Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Nafile veya Tatavvu’ Namazlar Hakkında

Farz ve­ya va­cip na­maz­lar dı­şın­da ka­lan ve Rasûlullah (s.a.s)’ın kıl­dı­ğı­na da­ir ri­va­yet bu­lu­nan namaz­la­ra top­lu­ca “na­fi­le” de­nir. Bun­lar da sün­net olan na­fi­le­ler ve men­dup olan na­fi­le­ler ol­mak üze­re iki­ye ay­rı­lır. Sün­net olan nafile, Al­lah Rasûlünün yap­ma­ya de­vam et­ti­ği ve an­cak nâdir ola­rak yap­ma­dı­ğı kuv­vet­li iş­ler­dir. Kimi za­man bu iş­le­ri yap­ma­ma­sı­nın …

Devamını Oku »

Hz. Ömer (ra) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Yazan: Salih OKUR En meşhur rivayete göre Hz. Ömer (r.a)’in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer (r.a)’in validesi Hanteme bint-i Hâşim b. Mugîre‘nin, Ebû Cehl’in amcasının kızı olduğunu..(2) Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin yazdığına göre ise, kızkardeşi olduğunu..(3) İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer (r.a)’in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid‘e (r.a) benzediğini..(4) Eski ve …

Devamını Oku »

Hz. Ebubekir (ra) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Yazar: Salih OKUR Hz. Ebubekir(r.a)’ın Cahiliyye döneminde isminin Abdülkâbe olup, annesi Ümmü’l Hayr‘ın oğlunu Kâbe hizmetine adamak için bu ismi ona verdiğini. Müslüman olunca isminin Abdullah olarak değiştirildiğini..(1) Hz. Ebubekir efendimizin bir lakabını ‘Atik’ olduğunu, bunun sebebinin son derece güzel bir insan olmasından veya Hz. Peygamberin bir gün kendisine ‘Sen Allahu Teâlâ’nın cehenneminden atiksin (azadlısın)’ fermanında bulunduğundan dolayı dendiğini..(2) …

Devamını Oku »

Hz. Ali (kv) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Yazan: Salih Okur Bir rivayete göre Hz. Ali (r.a)’nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’ın koyduğunu.. Annesi Fatıma hanımın da oğluna Haydar ismini verdiğini..(1) Hz. Ali (r.a) dünyaya geldiğinde babası Ebu Talib Medine’de olmadığından, annesi Fatıma’nın kendi dedesi Esed‘in ismini oğluna verdiğini, Arslan manasına gelen bu ismi yanında, babasının eve dönünce oğluna Ali ismini koyduğunu.. Kuvvetli ve iri …

Devamını Oku »

Hz. Osman (ra) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Yazan: Salih Okur Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyelendiğini.(1) Hz. Osman‘ın(r.a) Peygamber efendimizden(aleyhissalatu vesselam) altı yaş küçük olduğunu..(2) Hz. Osman(r.a)’ın, Hz. Peygamberin teyzesinin torunu olduğunu..(3) Hz. Osman’ın Cahiliyye döneminde de içki ve zina gibi kötülüklere hiçbir zaman tevessül etmediğini.(4) Hz. Osman’ın(r.a) “Ne cahiliye döneminde, ne de Müslüman olduktan sonra asla …

Devamını Oku »

Ramazan Bayramında Değerlendirmemiz Gereken 3 Faziletli Vakit

Şevval ayının birinci günü olan Ramazan Bayramı ve Zilhicce’nin onuncu günü olan Kurban Bayramı günlerine ‘îd’ denilir. Terim olarak ‘bayram’ manasında kullanılan ‘îd’ kelimesi ‘dönmek’ anlamına gelen ‘âde’ kelimesinden türemiştir. Bayram günlerine ‘îd’ denilmesini bazıları şöyle ifade eder: Müminler, Ramazan orucu farizası ile hac farizasını yerine getirirler. Ramazandan sonra fıtır …

Devamını Oku »

