Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Allah’ın övdüğü kullar: 4

Fâtır Allah’ın kitabını okuyan, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler, hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticareti ümit edebilirler. Çünkü Allah onların ödüllerini eksiksiz verecek, üstüne de lütuf ve ihsanıyla daha fazlasını bağışlayacaktır. Zira O çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir. Sana …

Devamını Oku »

Allah’ın övdüğü kullar: 2

Kur’ân-ı Kerim’de övgüyle söz edilen kulların özelliklerini anlatan âyet meallerinin ikinci bölümü. En’âm Biz peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder ve durumunu düzeltirse, artık ne bir korku vardır onlara, ne de üzülecekler. Âyetlerimizi yalanlamış olanlara ise, yoldan çıkmaktaki ısrarları yüzünden azap dokunacaktır. De ki: Ben …

Devamını Oku »

Kur’an-ı Kerîm’den Duâlar

فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمٖينَ “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” (Yunus Sûresi, 85) ☆☆☆ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِۙ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “Mesleğimiz” (Derleme)

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. 21. Lem’a: 163 Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliyedir. 21. Lem’a: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. …

Devamını Oku »

Allah’ın Övdüğü Kullar – 1

Kur’ân-ı Kerim’de övgüyle söz edilen kulların özelliklerini anlatan âyet mealleri.   Fatiha Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış, yahut sapmış olanların yoluna değil. Âmin. ☆☆☆ Bakara Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Elif lâm mim. Şu kitap ki, onda hiç kuşku yoktur. Takvâ sahipleri …

Devamını Oku »

Bir Delinin Son Arzuhali

Ahmet Akgül Hoca’nın bir sohbetinden (Mülâkat: Ahmet Cömert) BİR “DELİ”NİN SON DİLEKÇESİ VE GÖNÜL FERYADI Geçenlerde üstadının vefatı nedeniyle taziye ziyaretine gittiğim “Hakk’a teslim ve tevekküllü ama halka küsülü” olduğunu fark ettiğim, doksanına dayanmış Hacı Kaya Efendi, 1965 yılında vefat eden bir “deli”nin son dilekçe gibi, birtakım temennilerini ve ruh halini içeren …

Devamını Oku »

Köpeklere Muhabbetle Kazanmak

Hayvanlara muhabbetle ve saygı ile bakmak ve hizmet etmek ilâhî inâyete erişmeye bir vesîledir. Bu anlamda Hâ­lık’tan ötü­rü mah­lû­kâ­ta, yi­ne O’nun muhabbe­tiy­le na­zar ede­rek, fedâ­kâ­râ­ne hiz­me­t etmeliyiz. Ba­hâud­din Nak­şi­bend -kud­di­se sir­ruh- şöyle der: “Arayış içinde olduğum ilk günlerde Allah Teâlâ’nın sevgili kullarından olan Emir Külâl Hazretleri ile karşılaştım. O zaman cezbe hâlim ileriydi. Bana şöyle …

Devamını Oku »

Bir Hadîs: Âhir Zamanda İslam ve Namaz

Âhir zamanda namaz unutulacak, diye bir hadis var mıdır? Bu konuda bazı hadis rivayetleri vardır. Bunlardan birisinin meali şöyledir: Ebu Ümame anlatıyor; Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu: “İslam’ın halkaları ilmek, ilmek çözülür. Her bir ilmek sökülünce, insanlar arkasından gelen ilmeği sökmeye çalışırlar. Bu halkalardan ilk çözülüp söküleni şer’î hükümleridir, en sonuncusu …

Devamını Oku »

Takvânın Alâmetleri

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü’l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî’den rivayetle takva (Allah korkusu ile günahlardan sakınmak) hakkında şunları anlatır: Allah korkusunun, yedi alâmeti vardır: 1- Birinci alâmet dil’de belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor, bunlar yerine onu zikirle, Kur’an …

Devamını Oku »

İbni Arabi’nin Fahreddin Razi’ye Gönderdiği Mektup

İMAM RAZİ’YE Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah’a, selam, rahmet ve bereket onun seçkin kullarına -ve benim Allah yolundaki dostum Fahreddin’e (Allah onu himmetiyle yüceltsin)- olsun. Bizden sana hitaben; ondan başka ilah olmayan Allah’a hamd ederiz. Allah ‘ın elçisi buyuruyor ki; “Biriniz kardeşini sevdiği zaman bunu ona bildirsin.” Ve ben seni seviyorum. Allah …

Devamını Oku »

Benim Sırrım!

Gönenli Mehmet Efendi, Sultan Ahmet Camii’ne tayin edilince çevreyi incelemiş. Fakir ve düşkün kimseleri bulup ilgilenmek istemiş. O civarda oturan âmâ (kör) bir kimseyi tespit edip ziyaretine gitmiş. Selâmdan sonra: –Efendim ben Sultan Ahmet Camii’ne imam geldim. Hem sizi ziyaret etmek hem de üzerime düşen bir görev varsa onu ifa …

Devamını Oku »

Eşya Hususunda Hoş Görülmeyen Şeylerle İlgili Hadîs-i Şerifler

Eşyada Caiz Olmayan Hususlar ile İlgili Hadîs-i Şerifler (53) Evleri Heykel ve Resimlerle Süslemek (106) Ebu Talha (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘İçerisinde köpek ve resimler bulunan herhangi bir eve melekler girmez!’ buyurdu.” Buhari 5954, Müslim 2106/83, 84 (107) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Cebrail (Aleyhisselam), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelmek üzere va’d …

Devamını Oku »

Hz. Ömer’in, Ebu Musa El Eş’arî’ye Gönderdiği Mektup

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Allah’ın kulu, müminlerin emîri Ömer’den Abdullah b. Kays’a (Ebû Musa el-Eş’arî) Allah’ın selamı üzerine olsun. Yargılama, sağlam bir farz ve uyulması gereken bir sünnettir. Sana bir dava getirildiğinde onu iyice anla. Sence haklı haksız belli olunca kararını verip uygula. Çünkü uygulanmayacak bir hakkı söylemenin faydası …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

Taşköprizâde İsâmüddin Ahmed Efendi’nin Eserlerinden Bazı Alıntılar

İlim Talebesi Olmanın Şartları İlim talebesi olmanın şartları çoktur ve hepsini saymak zordur. En önemli olan şartlardan birisi, benlik hânesini kötü huy ve fena ahlâktan tahliye edip güzel ahlak ve iyi huy cevherleri ile doldurup süslemektir. Bu tehlikeli, uzun ve uzak, korkulu ve zor yolda nihayete kavuşmak, başarılı olmak için …

Devamını Oku »