Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 20)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Tevâzu Deyince…

Tevâzu Yazar: İdris TÜZÜN Peygamberimiz (asm) Cebrail (as) ile oturuyordu. (Peygamberimiz) semaya baktığında bir meleğin indiğini gördü. Cebrail (as) “Bu, yaratıldığı günden şu ana kadar yeryüzüne inmemiş olan bir melektir.” dedi. O melek indikten sonra Peygamberimize hitaben “Ey Muhammed! Rabbin beni sana gönderdi ve “Seni kral bir peygamber mi yapmamı …

Devamını Oku »

Osmanlı Fetvãlarında Tesbih, Zikir, Devran, Müzik

Yazar: Dr. Pehlül DÜZENLİ  İmam-Hatip, Fatih Müftülüğü Osmanlı döneminde müziğin dinî-kültürel boyutu fıkıh, ahlâk ve fetvâ kaynaklarında ele alındığı gibi, müstakil risâlelere konu olmuştur. Dinî metinlerde müzik özel bir başlık altında ele alınmamış, diğer konular arasında dağınık olarak incelenmiş, toplumun çeşitli kesimlerinden gelen sorulara verilen cevaplar da bu başlıklar arasına …

Devamını Oku »

Kış Müminin Baharıdır

Yazar: Mesut Kaya Kâinatta yeknesaklığa yer yok. Sürekli bir hareket, bir akış ve oluş söz konusu. Zaman akmakta, asırlar tükenip çağlar açılmakta, mevsimler değişmekte. Bakıyorsunuz bahar gelmiş, güzle birlikte derin bir uykuya dalan tabiat, baharla canlanıp neşvünemâ bulmuş. Derken yaz gelmiş, şerha şerha sıcaklar çökmüş, tarlalar ürüne durmuş. Güz gelmiş, …

Devamını Oku »

Rıza kavramı hakkında

RIZÂ Kabul gösterme, memnun etme, şu veya bu şekilde cereyan eden hadiseyi hoş görüp itiraz ve muhalefet etmeyerek kabul etme. Mukabili red, muhalefet ve itiraz etmektir. Arapça bir kelime olan rızâ, öncelikle Cenâb-ı Hakk (c.c)’in takdir ettiğine karşı olmamaktır. Bu bir kulluk vazifesi olarak tanımlanır. Hakk’tan gelen ve hak olan …

Devamını Oku »

Çeşitli Konularda Bir Âyet Bir Hadis – 2

AHLÂK Ayet Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin! (Kalem, 68:4)   Hadis İslâm, güzel ahlaktır. (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225)   SIDK Ayet Kalplerinde bir hastalık (nifak) vardır, Allah ta hastalıklarını artırmıştır. Ve (imanları hakkında) yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için (pek) elemli bir azap vardır. (Bakara 2:10)   …

Devamını Oku »

Mesnevî Hikâyelerindeki Temalar

Yazar: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz Giriş: Mesnevi Hikâyeleri Mevlana Celaleddin Rumi, İslam’ı daha güçlü ifade edebilmek için hakikatleri temsil ve hikâye yoluyla anlatmaya çalışır. Zira temsilî anlatım metodu, hakikati insanın zihnine daha çok yakınlaştıran bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden Mesnevi’de çok miktarda hikâyelerin yer aldığını görüyoruz. Şurası bir gerçektir ki, Mevlana’nın Mesnevisinde yer …

Devamını Oku »

Hayvanlara Merhamet ve Eziyet Hakkında

“Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir” En’am Suresi 36. Ayet İslam’da hayvan hakları ve hayvanlara eziyetin cezası Hayvanları güçleri yetmeyen işlere koşarak yormak, dövmek, yüzlerine vurmak, işkence etmek ve aç, susuz bırakmak merhamet ölçüleri ile bağdaşmaz. Böyle bir davranış, derdini anlatamayan …

Devamını Oku »

