Makaleler

Vefatının 59. Yılında: Bediüzzaman Said Nursî kimdir?

Yazar: Ferhat ASLAN DOĞUMU VE GENÇLİĞİ Bediüzzaman Said Nursi 1878’de[1] Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Mirza, annesinin adı ise Nuriye’dir. Küçük yaşından itibaren ilme merak salan Said, ilk eğitimini, tahsilde olan ağabeyi Abdullah’ın izne geldiği zamanlarda, ondan aldı. Henüz çok …

Devamını Oku »

Ümmet Hayatının Zararlıları – 8

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hak ve Haklıdan Yana Olamamak Ümmet-i Muhammed’in temel niteliklerinden biri, “hak yanlısı” olması ve “haklıdan yana” tavır almasıdır. Bu nitelik derin, güçlü ve sürekli bir hak duygusundan kaynaklanır. Ne var ki ümmete özel ve güzel bu nitelik, sevgi ve kayırma, düşmanlık ve nefret hallerinde etkisini kaybetme …

Devamını Oku »

Dile Dolanan Bir Âyet: “(Ondan) Sorguya Çekileceksiniz.”

Yazar: Prof. Dr. Yavuz Köktaş Mealcilerin en çok sarıldıkları ve dillerinden düşürmedikleri bir ayet var. Zuhruf, 44. Allah şöyle buyurur: “Bu (vahiy), senin için de kavmin için de bir zikirdir (öğüt veya şeref) ve siz (ondan) sorguya çekileceksiniz.” Bu ayet şu şekilde anlaşılmıştır: Allah ahirette insanları sadece Kur’an’dan hesaba çekecektir. …

Devamını Oku »

Ümmet Hayatının Zararlıları – 7

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Ölçüsüzlük İnsanın her duygu, düşünce, söylem ve eyleminin ifrat, tefrit ve itidalden oluşan üç ayrı durumu vardır ve bu yapısaldır. Önemli olan herhangi bir yapısal/insanî vasfı ve durumu inkâr etmek değil, onu itidal noktasında ölçülü kullanmak, ölçüsüzlük demek olan ifrat ve tefrite düşmemektir. Ölçüsüzlük, inanç/düşünce, söylem ve eylemlerde …

Devamını Oku »

Şu Modern Klişe Gerekçeye Odaklanın Bence!!

Yazar: Prof. Dr. Yavuz Köktaş Evvel emirde söyleyeyim: Elbette Modern durumlar var, dikkate alınacaklardır. Ancak öyle hakikatler var ki, modern durum ne olursa olsun bu hakikatler onlara feda edilemez. Bunu hatırlatmama bir tarihselcinin şu ifadeleri sebep oldu: “Bizim İslâmî gelenekteki hâkim görüşten farklı bir vahiy anlayışını benimsememiz, durduk yere muhalif …

Devamını Oku »

Seküler Adlandırmalara Mahkûm Değiliz

Yazar: Kamil ERGENÇ Allah’ın Ademoğluna en büyük ikramlarından biri hiç şüphesiz isim verme/adlandırma yeteneğidir. Bu yeteneği sayesinde insan, varlığını/varoluşunu adlandırma hususiyeti kazanır. Şüphesiz ki burada dilin rolü oldukça önemlidir. Dil aracılığıyla insan adlandırma imkanını kullanır. Yani adlandırma yeteneği ile dil, biri olmadan diğerinin imkansızlaşacağı bir durumu imgeler. Dilin yalnızca bir …

Devamını Oku »

Ümmetin Zararlıları – 6

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan İçki ve Uyuşturucu Bağımlılığı Bir kaç aydan beri devam etmekte olduğumuz ümmet hayatının Zararlıları yazı dizisine bu kez içki ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusuyla devam edeceğiz. Kasıtlı kişiler ya da cahillerden başka hiç kimsenin içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına yönelik herhangi bir itirazı söz konusu …

Devamını Oku »

