Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

İmam Şâfî ve Her Sabah Bizden İstenen Sekiz Şey

Malûm, İmam-ı Şâfii Hazretleri (ra) Mısır’da genç sayılacak bir yaşta (54) vefat eden büyük imam ve müçtehiddir. Hz. İmam bir sabah namazından sonra evine doğru derin bir tefekkür içinde yürürken, yaklaşan biri: -“Efendim, derin düşünce içinde görüyorum sizi, bir sıkıntınız mı var yoksa?” diye sorar. Hazreti İmam: – Her sabah benden …

Devamını Oku »

Leyle-i Kadir Derlemesi / M. Numan ÖZEL

Leyle-i Kadir 1. “Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır.” (M: 402) 2. İnsanlarda veli, Cum’ada dakika-i icabe, Ramazanda Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsnada İsm-i Azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça; sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir.” (M: 476) 3. “Bu hakikata işareten …

Devamını Oku »

Hulusi Yahyagil Ağabey’den Kadir Gecesi Münacaatı

“Yâ Rabbel Âlemîn! Ramazan-ı Şerif’in, Leyle-i Kadrin, Kur’an-ı Hakim’in, İsm-i Azam’ın, Habib-i Ekrem’in ve Âl ve Ashabının ve sair enbiya-i izam salavâtullahi alâ Nebiyyinâ ve aleyhim Hazerâtının, Melâike-i mukarrebînin; Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin (r.a.) ve müçtehidîn, ümmehât-ı müminîn olan Ezvâc-ı tahiratın rıdvanullahi aleyhim ve aleyhinne ecmain, sıddıkîn, şüheda-ı sâlihîn, evliya-i …

Devamını Oku »

Hulûsi Yahyagil Ağabeyden Bir Tefekkür Ziyafeti

Merhum Hulûsi YAHYAGİL’in bir dostuna yazdığı cevabî mektubu; muazzam bir tefekkür örneği ve dersi: “Aziz ve muhterem kardeşim, Manzarası güzel ikametgâhınızdan, daire-i rü’yetinize giren ve her biri Hâlıklarının esmasının mazharı, medarı ve aynası olduklarını lisan-ı halleriyle beyan eden her mahlûk, her memlûk ve her masnuyla birlikte manevî letaifinizin, tefekkür, tezekkür …

Devamını Oku »

Müslümanların ittihad etmeleri hakkında bazı âyetler ve hadisler

Müslümanların Birlik Olmaları ile ilgili Ayetler Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size …

Devamını Oku »

Eşrefoğlu Rûmî’nin (ks) Bir Duası

“İlâha, padişaha, biniyaza Yüce dergâhına geldim Hüdâyâ Benim hâcât ile gönlüm doludur Velî nidem, bu gönlüm bed huyludur. Günah yükünü arkama vurundum, Acz toprağına arkamı süründüm, Tevazu birle el sana getirdim. Bilirim padişah-ı bîniyazsın, Sana yalvaranı yolda komazsın Verirsin kullarına istediğin Bilirsin her kulunun ne dediğin Yer ve gök ehli …

Devamını Oku »

Peygamberimizin (asm) Uhud Savaşı Esnasında Yaptığı Dua

Peygamberimiz, Uhud Savaşı esnasında Müslümanları saf yapıp önlerine geçmiş ve şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Allâhümme lekel-hamdü küllühû. Allâhümme lâ mâni’a limâ besatte ve lâ bâsita limâ kabazte ve lâ hâdiye limen edlalte ve lâ mudılle limen hedeyte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ mâni’a limâ a’tayte ve lâ mukarribe …

Devamını Oku »