Ana Sayfa / KASTAMONU / Camiler & Külliyeler

Camiler & Külliyeler

Devrekâni İlçesi

DEVREKÂNİ Tarihi: Devrekâni ilçesi ve civarı yazılı tarih dönemi ve daha önceki çağlarda devamlı meskün bir yerdir. Devrekâni İlçesi’nin tarihini ele aldığımızda Kastamonu ve çevresi ile bir bütün halinde incelememiz gerekmektedir. Bu itibarla Taktak ve Malak köyleri çevresinde bulunan el baltaları ve diğer buluntular, Kastamonu ve Devrekâni de ilk yerleşmenin …

Devamını Oku »

XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban Veli Külliyesi

Makale yazarları: Fahri Maden-Mustafa Eğilmez Özet XVI. yüzyılda Kastamonu’da Hisarardı mahallesinde, Şeyh Şaban Veli tarafından kurulan tekke yüzyıllarca hizmet vermiştir. Şeyh Şaban Veli Tekkesi, 1845 yılında Sultan Abdülmecid’in emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa’nın nezaretinde tamir ettirilmiş ve alt yapısı yenilenmiştir. Ayrıca aynı kişinin gözetiminde tekkenin ihata duvarları bu dönemde yapılmıştır. …

Devamını Oku »

Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi

KASTAMONU ŞEHRİNDE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ * Culture and Belief Tourism in Kastamonu ÖZET Kastamonu İli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle, ülkemizde dört mevsim boyunca turizm faaliyetlerinin yapılabileceği nadir illerden biridir. Kastamonu’da, kıyı turizminden, kış turizmine, eko turizmden, inanç turizmine oldukça geniş bir turizm çeşitliliği olmasına rağmen, var …

Devamını Oku »

Topçuoğlu Camii

Topçuoğlu Camii

Tarih ve kültür denildiğinde akla ilk gelen yerlerin başında bulunan Kastamonu, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasını ilgilenenlere sergilemeyi sürdürüyor. Dokusunu bozmadan günümüze ulaşmayı başaran yapılardan biri de Topçuoğlu Camii.

Türkiye’de birçok büyük ilden fazla camisinin bulunması ile dikkat çeken Kastamonu’nun önemli bir tarihi yapısı olan cami, kendi adını taşıyan mahallede bulunuyor. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan ve bütün güzelliğiyle ayakta duran Topçuoğlu Camii, ibadete açık durumda.

Topçuoğlu Mahallesi, Topçuoğlu Sokağı’nda bulunan caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinemiyor. Caminin mimari yapı özelliklerinden, 15. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı anlaşılıyor. Caminin Şer’iyye Sicillerinde, 1845-1846 yıllarında onarıldığı, yazılı olarak tespit edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Devamını Oku »

Küre Akşemsettin Camii (Ulucami)

Küre Ulucamii (Akşemsettin Câmii) Kastamonu’nun Küre ilçesinde yer alır. Câmi-i Kebîr mahallesindeki caminin (Hoca Şemseddin Camii) 870 (1465-66) tarihli vakfiyesinden Hoca Şemseddin tarafından bu tarihten önce yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 1950 yılında tamir görmüştür. Kesme taşla inşa edilen yapı dikine dikdörtgen planlı olup önünde üç birimli bir son cemaat yeri vardır. Orta …

Devamını Oku »

Mevlânâ Sa’deddin ve Heracoğlu Dergâhı / Faruk ÇELİK

MEVLÂNÂ SA’DEDDÎN VE HERACOĞLU DERGÂHI* Faruk ÇELİK Dünyaca ünlü seyyah İbn Battuta(1304-1369) bundan yedi yüz yıl önce Kastamonu’da Candaroğullarının Horasan erenlerine teşvikler vererek gönlünü ve yurdunu açtığını kayıtlara geçmiştir. Ünlü seyyah Kastamonu’dan ayrılırken Türk ülkesinde gördüğü en büyük zaviyeye uğradığını ve bu zaviyenin senedinde: “Harem-i Şerif’ten ya da Şam, Mısır, …

Devamını Oku »

Benli Sultan Külliyesi

BENLİ SULTAN KÜLLİYESİ Kastamonu’ya 27 km. uzaklıkta ve Ilgaz Dağı’ nın kuzey eteğinde yer alan Ahlat Köyünün Benli Sultan Mahallesindedir. Yavuz Sultan Selim emriyle 1512 – 1520 yılları arasında vücuda getirilmiştir. Cami, mutfak, misafirhane ve türbeden müteşekkildir. Külliyenin geçirdiği yangından sonra Şeyh Sani Efendi ve daha sonra da Şeyh Nurettin Efendi …

Devamını Oku »

Ferhat Paşa Câmii

Ferhat Paşa Câmii (Hacı Kadı Camii) Kastamonu’nun Cebrail Mahallesinde (Uzun Sokak üzerinde) bulunan cami, cümle kapısı üstündeki bir kitabeye göre Vezir Ferhad Paşa tarafından Seyfi Dede adında bir velînin isteği üzerine yaptırılmıştır. Kitabenin, “Ârifin biri iki târih-i zîbâ yazdı / Birisi hoşça bina ve biri de şuhça bina” şeklindeki son …

Devamını Oku »