Kelimeler & Kavramlar

Vahiy Meleği Cebrail (as)

 Sözlük manası itibariyle; Allah’ın kulu demek olan Cebrail kelimesi, İbranice kökenli olup abd, yani kul ve köle anlamına gelen cebr ile ilâh ve Allah anlamına gelen îl sözcüklerinden oluşmuştur. Bazı âlimlere göre bu kelimenin anlamı; Allah’ın kudretinin sembolü demektir. Nitekim Kur’an’da bu anlama delalet etmek üzere, çok güçlü ve kuvvetli olmayı ifade eden “Şedîdü’l-kuvâ” vasfı yer almaktadır: “Onu (Kur’an’ı), güçlü ve …

Devamını Oku »

Hayâl, Rüya ve 6. His

Varlığı maddeden yani görünen evrenden ibaret sayan görüşe göre hayat kimyasal reaksiyonlardan, bilinç beyindeki nöron aktivitelerinden, hayal etme ve rüya görme de beyinde elektriksel aktivitelerden ibarettir. Ancak hiçbir kimyasal reaksiyonun hayat oluşturduğu görülmediği gibi, milyarlarca devresinde yoğun elektrik akımlarının yer aldığı süper elektronik beyinler dâhil hiçbir elektrik akımının da hiçbir …

Devamını Oku »

Ahlâk ile ilgili İslâmî kavramlar

AHLAK: İnsanda yerleşmiş huylar. Hulkun çokluk şeklidir. [HULK (Hulûk): Huy. Allah’ım hâlkımı (yaratılışımı) güzel yaptığın gibi hulkumu da güzel eyle. (Hadis-i şerif-Berika) Huluk-ı Azim: Kur’an-ı kerimin bildirdiği ve Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sahib olduğu güzel huylar. Allahü teala Kur’an-ı kerimde Muhammed aleyhisselama hitaben buyurdu ki: Sen huluk-ı azim üzeresin. …

Devamını Oku »

İslâm Terminolojisinde Takva Kavramı

İSLAM TERMİNOLOJİSİNDE TAKVA KAVRAMI Mehmet DERİ’nin makalesi Kur’an-ı Kerim’de üzerinde önemle durulan kavramların başında takva kavramı gelmektedir. Takva, Kur’an’da 258 defa kullanılmıştır. Takva; “vikaye” kökünden türemiş olup sözlükte bir şeyi muhafaza etmek, korunmak, sakınmak, himaye etmek, bir şeyi ıslah edip düzene koymak gibi anlamlara gelir. Takva sahibi kimseye “muttaki” denir. …

Devamını Oku »

Hadis-i Şeriflerde İffet Kavramı

Hz. Peygamber’in Hadislerinde İffet Kavramı Prof. Dr. Zekeriya Güler’in makalesi İmanın şubelerinden biri olan hayâ iffetten doğar. Hayâ, “çirkin şeylerden kaçınmaya sevk eden ve hak sahibinin hakkı konusunda taksirden, yani her türlü hukuk ihlalinden meneden ahlaki bir tavır” olarak nitelenir.  İslam ahlak sisteminin temel bir terimi olarak iffet, nefsin haramdan …

Devamını Oku »

Huzur-u Dâimî Nedir? Nasıl Kazanılır?

Huzur-u daimi nedir; Risalelerde nasıl anlatılmıştır? Huzur-u daimiyi kazanmak için yol, yöntem, metodlar var mıdır? Huşu ve huzur-u daimi, insanın Allah’ın huzurunda olduğunu idrak edip ona göre hareket etmesi anlamındadır. Allah’ın huzurunda olduğunu sürekli akılda ve zinde tutmanın tek yolu, her şeyde ona açılan marifet pencerelerini görebilmek ile mümkündür. Yani …

Devamını Oku »

Hayatın manası, mahiyeti, yaratılış hikmeti nedir? Hayatın kemâli nasıl elde edilir?

Hayat:  – Allah’ın güzel isimlerinin tecelli ettiği varlıkların garip ve harika nakışlarının bir listesidir. – Allah’ın sıfatlarını gösteren bir penceredir. – Kâinattaki varlıkların dengelerini sağlayan bir ölçüdür. – Evrende yer alan varlıkların bir listesi, bir haritası, bir fezlekesi. – İlahî kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. – Kâinat çapında …

Devamını Oku »

Allah’ın isimlerine mazhariyet ne şekilde tezahür eder?

İnsan Cenab-ı Hakkın bütün isimlerine en geniş ve en cami bir aynadır. Bu isimlere mazhar olmak üç şekilde görülmektedir. Birincisi: Numuneler şeklinde. Allah’ın isimleri tecelli ederek küçük birer numunesinin insanda görülmesi. Mesela: İnsandaki ilimden dolayı Alîm, işitmesinden dolayı Semi’, görmesinden dolayı Basîr ismine aynadarlık yapması İkincisi: İlahi isimlerin eserleri olan …

Devamını Oku »