Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Bunları Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v) Hayat Kronolojisi

Yazar: Sümeyye PARILDAR Vaiz, Ümraniye Müfülüğü 571 -Fahr-i Kainat Efendimizin dünyayı teşriferi; Hicretten 53 yıl önce 12 Rebîulevvel 20 Nisan 571 Pazartesi. -Sütannesi Halimeye verilmesi. 574 -Sütannesi tarafndan Mekke’ye getirilerek annesi Amine’ye teslim edilmesi. 575 -Annesi Amine’nin Ebva’da vefatı üzerine dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdulmuttalib’e teslim edilmesi. 577 …

Devamını Oku »

Âhiret Hayatının Aşamaları

AHİRET HAYATININ AŞAMALARI NELERDİR? Ahiret hayatının evreleri nelerdir? Kabir hayatı nasıl olur? Sûr’a ne zaman üflenecek? Haşr nasıl olacak? Amel defterleri nasıl verilecek? Hesap günü neler sorulacak? İşte sırasıyla ahiret hayatının aşamaları… İnsanın ölümüyle başlayan ahiret hayatının safhaları şöyledir: 1) Kabir hayatı 2) Sûr ve Sûra üfürüş 3) Haşr (Dirilme) ve Mahşer 4) Amel …

Devamını Oku »

Fâtihâ Sûresinin Diğer İsimleri ve Anlamları

“Sûretü’l-Mesanî” (Tekrarlanan su­re) : Her namazda tekrar edildiğinden  “Sûretü’s-Salât” (namaz suresi)  “Sûretü’l-Hamd”  (Hamd Suresi) : Hamdi içine aldığından, başında “hamd” sözünün bulunmasından “Sûretü’l-Fatiha” (Fatiha Suresi) : Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. “Ümmü’l-Kur’ân” : Kur’ân-ı Kerîm’deki mânâların asl olduğundan, Kur’an’ın anası, aslı, özü (Kur’an’ın bütünü …

Devamını Oku »

Kaza Namazları Hakkında Bilgiler

VAKTİNDE KILINMAYAN NAMAZLAR Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti çıktıktan sonra kılmaya ise kaza denir. Bir mazeret olmaksızın tembellik ve ihmal yüzünden bilerek namazı vaktinde kılmamak büyük günahtır. Düşman korkusu gibi meşru bir mazeret veya uyku ve unutma gibi irade dışı bir sebeple namazın kazaya kalması günah değildir. 1. MAZERET …

Devamını Oku »

Namazdan sonra kime selam vermekteyiz?

a. İmam Gazali’ye göre, namazdan sonra selam verirken, hazır cemaate ve meleklere niyet edilerek yapılır (Gazalî, İhya, 1/162). Diğer bazı alimler bunlara cinleri de dahil etmişler. Bunlara göre, “Selam verilirken, sağ ve sol taraftaki melekler ile Müslüman insanlar ve cinler niyet edilir.” (V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/673). Müslim’in Cabir b. Semüre’den rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu: “Sizden …

Devamını Oku »

İbadetlerde Tertip (Tertîb) ve Önemi

TERTİP Arapça bir kelime olup sıralama, sırasına koyma, dizme, tanzim etme, hazırlama; ayrı ayrı vasıfları olan şeyleri bir yere getirip bir terkip meydana getirme; usul, nizam, tarz, düzen, kuruntu, tasavvur, takım, sınıf, fasıl, bir hekimin bir hastayı tedavi etme çalışmaları sırasında kullandığı ilaçların ve tenbihlerin tamamı, bir ilacın çeşitli ecza …

Devamını Oku »

Cemaatle Namaz Kılarken Saf Düzeni Nasıl Olmalı?

CAMİLERDE SAF DÜZENİ Saf; sıra, çizgi, dizi ve aynı anda dizilmiş şeylerin hepsi. Cemaatle namaz kılan mü’minlerin imamın arkasında kıbleye paralel olarak yaptığı sıraların her biri. Cemaatle namaz kılacak olan, bir kişi ise, imamın hizasına durur ve imamdan geri ve ileri durmaz. Zahiru’r-rivaye böyledir. İmam Muhammed’e göre ayak parmakları imamın …

Devamını Oku »

Namaz Terimleri Sözlüğü

Abdest ve Namaz Terimleri Sözlüğü Âkıl-bâliğ: Aklî melekesi yerinde, ergenlik çağına ulaşmış olan kimse. Amelî farz: İnkârı küfre götürmeyen, yapılması zorunlu olan dinî görev; vacip. Amel-i kesîr: Çok amel, namaz kılarken namazı bozacak kadar namaz harici bir şeyle meşgul olmak. Bülûğa ermek: Ergenlik çağına ulaşmak. Celse: Oturum, oturmak; namazda iki …

Devamını Oku »

Namaz Duaları ve Tesbihatları; Okunuşları ve Mealleri

NAMAZ İÇİNDE OKUNACAK DUALAR 1. SÜBHÂNEKE DUASI سُبْحَانَكَ الَلٰهّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰهى جَدُّكَ (وَجَلَّ  ثَنَآئُكَ) وَلَ الِٰههَ غَيْكَُ Okunuşu: Sübhâneke’l-lâhümme ve bi-hamdik ve tebâra kesmük. Ve te’âlâ ceddük (ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk. Anlamı: “Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. …

Devamını Oku »

Asr Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Nüzûl Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579). Konusu Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. …

Devamını Oku »

Fâtihâ Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun …

Devamını Oku »

Nâs Sûresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 620; İbn Âşûr, XXX,631). Konusu Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) tavsif ve tarifleri

Risale-i Nur Külliyâtı’nda geçen 107 farklı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) tarif ve tavsifi : 1)Muhbir-i Sâdık (A.S.M) 2)Zât-ı Ekrem (A.S.M) 3)Zât-ı Mübarek (A.S.M) 4)Zât-ı Nuranî (A.S.M) 5)Muhammed-i Arabî (A.S.M) 6)Zât-ı Kudsî (A.S.M) 7)Hoca-i Kâinat (A.S.M) 8)Fahr-i Âlem (A.S.M) 9)Muhammed-ül Emin (A.S.M) 10)Seyyid-ül Âlemîn (A.S.M) 11)Sultan-ı Levlâk (A.S.M) 12)Hâtem-ül Enbiya …

Devamını Oku »