Saâdet Diyarları

Saâdet Diyarları Yazar: İsmail KISA Haşir meydanındaki hesap bittikten sonra mü’minler, hesabı hakkıyla vermenin sürûrunu yaşayarak, dünyada iştiyak duyup merak ettikleri ebedî saâdet yurdu olan Cennet hayatına doğru büyük bir heyecanla ilerlerler. Mü’minler Cennete müştak oldukları gibi, Cennet de sakinlerini büyük bir özlemle beklemektedir. Mü’minleri bekleyen ve Kur’ân’da geçen sekiz …

Devamını Oku »

Temeli Muhabbet ve Şefkate Dayanan Buluş: Dikiş Makineleri

Temelinde “Aşk” Olan İcat: Dikiş Makineleri  Yazı: Hatice ÜRÜN – H. Korkut İLHAN İlk dikiş makinesi, elde dikiş diken eşinin çok yorulduğunu fark eden bir koca tarafından, aşk ve merhamet duygusuyla icat edilir. Temelinde kainatın mayası aşk olan bu icat, büyük bir serüvenin başlangıcıdır aslında…  Bir icat düşünün ki neredeyse …

Devamını Oku »

Pul’un Gizemli Tarihi

Merhaba ben Pul, Filateli de derler  Pul, geçmişin ve şimdinin dünyasına ilişkin bizlere bilgi sunan en önemli görsel malzemelerden biri. Lakin bu bilgileri birer ipucu şeklinde düşünmek daha doğru olacaktır. Bu yüzden pullar için dünyaya ulaşmayı ve dahi yayılmayı sağlayan en küçük bilgi parçaları diyebiliriz. Uçak Pullarından Hazırlanmış Özel Bir …

Devamını Oku »

Hormonlu meyve – sebzeyi nasıl anlarız?

HORMONLU MEYVE SEBZE NASIL ANLAŞILIR? Her yerde hormonlu meyve sebze konusunu duyuyoruz. Fakat bu konuya fazla dikkat etmiyoruz. Hormon nedir, beraber ayrıntılarıyla inceleyelim. Hormon nedir? Normalde bitkilerin bünyesinde 5 ana grupta (Oxinler, Sitokininler, Gibberellinler ,Etilen ve ABA) hormon bulunmaktadır. Bu hormonlar bitkinin bünyesinde üretilir ve büyüme, gelişmeyi etkiler, dengeler. Fakat bilim adamları …

Devamını Oku »

Sahte Pirinç Nasıl Anlaşılır?

ÇİN’DEN GELEN SAHTE PLASTİK PİRİNCE DİKKAT! NASIL ANLAŞILIR? Çinlilerin sahte ve taklit ürünleri artık sonu gelmez bir hal almıştır. Öyle ki artık gıdaların da sahtesini üretmeye başlamışlardır. Son zamanlarda sayfamıza bu konu ile ilgili çokça soru gelmekteydi. Sahte pirinç, Çin’den gelen plastik pirinç nasıl anlaşılır gibi sorular gelmekteydi. Bu konuda …

Devamını Oku »

Osmanlı Serpûşları

Yazı: Mehmet KÖKREK* Medeniyet, günlük hayatta yer alan en küçük unsurlara kadar sirayet eder. Kılık kıyafet de bu yansımadan payını alır. Her medeniyetin mimarisi, nasıl kendi zihin dünyasının, dünyayı tanıma/tanımlama biçiminin bir ürünü ise serpuşları da o medeniyetin anlam/değer dünyasının bir özetidir. Bu yüzden de Osmanlı serpuşları arasında bir yolculuk …

Devamını Oku »

Bizans’a Mektup!

Bizans ismiyle adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu, Roma Devleti’nin ikiye ayrılmasından sonra başkent İstanbul olarak 1453′e kadar devamiyetini sürdürdü. Fakat bu tarihten önce İstanbul çok sayıda kuşatmaya şahit olmuş, başta Türkler olmak üzere Araplar, Bulgarlar ve Ruslar tarafından defeaten muhasara edilmiştir. 11. asırda yaşayan Kaffâl isimli âlimin, Romalılarla yapılan muharebeden önce onlardan gelen …

Devamını Oku »