Makaleler

Eğitimin Ana Teması; Sâlih İnsan Yetiştirmek

İslâm toplumunun kendi yaşantısına, inancına, yüce değerlerine ve izzetini elde etmek için verdiği kavgasına uygun bir eğitim sistemine olan ihtiyacı bugün daha da artmıştır. Özellikle şu anda şiddetin, cinnetin ve şehvetin kurbanı olmuş genç nesillerimizin içinde bulunduğu buhranı, sıkıntıyı görünce değerlerimize uygun eğitim sisteminin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. İslâm …

Devamını Oku »

Aliya Hangi Müslüman Tipine Karşıydı?

Vefatının 14. yılında, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle anıyoruz. ‘‘İslam Deklarasyonu” kitabındaki ‘Hedefimiz: Müslümanların İslamlaşması’ ifadesiyle, Aliya İzzetbegoviç’in, Müslümanların niteliklerinin ne olması gerektiğine dikkat çekmesinin yanında, Müslümanların ne kadar Müslüman olduklarını da sorgulamalarını, bir muhasebe yapmalarını istediğini anlarız. Ahmet Serin yazdı. İslam’ın inişinden yaklaşık yüz yıl sonra tüm dünyanın kaderini değiştiren …

Devamını Oku »

DEAŞ Sonrası Ortadoğu ve Yeni Dengeler

DEAŞ, yaptıklarıyla Ortadoğu’yu tam anlamıyla parçaladı. Daha doğru bir deyişle, operasyonlarıyla bölgenin bölüşülmesinin alt yapısını hazırladı. Bölüşüm ise ABD, Rusya, İran adına onların bölgedeki vekilleri tarafından yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Irak-Şam İslam Devleti (DEAŞ) lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin 2014 Ramazan’ında Musul’da hilafeti ilanının …

Devamını Oku »

Nesh ve Hikmeti / İmam Maturidi

Biz bir âyeti nesheder veya unutturursak mutlaka onun daha hayırlısını veya dengini getiririz. Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?(Bakara,106.Ayet Meali) [Nesih ve Hikmeti] Biz bir âyeti nesheder veya unutturursak. Kelâm âlimlerinden bazıları şöyle dedi: Levh-i mahfûzdan siler yahut orada bırakırsak. Şöyle de denildi:Biz bir âyeti nesheder, yani diğer âyet mukabilinde kaldırırsak …

Devamını Oku »

Kastamonu’da İz Bırakan Bir Âlim: Zâhidü’l-Kevserî

Hem Hanîf, Hem Hanefî Bir Allâme; Muhammed Zâhidü’l-Kevserî Yazar: M. Yakup Altuğ Dinlerin, ideolojilerin veya mefkûrelerin, bir kıymet hükümleri manzumesi olma iddiasından doğan bir hedef insan prototipi vardır. Bu ideal mümessil ütopiktir, dünya gözüyle görülüp görülmediği şaibelidir, genelde insanın erişmeye takat yetiremeyeceği yüksek muhitlerde, dağlarda vs. yaşayan doğaüstü bir karakter …

Devamını Oku »

Avrupa Düşüncesinin Tali Unsurları: Kölelik ve Sömürgecilik

Sezai Ozan Zeybek* *Yrd. Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Giriş Frantz Fanon, Jean Paul Sartre’ın zencilikle ilgili yazdıklarını okuduktan sonra ihanete uğramış gibi hissettiğini ifade eder. Sebep, Sartre’ın, zenciliği diyalektik bir ilişkideki ikinci unsur olarak görmesidir. Buna göre zenciler, beyazların antitezi, bir nevi eksi kutbudur. Şöyle der Sartre: “Zenci …

Devamını Oku »

Komşu Hakkı

KOMŞU HAKKI HUSUSUNDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? Osman Nuri Topbaş Kul hakkı mevzuunda titizlik gösterilmesi gereken hususlardan biri de komşu hakkıdır. Cenâb-ı Hak, komşu hukûkuna riâyeti ısrarla emretmiştir. Zîrâ insan, akrabâlarından çok, komşularıyla beraberdir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve …

Devamını Oku »

Modern Eğitimin Doğuşu ve Batı Eğitim Düşüncesinin Kökleri

Mustafa Gündüz (Yıldız Teknik Üniversitesi) Batı’nın eğitim düşüncesinin derin kökleri vardır. Ama bu kökler arasında büyük ölçüde Antik Yunan ve Roma deneyimleriyle, Hristiyan ve Yahudi birikimi üzerine şekillenen bir bina görülür. Bu birikim, Orta Çağ sonlarında hümanizm, Rönesans ve Reform hareketleri sonrasında değişmiş, Aydınlanma ve sanayi toplumunda ise yepyeni boyutlar …

Devamını Oku »