Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 10)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Kur’aniyyûn’un Bãtıl İtikadları ve Peygambersiz Namaz Saçmalığı

Yazar: Abdülhamit BİRIŞIK  Kurâniyyûn hareketini ayrıntılara inildiğinde farklı görüşlere sahip şahsiyetler temsil etmiş olsa da bunların hepsi Kur’an’da nesih olmadığını ileri sürmüş, hadislerle ve ictihadla amel etmeyi şirk saymıştır. Bu konudaki delilleri ise “Hüküm ancak Allah’ındır” mealindeki ayettir (el-Enam 6/57; Yusuf 12/40, 67). Ahmedüddin, Cerâcpûrî ve Perviz Kur’an’da yer alan, …

Devamını Oku »

Kur’an’ın Nebi’nin Kalbine İndirilişi

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ  610 yılında Mekke Nûr Dağı’ndaki Hira mağarasında Cebrâil’in getirdiği “oku” emri ile başlayan Kur’an vahyi, yeni bir doğuş, insânî bir varoluş ve câhiliyeden kurtuluştu. Allah, ilk vahyi Rasûlü’nün kalbine indirmişti. Cebrâil (a.s.), Hz. Peygamber (s.a.)’i kucaklayarak; muânaka sûretiyle Kur’an’ı onun sadrına ilkâ etmişti. Cebrâil (a.s.), …

Devamını Oku »

Vahiy Esnasında Hz. Peygamber’in Durumu Nasıldı?

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI Beşerin beşer sıfatları altında, Allah Teâlâ’nın hitabına muhatap olması güçtür. Yine bu sıfatlarla meleklerle karşılaşmak da kolay bir şey değildir. Böyle bir irtibat ancak beşeriyetten sıyrılıp, melekût âlemine girmekle mümkün olabilir. İşte Hz. Peygamber (asv)’in bu beşeri sıfatlardan sıyrılıp, vahiy alır duruma gelmesi, onda bazı hallerin …

Devamını Oku »

Ahşap evler, çocukluğum ve İnebolu

Yazar: Kübra Kuruali Yaşar Rüyalarımın unutma dediği Uzunca bir sofada koşuyorum önce… Ayaklarım ahşapla uyumlu bir ritim yakalamış, bastığım yer gıcırdıyor. Sırasıyla girip çıktığım odalar, altlarına saklandığım divanlar oyunumun vazgeçilmez bir parçası… Sonra kardeşlerim de katılıyor bu oyuna. Bahçemizdeki ağaçtan erik topluyor, çekirdeklerini toprağa gömüyoruz. Annemin askerî nizam ektiği fasulyeler …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da İslâm Medeniyeti ve Batı Medeniyeti

Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1] Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; Bir topluluk, Dünya görüşü ve varlık tasavvuru, Bu görüş ve tasavvurun zaman ve mekân boyutunda açığa çıkması olarak ifade edilebilir. …

Devamını Oku »

Zarûriyyat-ı Diniyye ve Ailenin Önemi

AİLE VE ÖNEMİ Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ A- MAKĂSIDÜ’Ş-ŞERÎA / ZARÛRİYYÂT-I DÎNİYYE Dinimizin korumayı emrettiği şeylere zarûriyyat-ı diniyye denir. Bunlar beş tanedir: 1- Dini muhâfaza 2- Canı/nefsi muhâfaza 3- Nesli muhâfaza 4- Aklı muhâfaza 5- Malı muhâfaza I- DÎNİ MUHÂFAZA İnsan inanma ihtiyacında olan bir varlıktır. Yaratan O’nun fıtratına …

Devamını Oku »

Pakistan’dan Nepal’e Güney Asya Seyahati – III

Güney Asya Seyahatim: Pakistan’dan Nepal’e / 3. Kısım | Amritsar Yazan: Yusuf Sami Kamadan Pakistan’daki günlerimi tamamlayarak, artık Hindistan’a geçme zamanım gelmişti. Lahor’da bir gece kalmış ve kaldığım günün ertesi sabahı, Wagah Sınır Kapısı’na gitmiştim. Burası şehir merkezinden yaklaşık 30 km. uzaklıkta bulunuyor. Zannederim, Pakistan ve Hindistan arasındaki en popüler …

Devamını Oku »

