Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 42)

KASTAMONU

Ünsî Hasan Efendi

ÜNSÎ HASAN EFENDİ 17.-18. yüzyıl velilerinden Ünsî Hasan Efendi, 1645 senesinde Kastamonu Taşköprü’de doğdu. Babası Receb Efendi, Bayramiye yolu büyüklerindendir ve Hasan Efendi’nin ilk hocası da bu zattır. Hasan Efendi ciddi bir eğitimden geçtikten sonra, yaşı henüz yirmi iken Ayasofya Camii’nde ders vermeye başladı. Hayatında dönüm noktası, yine Kastamonulu âlim …

Devamını Oku »

Fethullah Şirvani

Fethullah Şirvanî Kastamonu, Anadolu’nun evliya denizi olduğu gibi geçmişte önemli ilim merkezlerinden biri olarak da karşımıza çıkar. Yalnız tasavvuf ve medrese ilimleri sahasında değil, fen ilimlerinde de seçkin bir yeri vardır. Özellikle kendisi de önemli bir âlim olan Candaroğlu İsmail Bey, ilme ve ulemaya hürmeti, onları himayesi ve teşviki ile döneminde …

Devamını Oku »

Kastamonu Türbeleri

KASTAMONU İL MERKEZİNDE İNANÇ TURİZMİ KASTAMONU TÜRBELERİ SELÇUKLU VE ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ TÜRBELERİ ABDÜLFETTAH-I VELİ TÜRBESİ: Bânisi ve bina tarihi bilinmemektedir. 13. Yy. eseri olduğu tahmin edilmektedir. 672/1273 yılında vefat eden Abdülfettah-ı Veli Efendi ve (iki sanduka hariç) çocukları medfundur. AŞIKLI SULTAN TÜRBESİ : Bânisi ve bina tarihi bilinmemektedir. Mimari uslüb açısından …

Devamını Oku »

Muslihuddin Tavil

MUSLİHUDDÎN TAVÎL / Vehbi TÜLEK Muslihuddîn Tavîl, zamânındaki tasavvuf ehli zatların hiçbirinden feyz alamaz. En sonunda Şeyh İlâhî hazretlerine talebe olur... Muslihuddîn Tavîl, Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Kastamonu’ya bağlı Küre’de doğdu. On altıncı asrın başlarında Bursa’da vefât etti. Orada medfundur. Muslihuddîn Tavîl, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Ahmet MARANKİ

Prof. Dr. Ahmet MARANKİ Ahmet Maranki 1956 yılında Kastamonu İnebolu’da doğdu. Liseyi İstanbul’da bitiren yazar ilk önce Tütün Eksperleri Yüksek Okulu’nu bitirip 1976 yılında stajını tamamlayarak devlet görevine başladı. Sırasıyla 1981 yılında İstanbul Üniversitesi T. Endüstri Mühendisliği’ni, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde ‘master’ını, …

Devamını Oku »

Nasûhî Üsküdârî

ŞEYH MEHMED NASÛHÎ ÜSKÜDÂRÎ 17.-18 yüzyıl büyük Halvetî velilerinden olan Nasûhî Üsküdârî hz. Sipahi Seyyid Nasûh Bey’in oğludur ve Pir Şaban-ı Velî hazretlerinin neslindendir. Dolayısıyla Kastamonu evliyasından olan bu zat, Karabaş-ı Veli’nin de halifesidir. Üsküdar’da doğmuş olduğu tahmin edilmektedir ve dergâhı da buradadır. Buraya nispetle “Üsküdarî”, babasına nispetle de “Nasûhî” …

Devamını Oku »

İKİ DELİ BAKIŞ

iki deli bakış / Turhan KARADERE Vaktiyle, Maraş’ta bir deli varmış. Hani şu masum meczuplar olur ya işte öyle biri. İnsanımız da tuhaftır malum, arastalarda hem bu meczupları korur kollar hem de onları kızdırmaktan hoşlanır. Bu meczup kişiyle de eğlenirlermiş Maraşlılar zaman zaman. Biri, eline bir çubuk alır, meczubumuzun etrafına …