Esmâ-i Hüsnâ ve yıldızları isimlendirmek

Yazar: Mustafa Said İŞERİ Mevcudat müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Düşünmek, konuşmak ve hıfzetmek… Adem’i (AS) ve onun vârisi ademoğlunu halife yapan mu’cizevi sır Kur’an’da tâlim-i esmâ ile tabir edilir. İnsan Allah’ın mülkündeki varlıkları düşünerek “ilimle alır”, dile dönüştürerek “isimle ahzeder” ve hafızasında …

Devamını Oku »

Ümmet Hayatının Zararlıları – 5

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Etkilenmeye Açık Olmak Her din kendi içinde bir bütünlüğe ve sistematiğe sahiptir. Bu se­beple de dinler, ancak kendi bütünlükleri içinde algılanıp yaşanabilir. Parçalanmak onların özüne ve niteliklerine terstir. Böyle bir yola gidecek olan dindarları felâketler bekler. Bu gerçekleri âyet-i kerimeler şöyle dile getirmektedir: “Yoksa siz kitabın …

Devamını Oku »

Fıtratın Bozulması ve Manevi Hastalıklar – 3

Yazar: Eymen AKÇA 4) Fiziksel Engellilik… Kişinin doğuştan gelen veyahut sonradan meydana gelen kalıcı engelleri onun maneviyatını bozabilir ve onun dine girmesini engelleyebilir. Çünkü böyle birisi için dünya küçük bir cehennem halini alır. Bu fizikî engelin hikmetini bilemezse, dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğunu kavrayamazsa, Âhiret hayatının tesellisini dinden almazsa …

Devamını Oku »

Kur’an’ın Meydan Okumasının Arkasındaki Gerçekler

Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öz Yüce Allah’ın, Kur’an’ın Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiş bir kitap olduğunu beyan etmesine mukabil, müşrikler Kur’an’ı Hz. Peygamber’in uydurduğu iddiasında bulunmuşlardır. Buna mukabil Kur’an müşriklere eğer sözlerinde doğru iseler, Kur’an’ın tamamına olmasa da hiç olmazsa bir suresine olsun nazire getirmeleri …

Devamını Oku »

Ümmet Hayatının Zararlıları – 4

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kavmiyetçilik Irkçılık Güncel Gerçek Müslümanlar olarak uzunca bir zamandan beri, başta başımız olmak üzere ümmet bünyemizin kalb ve gönül gibi önemli bir çok nahiyesinde büyük ve ciddi rahatsızlıklar bulunmaktadır. Bu bir gerçek. Yine aynı şekilde, “dinlerine uymadıkça asla razı olmayacakları”1 Kur’an-ı Kerîm tarafından bildirilmiş olan Yahudiler ve Nasra (siyon ve …

Devamını Oku »

İslamofobi – Irkçılık – “Kültürel Irkçılık” İlişkisi

Prof. Dr. Özcan HIDIR İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Öğretim Üyesi Öz “İslamofobi” ile “ırkçılık (rasizm)-ayırımcılık” arasındaki, ilk bakışta pek var olduğu düşünülmeyen, kapalı ilişki, bugüne kadar yeterince irdelenmiş bir konu değildir. Bu kapalılık, daha ziyade ırkçılığın klasik anlamda genetik-ırksal bir temelde düşünülmesinden kaynaklanır. Ancak son dönemlerdeki bazı literatürde ırkçılığın farklı …

Devamını Oku »

Vazifelerimiz: Mâhiyetleri ve Çeşitleri

VAZİFELERİN MAHİYETLERİ VE NEVİLERİ Vazife, yapılması dinen mecburî olan veya tavsiye buyurulan herhangi bir hayır, bir kemal, bir güzel şey demektir. Bu tarife göre vazifeler, iki nevidir. Bir nevi; dince mecburi olan vazifelerdir ki, bunları yapmamak mutlaka mes’ûliyeti, azabı gerektirir. Namaz, oruç, zekât gibi. Diğer nevi; dinen mutlaka mecbur olmamakla …

Devamını Oku »