Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 30)

KASTAMONU

Taşköprü`nün manevi ayakları / Cebrail KELEŞ

Taşköprü`nün manevi ayakları… Rivayet edilir ki; Bundan çok çok uzun yıllar önce,1400–1500 yıllarında Taşköprü’ye uzaklardan bir kafile gelir. Bu kafile yedi kardeşin oluşturduğu bir topluluktur. Başlarında Şeyh Musa bulunmaktadır. Ayancık ya da Türkeli civarından geldiği sanılmaktadır. Taşköprü’ye yaklaşınca Kuyluş köyü civarında Kardeşlerden Hüseyin durur ve kafileden ayrılır artık onun irşat …

Devamını Oku »

Kastamonu El Sanatları

KASTAMONU YÖRESEL EL SANATLARI Dokumacılık, İğne Oyacılığı, Çarşaf Bağcılığı Kastamonu’da halk genellikle gündelik olarak kullandığı giysileri, döşek, yatak, yorgan yüzleri, çarşaf, halı, kilim v.b ihtiyaçlarını genellikle kendi dokur, boyar ve kullanıma hazır hale getirirdi. İhtiyaçlarının diğer kısımlarını çarşı esnafından karşılardı. Bunların dışında çarşı pazarda özellikle dokumacılıkta ileri giden Şam, Halep, …

Devamını Oku »

Âşık Kemâlî

Âşık Kemâlî Asıl adı Mustafa olan Kemalî, Kastamonuludur. Babası, Cebrail mahallesinden Mantaroğlu İbrahim idi. Doğduğu zamanlarda, babası, Kastamonu Kalesi sipahilerinden bulunuyordu. Şimdi, tek bir bekçi kulübesi bulunan kalede, o zaman 20-30 ev vardı. Mustafa da 1821 yılında bu evlerden birinde doğdu. Ve 12 yaşına kadar da babasıyla beraber kalede kaldı. …

Devamını Oku »

Mümin Meydanî

ÂŞIK MÜMİN MEYDANÎ (ARAÇLI DELİ MÜMİN) Âşık Mümin Meydanî, son dönem Kastamonu halk ozanlarındandır. Trt’de divan sazını ilk çalan sanatkârdır. Âşıklıkta, uzun süre Kastamonu’da kalmış olan Erzurumlu Emrah ekolündendir. Kastamonu yöresine ait çok sayıda türkü derlemiştir. İstanbul’da bir mekanda kendi derlediği ve Kastamonu’nun sembol halk türkülerinden ve oyunlarından “Sepetç’oğlu” çalınırken …

Devamını Oku »

İbrahim Tenekeci

İbrahim Tenekeci “rabbim sen olmasan kimin aklına gelirim ben.”   1 Eylül 1970 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Lise eğitimini yarıda bırakıp edebiyata yöneldi. Bir dönem kitapçılık yaptı. İlk şiiri 1988 yılında yayınlandı. Sonrasında ağırlıklı olarak Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Kardelen, Düş Çınarı ve Kaşgar dergilerinde göründü. 1998-99 yılları …

Devamını Oku »

Her köşe başı üç ihlâs bir fatiha şehri! / Adem Dönmez

Her köşe başı üç ihlâs bir fatiha şehri! Kastamonu Bir ucu Sinop’a diğer ucu Üsküdar sahillerine kadar uzanan bir şehirmiş Kastamonu, bir diğer deyişle Evliyalar Şehri. Bir filmi uzun zaman sonra yeniden izlemek, bir kitabı yıllar sonra yeni bir heyecanla tekrar okumak, bir şehre farklı duygularla yeniden gitmek ve yeniden …

Devamını Oku »

Bir Zamanlar Kastamonu’da Neler Oldu?

Bir Zamanlar Kastamonu’da Neler Oldu? Şair Yavuz Bülent Bakiler, Safa Vakfı’nda yaptığı bir konuşmada, Kastamonu’nun son dönem manevi büyüklerinden (Kelâmî Dergâhı hizmetkârı), Esad Erdebilî’nin(ks) de terbiyesinden geçen merhum Ahmed Hasib Yılanlıoğlu’ndan dinlediği hatıralardan bir kısmını şöyle anlatıyor: Allah bize bir daha öyle yıllar, öyle günler göstermesin! “…O, 1925’li, 1930’lu yıllar …

Devamını Oku »

