Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 2)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Şehâdetin böylesi…

Yazar: Mustafa YANKIN Günlerden Cuma. Yarenleriyle birlikte yola koyulan Kâinatın Efendisi Uhud yolunda. Uhud toprakları birazdan, tarihinin en kahraman ordusunu üzerinde taşıyacak. Çünkü Peygamber ordusu Bedir’de kazandığı zaferi Uhud’a da taşımak istiyor. Peygamber ordusu kararlı adımlarla yürüyor Uhud’a. Bu öyle bir ordu ki içlerinden hangi yiğide baksak hep nur akıyor …

Devamını Oku »

Nafaka ve Çeşitleri Hakkında: Evlilik, Hısımlık, Usûl-Fürû vd

Nafaka Nedir?  İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler. “Nafaka” kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir. Nafakanın çoğulu “nafakât”tır. Bir terim olarak yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade eder. Nafaka genel olarak ikiye ayrılır: 1. Kişinin kendisine gerekli …

Devamını Oku »

Âmin Alayı

Yard. Doç. Dr. Mustafa Öcal Uludağ Üniv. İlâhiyat Fak. Osmanl devleti döneminde, ilk defa ne zaman ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmeyen, 4-5 veya 6 yaşlarında ‘sıbyan mektebi’ veya ‘mahalle mektebi’ olarak bilinen okula başlatılan çocuklar için tören düzenlenirdi. İlâhiler okunarak ve ‘âmin!’ çekilerek icra edildiği için bu törene ‘âmin …

Devamını Oku »

Hak’la Kurbiyet, Akraba ile Ünsiyet

Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı “Modern zamanlarda akrabalık münasebetimizin de örselendiğinden şikâyet ediyor, kalabalıklar içinde yalnızlıktan dem vuruyor, birey olmanın dozunu kaçırıp bencillik ve egoizme maruz kaldığımızdan serzenişte bulunuyorsak dönüp Allah ile irtibatımıza bakmalı, kulluğumuzu sorgulamalı, kurbiyetimizi gözden geçirmeliyiz her şeyden önce. “ Sıla-i Rahim: Rahmân’dan …

Devamını Oku »

Nuayman b. Amr ve Tebessüm

Yazar: A. Ali URAL “Çok gülmek kalbi öldürür,”1 hadisine dayanarak yüzümüzü asamayız. “Çok” kelimesine dayanarak tebessüm etmek yakışır bize. Su bile çok içildiğinde zehre dönüşüyor. “Çok gülmeyin,” sözünü “Gülmeyin,” olarak anlamak olsa olsa sevimsizleştirir bizi. Güler yüzlü bir peygamberin ümmetine asık suratlı olmak yakışmaz. Hz. Ali, “Kişiyi asık suratlılıktan kurtaran şakalaşmada …

Devamını Oku »

Libya Çöllerinde Bir Osmanlı Şehzâdesi

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 1911’de Libya’nın İtalyanlarca işgali üzerine savaşmak için buraya giden gönüllülerin arasında 16 yaşında bir Osmanlı şehzadesi de vardı. Osman Fuad Efendi. Libyalıların gönlünde taht kurmuş olan bu şehzadenin sonu iç burkucudur. Fuad Efendi, Mehmed Salâhaddin Efendi’nin küçük oğludur. Dedesi Sultan V. Murad ve babası ile …

Devamını Oku »

Dijital Çağda Sözün Âdâbına Dâir

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Zamanında bir adam pazardan pamuk alır. Eve geldiğinde hanımı; “Esnaf tartıda hile yapıyor, adamı aldatıyor…” türünden bir şeyler söyleyince, adam karısını boşayıverir. Herkes şaşkındır. Sorarlar: “–Sen ehl-i iffet hanımını ne diye boşadın, bu iş sana yakıştı mı?” Cevap da davranış gibi garip ve düşündürücüdür: “–Hanımım, pamuk …

Devamını Oku »

Kalbi Temiz Mümeyyiz

Sondaki yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.  MÜMEYYİZ  Yedi yaş ile buluğ çağı arasında bulunan çocuk. Çocuk yedi yaşından itibaren tam vücub ehliyetini almıştır ve lehine ve aleyhine olan hak ve mükellefiyetlere sahibtir. Ancak bu devirde çocuğun aklı tam manasıyla olgunlaşmadığı için eda ehliyeti eksiktir. İmanı ve yaptığı diğer bedeni ibadetler …

Devamını Oku »

Kur’an’ın Lafzı Allah’a Ait Değil mi?

