Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Deizm ve Deistler Hakkında

Deizm ve Deistler-1 Deizm, Allah’ın varlığına ve sebeplerden ilk sebep olduğuna inan bir düşünce ekolüdür. Allah’ın kainat ve sebepler üstündeki tedbir ve tasarrufunu kabul etmeyip, bu tedbir ve tasarrufu sebeplere havale ederler. Allah’ın dinine ve elçisine, dolayısı ile emir ve yasaklarına da inanmazlar, hatta dini insanlar arasında nizaya bir sebep olarak …

Devamını Oku »

İhya’dan İfsad’a Hazin Bir Öykü; İslâm Modernizmi

İHYA’DAN İFSAD’A HAZİN BİR ÖYKÜ; İSLÂM MODERNİZMİ Yazar: Ahmet İNAL A- Tarihi Arka Plan Ağır mağlubiyetlerden sonra büyük hesaplaşmaların başlaması ve nefis muhasebesine gidilmesi sosyolojik bir gerçeklik olsa gerek. Bu olgu diğer milletlerde gerçekliğini ispat ettiği gibi İslâm Ümmeti içinde de yaşanan hadiseler neticesinde doğruluğundan şüphe edilemeyen bir gerçeklik makamına …

Devamını Oku »

Sahabenin Faziletleri ile İlgili Hadîs-i Şerîfler

KÜTÜB-Ü SİTTE’DE ASHABIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER ASHABIN FAZİLETLERİNİN MÜCMEL ZİKRİ 4332 – İmran İbnu Huseyn (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) buyurdular ki: “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç …

Devamını Oku »

Kütüb-ü Sitte’den Rıfk Hadisleri

Kütüb-ü Sitte’den Rıfk (Yumuşak Huyluluk) Hadisleri 1970 – Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: “Rıfk bir şeye girdimi onu mutlaka tezyin eder, bir şeyden de çıkarıldı mı onu mutlaka kusurlu kılar.” Müslim, Birr 78, (2594); Ebü Davud, Cihad 1, (2578), Edeb 11 (4808). *** 1971 – …

Devamını Oku »

Asabiyet nedir?

ASABİYET Sinirlilik; akrabalık, soy yakınlığı. Akraba, soy, kavim, vatan, millet, din gayreti gütmek, bir toplumun ileri gelenleri. Bir kimsenin baba tarafından akrabaları . İslam öncesi Arap toplumunda bir kimse kabilecilik his ve gayretiyle baba tarafından olan akrabasını yahut da umumiyetle kendi kabilesinden olan birini, haklı haksız her konuda başkalarına karşı …

Devamını Oku »

Aksâ’dan Koşarak Gelen

Yazar: Hatice TURAN “Onlara, elçilerin geldiği şu şehir halkını misal ver. Onlara iki elçi göndermiştik. İkisini de yalanlayınca Biz de üçüncüsüyle onları destekledik. Onlar: Biz size gönderilmiş elçileriz, dediler.” (Yasin 36/13-14) Meşhur rivayete göre gönderilen üç elçi Hz. İsa (a.s)’nın havarileri Yuhanna, Pavlus ve Şem’unü’s-Safa; şehir Antakya, şehid edilen kişi …

Devamını Oku »

Sünneti İnkâr Fitnesi ve Fitnenin Öncüleri

SÜNNETİ İNKAR FİTNESİ “Oryantalistler, uzun bir süre edebiyat, tarih vb. alanlarda araştırmalar yaptılar. Ancak onların hadislere yönelmesi son dönemlere denk gelmektedir. Bu konuda kayda değer ilk ve son denebilecek çalışma ünlü oryantalist Goldziher’in ger-çekleştirdiği çalışmadır. Goldziher, çalışmasını 1890’da “İslamî Araştırmalar” adı altında Almanca olarak yayımladı. Yazıldığı günden bu yana Goldziher’in …

Devamını Oku »

Modernist İslamcıların Babalarından: Sir Seyyid Ahmed Han

AHMED HAN, Seyyid  (1817-1898) سيد أحمد خان Hindistanlı tanınmış fikir adamı ve yazar. 17 Ekim 1817’de Delhi’de doğdu. Babası Seyyid Muhammed Müttakı Han’dır. Ataları, Şah Cihan devrinde Herat’tan Hindistan’a gelip yerleşmiş ve burada çeşitli devlet hizmetlerinde görev almışlardır. Neseplerinin Hz. Hüseyin vasıtası ile Hz. Peygamber’e ulaştığı yolundaki iddiadan dolayı aile …

Devamını Oku »