Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Miskin Derviş ve Horasan Âmidi’nin Köleleri

“Yoksul bir derviş Herat’ta Horasan Âmidi’nin* süslü püslü kölelerini gördü. Onlar Arap atlarına binmişler, altın sırmalı elbiseler giymişler, daha başka çeşitli süslerle süslenmişlerdi. Derviş, bunlar hangi beğlerdir? Nerenin pâdişahlarıdır? diye sordu. Ona dediler ki: -Bunlar beğ değil, Horasan Amid’inin köleleridir. Yoksul derviş başını göğe kaldırdı: -Allah’ım, dedi, kula bakmak nasıl …

Devamını Oku »

Şehâdetin böylesi…

Yazar: Mustafa YANKIN Günlerden Cuma. Yarenleriyle birlikte yola koyulan Kâinatın Efendisi Uhud yolunda. Uhud toprakları birazdan, tarihinin en kahraman ordusunu üzerinde taşıyacak. Çünkü Peygamber ordusu Bedir’de kazandığı zaferi Uhud’a da taşımak istiyor. Peygamber ordusu kararlı adımlarla yürüyor Uhud’a. Bu öyle bir ordu ki içlerinden hangi yiğide baksak hep nur akıyor …

Devamını Oku »

Nuayman b. Amr ve Tebessüm

Yazar: A. Ali URAL “Çok gülmek kalbi öldürür,”1 hadisine dayanarak yüzümüzü asamayız. “Çok” kelimesine dayanarak tebessüm etmek yakışır bize. Su bile çok içildiğinde zehre dönüşüyor. “Çok gülmeyin,” sözünü “Gülmeyin,” olarak anlamak olsa olsa sevimsizleştirir bizi. Güler yüzlü bir peygamberin ümmetine asık suratlı olmak yakışmaz. Hz. Ali, “Kişiyi asık suratlılıktan kurtaran şakalaşmada …

Devamını Oku »

Ferâsetle İlgili Âyet ve Hadisler

Feraset Konulu Âyet-i Kerîmeler “Ey iman edenler! Şayet Allah’dan ittika ederseniz, o size furkân (hem zahir, hem batında hak olanı olmayandan, iyiyi kötüden, temizi habisten ayırt edici bir marifet ve nur) verir.” (Enfâl, 29) “Bu (Kur’an), mümin bir toplum için Rab­binizden gelen basiretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır), hidayet rehberidir, rahmettir.” …

Devamını Oku »

Nizâmülmülk’ten Devletin Bekâsı İçin 7 Tavsiye

Devletin Bekâsı İçin Yedi Tavsiye (Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sinden) Devlet idare etmek ahlâk ve adalet gibi iki temele dayandığı için tarih boyunca âlimler, devlet adamlarını ikaz etmişler, yazdıkları eserlerle onlara nasihat ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tür eserlerin en meşhurlarından biri de yarım asırlık devlet adamlığı tecrübesine sahip Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sidir. Vefatının …

Devamını Oku »

Allah’tan Kullarına Sorular – 5

Allah’tan Kullarına Sorular! -5: KIYASLAMA ve EŞİTLİK SUALLERİ Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI İnsan zihni, kıyaslamalar yaparak düşünür. Eşyalar, şahıslar ve hâdiseler arasında benzerlikler ve zıtlıklar kurar. Sebep ve netice bakımından değerlendirir. Birçok şeyi ancak zıddıyla anlar. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim’de «ikili» bir ifade üslûbu vardır: Îman ve küfür, samimiyet ve …

Devamını Oku »

Allah’tan Kullarına Sorular – 4

Allah’tan Kullarına Sorular! -4: SİZE NELER OLUYOR? Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI    TAACCÜB ve KINAMA SUALLERİ Olmayacak bir iştir inkâr! Olmayacak bir iştir yalanlar, şirk, hurâfeler, münafıkların zikzakları… Hiçbiri selîm aklın, vicdanın doğru kabul edeceği işler değildir. Bunlara ancak şaşılır! Cenâb-ı Hak; bu çirkinlikleri göstermek için de, kınama ve taaccüb …

Devamını Oku »

