Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Felak Suresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür. Konusu Sûrede bazı …

Devamını Oku »

İhlâs Sûresi Hakkında

Hakkında İhlâs Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. İhlâs Sûresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlâs Sûresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci …

Devamını Oku »

Tebbet Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi …

Devamını Oku »

Hadis naklederken, paylaşırken dikkat!

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in adına uydurulmuş sözlerin çok büyük vebali vardır. Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu husustaki ikazları çok şiddetlidir. Şöyle buyurmuşlardır: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem’e girsin!” (Buhârî, İlim, 38) Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz adına uydurulmuş bu tür sözlerin çok büyük vebali olduğu …

Devamını Oku »

Nasr Sûresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet …

Devamını Oku »

Kâfirûn Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de …

Devamını Oku »

Kureyş Suresi Hakkında

KUREYŞ SURESİ HAKKINDA BİLGİLER Kureyş Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Peygamber Efendimiz’in mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyş Suresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kureyş Suresi’nin Adı/Ayet Sayısı Sûre adını 1. âyette geçen “Kureyş” kelimesinden …

Devamını Oku »

Fil Suresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Konusu Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) isimleri ve sıfatları: Esmâü’n-Nebî

1. Yazı ALLAH RESULÜ HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) MÜBAREK İSİMLERİ     Esma, Canlı cansız her bir nesnenin, varlığın bir ismi vardır. Allâh’u Teâlâ, Hz. Âdem (a.s)’i yarattıktan sonra ona, eşyaların, çevresindeki varlıkların isimlerini ve insana has bir eylem olarak konuşmayı öğretmiştir. (Bakara Suresi,31)     O günden itibaren insanlar konuşmuş, eşyaya, insanlara ve …

Devamını Oku »

Abdest Nasıl Alınır? Abdestle İlgili Önemli Bilgiler (Hanefî ve Şafîler için)

ABDEST HAKKINDA AYET يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” (Maide, 5/6) Hanefîlerde Abdest ABDEST NASIL ALINIR? Önce Niyet …

Devamını Oku »

Gençler için fütüvvet ilkeleri ve fütüvvette mesleklerin pîrleri

Abdülkerim Kuşeyrî’de fütüvvet ahlâkıyla ilgili olarak şu başlıklar öne çıkmaktadır: 1. Başkasını kendine tercih etmektir. 2. Başkasının kusurlarını hoş görmek ve ayıpları deşifre etmeyip setretmektir. 3. Fütüvvet ehli kişi, düşmanı olmayan ve nefsini kendisine hasım etmiş kişidir. 4. Fütüvvet fedâ-yı cân ve mâl edebilmektir. 5. Nefsin heva ve hevesine muhalefettir. …

Devamını Oku »

Namaz ve Kerahet Vakitleri

Namaz ve Kerahat Vakitleri 1. Yazı A. Namaz Vakitleri Namaz vakitleri, güneşin durumuna göre değişir. Eğer gün uzun olur ve güneş geç batarsa, namaz vakti güneşin durumuna bağlı olduğundan geç okunur. Başka bir değişle, yılın her zamanı aynı vakitte namaz vakti olmaz. Örneğin yazın ikindi namazı vakti ile kışın ikindi …

Devamını Oku »

Tövbe ve İstiğfar Nedir? Tövbe ve İstiğfar Duaları Nelerdir?

TEVBE VE İSTİĞFAR NEDİR? TÖVBE VE İSTİĞFAR DUÂLARI NELERDİR? Zikrin temiz bir vicdanla îfâsı da son derece mühimdir. Bu sırra binâendir ki, ehlullah hazarâtı evrâd ü ezkâra umûmiyetle tevbe ve istiğfarla başlamışlardır. TEVBE VE İSTİĞFAR NE DEMEKTİR? Tevbe, Hakk’a dönüş demektir. Hakk’ı unutan ya da O’ndan gafil olan bir kulun, girdiği …

Devamını Oku »

Hadis Kitapları ve Hadis Arama Yöntemi

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1. Hadisi Konusuna Göre Arama Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız konunun hadis kitaplarında Arapça hangi başlık altında bulunacağını bilmemiz gerekmektedir. Hadis kitaplarında ana başlıklara genelde kitab (كتاب), alt başlıklara bab (باب) ismi verilir. Konularına göre …

Devamını Oku »