Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Evdeki Kötü Kokulardan Kurtulmak İçin

Eviniz Misler Gibi Koksun: Pratik Şekilde Hazırlayabileceğiniz Ev Yapımı 12 Oda Kokusu Hazırlayan: Özlem Güler Oda kokuları canlılık verir ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.  Fakat bunların çoğu, kimyasal kokular içerir. Bu da sağlığımızı tehdit etmektedir.  İçeriğini sizin bildiğiniz ve zevkine göre hazırlayabileceğiniz oda kokuları yapmaya ne dersiniz? 1. Portakal ve …

Devamını Oku »

Yezid’in Bir Zulmü Daha: Harre Vakası

HARRA OLAYI Emevî yöneticisi Yezid b. Muaviye devrinde Medine’de Ashab çocuklarının yönetime karşı kıyamları neticesinde Medine’nin yağmalanması ve bir çok kimsenin öldürüldüğü olay. Yezid’in birçok kimsenin muhalefetine rağmen veliahd olup başa geçmesinden sonra yönetimden razı olmayan fakat Dımaşk’ta ne olup bittiğini öğrenmek isteyen bazı müslümanlar vardı. Bunlar ashabın ileri gelenlerinin …

Devamını Oku »

İstanbul’da Hz. Hüseyin’in Kızlarının Türbesi

Çifte Sultanlar Türbesi, 1903* İstanbul’un fethiyle birlikte Bizans’tan tevarüs edilen kilise, manastır ve küçük ibadetgâhların bir kısmı padişah, devlet erkânı ve bazı nüfuzlu şahıslar tarafından cami ve medreseye dönüştürülmüştür. Bu yapıların biri de Koca Mustafa Paşa Camii’dir. Koca Mustafa Paşa Külliyesi cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, türbeler, hazire, sebiller, Sünbül …

Devamını Oku »

Tarihe Tanıklık Eden Meydanlar

Ülkelerin tarihi hatta dünya tarihi meydanlarda başlayan direnişler, protestolar ve gösterilerle değişti. Tiananmen, Azadi, Dekabrist ve son olarak Tahrir Meydanı… Mısır- Tahrir Meydanı-Kahire Mısır’ın başkenti Kahire’nin merkezinde bulunan Tahrir Meydanı’nın 19. yüzyıldaki ismi İsmailiye Meydanı’ydı. Bu isim Mısır Hidivi İsmail Paşa’dan gelmekteydi. 1919 Mısır Devrimi’nin ardından meydanın ismi Tahrir (Özgürlük) …

Devamını Oku »

On İki İmam Hakkında

On İki İmam Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i İsna Aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber. *** Şiîler; Gâliye, Zeydiye ve İmamiye gibi birkaç sınıfa ayrılsalar da günümüzde Şiî denince, umumiyetle İmâmiye anlaşılmaktadır. Bunlar, Peygamberimizin (a.s.m.) dâr-ı bekaya irtihalinden sonra Hz. Ali …

Devamını Oku »

Fetva ve Müftî Hakkında

FETVÂ Sorulan İslami bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap. Fetva veren kimseye müfti denir. İslam hukuku metodolojisinde müfti, müctehid anlamında kullanılmıştır. Kendisi bizzat ictihad edecek durumda olmayan bir ilim sahibinin, diğer müctehidlerin söz …

Devamını Oku »

Kütüb-i Sitte

Derleyen: Betül Yılmazörnek Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile …

Devamını Oku »

Ahfeş’in Keçisi ve Buridan’ın eşeği

Ahfeş’in Keçisi Ahfeş adlı bir Arap âlimin keçisi ile yaptığı işler divan şiirmizide bir mazmun olmuştur. Ahfeş, Arap gramerinin en büyük âlimlerinden üç ayrı kişinin adıdır: Ebü’l-Hasan Said b- Mes’ade, Ebü’I-Hattâb Abdülhamid ve Ali b. Süleyman. Ancak birinin adı, keçisi ile çalışma sisteminden dolayı adı ibretle anılagelmiş ve şiirimizde bir …

Devamını Oku »