Makaleler

Deizm ve Deistler Hakkında

Deizm ve Deistler-1 Deizm, Allah’ın varlığına ve sebeplerden ilk sebep olduğuna inan bir düşünce ekolüdür. Allah’ın kainat ve sebepler üstündeki tedbir ve tasarrufunu kabul etmeyip, bu tedbir ve tasarrufu sebeplere havale ederler. Allah’ın dinine ve elçisine, dolayısı ile emir ve yasaklarına da inanmazlar, hatta dini insanlar arasında nizaya bir sebep olarak …

Devamını Oku »

İhya’dan İfsad’a Hazin Bir Öykü; İslâm Modernizmi

İHYA’DAN İFSAD’A HAZİN BİR ÖYKÜ; İSLÂM MODERNİZMİ Yazar: Ahmet İNAL A- Tarihi Arka Plan Ağır mağlubiyetlerden sonra büyük hesaplaşmaların başlaması ve nefis muhasebesine gidilmesi sosyolojik bir gerçeklik olsa gerek. Bu olgu diğer milletlerde gerçekliğini ispat ettiği gibi İslâm Ümmeti içinde de yaşanan hadiseler neticesinde doğruluğundan şüphe edilemeyen bir gerçeklik makamına …

Devamını Oku »

Asabiyet nedir?

ASABİYET Sinirlilik; akrabalık, soy yakınlığı. Akraba, soy, kavim, vatan, millet, din gayreti gütmek, bir toplumun ileri gelenleri. Bir kimsenin baba tarafından akrabaları . İslam öncesi Arap toplumunda bir kimse kabilecilik his ve gayretiyle baba tarafından olan akrabasını yahut da umumiyetle kendi kabilesinden olan birini, haklı haksız her konuda başkalarına karşı …

Devamını Oku »

Sünneti İnkâr Fitnesi ve Fitnenin Öncüleri

SÜNNETİ İNKAR FİTNESİ “Oryantalistler, uzun bir süre edebiyat, tarih vb. alanlarda araştırmalar yaptılar. Ancak onların hadislere yönelmesi son dönemlere denk gelmektedir. Bu konuda kayda değer ilk ve son denebilecek çalışma ünlü oryantalist Goldziher’in ger-çekleştirdiği çalışmadır. Goldziher, çalışmasını 1890’da “İslamî Araştırmalar” adı altında Almanca olarak yayımladı. Yazıldığı günden bu yana Goldziher’in …

Devamını Oku »

Modernist İslamcıların Babalarından: Sir Seyyid Ahmed Han

AHMED HAN, Seyyid  (1817-1898) سيد أحمد خان Hindistanlı tanınmış fikir adamı ve yazar. 17 Ekim 1817’de Delhi’de doğdu. Babası Seyyid Muhammed Müttakı Han’dır. Ataları, Şah Cihan devrinde Herat’tan Hindistan’a gelip yerleşmiş ve burada çeşitli devlet hizmetlerinde görev almışlardır. Neseplerinin Hz. Hüseyin vasıtası ile Hz. Peygamber’e ulaştığı yolundaki iddiadan dolayı aile …

Devamını Oku »

Emek: Alınterinin Değeri

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Görmez Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. “Hz. Peygamber (sas), kardeşlik ahlâkı ve kardeşlik hukuku” teması çerçevesinde, geçtiğimiz ay içerisinde gönül coğrafyamızda yaşayan bütün kardeşlerimizle birlikte büyük bir coşkuyla idrak edilen Kutlu Doğum Haftası geride kaldı. “Kardeşlik” konusu etrafında gerçekleştirilen etkinlikler, milletimizin her ferdi tarafından büyük …

Devamını Oku »

“Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir.”

VUSULSÜZLÜĞÜMÜZ USULSÜZLÜĞÜMÜZDENDİR İnsanın gönül verdiği, uğruna çalıştığı davasının hak ve meşru oluşu ne kadar önemli ise kullandığı vesîlelerin, yolların, usullerin de o kadar hak ve meşru olması gerekmektedir. Âlemde kazanmanın, başarmanın doğru yolları kullanmakla, hak olan vesileleri yapışmakla mümkün olacağı gerçeği reddedilemez. Başarı için doğru sebeplere yapışmakta sabırlı olmalıyız. Bir …

Devamını Oku »

Peygamberler haricinde Kur’an’da adı geçen 11 kişi

Meryem: Hz. İsa’yı mucizevi şekilde dünyaya getiren annesidir. Ayrıca Meryem Sûresi 28. ayette “Harun’un kız kardeşi” diye bir hitap da söz konusudur. Bunun, Hz. Meryem’in Hz. Harun’un soyundan geldiğine işaret görülmesi gerekir denmektedir. Doğrudan Meryem adına sûre olmakla beraber (19. Sıradaki Meryem Sûresi), bunun haricinde 6 sûrede daha Hz. Meryem’den …

Devamını Oku »