Ana Sayfa / KASTAMONU / Camiler & Külliyeler

Camiler & Külliyeler

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi

Fehmeddin DEMİRCİ Müze Araştırmacısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müd.  Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu’da aynı ismi taşıyan külliye içerisinde 4 Mayıs 2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Külliye içinde bulunan kaynaklar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılmıştır. Konağın odalarında Şeyh Şaban-i Veli’nin kişisel eşyaları ile Halvetî …

Devamını Oku »

Günümüze Ulaşamayan Camilerimizden Cemaleddin Efendi (Hüsam Halîfe – Cemal Ağa) Camii

Kastamonu, Hisarardı Mahallesi, Gümüşlüce Caddesi, Kargaşık Sokak’ta bulunan Cemalettin Efendi Türbesi’nde dört mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan biri, kitabesinden anlaşıldığına göre, hicrî 855 / miladî 1451 yılında vefat eden Kargaş Sultan isimli veliye, ikinci mezar, hicrî 851/ miladî 1447 yılında vefat eden Cemalleddin Efendi’ ye aittir. Diğer iki mezarda kimlerin yattığı …

Devamını Oku »

Nasrullah Kadı ve Kastamonu Kent Tarihindeki Yeri -I

NASRULLAH KADI, AİLESİ VE İMAR FAALİYETLERİ Yazar: O. Oğuzhan ARSLANOĞLU * 1. Nasrullah Kadı ve Ailesi Nasrullah Kadı, Bayram Gazi neslinden olup, Cemaziye’l-ahir 915/  Ekim 1509 tarihli vakfiyesinde ismi geçen kardeşleriyle vakıf tahrir defterinde ki kayıttaki isimler aynıdır. 16. yüzyıl vakıf tahrir defterinde Nasrullah Kadı’nın Bayram Gazi neslinden geldiği açıkça ifade …

Devamını Oku »

Devrekâni İlçesi

DEVREKÂNİ Tarihi: Devrekâni ilçesi ve civarı yazılı tarih dönemi ve daha önceki çağlarda devamlı meskün bir yerdir. Devrekâni İlçesi’nin tarihini ele aldığımızda Kastamonu ve çevresi ile bir bütün halinde incelememiz gerekmektedir. Bu itibarla Taktak ve Malak köyleri çevresinde bulunan el baltaları ve diğer buluntular, Kastamonu ve Devrekâni de ilk yerleşmenin …

Devamını Oku »

XIX. Yüzyılda Şeyh Şaban Veli Külliyesi

Makale yazarları: Fahri Maden-Mustafa Eğilmez Özet XVI. yüzyılda Kastamonu’da Hisarardı mahallesinde, Şeyh Şaban Veli tarafından kurulan tekke yüzyıllarca hizmet vermiştir. Şeyh Şaban Veli Tekkesi, 1845 yılında Sultan Abdülmecid’in emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa’nın nezaretinde tamir ettirilmiş ve alt yapısı yenilenmiştir. Ayrıca aynı kişinin gözetiminde tekkenin ihata duvarları bu dönemde yapılmıştır. …

Devamını Oku »

Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi

KASTAMONU ŞEHRİNDE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ * Culture and Belief Tourism in Kastamonu ÖZET Kastamonu İli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle, ülkemizde dört mevsim boyunca turizm faaliyetlerinin yapılabileceği nadir illerden biridir. Kastamonu’da, kıyı turizminden, kış turizmine, eko turizmden, inanç turizmine oldukça geniş bir turizm çeşitliliği olmasına rağmen, var …

Devamını Oku »

Topçuoğlu Camii

Topçuoğlu Camii

Tarih ve kültür denildiğinde akla ilk gelen yerlerin başında bulunan Kastamonu, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasını ilgilenenlere sergilemeyi sürdürüyor. Dokusunu bozmadan günümüze ulaşmayı başaran yapılardan biri de Topçuoğlu Camii.

Türkiye’de birçok büyük ilden fazla camisinin bulunması ile dikkat çeken Kastamonu’nun önemli bir tarihi yapısı olan cami, kendi adını taşıyan mahallede bulunuyor. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan ve bütün güzelliğiyle ayakta duran Topçuoğlu Camii, ibadete açık durumda.

