Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Vazifelerimiz: Mâhiyetleri ve Çeşitleri

VAZİFELERİN MAHİYETLERİ VE NEVİLERİ Vazife, yapılması dinen mecburî olan veya tavsiye buyurulan herhangi bir hayır, bir kemal, bir güzel şey demektir. Bu tarife göre vazifeler, iki nevidir. Bir nevi; dince mecburi olan vazifelerdir ki, bunları yapmamak mutlaka mes’ûliyeti, azabı gerektirir. Namaz, oruç, zekât gibi. Diğer nevi; dinen mutlaka mecbur olmamakla …

Devamını Oku »

İslam’da Güzel ve Çirkin Huylar

Güzel ve Çirkin Huylar Ömer Nasuhi BİLMEN (rh) İttiká: ALLAH Teâlâ’dan korkmak, haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır. Böyle bir hale “takva” da denir. Sahibine de “müttakî” denilir. Müttekî olan bir şahıs, emîn, itimada lâyık bir insan demektir ki, kendisinden hiç bir kimseye zarar gelmez. İslam dininde insanlar, esasen birbirine müsavi olup üstünlükleri ancak takva …

Devamını Oku »

İslam’da Güzel Geçinme Âdâbı

İslam dini, insanların muaşeretine (birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına) büyük bir önem vermiştir. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır. İslamda halk ile geçinmenin çeşitli yönleri ve dereceleri vardır. Bunların bir kısmı şunlardır: 1) Herkese karşı tatlı dilli, …

Devamını Oku »

Oruçla İlgili Hemen Her Şey

ORUÇ İLMİHALİ İslam’da oruç nedir? İslam’da orucun önemi nedir? İslam’da oruç çeşitleri nelerdir? İslam’da orucun vücub sebebi ve fıkhi hükmü nedir? Orucun rükün ve şartları nelerdir? İslam’da orucu bozan durumlar nelerdir? Oruca nasıl niyet edilir? Orucu bozan durumlar nelerdir? Oruçta kaza ve kefaret gerektiren durumlar nelerdir? Orucun sünnetleri ve adabı …

Devamını Oku »

Umre Rehberi

UMRE REHBERİ DİYANET İŞLERİ  BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Dr. Ekrem Keleş                   İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM UMRE NEDİR? Umrenin Zamanı Umrenin Fazileti UMRENİN YAPILIŞI I. İhram A. Niyet B. Telbiye C. İhram Yasakları İhramlı iken Yasak Olmayan Bazı Fiil ve Davranışlar Harem …

Devamını Oku »

Bütün Yönleriyle Tahâret Âdâbı

TAHARET ADABI Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Bismillâhirrahmanirrahim Bizleri yoktan var eden, Varlığından haberdar eden, Yüce zatına kul, Habibine ümmet eyleyen, Sayısız nimetlerle donatan, İman şerefi ile müşerref kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena; İki cihanın Efendisi, Rabbü ‘l-Aleminin sevgilisi, İmamü’l-Enbiya, Seyyidü’-Asfiya Cenâb-ı Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’e sayısız salât …

Devamını Oku »

Secde Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Baş eğme, itaat etme, üstün bir varlığın önünde yere kapanma; namazda veya Allah’a ibadet niyeti taşıyarak alın ve burun yere değecek şekilde yere kapanma ve dua etme anlamında bir fıkıh terimi. Kur’an-ı Kerim’in birçok âyetinde müslümanlar, rükû ve secde edenler şeklinde tanımlanmış; Allah’a yaptıkları secde nedeniyle yüzlerinin nurlandığı ve alınlarındaki …

Devamını Oku »

