Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 5)

KASTAMONU

Türk Edebiyatının İlk Maktel-i Hüseyin’i ve Kastamonulu Şâdî/Şâzî

MAKTEL-İ HÜSEYN KERBELA HADİSESİ ŞÂDÎ MEDDÂH (14. yy.) Yayına Hazırlayanlar Erdoğan Erbay – Selahattin Tozlu Editörler Alemdar Yalçın – Gıyasettin Aytaş Yazının tamamını indirerek okumak için tıklayınız Not: Yazının sonuna Maktel-i Hüseyn metinden bazı bölümler eklenmiştir.  (…) TÜRK EDEBİYATI’NDA MAKTEL-İ HÜSEYNLER Kerbela hadisesi ve Hz. Hüseyin ile beraberindekilerin çoğunun eziyet ile şehit edilmesi …

Devamını Oku »

Kastamonu -Tosya Arasında Beylikler Döneminden Bir Han: Sarının Hanı ve Batı Karadeniz Ticaret Yolu Üzerine Bazı Tesbitler

Makale yazarı: Leyla YILMAZ Anadolu-Türk Mimarlık Tarihi araştırmalarında önemle üzerinde durulan bir konu da, ticaret yolları ve bu yollar üzerinde yer alan hanlardır. Batı Karadeniz ticaret yolları ve bu yollar üzerindeki hanlar, bugüne kadar çeşitli seyyah ve araştırmacının ilgi alanına girmiştir. Nitekim söz konusu bölge, başta Leonard1 olmak üzere Gökoğlu2, Chanykoff3, …

Devamını Oku »

Kastamonu Gezi Yerleri, Tarihi Dokusu

Kastamonu Gezi Yerleri Tarihi Dokusu Kastamonu İlinde Gezilecek Yerleri Tarihi Ve Turistik Dokusunu Sizler İçin Gezdik, Gördük Ve Yazdık. Tarihi Dokusu Kastamonu, Antik Çağdan, Bizans İmparatorluğuna, Selçukludan, Osmanlı Devletine Kadar Bir Çok Medeniyete Şahitlik Etmiş, Anadolu’nun En Eski Şehirlerinden Biridir. Bundan Dolayı, Doğal Güzellikleri Ve Her Mevsim İçin Turizme Elverişli Olmasının …

Devamını Oku »

Günümüze Ulaşamayan Camilerimizden Cemaleddin Efendi (Hüsam Halîfe – Cemal Ağa) Camii

Kastamonu, Hisarardı Mahallesi, Gümüşlüce Caddesi, Kargaşık Sokak’ta bulunan Cemalettin Efendi Türbesi’nde dört mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan biri, kitabesinden anlaşıldığına göre, hicrî 855 / miladî 1451 yılında vefat eden Kargaş Sultan isimli veliye, ikinci mezar, hicrî 851/ miladî 1447 yılında vefat eden Cemalleddin Efendi’ ye aittir. Diğer iki mezarda kimlerin yattığı …

Devamını Oku »

Kastamonu Mevlevî Dergâhı Hakkında Bazı Bilgiler

Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Bu yazımız 1894-1985 yılları arasında yaşamış olan Kastamonulu Hattat Emrullah Demirkaya’nın not defterinde Kastamonu Mevlevîhanesine ilişkin bilgiler ışığında hazırlandı. Defterin temin edilmesinde yardımı olan araştırmacı Mustafa Gezici’ye teşekkür ederim. Defterden elde ettiğimiz ve parça parça kaydedilmiş notlardan başlığa uygun olan bilgileri aşağıda paylaşıyorum. “Mevlevî tarikatının …

Devamını Oku »

Kastamonulu Hattatlar Eseri Üzerine

YAZILMASI ZOR KASTAMONU KİTABI BUDUR: KASTAMONULU HATTATLAR Bazı kitapları yazmak zordur. Çünkü, hem yazarlık dışında bazı yetenekler gerektirir hem de zamanın cömertliğine muhtaçtır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayın uzmanı Tosyalı hemşerimiz Mustafa Bektaşoğlu’nun yaklaşık bir ay önce yayımlanan Hat Sanatı ve Kastamonulu Hattatlar (Ankara 2018, 317 s., Even Medya Yayını) eseri …

Devamını Oku »

Osmanlı’nın Son Döneminde Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi ve Topluma Kazandırılması: Kastamonu Örneği

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE KİMSESİZ VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE TOPLUMA KAZANDIRILMASI: KASTAMONU ÖRNEĞİ Safiye KESGİN Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, [email protected] Öz Osmanlı’nın son döneminde yaşanan savaşlar ve göç sebebiyle sokağa terkedilen, dilenmeye mecbur bırakılan ve suça karışmış çocuk …

Devamını Oku »

Mevlevî Eşref Dede

Mevlevî Eşref Dede (1882-1962) Yazan: Prof.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Bu yazımızda yakın dönem Kastamonu tarihinde yaşamış, Kastamonu Mevlevîhanesi’nde “Meydancı Dede” unvanıyla vazife yapmış, bir divanının da olduğunu anlaşılan Eşref Dede hakkında malumat vereceğiz. Kaynaklık eden veriler ise merhum Hattat Emrullah Demirkaya’ya (1894-1985) ait olan not defterinden elde edilmiştir. Bu konuda, …

Devamını Oku »

Son Bin Yılda Kastamonu’da İlim-Eğitim ve Öğretim

Yazan: Cevdet YAKUPOĞLU Kastamonu Üniv. Öğretim Üyesi “Ula bolsa yol azmaz, bilig bolsa söz yazmaz.” Günümüzden 970 yıl önce, Türkistan’ın yetiştirdiği büyük Türk bilgini ve dilcisi Kaşgarlı Mahnuıd’un, ünlü eseri “Divan”ına kaydettiği bu özlü ve anlamlı “Ata Sözü”, alâmet olsa yolda kaybolunmaz, bilgi bulunursa yanlış söz söylenilmez; hatalı iş yapılmaz, …

Devamını Oku »

İlim ve Kültür Merkezi Olarak Kastamonu

Yazan: Yavuz UNAT Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü • Bilinen geçmişi; Hitit İmparatorluğu ile başlayan Kastamonu kentine Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıkları egemen oldu. • M.Ö. 4. yüzyılda kent Perslerin ve sonrasında Büyük İskender ile Makedonya’nın eline geçti. • İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö. 1.yy’da Romalılar tarafından ortadan kaldırıldı ve Roma …

Devamını Oku »

Beylikler Döneminde Kastamonu’da Çalışmış İki Azerbaycanlı Bilgin: Hasan El-Hôyî ve Fethullah Eş-Şirvânî

BEYLİKLER DÖNEMİNDE KASTAMONU’DA ÇALIŞMIŞ İKİ AZERBAYCANLI BİLGİN: HASAN EL-HÔYÎ VE FETHULLAH EŞ-ŞÎRVÂNΠ Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU*  Doç. Dr. Namiq MUSALI* *Kastamonu Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Giriş Selçukluların Kastamonu’yu Emir Kara Tegin eliyle fethettikleri 1080’li yıllardan itibaren burası, XII. yüzyıl boyunca Bizans ile Türkler arasında birkaç defa el …

Devamını Oku »