Yazar: Erkan Baysal Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Araştırma Görevlisi Kelamcılar vahiy, nübüvvet ve vahyin mahiyetine dair konulardan haberdardırlar. Bu konular ve tartışmalar yeni de değildir. İslam tarihinde birçok felsefî ve kelâmî konular gibi vahye dair konular da tartışılmıştır. Ancak İslam, vahiy merkezli olduğu için vahiyle ilgili ileri sürülen her iddia, …

Devamını Oku »

Ferâsetle İlgili Âyet ve Hadisler

Feraset Konulu Âyet-i Kerîmeler “Ey iman edenler! Şayet Allah’dan ittika ederseniz, o size furkân (hem zahir, hem batında hak olanı olmayandan, iyiyi kötüden, temizi habisten ayırt edici bir marifet ve nur) verir.” (Enfâl, 29) “Bu (Kur’an), mümin bir toplum için Rab­binizden gelen basiretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır), hidayet rehberidir, rahmettir.” …

Devamını Oku »

Fakir Kelime Zengin Hikâye

Yazar: Ümit YÜKSEL Fakir bir kelimeyim ben. Bildiğiniz kupkuru fakir,  hatta biraz daha pekiştireyim, tekid edeyim: Fasfakir, famfakir, fapfakirim. Bir meteliğim yok, yalnızım, barksızım, beş parasızım. Beni bir görseniz, acıyasınız gelir. Hani yok’un bir önceki haliyim. Sürahinin dibindeki son zerre, ağaçtaki en uçta erişilmeyen meyve, kutuplardaki penguen ve açmayan güneş gibiyim …

Devamını Oku »

Sabâ Rüzgârı

Yazar: Dr. İhsan Şenocak Vahye karşı duran insanlar sokak başlarını tutmuş “kimlik” yoklaması yapıyorlar. Dünya genelinde kurulan gümrüklerde İslami değerlere kota uygulanıyor. Dinin, “vakti geçmiş bir ideoloji” olduğuna inanan ve bu yüzden onu ideolojiler kabristanlığında görmek isteyen münkirler, insanları İslami değerlerin etkin olmadığı bir dünyayı yaşamaya icbar ediyorlar. Bu yüzden kendilerine “size …

Devamını Oku »

1980’lerden Günümüze İslamcı Müziğin Sosyolojik Analizi

Yazar: Cemal ÖZEL Akademisyen Müminin Müzikle İmtihanı: 1980 Sonrası Toplum, Din ve Müzik  1980’ler ve sonrası Türkiye’de aşırılıkların görüldüğü, zıtlıkların bir arada yaşandığı yıllardır. Dışarıda bir yandan komünist bloğun dağıldığı yani siyasî alternatiflerin çökmesiyle siyasal açıdan tekilleşen; öte yandan kolay seyahat, medya, TV ve internetin yaygınlaşmasıyla kültürel açıdan çoğullaşan bir …

Devamını Oku »

Nizâmülmülk’ten Devletin Bekâsı İçin 7 Tavsiye

Devletin Bekâsı İçin Yedi Tavsiye (Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sinden) Devlet idare etmek ahlâk ve adalet gibi iki temele dayandığı için tarih boyunca âlimler, devlet adamlarını ikaz etmişler, yazdıkları eserlerle onlara nasihat ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tür eserlerin en meşhurlarından biri de yarım asırlık devlet adamlığı tecrübesine sahip Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’sidir. Vefatının …

Devamını Oku »