Kelimeler & Kavramlar

Nafaka ve Çeşitleri Hakkında: Evlilik, Hısımlık, Usûl-Fürû vd

Nafaka Nedir?  İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler. “Nafaka” kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir. Nafakanın çoğulu “nafakât”tır. Bir terim olarak yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade eder. Nafaka genel olarak ikiye ayrılır: 1. Kişinin kendisine gerekli …

Devamını Oku »

Kalbi Temiz Mümeyyiz

Sondaki yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.  MÜMEYYİZ  Yedi yaş ile buluğ çağı arasında bulunan çocuk. Çocuk yedi yaşından itibaren tam vücub ehliyetini almıştır ve lehine ve aleyhine olan hak ve mükellefiyetlere sahibtir. Ancak bu devirde çocuğun aklı tam manasıyla olgunlaşmadığı için eda ehliyeti eksiktir. İmanı ve yaptığı diğer bedeni ibadetler …

Devamını Oku »

Ferâsetle İlgili Âyet ve Hadisler

Feraset Konulu Âyet-i Kerîmeler “Ey iman edenler! Şayet Allah’dan ittika ederseniz, o size furkân (hem zahir, hem batında hak olanı olmayandan, iyiyi kötüden, temizi habisten ayırt edici bir marifet ve nur) verir.” (Enfâl, 29) “Bu (Kur’an), mümin bir toplum için Rab­binizden gelen basiretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır), hidayet rehberidir, rahmettir.” …

Devamını Oku »

Fakir Kelime Zengin Hikâye

Yazar: Ümit YÜKSEL Fakir bir kelimeyim ben. Bildiğiniz kupkuru fakir,  hatta biraz daha pekiştireyim, tekid edeyim: Fasfakir, famfakir, fapfakirim. Bir meteliğim yok, yalnızım, barksızım, beş parasızım. Beni bir görseniz, acıyasınız gelir. Hani yok’un bir önceki haliyim. Sürahinin dibindeki son zerre, ağaçtaki en uçta erişilmeyen meyve, kutuplardaki penguen ve açmayan güneş gibiyim …

Devamını Oku »

‘Stres’siz Kelimeler Meclisi

Yazar: Ümit YÜKSEL Bu toplantıdan sonra insanların hayatına stres girecek, insanlar onu ‘asrın vebası’ diye tarif edecekler. Dert, söze böyle başladı ve devam etti. Veba, 14. asırda Avrupa’da büyük felaketlere yol açmıştı. “Kara Ölüm” olarak kayıtlara geçti. Sebebi ise, bu hastalık sonucunda deri altı kanamalar yüzünden derinin siyaha dönmesiydi. “Kara” burada …

Devamını Oku »

Ribat ve Önemi Hakkında

RİBAT İp, bağ, sağlam yapı, kervansaray, ülke sınırı, sınırda nöbet beklemek. “Sınırda nöbet tutan” anlamında “murâbıt” şeklinde de kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de bir ayette, “savaş için bağlanıp (ribât) beslenen atlar” (el-Enfâl, 8/60) başka bir ayette de, “sınırda düşmana karşı nöbet tutmak” (Alu İmrân, 3/200) anlamında kullanılmaktadır. Hadis-i şeriflerde Allah yolunda savaşmak …

Devamını Oku »

Medeniyet-i hâzıranın inkişâı

Yazar: Abdülbâkî Çimiç Dediler: “Şeriat-ı garrâdaki medeniyet nasıldır?” Dedim: “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müspet esaslar vaz’ eder.”[1] Yukarıdaki ifadelere göre insanlığı şeriat-ı Ahmediye’nin tazammum ettiği ve emrettiği medeniyet bekliyor. Bediüzzaman, bu medeniyetin hazır medeniyetin yarılmasından …

Devamını Oku »

