Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Kur’ân Okuma Âdâbı ve Metodu

Kur’an-ı Kerîm Nasıl Okunmalı?  Yazar: Mehmet PAKSU GÜNLÜK HAYATIMIZ içinde en güzel anlarımızın birisini de yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i okumakla geçiririz. Hemen çoğumuzun Kur’ân okumak için ayırdığı belli bir zaman dilimi vardır. Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya başlamadan önce hem maddi dünyamızda, hem de iç âlemimizde birtakım hazırlıklar yaparız. Kur’ân’ın kudsiyetine layık …

Devamını Oku »

İmamlık ve Cemaatle İlgili Meseleler

İmamlık ve Cemaatle İlgili Konular 145- Aklı olan, bûluğ çağına eren, hür olan ve zorluk çekmeksizin topluca namaz kılmaya gücü yeten müslüman erkeklerin toplanıp cemaatle cuma namazını kılmaları farz, bayram namazlarını kılmaları vacibdir. Diğer farz namazları cemaatle kılmaları ise, müekked sünnettir. (Cuma namazından başka farz namazların cemaatle kılınması, Malikîlere ve …

Devamını Oku »

İtikaf Sünneti Hakkında

İtikaf ne demektir? İtikaf nasıl yapılır? İtikafın şartları nelerdir? İtikafa ne zaman girilir, ne zaman çıkılır? Kadınlar itikafa nasıl girerler? İşte itikaf hakkında bilgiler… İtikafla ilgili diğer yazılar için tıklayınız  Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikâf denir. Ramazan-ı şerifte itikâf, müekked sünnettir. İTİKAF …

Devamını Oku »

Cenaze ve Cenaze Âdâbı

Gömülmemiş ve gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü. Ölüyü gömmek için yapılan tören ve işlemler. İslâm bu tören ve işlemler ile ilgili olarak bazı emir ve nehiyler getirmiştir. Genellikle bunlar sünnet ile sabit olan ve Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından bizzat uygulanan ve bize kadar intikal eden hususlardır. Ölüm döşeğinde can çekişme durumunda …

Devamını Oku »

Suffe Ashabı Sahabeler Kimlerdir?

Asháb-ı Suffa’nın İsimleri Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicretinin ardından Mescid-i Nebevî‘yi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanı sıra mescidin güney tarafına düşen giriş kısmında kimsesiz fakir sahabîlerin barınması için bir gölgelik yaptırdı. Üzeri hurma dallarıyla kapatıldığı için oraya “Suffe” adı verilmişti. Kâbe’nin kıble olmasıyla birlikte bu gölgelik mescidin kuzeyine alındı, daha sonra …

Devamını Oku »

4 Madde İle Hicri Takvimin Doğuşu

Hazırlayan: Gökhan Temur Medine’de İslam devletinin kurulmasından Hz. Ömer (r.a.) devrine kadar müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler. Mesela; Fil olayı, ficar savaşı, zelzele yılı, veda haccı yılı ve bazı önemli zatların ölümü gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul edilmekteydi.Ancak bu, zaman zaman …

Devamını Oku »

Maddelerle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in İtikadı

Mehmed Zâhid KOTKU(ks)  Ehl-i sünnet ve’l-cemaat radıya’llahu anhüm ecmaîn Hazretlerinin i’tikâdları budur ki : 1 — Allah Teâlâ Hazretleri birdir, kadîmdir; araz, cisim, cevher, musavver, mahdûd ve ma’dûd değildir. 2 — Kadîm, (bizim tabirimizle evveli olmayan ve âhiri bulunmayan bit zât-ı ecell-i a’lâdır. 3 — Mahiyyet ve keyfiyyetle de vasf …

Devamını Oku »

Vazifelerimiz: Mâhiyetleri ve Çeşitleri

VAZİFELERİN MAHİYETLERİ VE NEVİLERİ Vazife, yapılması dinen mecburî olan veya tavsiye buyurulan herhangi bir hayır, bir kemal, bir güzel şey demektir. Bu tarife göre vazifeler, iki nevidir. Bir nevi; dince mecburi olan vazifelerdir ki, bunları yapmamak mutlaka mes’ûliyeti, azabı gerektirir. Namaz, oruç, zekât gibi. Diğer nevi; dinen mutlaka mecbur olmamakla …

Devamını Oku »

İslam’da Güzel ve Çirkin Huylar

Güzel ve Çirkin Huylar Ömer Nasuhi BİLMEN (rh) İttiká: ALLAH Teâlâ’dan korkmak, haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır. Böyle bir hale “takva” da denir. Sahibine de “müttakî” denilir. Müttekî olan bir şahıs, emîn, itimada lâyık bir insan demektir ki, kendisinden hiç bir kimseye zarar gelmez. İslam dininde insanlar, esasen birbirine müsavi olup üstünlükleri ancak takva …

Devamını Oku »

İslam’da Güzel Geçinme Âdâbı

İslam dini, insanların muaşeretine (birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına) büyük bir önem vermiştir. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır. İslamda halk ile geçinmenin çeşitli yönleri ve dereceleri vardır. Bunların bir kısmı şunlardır: 1) Herkese karşı tatlı dilli, …

Devamını Oku »

Oruçla İlgili Hemen Her Şey

ORUÇ İLMİHALİ İslam’da oruç nedir? İslam’da orucun önemi nedir? İslam’da oruç çeşitleri nelerdir? İslam’da orucun vücub sebebi ve fıkhi hükmü nedir? Orucun rükün ve şartları nelerdir? İslam’da orucu bozan durumlar nelerdir? Oruca nasıl niyet edilir? Orucu bozan durumlar nelerdir? Oruçta kaza ve kefaret gerektiren durumlar nelerdir? Orucun sünnetleri ve adabı …

Devamını Oku »

Umre Rehberi

UMRE REHBERİ DİYANET İŞLERİ  BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Dr. Ekrem Keleş                   İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM UMRE NEDİR? Umrenin Zamanı Umrenin Fazileti UMRENİN YAPILIŞI I. İhram A. Niyet B. Telbiye C. İhram Yasakları İhramlı iken Yasak Olmayan Bazı Fiil ve Davranışlar Harem …

Devamını Oku »

Bütün Yönleriyle Tahâret Âdâbı

TAHARET ADABI Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Bismillâhirrahmanirrahim Bizleri yoktan var eden, Varlığından haberdar eden, Yüce zatına kul, Habibine ümmet eyleyen, Sayısız nimetlerle donatan, İman şerefi ile müşerref kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena; İki cihanın Efendisi, Rabbü ‘l-Aleminin sevgilisi, İmamü’l-Enbiya, Seyyidü’-Asfiya Cenâb-ı Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’e sayısız salât …

Devamını Oku »