Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Üç Aylar Algımızı Düzeltmek Üzerine

ÜÇ AYLARI ANLAMAYA, DOĞRU ALGILAMAYA VE YAPACAKLARIMIZI HATIRLAMAYA HAZIR MIYIZ? Yazar: Vehbi Karakaş Üç ayların ilki olan Recep ayına[1] girmiş bulunuyoruz. Allah, bu ayları ve bu aylardaki mübarek geceleri hepimiz hakkında hayırlı ve bereketli eylesin. Üç aylar… Recep, Şaban ve Ramazan… Bu aylar, maddî ve mânevî kirlerden, günahlardan arınmak için Cenab-ı …

Devamını Oku »

Uykularınız Kaçıyor mu?

Yazar: Soner DUMAN Hz. Nuh aleyhisselam’ın oğlunun kâfir olarak ölmesi karşısında her birimizin derin derin düşünmesi gerek… Bir peygamberin başına gelen, sıradan bir insan olarak -Allah korusun- bizim başımıza gelemez mi? Çocuklarımızın inkâra, küfre, ahlaksızlık bataklığına batması ihtimali kaçımızı rahatsız edip uykularımızı kaçırıyor? Günümüzde çocukları ve gençleri İslam’ın inanç, ahlak …

Devamını Oku »

Peygamberimiz hangi mezheptendi?

Bu soru, mezhepsizlerin ve dinsizlerin, müslümanları köşeye sıkıştırmak maksadı ile sordukları bir sorudur. Zira bu soruya muhatap olan, “Peygamberimizin mezhebi yoktu” dese, bu sefer soru sahibi, “O zaman bu mezhepler nereden çıktı?” diyecek; yok eğer, “Peygamberimiz Hanefi idi, ya da Şafi idi” dese, bu sefer de bir mezhebi Peygamberimize isnad …

Devamını Oku »

Regâib Gecesi ve Bu Geceyi Değerlendirmek Hakkında

1. Regâib Gecesi Hakkında 2. Regâib Gecesini Değerlendirmek Hakkında 1. Regâib Gecesi Hakkında Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine …

Devamını Oku »

Barbar İstilâsı

Yazan: Kemal Sayar Hayatlarımız bir barbar istilası altında, ne ki bu barbar gürz ve topuzla değil, ikna ve reklamın baştan çıkarma yöntemleriyle ruhlarımızı iğdiş ediyor. ‘Yeterli olanı çok az bulan birine hiçbir şey yetmez’ demiş bir bilge. Her şeyin metaya dönüştürüldüğü, insanın bir müşteriye ve bir reklam avına indirgendiği bu …

Devamını Oku »

Receb Ayının Fazîletleri

Prof. Dr. Mahmud Esad COŞAN (rha) Eùzü bi’llâhi mine’ş-şeytàni’r-racîm. Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. El-hamdü lillâhi rabbi’l-àlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîh. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi’d-dîn. Fekàle rasûlü’llàh SAS: (Recebün şehrun azîmün, yudàifu’llàhu fîhi’l-hasenât… İlâ âhiri’l-hadis.) Emmâ ba’d: Peygamber SAS Efendimiz’in hadis-i …

Devamını Oku »

O Dinden Konuşur Ama Asla Dinden Geçinmezdi

Yazar: Muhammed Emin YILDIRIM Din Allah’ın insanlığa gönderdiği hayat ve hayat sonrası tüm ilkeleri vaz’ eden ilahi bir manzumedir. Din karşısında ona tabi olan herkes sorumludur. Bu sorumluluk muhatabın bazı özel durumlarına göre değişiklik arz etse de, hiç kimseye bir imtiyaz tanımaz. Bir yerlere mensub olmak, bazı ailelerden ve soylardan …

Devamını Oku »

Hadîslerde Vasiyet Etmek

VASİYETE TEŞVİK 5758 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan müslüman kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmeye hakkı yoktur.” Buhari, Vesaya 1; Müslim, Vasiyyet 4, (1627); Muvatta, Vasiyyet 1, (2, 761 ); Ebu Davud, Vesaya 1, (2863); Tirmizi, …

Devamını Oku »

Said Nursî’nin Vahdet-i Vücud’a Bakışı

Makale Yazarı:  Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Vahdet-i Vücud, düşünen ve inanan insanların kafalarını eskiden beri meşgul etmiştir. Neden meşgul etmiştir. Çünkü insan zihni, subje-obje ikilisinden zahir-zamir çatışmasından kurtulup birliğe ve huzura kavuşmak istemiştir. Vahdet-i Vücud ve panteizmin esas meşgul olduğu mesele, Allah’ın âleme, varlıklara ve maddeye nasıl tesir ettiği meselesidir. …

Devamını Oku »