Kelimeler & Kavramlar

Hadislerde Allah’ın Görünmeyen Kulları: Cinler

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) كَانَ يَقُولُ: “اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ! إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِى، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِى لاَ يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتونَ.” İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle derdi:  …

Devamını Oku »

Tefsir ve Te’vil Nedir?

Tefsir ve Tevilin Tanımları Kur’ân ilimlerinin en önemlisi tefsir olup, diğer ilimler onun yardımcısı gibidir; çünkü tefsir, Kur’ân’ı anlamaya ve açıklamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Kur’ân anlaşılmadıkça uygulanamaz, uygulanamadıkça da -İslâm’a göre insanların yaratılış sebebi olan- Allah’a kulluk, O’nun rızasına uygun bir hayat gerçekleşemez. Kur’ân’ı anlamak, ilâhî murada (Allah’ın ne demek …

Devamını Oku »

Cenaze ve Cenaze Âdâbı

Gömülmemiş ve gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü. Ölüyü gömmek için yapılan tören ve işlemler. İslâm bu tören ve işlemler ile ilgili olarak bazı emir ve nehiyler getirmiştir. Genellikle bunlar sünnet ile sabit olan ve Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından bizzat uygulanan ve bize kadar intikal eden hususlardır. Ölüm döşeğinde can çekişme durumunda …

Devamını Oku »

Kısa kısa insandaki çirkin haller

Bazı manevî hastalıklar, zararlı his, fikir ve hâller Not: Yorum kısmına unuttuklarımızı ekleyebilirsiniz.  Ye’s/yeis: Ümitsizlik. Bedbinlik: Her şeyi kötü tarafından ele alma, kötümserlik, karamsarlık, ümitsizlik. Yalan: Kizb . Adâvet: Düşmanlık . Ucb: Kendini beğenme ameline yaptıkları işe güvenme, kibir, gurur. . Gurûr: Tekebbür (Kibirlenme kendini büyük sayma. . Kibir: Kendisini …

Devamını Oku »

Takarrur

Yazar: Abdülbâkî ÇİMİÇ İnsan mâhiyeti i’tibârıyla mucîze-i kudret bir mahlûktur. Aynı zamanda şu şecere-i kâinatın münevver bir meyvesidir. Böylece insana kudretten mühim cihazlar, kaderden dakîk  programlar verilmiştir. Bedîüzzamân Hazretleri de “Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten mânevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş.”[1] Demiştir. …

Devamını Oku »

Ramazan Sözlüğü

Ramazan: Kamerî aylardan Ramazan, hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olup dinimizce mukaddes sayılan bir aydır. Müslümanlara bu ayda oruç tutmak farz kılınmıştır. Ramazan ayının özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir. 2. Ramazan, Kur’an’da ismi geçen tek aydır. 3. Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelenen Kadir Gecesi bu …

Devamını Oku »

Ezanın Hikmetleri

İslam dini, namaz vakitlerinin girdiğini mü’minlere bildirmek için ezan okunmasını emretmiştir. Ezan, derin ve ibretli mânalar taşıyan özlü cümlelerden kurulu bir ilâhî dâvet ifadesidir. Her beş vakit namazda minarelerden taşan ve -her zaman duyduğumuz için olacak- derinlemesine mânasını durup düşünmediğimiz bu ezanı cümle cümle incelemeye çalışalım. 1- Müezzin arka arkaya …

Devamını Oku »

Şuubiye nedir?

Emeviler döneminde mevali adıyla anılan Arap olmayan Müslümanlar Araplarla eşit sayılmıyordu. İdarenin bu tutumu Arap olmayan Müslümanları İslamın öngördüğü eşitliğin gerektirdiği hakları almak için mücadeleye yöneltti. Böylece ortaya çıkan muhalefet hareketi Emevilerin devrilerek Abbasilerin iktidara gelmesinde rol oynadı. Abbasiler döneminde İranlılarla Türkmenlerin önemli haklar kazanmasından ve idari kademelerinde önemli görevler üstlenmelerinden sonra …

Devamını Oku »

“Lâmı Cimi Yok!” Ne Demek?