Âhiret Hayatının Aşamaları

AHİRET HAYATININ AŞAMALARI NELERDİR? Ahiret hayatının evreleri nelerdir? Kabir hayatı nasıl olur? Sûr’a ne zaman üflenecek? Haşr nasıl olacak? Amel defterleri nasıl verilecek? Hesap günü neler sorulacak? İşte sırasıyla ahiret hayatının aşamaları… İnsanın ölümüyle başlayan ahiret hayatının safhaları şöyledir: 1) Kabir hayatı 2) Sûr ve Sûra üfürüş 3) Haşr (Dirilme) ve Mahşer 4) Amel …

Devamını Oku »

Teşebbüh (Benzeme,-Özenme) ve çeşitleri hakkında

“Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, …

Devamını Oku »

Dillerin Ortaya Çıkışı / Bâbil Kulesi ve Tebelbül-ü Akvam

Yazar: Dr. Rasim Soylu Dilbilim üzerine araştırma yapan uzmanların en çok hayrette kaldığı ve açıklamakta zorlandıkları konu dilin ortaya çıkışı ve gelişimidir. Evrime dayanan ateist ve maddeci felsefeciler ve bilim adamları, insanın evrimleşerek geliştiği varsayımından hareketle, konuşma ve dil gelişiminin de buna paralel evrimleştiğini kabul ederler. Aslında gelişen gen teknolojisiyle birlikte …

Devamını Oku »

Medenîlik, Barbarlık, İlkellik

Yazar: İbrahim Kalın Daliang eyaletinin askerî valisi Lü Jun 847 yılında Li Yanşeng adlı bit kişiyi, Çin’in imparatorluk divanına kabiliyetli bir kişi olarak tavsiye eder ve kendisine üst düzey bir görev verilmesini önerir. Lafzen “Arap İmparatorluğu’nun mensubu” manasına gelen Li Yanşeng adlı Müslüman’ın bu göreve tavsiye edilmesi, diğer adaylar arasında rahatsızlık …

Devamını Oku »

Unutulan sanatlarımızdan Kündekârî

Yazar: Dr. Rasim SOYLU  Nerede o eski ustalar, dedirten sanatlardan birisi de Kündekârî sanatıdır. Endüstri devrimi ve sanayileşme ile birlikte pek çok kıymetli sanat yerini, makinelerin ürettiği ucuz işlere bırakıp bizi terk etti. Nerede o eski ustalar dedirten sanatlardan birisi de Kündekârî sanatıdır. Endüstri devrimi ve sanayileşme ile birlikte pek …

Devamını Oku »

Cinâyet, Katl ve Gurre Nedir?

1. Cinayet  Genel olarak mala ve bedene yönelik hukuka aykırı fiiller, özellikle de adam öldürme anlamında kullanılan fıkıh terimi. Sözlükte “günah işlemek; işlenen günah ve suç” anlamlarına gelen cinayet, fıkıh terimi olarak mala ve cana yönelik hukuka aykırı fiilleri ifade eder. Bu anlamda hayvanların mala ve cana verdikleri zararlar fıkıh …

Devamını Oku »

Fâtihâ Sûresinin Diğer İsimleri ve Anlamları

“Sûretü’l-Mesanî” (Tekrarlanan su­re) : Her namazda tekrar edildiğinden  “Sûretü’s-Salât” (namaz suresi)  “Sûretü’l-Hamd”  (Hamd Suresi) : Hamdi içine aldığından, başında “hamd” sözünün bulunmasından “Sûretü’l-Fatiha” (Fatiha Suresi) : Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. “Ümmü’l-Kur’ân” : Kur’ân-ı Kerîm’deki mânâların asl olduğundan, Kur’an’ın anası, aslı, özü (Kur’an’ın bütünü …

Devamını Oku »

Rıza kavramı hakkında

RIZÂ Kabul gösterme, memnun etme, şu veya bu şekilde cereyan eden hadiseyi hoş görüp itiraz ve muhalefet etmeyerek kabul etme. Mukabili red, muhalefet ve itiraz etmektir. Arapça bir kelime olan rızâ, öncelikle Cenâb-ı Hakk (c.c)’in takdir ettiğine karşı olmamaktır. Bu bir kulluk vazifesi olarak tanımlanır. Hakk’tan gelen ve hak olan …

Devamını Oku »