziya geçince Mini …

Devamını Oku »

Kastamonu marka şehir olur mu? / Metiner Sezer

KASTAMONU MARKA ŞEHİR OLUR MU? (…) 10 ay önce havalimanının açılışıyla birlikte “uzak” Kastamonu “yakın” oldu ve tüm güzelliğini cömertçe sergilemeye başladı ziyaretçilerine. Yemyeşil bir tabiat… sayısız tarihî eser… lezzetli yemekler ve sıcakkanlı insanlar. Bir tarafında Karadeniz’in mavi suları, diğer tarafında dağlarının uçsuz bucaksız yeşilliği. Kastamonu 1927 Yılı Genel Nüfus …

Devamını Oku »

Kastamonu Mutfağından

Kastamonu Mutfağı Kültürünün kökenleri ve geniş coğrafyasının sunduğu çeşitlilik zengin bir mutfak kültürü oluşturmuştur. Bu kültürü besleyen ana damarlar; iklim, coğrafya ve bunlara bağlı olarak da tanımsal faaliyetlerdir. Binlerce yıllık kültür birikiminde Kastamonu önemli bir derinliğe sahip olmuştur. Bu derinlik tanımsal faaliyetlere bağlı olarak yemek çeşitliliği, beşeri koşullara da bağlı …

Devamını Oku »

Kastamonu Evlerinin Saçaklarındaki Hayvan ve Bitki Motifleri / Nail TAN

Kastamonu Evlerinin Saçaklarındaki Hayvan ve Bitki Motifleri Kastamonu’nun eski evleri konusunda Sanat Dünyamız’ın 5. C. 15. sayısındaki (Ocak 1979) yayımladığımız makalede, ikinci yazımızda Kastamonu evlerinin saçaklarında dikkatimizi çeken hayvan figürleri üzerinde duracağımızı belirtmiştik. Bu figürleri yapanlar bugün hayatta olmadıklarından, araştırmamız oldukça uzun sürdü. Sonunda çok yönlü bir folklorik olayı aydınlatıcı …

Devamını Oku »