Ferhat Paşa Câmii

Ferhat Paşa Câmii (Hacı Kadı Camii) Kastamonu’nun Cebrail Mahallesinde (Uzun Sokak üzerinde) bulunan cami, cümle kapısı üstündeki bir kitabeye göre Vezir Ferhad Paşa tarafından Seyfi Dede adında bir velînin isteği üzerine yaptırılmıştır. Kitabenin, “Ârifin biri iki târih-i zîbâ yazdı / Birisi hoşça bina ve biri de şuhça bina” şeklindeki son …

Devamını Oku »

Kastamonu Şer’iyye sicili

17. YÜZYIL ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE KASTAMONU Pelin İSKENDER * Özet Ülkemizde ve dünyada önemi gittikçe artan yerel tarih araştırmaları, kent kimliğinin ve kentli olma bilincinin oluşmasında, kentlerin bulunduğu coğrafî konumun, sosyo-ekonomik yapının ve kültürel yaşantının algılanması ve sahiplenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanların bilemedikleri şeyleri anlaması ve sevmesi düşünülemez. …

Devamını Oku »

Lâlelerin Ötesine Geçmek / Prof. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu

Lâlelerin Ötesine Geçmek Abdülkerim Abdülkadiroğlu Resimde görülen manzara bir takvim kapağıdır. Bu kapağı ilk gördüğüm günden beri tarihî geçmişi olan güzel bir olayın sadece bizlere kalan hayaliyle yaşamaktayım ve seyretmekle de olsa büyük haz duymaktayım. Bu sebeple çerçeveleterek çalışma odamın bir yerine astım. Bizde biyoğrafi yazarlığının ilk örneğini vererek sadece …

Devamını Oku »

Çobanoğulları Beyliği

Çobanoğulları Beyliği Kastamonu ve civarındaki topraklar, Selçuklu Sultanları tarafından Bizans İmparatorluğu’na karşı devamlı mücadelede bulunmak karşılığında Çoban ailesine ikta olarak verilmistir. Bu ailenin bölgede kurduğu Çobanoğulları Beyliği, Kuzeybatı Anadolu’da Selçuklu siyasî ve idarî anlayışını sürdürmüş ve XIII. asra kadar varlıklarını devam ettirmiştir. Kayı soyuna mensup olduğu kabul edilen bu beyliğin …

Devamını Oku »

Abdal Hasan

Abdal Hasan’ın yaşadığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte hakkında anlatılan menkıbeden yola çıkılarak XV. Asrın sonlarıyla XVI. Asrın başlarında yaşamış olabileceği tahmin edilmektedir. Esra Yıldız’ın ‘Taşköprü Abdalhasan Köyü ve Türk Devri Mimari Eserleri’ adlı çalışmasından edindiğimiz bilgiye göre, Abdal Hasan’ın -16. yy. evliyalarından biri olarak kabul etmenin dışında- Kalenderiler zümresine …

Devamını Oku »

Saray’ın kileri Kastamonu / Sevim Gökyıldız

Saray’ın kileri Kastamonu / Sevim Gökyıldız İyi pastırma denildiğinde ilk aklımıza gelen isim Kayseri olur. Sucuk denildiğinde ise Afyon. Halbuki pastırmanın ve sucuğun hasını Kastamonu’da bulabilirsiniz. Batı Karadeniz’in bu şirin ili, yiyecek-içecek konusunda ünlüdür ve zengin bir mutfağa sahiptir. Bu zenginliğin başlıca sebebi; bitki örtüsündeki çeşitlilik ve doğaya dayalı yetiştirilen …

Devamını Oku »

Kastamonu Tarihi Evler ve Konaklar

Kastamonu Tarihî Ev ve Konak Örnekleri   SİRKELİ KONAĞI Sirkeli Konağı Mustafa SİRKELİ tarafından üç katlı olarak yaptırılmaya başlanmış ancak ölümünün ardından yaşanılan maddi sıkıntılar sebebiyle büyük oğlu Mehmet Faik SİRKELİ tarafından iki katta bitirilmiştir. Metin SİRKELİ’den edinilen bilgilere göre konağın 1893 – 1898 yılları arasında yapıldığı öğrenilmiştir.Konakta aile bir …

Devamını Oku »

Behçet NECATİGİL

BEHÇET NECATİGİL Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916’da İstanbul’un Fatih semtinde, Atik Ali Paşa’da doğdu. Kastamonulu olan babası Mehmet Necati Gönül, dersiam vaizdi. Uzun yıllar İstanbul’da, Beyoğlu ilçesinde müftülük yaptıktan sonra Sarıyer müftülüğünden emekli oldu. Annesi Fatma Bedriye Hanım, Geyve’li müderris hafız İbrahim Hakkı Efendi’nin kızıydı. Sanatkâr ruhlu, duyarlı bir hanım …

Devamını Oku »