Topçuoğlu Mahallesi, Topçuoğlu Sokağı’nda bulunan caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinemiyor. Caminin mimari yapı özelliklerinden, 15. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı anlaşılıyor. Caminin Şer’iyye Sicillerinde, 1845-1846 yıllarında onarıldığı, yazılı olarak tespit edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Devamını Oku »

Küre Akşemsettin Camii (Ulucami)

Küre Ulucamii (Akşemsettin Câmii) Kastamonu’nun Küre ilçesinde yer alır. Câmi-i Kebîr mahallesindeki caminin (Hoca Şemseddin Camii) 870 (1465-66) tarihli vakfiyesinden Hoca Şemseddin tarafından bu tarihten önce yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 1950 yılında tamir görmüştür. Kesme taşla inşa edilen yapı dikine dikdörtgen planlı olup önünde üç birimli bir son cemaat yeri vardır. Orta …

Devamını Oku »

Mevlânâ Sa’deddin ve Heracoğlu Dergâhı / Faruk ÇELİK

MEVLÂNÂ SA’DEDDÎN VE HERACOĞLU DERGÂHI* Faruk ÇELİK Dünyaca ünlü seyyah İbn Battuta(1304-1369) bundan yedi yüz yıl önce Kastamonu’da Candaroğullarının Horasan erenlerine teşvikler vererek gönlünü ve yurdunu açtığını kayıtlara geçmiştir. Ünlü seyyah Kastamonu’dan ayrılırken Türk ülkesinde gördüğü en büyük zaviyeye uğradığını ve bu zaviyenin senedinde: “Harem-i Şerif’ten ya da Şam, Mısır, …

Devamını Oku »

Taşı Mekke’ye, suyu Zemzem’e benzeyen tekke / Furkan ÇİMEN

Taşı Mekke’ye, suyu Zemzem’e benzeyen tekke Yolculuk kendini aramaktır, kendin ile hesaplaşmaktır bazen de. Biz de kendimizi aramak için yola düştük bu sefer. Ama insan ne zaman yola düşse içinde, önce ayakları ona izin vermiyor, direniyor adeta ama yol hayra çıkıyorsa da geri dönmek istemiyor insan. Bu sefer yolumuz Kastamonu’ya düşüyor. …

Devamını Oku »

Benli Sultan Külliyesi

BENLİ SULTAN KÜLLİYESİ Kastamonu’ya 27 km. uzaklıkta ve Ilgaz Dağı’ nın kuzey eteğinde yer alan Ahlat Köyünün Benli Sultan Mahallesindedir. Yavuz Sultan Selim emriyle 1512 – 1520 yılları arasında vücuda getirilmiştir. Cami, mutfak, misafirhane ve türbeden müteşekkildir. Külliyenin geçirdiği yangından sonra Şeyh Sani Efendi ve daha sonra da Şeyh Nurettin Efendi …

Devamını Oku »

Ferhat Paşa Câmii

Ferhat Paşa Câmii (Hacı Kadı Camii) Kastamonu’nun Cebrail Mahallesinde (Uzun Sokak üzerinde) bulunan cami, cümle kapısı üstündeki bir kitabeye göre Vezir Ferhad Paşa tarafından Seyfi Dede adında bir velînin isteği üzerine yaptırılmıştır. Kitabenin, “Ârifin biri iki târih-i zîbâ yazdı / Birisi hoşça bina ve biri de şuhça bina” şeklindeki son …

Devamını Oku »

Kastamonu Külliyeleri ve Tarihi camileri Listesi

KASTAMONU KÜLLİYE VE CAMİLERİ (İL MERKEZİ): KÜLLİYELER : Ayrıntı için tıklayınız Yılanlı Külliyesi (Abdülfettah-ı Veli Külliyesi) Nasrullah Kadı Külliyesi Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi – (Seyyid Sünneti Efendi ve Dergâh Haziresi) Benli Sultan Külliyesi İsmailbey Külliyesi Yakupağa Külliyesi CAMİLER : A- SELÇUKLU VE ÇOBANOĞULLARI (Atabeyler) DÖNEMİ CAMİLERİ Akçasu Camii Atabey Gazi …

Devamını Oku »

İbni Neccar Camii

İbn-i Neccar (Eligüzel) Camii Kastamonu İbn-i Neccar Mahallesi’nde Kastamonu Kalesi’nin hemen altında, (Hisarardı Mahallesi yolunda) bulunan bu camiyi Candaroğlu Adil Bey 1353 yılında yaptırmıştır. Girişin sol tarafında bulunan üç satırlık Selçuklu nesihi ile yazılmış kitabesinde ismi geçen, caminin banisi İbn Neccar Hacı Nusret Bin Murat’ın kim olduğu konusunda bir bilgi …

Devamını Oku »

Atabeygazi (Kırkdirekli) Camii

Atabeygazi (Kırkdirekli) Camii Çobanoğulları (Selçuklu) dönemi eserlerinden olan, Kastamonu Kalesinin eteklerinde, Atabey Mahallesi Kefeli Sokağı’nda bulunan cami, “Kırkdirekli” adını, dayandığı ahşap direklerden almaktadır. Atabey Alp Yürük veya Hüsameddin Çoban Bey tarafından 1271? tarihinde yaptırılmış olup, şehrin en eski camilerindendir. 1562, 1800 ve 1871 yıllarında onarımdan geçmiştir. Yakın dönemde restorasyon gören …

Devamını Oku »