Devamını Oku »

Hattat Ahmet KUTLUHAN

Hattat Ahmet KUTLUHAN 1975 yılında Kastamonu, Tosya, Özboyu Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde,orta ve liseyi Kastamonu İmam Hatip Lisesi’ nde bitirdi. 1997yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 martında fakültede 3.sınıf öğrencisi iken İstanbul Müftülüğü’nde ilk memuriyete başladı. 1997 temmuzunda Büyükçekmece, Gürpınar Merkez Camii’nde kendi isteği ile imam-hatip olarak tayin …

Devamını Oku »

Sedefkâr Erdoğan BAYDAR

SEDEFKÂR ERDOĞAN BAYDAR Aslen Kastamonulu olan Erdoğan Baydar İstanbul’un Fatih semtinde 1953 Yılında dünyaya geldi.İlkokulu eski adı 54.ncü mektep olarak anılan Katip Çelebi’de okudu. Daha sonraki eğitimi Vefa Lisesinde devam etti. Aynı zamanda Sultanahmet Sanat Mektebi mezunu olan sanatkar babasının yönlendirmesiyle iş hayatına çok küçük yaşlarda başlayan sanatçı ilkokul birinci …

Devamını Oku »

Reisü’l-Küttab Hacı Mustafa Efendi

Reisü’l-Küttab Hacı Mustafa Efendi Kastamonu’nun manevî mimarlarından Mustafa Efendi, 1688 senesinde doğar. Kendisi Kastamonu Göl Köylüdür. Babası, Ammarzâde Mehmed Ağa’dır. Aşir Efendi’nin ve Abdürrezzak Paşa’nın babaları, Ebubekir Râsim Paşa’nın da kayın pederidir.   Küçük yaşta babasını kaybetmiş, amcası Elmas Paşa kendisini himâye etmiş, Mustafa Efendi’yi İstanbul’a götürmüş ve çok iyi bir …

Devamını Oku »

NASRULLAH KADI

NASRULLAH KADI   Kastamonu’nun sembolü haline gelmiş Nasrullah Camii-i şerifinin de bânisi olan Kadı Nasrullah Efendi, 15.-16. yüzyıllarda yaşamış önemli âlimlerdendir. Karamanlı müderris Yakub Efendi’nin oğludur. Şakaik-ı Nu’maniye’de kendisinden, “ Hazırcevaplık ve nüktedanlıkta Nasreddin Hoca, dünyevî işlerde İbn-i Sina gibi idi.” diye bahsedilmektedir.   Kastamonu’da ve İstanbul’da müderrislik, İstanbul, Manisa, …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU   2003 – 2010 yılları arası Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 1952 yılında Kastamonu‘nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Orta öğretimi İstanbul’da tamamladıktan sonra, (İstanbul İmam Hatip Okulu) İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü‘nü, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni bitirdi ve bir süre stajyer hâkimlik …

Devamını Oku »

İSA DEDE

İSA DEDE Kale altında, Atabey (Kırk Direkli) Camii karşısında medfun bulunan ve Hacı Bayram Velî hazretlerinin halifesi ve damadı olan İsa Dede, Anadolu’nun büyük velilerinden olup, 16. asırda vefat etmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Şeyh Şaban-ı Velî hazretlerinin muasırı, Hacı Bayram hazretlerinin halifesi ve damadı olması cihetiyle yaşadığı …

Devamını Oku »

1314 /M. 1896 SALNAMESİNE GÖRE KASTAMONU MERKEZ KÖY VE NAHİYE NÜFUSLARI

KASTAMONU İLİ MAHALLAT VE KARYE (Köy ve mahalle nüfusları) NAHİYELER VE KÖYLER AKKAYA NAHİYESİ Esâme-i Karye (Köy İsimleri) / Hane / Zükûr(erkek) / Ünas(kadın) Not: Köy isimlerininkarşısındaki sayılar, sırayla; hane sayısı, erkek nüfus sayısı ve kadın nüfus sayısıdır.   Elyakut 103 270 297 Yusuf 4 28 22 Yukarı Kuyucak 27 …

Devamını Oku »