Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Doğruluğuyla Kurtuluşa Eren Sahabi: Ka’b bin Mâlik (ra)

Hale ŞAHİN Diyanet İşleri Uzmanı Sabah namazını henüz eda eden Kâ’b’ın vicdan azabı ve hüznü öylesine büyümüştü ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü dar geliyordu ona artık. Elinden gelen tek şey Rabbinin azabından yine O’nun merhametine sığınmaktı. Güneşin kavurucu sıcağı iyice kendini hissettiriyordu. O sıcakta, meyveleri olgunlaşan hurma dallarının gölgeliğinde biraz …

Devamını Oku »

Hadislerin Penceresinden Ramazan ve Oruç

Yazar: Erol DEMİRYÜREK Rahmet Mevsimi Hz. Ebû Hureyre (r.a.)’den nakledildiğine göre Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı girdiği zaman rahmet kapıları açılır; cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulup bağlanır.” (Müslim, Sıyam:1 No: 1079 ; Buhari, Savm:5.) Not: Bu Hadis’in Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhari’deki diğer rivayetlerinde,’rahmet kapıları’ ifadesi …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden, Zekât

Peygamber Efendimizin Lisanından Zekat Zekat İslamın üçüncü emridir. Peygamber Efendimizin şu hadisi bunu göstermektedir: “İslâm dini beş temel üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, ve Ramazan orucu tutmak.”1 Görüldüğü gibi, Müslüman olmanın ilk şartı kelime-i şehâdet getirmek, …

Devamını Oku »

Güneşi Durdur, Seninle Konuşayım

GÜNEŞİ YERİNDE TUT, SENİNLE KONUŞAYIM Tâbiînîn zahidlerinden olan Amir bin Abdilkikays’dan rivayet edilmiştir: Bir adam kendisine “benimle konuşur musun?” diye sorar. O da ona şöyle cevap verir: “Güneşi verinde tut, seninle konuşayım.” Yani demek istiyor ki, güneşi benim için biraz yerinde durdur, dönmesini engelle; ben de seninle konuşayım.  Çünkü zaman …

Devamını Oku »

Übeyy b. Halef’in Haşır Konusunda Peygamberimiz’le (asm) Tartışması

Übeyy b. Halef’in Öldükten Sonra Dirilmeyi İnkâr Ederek Peygamberimiz Aleyhisselam’la Tartışması  Kureyş müşriklerinden, içlerinde Übeyy b. Halef, Âs b. Vâil ve Velid b. Mugîre’nin de bulunduğu bir cemaat, öldükten sonra dirilmenin imkânsızlığını aralarında konuştular. Übeyy b. Halef onlara: “Muhammed’in ‘Hiç şüphesiz, Allah ölüleri diriltecektir1 dediğini görmüyor musunuz?” dedi ve sonra da: …

Devamını Oku »

Hadislerle Peygamber Efendimizin Oruç Günlüğü

Yıllar önce neşredilen bir kitap ‘Peygamberimiz’in Ramazan Günlüğü’… Mustafa Nezihi, Ali Çelik‘in bu kitabında yer verilen hadislerden kısa bir derleme yaparak Resulullah’ın Ramazan’daki sünnetlerine dikkat çekmek istedi. Cennetin Reyyan kapısından yalnızca oruçlular girer Ebu Ümame (ra)’den rivayet edilmiştir, dedi ki: ‘(Bir defasında) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘e: Ya Rasulallah! Bana (Allah rızasına …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden Ramazan’a Dâir Cümleler

Bediüzzaman’dan Ramazan Ayı Müjdeleri Ramazan-ı Şerifteki savm (oruç), İslamiyetin erkân-ı hamsesinin (beş esas şartın) birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin a’zamlarındandır.   Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakîkî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.   Ramazan-ı Şerif; bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bákıyeyi tazammun …

Devamını Oku »

Allah’a Sığınma / İstiâze Konulu Hadîs-i Şerîfler

Âlemlerin Rabbi Allah’a (cc) Sığınma Hadisleri  5333- Muaz b. Abdullah (r.a) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: Karanlık bir gecede yağmurdan ıslandık. Bize namaz kıldırması için Rasûlullah (s.a.v)’i bekledik -veya benzeri sözler söyledi- o sırada Rasûlullah (s.a.v) bize namaz kıldırmak üzere gelerek: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım?” deyince Peygamber (s.a.v): “Her akşam …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden Dua Örnekleri

1.      “Dua ibadetin tâ kendisidir.” (Ebû Davud) 2.      “Allah’ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.” (Müslim) 3.      “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim) 4.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim) 5.      “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî) 6.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, …

Devamını Oku »

Ailenin Geçimi ile İlgili Âyet ve Hadisler

Âyet-i Kerîmeler “Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe göre babaya aittir.” Bakara Sûresi (2), 233 *** Varlıklı olan kimse, varlığına göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de verebileceği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey yüklemez.” Talâk Sûresi (65), 7 *** “Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini …

Devamını Oku »

Allah’ın Kullarını Murákabesi ile İlgili Âyet ve Hadisler

Sözlükte “denetlemek, gözlemek, gözaltında tutmak, kontrol etmek” gibi mânalara gelen murâkabe tasavvufta mânevî bir hali ifade etmek üzere kullanılmış ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Aynı kökten rakīb kelimesi Allah’ın isimlerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın kullarını gözetim ve denetimi altında tuttuğu belirtilmektedir. Allah’ın Kullarını Gözetip Denetlemesi ile İlgili Âyetler “Ey insanlar! Sizi bir …

Devamını Oku »

Beşikteyken konuşan iki bebek ve Cüreyc kıssası

Hadisi şeriften rivayetle beşikte konuşan iki çocuktan biri Hz. Meryem’in oğlu Hz. Îsâ, diğeri Cüreyc ile macerası olan çocuktur. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Beşikte sadece iki kişi konuştu. Bunlardan biri Meryem’in oğlu Hz. Îsâ, diğeri Cüreyc ile macerası olan çocuktur. Cüreyc ibadete düşkün bir kimseydi. Bir …

Devamını Oku »

Günahlardan Sakınmakla İlgili Bazı Âyet ve Hadisler

“Siz bu iftira etme işinin  önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki o, Allah katında çok büyük bir suçtur.” Nûr sûresi , 15 *** Çünkü Rabbin her an görüp gözetmektedir.” Fecr sûresi, 14 *** Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız¸ sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız” (Nisa-31) *** “Günahın açığını …

Devamını Oku »

Gülistan’dan Hikmetli Hikâyeler

Hikâye Birkaç arkadaş oturup konuşurlarken içlerinden birisi bir yabancıyı çekiştirmeye başladı. Bir başka zavallının adı geçti, onun da aleyhinde bulundu. İçlerinden biri ona dedi ki: – Ey akılsız adam! Sen hiç frenklerle gazá ettin mi? Adam dedi ki: – Ben şimdiye kadar evimden dışarı adım atmış değilim. Bunun üzerine sádık …

Devamını Oku »

Resûlullah’ın (asm) Dilinden Tebliğ

Ebu Saîdu’l-Hudrî: Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim: “Sizden kim (dînimize uymayan) bir münker görürse (seyirci kalmayıp) onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu kadarı îmanın en zayıf mertebesidir.” (Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbnu Mâce) İbn Abbas (ra) Peygamberimiz’in şöyle buyurduğunu …

Devamını Oku »