Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Hadis Nasıl Dinlenir

Yazar: Fatma TOKSOY Hadis, “haber” manasına gelen “tahdis” masdarından isimdir. Hadis, Resûl-i Ekrem(sas)’in sözleridir. Hadis, Peygamberimiz(sas)’in davranışlarıdır. Söylediği bu sözlerin günlük hayatına geçirmesi, uygulamasıdır. Hadis sünnet demektir. Sünnettir hadis. Hadis, -sahabe ve tabiînin Peygamberimiz(sas)’in yaşayışını ve sözlerini bizlere bildiren- sözleri, rivayetleridir. Hadis, Peygamberimiz(sas)’in ve Kur’an’ın ışığında bir hayat tarzı belirlememizdir. …

Devamını Oku »

“Bu güvercinler seni oyaladı”

İlme Uçuran Güvercinler İmam Mâlik çocuktu. İlme de kardeşi Nadr gibi rağbet etmemekte, güvercinleriyle oyalanmaktaydı. Çocuk daha… Güvercinler uçuyor, onu da oyuna uçuruyorlardı.  Onun için varsa güvercinler yoksa güvercinler. Başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Kardeşi Nadr ise ilimle meşguldü. Bir gün babaları onlara bir soru sordu. Bu soruya Nadr doğru cevap …

Devamını Oku »

İplere Düğümlenen Hadisler

İmam Mâlik, hocası İbn Şihâb ez-Zührî’den hadis bellemeye o kadar meraklıydı ki derse oturduğunda yanında daima kalın bir iplik bulundururdu, ezberlediği hadisleri düğümlemek için. Hocasının Peygamberimiz (sas)’den rivayet ettiği her hadis-i şerif için bir düğüm atardı. Ders bittiğinde öğrendiği bu hadisleri o attığı düğüm sayısına göre teker teker tekrarlayarak, düğümlerle …

Devamını Oku »

Fil Suresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Konusu Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle …

Devamını Oku »

Allah’ın Sevdiklerini Sevmek

Mehmed Zahid Kotku (ks)  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu: (..) “Bir kimse hangi kavmi severse Cenab-ı Hak o kişiyi muhakkak o sevdiği kimseler ile kılar”. (İmam Ahmed ceyyid isnad ile rivayet etmiştir). Yani o sevdiği kimse iyi, âbid, zâhid müttakî, hayâlı, edepli, terbiyeli, namuslu, dindar bir kimse ise, …

Devamını Oku »

Kevser Sûresi Hakkında

KEVSER SURESİ’NİN ÖZELLİĞİ Yazar: Zehra Eriş Kevser Sûresi (İnnâ A’taynâ) üç âyettir. Kur’ân-ı Kerim’in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır. Peygamberimiz’in (s.a.v.) nübüvvetinin ilk yıllarında, tebliğ esnâsında pek çok zorluk çekerken tesellî vermek için inmiş sûrelerden birisidir. KEVSER SÛRESİNİN MEÂLİ  1- Şüphesiz biz Sana Kevser’i verdik. 2- O hâlde Rabbin …

Devamını Oku »

Hikem-i Atâiyye Şerhi’nden Seçmeler

Duanın kabulünün gecikmesi ümitsizlik ve usanç vermemelidir. Mademki Mü’min suresi 60. ayetinde duaya icabet edeceğini vaat etmiştir, kabul eserlerinin erken veya geç ortaya çıkmasında başka hikmet bulunduğu düşünülmelidir. Hekim hastanın istediği gibi değil, hastalığın gerektirdiği şekilde tedavi eder. Cenab-ı Hak da bu hikmet şifahanesinde tabii hallerin ve nefsanî arzuların hastası …

Devamını Oku »

Cırcır böceği ve bozuk para

Bir gün Newyork’ta bir grup iş arkadaşı, yemek molasında dışarı çıkar.Gruptan biri, Kızılderili’dir. Yolda yürürken Kızılderili, onca insan gürültüsü, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasından, kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek o böceği aramaya başlar.  Arkadaşları, bu kadar gürültünün arasında bu sesin duyulamayacağını, Kızılderili’ye öyle …

Devamını Oku »