Allah’tan Kullarına Sorular – 3

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Önceki bölüm için tıklayınız DAHA GÜZEL HÜKMEDEN KİM VAR? CEVAPSIZ SUALLER   İlzâm edici, yani muhatabı susturan, çaresiz bırakan sualleri; peygamberler de kavimlerine tevcih etmişlerdir. Bu sualler, muhatapların iç dünyasında titreşimler meydana getirir. Kimisi inadına devam eder, kimisi boynunu büküp hakikati kabul eder. Putlara tapanlara sualler: …

Devamını Oku »

Kırk Hadiste Akrabalık, Dostluk, Komşuluk

40 Hadiste Komşuluk, Akrabalık ve Dostluk “Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı kılacak sandım.” (Müslim, Birr ce Sıla, 42)   “Komşusu açlıktan kıvranırken, tok yatan kimse iman etmiş olamaz.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, Îmân ve Rü’yâ, 6)   “Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için –yahut …

Devamını Oku »

Allah’tan Kullarına Sorular! – 2

Allah’tan Kullarına Sorular! -2- GÖRMEZ MİSİNİZ? Önceki bölüm için tıklayınız. Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI TARİHİ TEFEKKÜR Cenâb-ı Hak, tefekkür ettirici sualler sorar. Bakılacak, tefekkür edilecek, ibret alınacak bir başka mecrâ ise tarihtir. Arkeoloji ve tarih, insanlığın geçmişte kurduğu medeniyetleri, inşâ ettikleri şehirleri ve âkıbetlerini anlatır. Cenâb-ı Hak sorar: “(Sen’i yalanlayanlar) …

Devamını Oku »

Allah’tan Kullarına Sorular! -1

Allah’tan Kullarına Sorular!-1 YOK MU İBRET ALAN? Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Biz fânî insanlar, bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek için soru sorarız. Bâkî olan Allah Teâlâ ise başka gayelerle sualler sorar. Çünkü tesirli söz söyleme sanatı olan «belâgat»ta, soru sormanın daha pek çok gayeleri vardır. Kur’ân-ı Kerim; Hakk’ın eşsiz belâgat ve …

Devamını Oku »

40 Hadis, 40 Dua

Kırk Hadis Mealiyle Kırk Dua Uyumadan önce Okunacak Dua: Allah’ım Sen’in isminle ölür ve dirilirim. (Buhari daavat 6312) Uykudan uyandığında okunacak dua: Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah’a hamd olsun. Toplanma yeri O’nun huzurundadır. (Buhârî, Daavât 7)  Elbise okurken okunacak dua: Hiçbir gayret ve kuvvet uygulamaksızın bana bu (Elbiseyi) giydiren …

Devamını Oku »

Padişah ve Av Köpeği

Pâdişahın husûsî nazarlarına mazhar olmuş bir av köpeği vardı. Avcılıkta mâhir ve usta idi. Pâdişah, ona son derece değer verir ve her ava çıkışında onu mutlaka yanına alırdı. Tasmasını mücevherlerle süslemiş, ayaklarına altın ve gümüşten yapılmış halkalar ve bilezikler taktırmıştı. Sırtı da sırmalı atlas bir çulla kaplıydı. Bir gün pâdişah, yine onu …

Devamını Oku »

Haram Lokma Yiyen Asker Haramî Olur

Sultan İkinci Murad Han bir ara maddî yönden biraz sıkıtıya girmişlerdi. İhtiyaç miktarı parayı da Çandarlı Halil Paşa’dan borç olarak almıştı. Padişahın Çandarlı’dan borç aldığını görünce Fazlullah Paşa, Sultan Murad Han’a şöyle bir teklîfte bulunmaktan kendini alamaz şöyle der:  – Devletlü Sultanım, padişahlara hazine gerektir. İzin verir ve ferman buyurursanız, …

Devamını Oku »

Sevgililer sevgilisini böyle sevdiler

Yazar: Hüseyin A. Emiroğlu Yeryüzünde gökyüzünde ne varsa, çevremizde, şu dünyanın gecesinde gündüzünde ve dahi insanlığın kendi özünde ilahî kudretin sayısız izleri görülür. Açan çiçekte, doğan güneşte, kara topraktan fışkıran ilahî sanatta harika eserler sergilenir. Sonsuz kudret sahibi olan Rabbimiz, bu uçsuz bucaksız kâinatı bir sevgi uğruna yarattı. Yaratırken sanatının bütün …

Devamını Oku »