Kelimeler & Kavramlar

Cevher ve Ârâz kavramları

Cevher, bir şeyin maddesi demektir. Araz ise, o maddenin varlığın bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir. Mesdela: demir bir cevherdir; onun sertliği ise bir arazdır. Gümüş bir cevherdir, onun beyazlığı ise bir arazdır. Diğer bir ifadeyle, varlıkta kalabilmesi için başka bir şeye muhtaç olmayan maddeler cevherdir, başka şeye muhtaç olan hassalar, özellikler, sıfatlar …

Devamını Oku »

Kur’an’da Erzel-i Ömür ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme

Kur’an’da Erzeli’l-‘umur ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme * Sevgi Tütün**  ** Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı. GİRİŞ Kur’an-insan arasında var olan en temel ilişki onun insan için indirildiği gerçeğidir. Bunun en somut göstergesi insanın dünya hayatındaki varoluş nedeninin, konumunun, ölüme kadar olan zamanını …

Devamını Oku »

“Ezel” ve “ebed” kavramları hakkında

Kur’an-ı Kerim Allah’ın ezeli “Kelam” sıfatından nâzil olduğu için, muhteva dairesi çok geniştir. Kur’an bazen Allah’ın Zatı ve sıfatlarından bahseder, bazen de mahlukatın en uzak köşelerinden bahis açar. Bu da Kur’an’ın ne kadar ihatalı ve sınırsız bir ilimden iktibas olduğunu gösteriyor. Kur’an, sonsuz ilim ve kelam sıfatından süzülüp geldiği için, ezeli de ebedi …

Devamını Oku »

Avam ve Havass kavramları

Lügat anlamları: Abdullah YEĞİN Lügatinde: AVAM : Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından. * Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan. * Halkın ekseriyeti. HAVÂSS : (Hâss – Hâssa. C.) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar. * Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil …

Devamını Oku »

Evanjelizm nedir? Evanjelik kime denir? Amaçları ne?

Evanjelizmin sözlük anlamı, “kutsal kitaba yönelmek” tir. Kelimenin kaynağı Yunancada “iyi haber” veya “müjde” anlamına gelen “evangelion” dur. Ancak bugün için evanjelizm, Amerika’daki Hıristiyan toplumunun en tutucu ve radikal kanadını ifade eder. NOT: Daha ayrıntılı bilgi için Evanjelizm ve Türkiye planı adlı akademik makaleyi okuyabilirsiniz. Evanjelizm, ilk kez Protestan Reformu …

Devamını Oku »

Sebep, müsebbip, müsebbep

Sebep, neticeye vesile ve aracı  olan şeye denir. Mesela elma neticedir, ağaç ise elmaya bir sebep ve vesiledir. Müsebbeb, sebebleri ve vesileleri mevcut olan şeye deniliyor. Yani sebep ile meydana getirilmiş olan netice ve sonuç demektir. Mesela elma, ağacın bir müsebbebi yani neticesi ve sonucudur. Müsebbib, vücuda getiren ve kuran demektir. Yani sebepler vasıtası ile neticeyi …

Devamını Oku »

İspritizma (İspirtizma) / Ruh Çağırma Hakkında

RUH ÇAĞIRMA Gāibden haber vermeyle ilgili birçok yöntemden biri olan ruh çağırma (necromancy) ölen kimselerin ruhlarını büyü yoluyla çağırarak onlarla ilişki kurma metodudur. Ölen kimselerle bu şekilde haberleşmeye çalışmanın başlıca amacı bilinmeyen sebeplerin açığa çıkarılmasını sağlama veya olayların gelecekteki seyrini öğrenme isteğine dayanır. Ruhu çağrılan kişinin ölüm sebebi de araştırılan …

Devamını Oku »

İlâh ne demek?

İLÂH Kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak varlık. Lügatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur. Ancak İslâmiyet’in saf tevhid akîdesi, tapılacak, ibadet edilecek; kainatın ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi olarak sadece Allah’ı …

Devamını Oku »