Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 10)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Dem Bu Demdir

Yazar: Vedat Akıllı “Fikr-i müstakbel ü mâzîyi bırak ârif isen, Böyledir hâl-i zaman, bir var imiş bir yoğ imiş.”  Koca Ragıp Paşa İçinde yaşadığımız an, yani bugün, burada, geçmişle gelecek arasında, bu arada yaşadığımız an; zaman kavramı açısından en so­mut gerçekliği ifade eder. Varlık ile yokluk arasında, bir varmış bir …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden Ramazan’a Dâir Cümleler

Bediüzzaman’dan Ramazan Ayı Müjdeleri Ramazan-ı Şerifteki savm (oruç), İslamiyetin erkân-ı hamsesinin (beş esas şartın) birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin a’zamlarındandır.   Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakîkî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.   Ramazan-ı Şerif; bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bákıyeyi tazammun …

Devamını Oku »

KADEM’in Başörtülü Kadınları…

Başörtülü Diktatörlerin Kur’an Karşıtı Çalışmaları Yazar: Sema MARAŞLI  İslam düşmanları yıllardan beri İslam’a aile üzerinden saldırmışlardır. “İslam kadına değer vermiyor…” gibi söylemler maalesef ki bazı Müslümanlar üzerinde etkisi gösterdi. Bir de 28 şubat süreci yaşadı ülkemiz. Müslümanlarının bir kısmı yıllardan beri içinden çıkamadığı bir aşağılık kompleksi yaşıyor. Sanki memleket kendilerininmiş …

Devamını Oku »

İlâhî Bir Terbiye: Oruç

İslam literatüründe nefs, insan hayatının ekseninin belirlenmesi, beşeri ihtiyaçların yerine getirilmesi, kızma, öfkelenme, sevinme gibi hislerin kontrol edilmesi, şehevi arzuların tatmin edilmesi için Allah tarafından derc edilen hisleri ifade eder. Nefsin bu mahiyeti inanan bir insan için nefsin belli bir kıvamda tutulması, bir başka ifade ile nefsin terbiye edilmesi problemini …

Devamını Oku »

Ramazan asli vatana ricattir, sılai rahimdir

Yazar: Ahmet MURAT  Ramazan Bir Ricat Eşyadan bir ricattir. Bakın, nesneler gözümüzde eski anlamını kaybediyor. Oruçla şeffaflaşan bedenimiz yepyeni dikkatler kazanıyor. Ezanı yeniden fark ediyor mesela, demek ki işitmemizde bir tazelik var. Kokular değişiyor sonra. Görüş alanımıza girenler ve görüş alanımızdan çıkanların kadrosu da. Eşya, biz yemedikçe, içmedikçe, uyumadıkça geriliyor; …

Devamını Oku »

Allâhu Yahmîküm!..

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Fatih, büyüdüğüm ilçe… Son senelerde bir başka değişiklik var onda. Levhalarında Arapça ilânlar, sokaklarında âşinâ olmadığımız kıyafetler, sîmâlar… Fatih’te çok sayıda Suriyeli muhâcir var. Memleketim Konya ile Balkanlar arasında da hep o göç bağı kurulur. O diyarlar fethedilince, ilk bizim oralardan gidilmiş. Hüzünlü dönüşlerde de ilk …

Devamını Oku »

Allah’a Sığınma / İstiâze Konulu Hadîs-i Şerîfler

Âlemlerin Rabbi Allah’a (cc) Sığınma Hadisleri  5333- Muaz b. Abdullah (r.a) babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: Karanlık bir gecede yağmurdan ıslandık. Bize namaz kıldırması için Rasûlullah (s.a.v)’i bekledik -veya benzeri sözler söyledi- o sırada Rasûlullah (s.a.v) bize namaz kıldırmak üzere gelerek: “Oku” dedi. Ben de: “Ne okuyayım?” deyince Peygamber (s.a.v): “Her akşam …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden Dua Örnekleri