Gençler için fütüvvet ilkeleri ve fütüvvette mesleklerin pîrleri

Abdülkerim Kuşeyrî’de fütüvvet ahlâkıyla ilgili olarak şu başlıklar öne çıkmaktadır: 1. Başkasını kendine tercih etmektir. 2. Başkasının kusurlarını hoş görmek ve ayıpları deşifre etmeyip setretmektir. 3. Fütüvvet ehli kişi, düşmanı olmayan ve nefsini kendisine hasım etmiş kişidir. 4. Fütüvvet fedâ-yı cân ve mâl edebilmektir. 5. Nefsin heva ve hevesine muhalefettir. …

Devamını Oku »

Tövbe ve İstiğfar Nedir? Tövbe ve İstiğfar Duaları Nelerdir?

TEVBE VE İSTİĞFAR NEDİR? TÖVBE VE İSTİĞFAR DUÂLARI NELERDİR? Zikrin temiz bir vicdanla îfâsı da son derece mühimdir. Bu sırra binâendir ki, ehlullah hazarâtı evrâd ü ezkâra umûmiyetle tevbe ve istiğfarla başlamışlardır. TEVBE VE İSTİĞFAR NE DEMEKTİR? Tevbe, Hakk’a dönüş demektir. Hakk’ı unutan ya da O’ndan gafil olan bir kulun, girdiği …

Devamını Oku »

Evlilikle İlgili Âyet ve Hadîsler

İslam’da nikah ve ailenin önemi nedir? Evlilik niçin önemlidir? Evlilikle ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Kuran ve Sünnet ışığında evlilik ile ilgili ayetler ve hadisler… İslâm’a göre nikâh ve âile müessesesi; nesil yetiştirmek, evlât terbiyesi, neslin muhâfazası ve insanlık haysiyetinin korunması bakımından son derece lüzumlu ve vazgeçilmez bir değerdir. İslâm bu değere o kadar …

Devamını Oku »

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Göre Göre Kâmil İnsanın 13 Vasfı

ilkergucer tarafından hazırlanmıştır. Bismillâh… “Kâmili zinde sanma ölmüştür Cismi rûhuna merkád olmuştur” Kelime manasıyla bütün, tam, olgun, eksiksiz ve kusursuz gibi anlamlara gelen kâmil kelimesi genellikle fazilet sahibi, terbiyeli ve görgülü, mânevî meziyetleri bakımından belli bir olgunluğa erişmiş kimseleri nitelemek için kullanılır. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri ise kâmil insanı 13 vasfı ile …

Devamını Oku »

Yedi maddeli hadis-i şerifler

Himaye edilenler Kıyamette, Allahü teâlâ, şu yedi kişiyi himaye eder: 1- Âdil idareciyi, 2- Allah’a ibadetle yetişen genci, 3- Namaz için gönlü camiye bağlı olanı, 4- Allah için birbirini seven, Allah için buluşup, Allah için ayrılanları, 5- Güzel, zengin ve mevki sahibi bir kadın, günaha davet edince, Allah’tan korkup onu reddedeni, 6- Sadakayı gizli vereni, 7- Yalnızken Allah’ı anıp …

Devamını Oku »

Altı maddeli hadis-i şerifler

Altı şey güzeldir Altı şey güzeldir, ama şu altı sınıf insanda olursa, daha güzeldir: 1- Adalet güzeldir, âmirde olursa, daha güzeldir. 2- Cömertlik güzeldir, zenginde olursa, daha güzeldir. 3- Vera güzeldir, âlimde olursa, daha güzeldir. 4- Sabır güzeldir, fakirde olursa, daha güzeldir. 5- Tevbe güzeldir, gençte olursa, daha güzeldir. 6- Hayâ güzeldir, kadında olursa, daha güzeldir. (Deylemi) Altı haslet Şu altı haslet …

Devamını Oku »

Cuma Günü ile ilgili Hadis-i Şerifler

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER Müslümanların bayramı olarak kabul edilen Cuma gününün pek çok fazileti vardır. Bunlarla alakalı Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerini istifadenize sunuyoruz. Cuma gününün fazileti ile ilgili hadis-i şerifler… EN HAYIRLI GÜN Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün …

Devamını Oku »