Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 4)

KASTAMONU

Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı?

Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı? Yazar: Prof. Dr. Lâtife Summerer Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Kastamonu İli Taşköprü İlçesindeki Taş Köprü Ne Zaman Yapıldı? Öz Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Taşköprü, adını ve benliğini veren Gökırmak (Amnias) üzerinde 70 metre uzunluğunda, altı kemerli taş köprünün …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu Hayatı / Abdülkadir BADILLI

ÜSTAD BEDİÜZZMAN’IN KASTAMONU HAYATI (1336-1943) KASTAMONU HAYATI FASLI Eskişehir hapis faslı ve müddeti, Yukarıda kısa ve muhtasar şekli ile geçtiği üzere sona erdi. Bu müddet ise on bir ay veya tam bir senedir. Her iki hesap da doğrudur denilebilir. Eğer onbir ay hapis devam etmişse, Hazret-i Üstad 27 Mart 1936’da …

Devamını Oku »

Şair ve Hattat Şeydâ

ŞEYDÂ (d.?/?-ö.988/1580) Divan şairi. Doğum tarihi bilinmeyen şairin, doğum yeri konusunda da kaynaklar farklı bilgiler verir. Âşık Çelebi, ailesinin Manisalı olduğunu, kendisinin doğumunun İstanbul olduğunu belirtirse de Kınalızâde Hasan Çelebi ve Riyâzî, Kastamonulu olduğunu ifade eder; Ahdî ise Rumelili olduğunu belirtir. Ahdî, dilber sevdasıyla kendinden geçip danişment olmaya karar verdiğini ancak …

Devamını Oku »

İhsan Ozanoğlu’nun Derlediği Bazı Kastamonu Atasözleri

Derleme: İhsan OZANOĞLU Hazırlayan: Yudum KIRMIZI * Kastamonu Üniversitesi A – Acemi nalbant gâvur eşeğinde belli olur. – Adam adamdan korkmaz hatır sayar. – Ahmaklar olmasa akıllılar aç kalır. – Aş kaşıkla iş keşikle. – Akşama kadar bin devir döner. – Alışverişte dargınlık olmaz. – Alışveriş başka dostluk başka. – …

Devamını Oku »

Ferâhî

FERÂHÎ (d./-ö./) Hakkındaki en önemli kaynak Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı eseridir. Bu esere göre Ferahî, Kastamonu’ya daha sonradan yerleşti. Birine âşık oldu. Bu durum Kastamonu’da latife konusu oldu. Sevgisinden dolayı ilim yolundan ayrıldı. Debbağlık mesleğini tercih etti. Kendi durumunu anlatan bir kıta ile Sultan Mahmut’a yazdığı kasideden bir beyti Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı tezkiresinde …

Devamını Oku »

Şair Tâli’î

TÂLİ’Î (d.?/?-ö.925/1519) Divan şairi Tâli’î’nin asıl adı Sehî Tezkiresi’nde Mehmed (Sehî 1325: 83), buna değinen diğer kaynaklarda ise Mahmûd’dur. Kastamonulu ya da Ȃşık Çelebi’nin “Merhûm galiba Magnisa’dandur” (Kılıç 2010: 647) tahminini benimseyenlere göre Manisalıdır. Ferâiz ilminde, hesap ve kitabette mâhirdir. Fâtih Sultân Mehmed’in hizmetine girerek hazine kâtipliğine getirilmiştir. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde …

Devamını Oku »

Kastamonulu Fahrî

FAHRÎ, Kastamonulu Divan şairi. (d.?/?-ö.1306/1889-90) Kastamonuludur. Siyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve hapishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son …

Devamını Oku »

Küre dağı dağ, Mazıdağı bağ

Küre ilçemizden maden çıka, bindirile kamyona, trene atıla, sarp yollardan uça, Mardin’in Mazıdağı’na vara, boşaltıla milyarlık yeni fabrikaya, işlene işlene envai ürün ola… Kastamonu gazetesi bas bas yaza, Kastamonu kıs kıs susa. Siyasetçisinden meslek odasına… Yekûnu birden dut yemiş bülbül ola. Varlık içinde yokluk mu yakışa hep Kastamonu’ya… Kim kestiyse …

Devamını Oku »

Şâvur (Şâver)

ŞÂVUR/ŞÂVER (d.?/?-ö.960/1553) Divan şairi. Asıl adı bilinmeyen şair Kastamonuludur. II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra önce çeşitli kasabalarda müderrislik yaptı, sonra kadılık mesleğini seçti. Müderrislik ve kadılık yaptığı yerler kaynaklarda belirtilmez. Ancak Latîfî Tezkiresi’nde Tâliî ile latife yollu karşılıklı şiirleşmelerine verilen örnekten şairin Kastamonu’nun …

Devamını Oku »

Ferrûhî Çelebi

FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebi (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Kanuni döneminde yaşamış şairlerdendir. Görmüş geçirmiş, güler yüzlü, hoş sohbet ve kendi halinde biriydi. Hiçbir şeyi dert edinmez ve hiçbir şeyi şikayet etmezdi. Hezlleri ile halk içinde meşhur matlaları ve kıtaları vardır. Eserlerinden Örnekler Matla’  Âlemün çün güzerân üzredür ıyş u gamı Beni mesrûr …

Devamını Oku »

Abdulazizzâde İzzî Numan Efendi

İZZÎ, Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi Divan şairi. (d.?/?-ö.16 Şaban 1225/13 Eylül 1810) Kastamonu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nu‘mân’dır. Şeyh Abdülazîzzâde’nin torunu olduğundan Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve Arapça dersleri aldı. İstanbul’dan İzmir’e giderken 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810’da vefat etti. Vefatına “Şa‘bân içinde gitdi mülk-i …

Devamını Oku »