Makaleler

Bizans’a Mektup!

Bizans ismiyle adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu, Roma Devleti’nin ikiye ayrılmasından sonra başkent İstanbul olarak 1453′e kadar devamiyetini sürdürdü. Fakat bu tarihten önce İstanbul çok sayıda kuşatmaya şahit olmuş, başta Türkler olmak üzere Araplar, Bulgarlar ve Ruslar tarafından defeaten muhasara edilmiştir. 11. asırda yaşayan Kaffâl isimli âlimin, Romalılarla yapılan muharebeden önce onlardan gelen …

Devamını Oku »

Receb Ayını Nasıl Değerlendirelim?

RECEB AYINDA NELER YAPILIR? Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı ve ilki olan Recep ayının fazileti oldukça büyüktür. Resulullah Efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Yâ Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye duâ ederdi. “…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222) Bizlere şu fânî …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursi ve Şeyh Ahmed Sirhindî

Yazar: Prof. Dr. İmtiyaz Yusuf  Prince of Songla University- Tayland  Terc: Dr. Veli Sırım Modern düşünce, dünyacı akılcılık ve farklı ideolojiler (faydacılık, bilimsel hümanizm, diyalektik materyalizm veya duygusallıktan uzak bilim gibi) çerçevesinde sunulmuş eleştirel/şüphecilik üzerinde yoğunlaşmış entelektüel niteliğiyle; bunun da ötesinde, din müntesiplerine kurallardan uzak bir hayat stili öngörmesiyle, zihinlerde sürekli …

Devamını Oku »

Osmanlı Kahire’sinden Bir Tüccarın İlginç Serüveni

Yazar: Ömer Faruk CAN Mısır, tarihimizde her zaman için önemli bir konumda olmuştur. Osmanlı vesikalarında “eyâlet-i mümtâze” (seçkin eyalet) adıyla anılan Mısır, gerek ticarî bakımdan gerek siyasî bakımdan stratejik önemini -1517’den beri- sürekli muhafaza etmiştir. Küre Yayınları, 2006′da klâsik dönem Osmanlı Kahire’sindeki ticarî hayatı ele alan bir kitap yayınladı. Kahire Amerikan Üniversitesi …

Devamını Oku »

Kaypak Bîr Mefhum: Orta-Doğu

Yazar: Cemil MERİÇ Bütün rüyaların kanatlandığı ülke, bütün rüyaların ve kâbusla­rın… Müphemin ve meçhulün vatanı… Kin, öfke, hayal kırıklığı ve sonsuz ümidler: Doğu, duyguların aksettiği perde. Kâh yakın, kâh uzak… Bazan Afrika, bazan Okyanusya, bazan İspanya veya Rusya… Arzı iki bloka bölen ilk topluluk: Roma… Kendi dünyasını hudut­ları belirsiz bir …

Devamını Oku »

Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri

Yazar: Doğan İLBEY Batı’nın ,“Medeniyet bizdedir siz de yok” şeklindeki propagandaları karşısında aydınların ve devlet ricalinin recüliyetini kaybettiği bozgun dönemlerinde medeniyet hakkında âlimlerce alelacele yapılan tariflerin çoğu ârızalıdır. Mağlubiyet psikolojisiyle medeniyetinin esaslarını tecditten mahrum bozgun aydınlarının ahkâm kestiği yıllarda Said Nursî Hazretleri medeniyet fikrinin, silkiniş geçirmesi gereken Müslümanların önüne gelen …

Devamını Oku »

Hz. Peygamberin Kur’an Anlayışı Çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’i Yaşamanın Önemi

Yazar: Dr. Mehmet SÜRMELİ İnsanlar, bilgilenmeyle beraber ibadetler, dua, hayatı ilahi emirlere göre anlamlandırma, zikir ve salih insanlarla ortak hareket etmek suretiyle de Allah’la (c.) iletişim kurabilirler. Çünkü bunların hepsi O’nu hatırlatır. Selim bir imanın, ibadetlerin, hayatı vahiyle anlamlandırıp vahyi amelî hale getirebilmenin, duanın Ve ahlaken kâmil olmanın kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. …

Devamını Oku »

Ehl-i Kıble İçinde Hakka Muhalif Olanlar Tekfir Edilir mi?

Ehl-i Kıble içinde Hakka Muhalif Olanlar Tekfir Edilir mi Edilmez mi? Kelamcıların ve fakihlerin çoğunluğuna göre ehl-i kıbleden hiç kimse tekfir edilmez. Zira Şeyh Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî Makâlâtû’l-Îslâmiyyîn kitabının başında şöyle demiştir: “Müslümanlar peygamberlerinden (s.a.) sonra bir kısım şeylerde ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı diğerlerini sapıklıkla suçlamış ve bir kısmı da diğerlerinden uzak …

Devamını Oku »

Yabancı Basında Türkiye ve Osmanlılar

Bu günlerde bir hikmettir yabancı basına müptela olduk, Osmanlıların ayak izlerinde, cilt cilt gazete kütükleri arasında geziniyoruz. 17. asırdan bugüne değin uzanan bir yelpazede, eski gazete sayfaları arasında dolanmak, Türkiye ve Osmanlı’ya dair haberleri kovalamak, adeta “zaman makinesina” binmek gibi. Hele ki söz konusu yabancı basın olunca, Avrupa’dan Amerika’ya hatta Avusturalya’ya Dünya …

Devamını Oku »

Adaletin Değeri ve Dinin Anlaşılmasıyla Olan İlişkisi

Adaletin Değeri ve Dinin Anlaşılmasıyla Olan İlişkisi Giriş: Başta İslâm olmak üzere semâvî dinlerin, insaniyet âleminde hak, adalet ve maslahatı gerçekleştirmek için gelmiş olduklarında hiç bir şüphe yoktur. Farklı mesleklerine ve muhtelif meşreplerine rağmen, bütün hukuk âlimlerinin söz konusu mevzularda hiç bir ihtilafları olmamıştır. İhtilaf, adaletin masdar ve kaynağı ilkesinin …

Devamını Oku »