LÂM’I CİM’İ YOK!.. ne demektir?.. Mükâlemeli dediğimiz eski diyaloglu metinler bu deyimin kaynağı sayılabilir. Es’ile ve ecvibe, -sualler ve cevaplar- adında, tasavvufî soruların veya ilmihal sorularının cevaplandığı eserler var. Bu gibi eserlerde sual yerine, sual -سُؤَالٌ- (sin-vav-elif-lam) kelimesinin son harfi olan lam harfi, cevab yerine de cevab -جَوَاباً- (cim-vav-elif-be) kelimesinin …

Devamını Oku »

Süveydâ-i Kalp ve Basîret

Yazar: Abdülbâkî Çimiç Süveydâ-i Kalb ve Basîret  Risâle-i Nur, enfüsî âlemimizde tesiri azim izler bırakır. Farklı bakış açıları ve tefekkür pencereleri açar. Sıradanlık ve yeknesaklıktan bizleri kurtarır. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerimizi parçalar. Mânâ-i ismîden mânâ-i harfîye geçirir. Böylece insan âfâktan enfüse dönerek hakîkete mülâki olur. Bir nev’î kesretten vahdete, …

Devamını Oku »

Kaliforniya Sendromu

Yazar: Ayşe Yazıcılar Bir hayat tarzı olarak tanımlanan Kaliforniya Sendromunun öne çıkan özelliklerini üç maddede özetlemek gerekirse; zevke düşkünlük, bencillik ve yalnızlık. Kaliforniya Nasıl Bir Yer? 1800’lü yıllarda zengin altın madenlerinin bulunması ile Amerika’nın en güçlü ekonomisi haline gelen Kaliforniya eğlence ve tüketimin merkezi olarak görülüyor. Google, Facebook, Twitter, Apple, …

Devamını Oku »

Sevâdü’l-A’zam

Sevâd-ı Azam Kelime olarak ezici çoğunluk, ekseriyeti-i mutlaka demektir. Istılahi olarak ise, İslam ümmetinin gittiği büyük cadde, orta yol, Peygamberimiz (asm)’in sünnetini, noktası noktasına takip eden ehlisünnet vel cemaat yoludur. Peygamber Efendimiz (asm) de bir çok hadis-i şerifinde bu manaya işaret etmiştir. Bunlardan en önemlisi; “Ümmetimin çoğunluğu bãtıla sapmaz.” tespitidir. …

Devamını Oku »

Tefvîz Nedir?

“Gelir elbet zuhûra ne ise hükm-i kader Hakk’a tefvîz-i umûr et ne elem çek ne keder”    Enderunlu Vâsıf “Ne kahrı dest-i a’dâdan, ne lûtfu âşinâdan bil, Umûrun Hakk’a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ’dan bil.”    Lâ Edrî Tefviz ve tevekkül yakın mânâ taşırlar. Şu var ki, tefvîz daha umumîdir. Nitekim, “Tevekkül …

Devamını Oku »

Mücavir Nedir?

MÜCÂVİR (المجاور)  Mekke’ye yerleşen veya bir süre ikamet eden kimse anlamında terim. Sözlükte “bir arada bulunma, komşuluk, yakınlık” anlamındaki mücâveret masdarından türeyen mücâvir terim olarak “Mekkeli olmayıp bu şehirde misafirlik sınırlarını aşacak bir müddetle kalan kimse” demektir. Mücâveret “bir mescidde itikâfa girmek” (Buhârî, “İʿtikâf”, 2, 4, 19; “Ḥayıż”, 2, 5), …

Devamını Oku »

İtikad, Akîde, Akâid Nedir?

İTİKÂD (ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ) Dini hükümler iki kısına ayrılır; fer`î amelî olanlar ve aslı; itikadi olanlar. İkinci kısım dini hükümler inanç esasları ile ilgilidir. Bu grup dinî inanışları isimleri anlatan itikat sonraları bu inançların bütününe ad olan akâid ile eş anlamlı kullanır olmuştur. Kelimenin manası üzerine kelâm ve mantık ilmi çerçevesinde çeşitli …

Devamını Oku »