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v) Hayat Kronolojisi

Yazar: Sümeyye PARILDAR Vaiz, Ümraniye Müfülüğü 571 -Fahr-i Kainat Efendimizin dünyayı teşriferi; Hicretten 53 yıl önce 12 Rebîulevvel 20 Nisan 571 Pazartesi. -Sütannesi Halimeye verilmesi. 574 -Sütannesi tarafndan Mekke’ye getirilerek annesi Amine’ye teslim edilmesi. 575 -Annesi Amine’nin Ebva’da vefatı üzerine dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdulmuttalib’e teslim edilmesi. 577 …

Devamını Oku »

Âhiret Hayatının Aşamaları

AHİRET HAYATININ AŞAMALARI NELERDİR? Ahiret hayatının evreleri nelerdir? Kabir hayatı nasıl olur? Sûr’a ne zaman üflenecek? Haşr nasıl olacak? Amel defterleri nasıl verilecek? Hesap günü neler sorulacak? İşte sırasıyla ahiret hayatının aşamaları… İnsanın ölümüyle başlayan ahiret hayatının safhaları şöyledir: 1) Kabir hayatı 2) Sûr ve Sûra üfürüş 3) Haşr (Dirilme) ve Mahşer 4) Amel …

Devamını Oku »

Fâtihâ Sûresinin Diğer İsimleri ve Anlamları

“Sûretü’l-Mesanî” (Tekrarlanan su­re) : Her namazda tekrar edildiğinden  “Sûretü’s-Salât” (namaz suresi)  “Sûretü’l-Hamd”  (Hamd Suresi) : Hamdi içine aldığından, başında “hamd” sözünün bulunmasından “Sûretü’l-Fatiha” (Fatiha Suresi) : Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. “Ümmü’l-Kur’ân” : Kur’ân-ı Kerîm’deki mânâların asl olduğundan, Kur’an’ın anası, aslı, özü (Kur’an’ın bütünü …

Devamını Oku »

Kaza Namazları Hakkında Bilgiler

VAKTİNDE KILINMAYAN NAMAZLAR Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti çıktıktan sonra kılmaya ise kaza denir. Bir mazeret olmaksızın tembellik ve ihmal yüzünden bilerek namazı vaktinde kılmamak büyük günahtır. Düşman korkusu gibi meşru bir mazeret veya uyku ve unutma gibi irade dışı bir sebeple namazın kazaya kalması günah değildir. 1. MAZERET …

Devamını Oku »

Namazdan sonra kime selam vermekteyiz?

a. İmam Gazali’ye göre, namazdan sonra selam verirken, hazır cemaate ve meleklere niyet edilerek yapılır (Gazalî, İhya, 1/162). Diğer bazı alimler bunlara cinleri de dahil etmişler. Bunlara göre, “Selam verilirken, sağ ve sol taraftaki melekler ile Müslüman insanlar ve cinler niyet edilir.” (V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/673). Müslim’in Cabir b. Semüre’den rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu: “Sizden …

Devamını Oku »

İbadetlerde Tertip (Tertîb) ve Önemi

TERTİP Arapça bir kelime olup sıralama, sırasına koyma, dizme, tanzim etme, hazırlama; ayrı ayrı vasıfları olan şeyleri bir yere getirip bir terkip meydana getirme; usul, nizam, tarz, düzen, kuruntu, tasavvur, takım, sınıf, fasıl, bir hekimin bir hastayı tedavi etme çalışmaları sırasında kullandığı ilaçların ve tenbihlerin tamamı, bir ilacın çeşitli ecza …

Devamını Oku »

Cemaatle Namaz Kılarken Saf Düzeni Nasıl Olmalı?

CAMİLERDE SAF DÜZENİ Saf; sıra, çizgi, dizi ve aynı anda dizilmiş şeylerin hepsi. Cemaatle namaz kılan mü’minlerin imamın arkasında kıbleye paralel olarak yaptığı sıraların her biri. Cemaatle namaz kılacak olan, bir kişi ise, imamın hizasına durur ve imamdan geri ve ileri durmaz. Zahiru’r-rivaye böyledir. İmam Muhammed’e göre ayak parmakları imamın …

Devamını Oku »