Kur’an’da Kavl/Söz Çeşitleri

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Kur’an’da geçen söz çeşitlerini iyi ve kötü olmak üzere iki grupta tasnif etmek mümkündür. A- Kur’an’da Ma’ruf/İyi Sözle İlgili Kavramlar ve Âyetler Kur’an’da mâruf/iyi söz ile ilgili dokuz kelime kullanılmıştır: 1- Kavlün ma’rûf: Genel kabullere uygun olumlu, doğru ve gönül incitmekten uzak söz anlamınadır. Bir âyette şöyle …

Devamını Oku »

Tayyibetü’l-Ezkâr – Medine’den Tatlı Hatıralar

Tayyibetü’l-Ezkâr (Tatlı Hatıralar)  Yazan: Derviş Ahmed Peşkâri Sadeleştiren: Ubeydullah Küçük SUNUŞ Okuyucularımıza sunduğumuz bu risale bundan iki yüz sene kadar önce, Medine’de, bir sene kalmış olan Derviş Ahmed Peşkarî’nin hatıralarıdır. O devirde Medine Osmanlı Devletinin hudutları içindeydi. O günlerde, Kutlu Peygamber Camii ve türbesi nasıldı?. Oralarda nasıl hizmet edilirdi?… Nasıl …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İktibas Dualar – 8

İŞARAT-Ü L  İ’CAZ’dan İktibas Edilen Dualar ve İnkişaf  Eden Dualar: (Sayfa numaraları Envar Neşriyata göredir) 13- Ya Rabbi,  dünyadaki işimiz  olan, o Saadet-i Ebediye  yollarını temin etmekle, re’s-ül-malımız  olan istidatlarımızı       nemâlandırmayı, hem âzamî ve daimi ve kıyamete kadar  nemâlandırmayı nasib-i müyesser eyle amin, manilerini def eyle       lazımlarını celb eyle amin …

Devamını Oku »

Pakistan’dan Nepal’e Güney Asya Seyahati: I-II

Güney Asya Seyahatim: Pakistan’dan Nepal’e / 1. Kısım Yazan: Yusuf Sami Kamadan Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan başlayıp, Nepal’in başkenti Katmandu’da noktaladığım ve toplamda 3296 km. katettiğim “Güney Asya Seyahatim”i şükürler olsun başarıyla tamamlayarak vatana döndüm. Seyahatimin toplam yekûnunun 300 km’lik kısmını Nepal toprakları, 400 km’lik kısmını da Pakistan toprakları oluştururken (Pakistan’da …

Devamını Oku »

Çok Yemekle Gelen 6 Belâ

Çok Yiyen 6 Bela ile Karşılaşır Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Açlık, bulut gibidir. Kişi az yemeye riâyet edince, kalbi hikmet yağmurları yağdırmaya başlar.” [1] Tefekkür, ibret ve hikmet; açlık ve hüzün hâlinde daha kolay elde edilir. Zira mide fazla dolunca, tefekkür âdeta uyuşur, gönlün hassâsiyet ve rikkati körelir. Şu hâdise, açlık …

Devamını Oku »

Avn bin Abdullah’ın (r.a) Hikmetli Sözleri ve Duası

Avn bin Abdullah kimdir?  Tabiînin tanınmışlarındandır. Takriben 115 (m. 733) senesinde vefât etti. Kûfe’de yerleşti. Âbid (çok ibâdet eden) bir zât idi. Kırâat ilminde şöhret buldu. Hadîs ilminde sikã (güvenilir) bir râvîdir. Babasından, amcasından, kardeşi Abdullah bin Umeyr’den, Abdullah bin Amr’dan, Yûsuf bin Abdullah bin Selâm, Şa’bî, Sa’d bin Alâka, …

Devamını Oku »

Bir Zamanlar Çerçiler Vardı

Alışveriş Merkezlerinin Atası Çerçilik Çerçilik ya da çercilik olarak bilinen söz halen günlük hayatımızda kullanılır. Kimi yerlerde halen Çerçi pazarı gibi isimler de mevcut. Peki nedir bu çerçilik? Anadolu’nun Elleri yazımızda kaybolan meslekler olarak da yer verdiğimiz bir zanaat kolu esasen. Çerçilik için başlıkta belirttiğimiz gibi bugünün modern alışveriş merkezlerinin atası denilebilir. …

Devamını Oku »