1.      “Dua ibadetin tâ kendisidir.” (Ebû Davud) 2.      “Allah’ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.” (Müslim) 3.      “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim) 4.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim) 5.      “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî) 6.      “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, …

Devamını Oku »

Ramazan ve Cami

Yazar: Haydar BEKİROĞLU “Minareleriyle, mahyalarıyla ve göklere rahmet yıldızları gibi saçılan ezanlarıyla sadece belirli zamanlarda insanlara ev sahipliği yapan İslâm mescitlerinin, sair zamanlarda ise garip, mahzun ve kalabalıklar arasında sıkışıp kalan hallerinin ıslah edilmesi, Ramazan ayında zihinlerimizi en fazla meşgul eden konulardan biri olmalıdır. Cami mü’minlerin kalbidir. Onu canlı tutmadan …

Devamını Oku »

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Kastamonu’daki Faaliyetleri

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Hayatı ve Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖZET Osmanlı tarihinde Sultan II. Mehmed (1451-1481)’in vefatını müteakip, oğullarından Şehzade Cem ve Şehzade Bayezid arasında vuku bulan taht mücadelesini Bayezid kazanmış ve sekizinci Osmanlı hükümdarı olarak ülke yönetiminde söz …

Devamını Oku »

‘Orucun Kaf’ına ulaşan serçe, anká olur.’

‘Orucun kaf’ına ulaşan serçe, anká olur.’ Hz. Mevlânâ’nın, ‘Divan-ı Kebir’de yer alan Ramazan ile ilgili bir gazeli. Ramazan ayı geldi; ey ay yüzlü dost! Sofrayı topla, yükselme yolunu aç. Helvayı bir görüşün şundan ötürü seni tatlandırıyor ki; bal sana “Efendi, ben senin toprağınım” diyor. Ey hercai boşboğaz! Ne vakte kadar …

Devamını Oku »

Sünnet

Sünnet, erkek üreme organının (penis) uç kısmını saran (tıpta prepisyum adı verilen) sarkık sünnet derisinin yaklaşık dörtte üçünün, cerrahi yolla kesilerek alınması ve uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Yara iyileştikten sonra, penis başı açıkta kalarak kendine has bir görünüm kazanır. Sünnet, dünya üzerinde en sık uygulanan ve giderek yaygınlaşan cerrahi …

Devamını Oku »

Bu yazıyı okumaya ihtiyaç var: “Eyvahlar olsun!”

“Bu fakir şu anda okumakta olduğunuz bu yazıyı çok zor şartlarda 1 kelimeyi anlaşılana kadar defalarca tekrarlamak suretiyle, bu da yeterli olmayınca karşıma geçip benim için özel olarak hazırlanan harf tablosundan tek tek harfleri göstererek adeta kan ter içinde kalarak tamamlayabiliyor.” Kim Milyoner Olmak İster? Gerçek Zenginlik Rahat nefes alabildiği …

Devamını Oku »

Tehlikeli, fakat Zarurî

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Psikoloji; konusu insan olan her ilim gibi, cazip. Fakat insanî ilimlerin ortak zaaflarına o da sahip. Bu zaaflardan başlıcası subjektiflik, yani indî kanaatlerin, aceleci yorumların bu sahada kendine kolayca zemin bulması. Başlangıçta insanî ilimlerin; bu zaaftan zamanla, ilmin gelişmesiyle kurtulacağı zannedilmiş. Fizik kanunları gibi neticelere ulaşılacağı …

Devamını Oku »

Ramazan’da Nasıl Beslenmeli?

Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU “Ramazan ayı farklı bir beslenme şekli gerektirmez. Ancak, on altı saat gibi bir duraklama sürecinden sonra yemek yemeğe başlanması (iftar, iftar sonrası ve sahur) beslenme kurallarını beraberinde getirmektedir.” Ramazan ayı Müslümanlar açısından pek çok açıdan önemlidir. Ancak, bunların en önemlisi Kur’ân-ı Kerim’in bu ayda nâzil olmaya/inmeye …

Devamını Oku »