Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

Taşköprizâde İsâmüddin Ahmed Efendi’nin Eserlerinden Bazı Alıntılar

İlim Talebesi Olmanın Şartları İlim talebesi olmanın şartları çoktur ve hepsini saymak zordur. En önemli olan şartlardan birisi, benlik hânesini kötü huy ve fena ahlâktan tahliye edip güzel ahlak ve iyi huy cevherleri ile doldurup süslemektir. Bu tehlikeli, uzun ve uzak, korkulu ve zor yolda nihayete kavuşmak, başarılı olmak için …

Devamını Oku »

Hadîs-i şeriflerle “arkadaş”

ARKADAŞ – ARKADAŞLIK 2157 – İbnu Ömer (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.” Buhari, Cihad 135; Tirmizi, Cihad 4, (1673). 2158 – Said İbnu’l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Şeytan tek başına olanla, …

Devamını Oku »

İmam-ı Azam’ın talebesine nasihati

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe Hazretlerinin, Talebesi Yusuf b. Halid Semti’ye nasihati “Bilmiş ol ki, insanlarla iyi geçinmezsen onlar sana düşman kesilirler, velev ki anan baban bile olsa senden hoşlanmazlar. Akrabandan olmayan bir cemaatle iyi geçinirsen sana ana baba olurlar. Şimdi gözümün önünden şöyle geçiyorsun: Basra’ya gidiyorsun, onlara muhalefete başlıyorsun, aralarına …

Devamını Oku »

İlim 3 Karış imiş

Kadı İbn-i Tayyib ilmi ölçmüş üç karışa bölmüş bakalım biz neresindeyiz?  1. Birinci Karış “Birinci karışı öğrenenler kibirli olur.” Yüzeysel ve etiket olsun diye öğrenilen ilim derinlik katmak yerine derine, dibe çeker insanı. İlmin derinini bilmeyen kendini derin sanır. Kişi nefsinden bilir, bilmeyi…  2. İkinci Karış “İkinci karışı öğrenenler mütevazi …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden, Zekât

Peygamber Efendimizin Lisanından Zekat Zekat İslamın üçüncü emridir. Peygamber Efendimizin şu hadisi bunu göstermektedir: “İslâm dini beş temel üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, ve Ramazan orucu tutmak.”1 Görüldüğü gibi, Müslüman olmanın ilk şartı kelime-i şehâdet getirmek, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerif Müjdeleri

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerîf Müjdeleri Ramazan-ı Şerîf’teki savm, İslamiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin ázamlarındandır. *** Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. *** Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir …

Devamını Oku »

Âyet ve Hadîslerle Ramazan, Oruç, İftar, Sahur, Teravih, Kadir Gecesi, İtikaf, Fitre vb

ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER Ramazan ile ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sizler için derledik. ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYETLER Bakara Sûresi Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183) Oruç, sayılı günlerdedir. …

Devamını Oku »

15 Maddeyle İslâm Büyüklerinden Zamanınıza Değer Katacak Sözler

Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. 21. Söz’den ☆☆☆ İslam büyükleri; “Kulun vakitleri dörttür; bir beşincisi yoktur. Bunlar da nimet, bela, itaat ve günahtan ibarettir. Yani vakit içinde kul ya kendisine bir nimet verilir veya bir belaya …

Devamını Oku »

Kap’larla ilgili hadîs-i şerîfler

KÜTÜB-Ü SİTTE’DEN, KAPLARLA İLGİLİ HADÎS-İ ŞERÎFLER 142 – Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın şöyle dediğini işittim: “İpek ve İbrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette de sizin içindir.” Buhari, Et’ime 28; Müslim, Libas 4; Ebu …

Devamını Oku »

İslâm’a Zarar Veren 4 Grup ve Bedbahtlığın 3 Alâmeti

İSLÂM’A ZARAR VEREN DÖRT GRUP Muhammed Fazl Kimdir? Adı Muhammed bin Fazl, künyesi Ebû Abdullah, nisbesi el-Belhî. Horasan ve Irak şeyhlerinin büyüklerinden. Ahmed bin Hadraveyh’ in müridi, Ebû Osman Hîrî’ nin arkadaşı ve çağdaşı. Bazı görüş ve düşünceleri sebebiyle Belh’ın zahir ulemasıyla arası açıldı. Bu yüzden Belh şehrini terke mecbur kaldı. …

Devamını Oku »

Uykumuzu Sünnete Uygun Düzenlemek İçin 6 Tavsiye

Uykumuza Sünnetten Gelen 6 Düzen Tavsiyesi bintikalem tarafından hazırlanmıştır.  “Ey örtünüp bürünen! Gecenin yarısında kalk!” Müzzemmil Suresi, 1-2. Ayetler Âleme düzen verecek adam, önce uykusundan ve yatağından işe başlamalıdır. Bizler terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için, terbiye edilmiş hayatların sahipleri olamadık. Bu nedenle Uyku Ahlakı konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve …

Devamını Oku »

Gerçek Dostun Özellikleri

HAKİKİ DOSTUN ÖZELLİKLERİ Allah için sevecek, Allah için îkâz edecek, Allah için himâye edecek ve zor gününde Allah rızâsı için elinden tutacak gerçek bir dosta sahip olan insan, dünyanın en kıymetli servetine sahip demektir. Gerçek bir dost, “yâr olur, bâr olmaz”, yani dostuna yük olmadığı gibi, aksine onun yükünü hafifletmeye gayret …

Devamını Oku »

Hayâtımızı ve Rızkımızı Bereketlendiren 10 Şey

Yazan: Servet Yalçın 1- ALLAH’TAN GEREĞİ GİBİ SAKINMAK (TAKVÂ) VE EN GÜZEL ŞEKİLDE TEVEKKÜL “Eğer, o memleketlerin halkları îmân etseler ve Allâh’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik.” (A’râf, 96.) “Kim Allâh’a karşı …

Devamını Oku »

Kel, kör ve abraşın imtihanı

ÜÇ KİŞİDEN BİRİNİN KAZANDIĞI İMTİHAN Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre kendisi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işitmiştir: “İsrâil oğulları arasında biri ala tenli (abraş), biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allah Teâlâ onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek, ala tenliye geldi: – En çok …

Devamını Oku »