İnanç Konularının Beyaz Perdedeki Yeri

İmanî Meselelerin Beyaz Perdedeki Yeri Gülşah Nezaket MARAŞLI Yönetmen Din ve toplumların inanç sistemleri, sosyal hayatın vazgeçilmezidir. Sinema, her ne kadar kurgu düzenine bağlı olsa da gerçekçilikten kopmamak, inandırıcı vasfını kaybetmemek adına, sosyal hayatı perdeye olduğu gibi yansıtma çabası içerisindedir. Din, inanç, dinî imgeler, dindar insan, din adamı, iman gibi …

Devamını Oku »

Çeşitli Konularda Bir Âyet Bir Hadis – 1

KELİME-İ TEVHİD Ayet (Ey Habibim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. (Muhammed, 19)   Hadis “Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri şeylerin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah’tır.” (Muvatta, c.3, s.622)   İMAN Ayet Onlar ki, gayba inanırlar namazı hakkıyla edâ ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler. (Bakara, 3) …

Devamını Oku »

Mesnevi’deki Hikâyelerin Kaynakları ve Mevlâna’nın Hikâyeler Üzerindeki Tasarrufları

Yazarlar: Selçuk ÇIKLA * Sibel ÜSTÜN ** “Mesnevî” bir nazım şekli olarak Arap, Fars ve Türk şairlerinin uzun bir olay örgüsü gerektiren anlatılarında en çok tercih ettikleri form olmuştur. Bu formun Türk edebiyatının en ünlü klâsik eserine de ad olduğu görülür. Bu eser Mevlâna’nın Mesnevî’sidir.*** Uzun anlatılar için tercih edilen …

Devamını Oku »

Kur’an-ı Kerîm ve Marjinal Gruplar

Yazar: İhsan ŞENOCAK Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların sözlerini birleştiren, gayretlerini dirilten, kurtuluşlarını temin eden ilahi bir kitap olduğunu fark eden İslam karşıtları, tarihi tecrübe ve entellektüel birikimlerini O’nu etkisiz hale getirmeye adadı. İnen ilk ayetle başlayan Kur’an karşıtlığı, tarihi süreç içerisinde farklı isim ve iddialarla mücadelesini sürdürdü. İddialar saygınlığını yitirdiğinde mucit ve …

Devamını Oku »

Kediye Dair

Yazar: Mehmet Davut Göksu Modern şehir hayatının insanoğlunun büyük çoğunluğuna hükmetmeye başlaması ile artık pastoral bir nostalji olarak kaldı, hayvanlar alemi ile diyalogumuz. Onları, zaman ayırır ve biraz da kendimizi seyretmeye zorlarsak belgesellerde izleyebiliyor ya da ömür boyu birkaç kere gibi sınırlı sayıda gittiğimiz hayvanat bahçelerinde görebiliyoruz. Yaz tatili kavramının “köye …

Devamını Oku »

“Quo Vadis!” (Nereye Gidiyorsun!)

Yazar: Prof. Dr. Mustafa Nutku Yakınlarının vefatında bazıları, onların tabutuna sarılıp yüksek sesle ve ağlayarak;  “Nereye gidiyorsun?” derler. Bu hal, meşhur kişilerin vefatında medyaya da yansır. Dinî kaynaklarımıza göre; tabutun içindeki vefat etmiş kişi bunu duyar, yüksek sesle ağlamalardan da rahatsız olur, ancak orada bulunanların duyabileceği şekilde bir cevap veremez. Fakat, …

Devamını Oku »

Âyet ve Hadislerle Cehennem

Âyet-i Kerimelerde Cehennem  Her günahkâr yalancının vay haline! Kendisine Allah’ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele! Âyetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır! (Câsiye/7-9)   Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz …

Devamını Oku »

A Sultânım Hemân İhsân Senindir

MÜNÂCÂT ‘Atâya lâyık olmak kul ne mümkün A sultânım hemân ihsân senindir Neye kâdir ola bir ‘abd-i miskîn A sultânım hemân ihsân senindir İnsan yaptığı kırık dökük ibâdetlerle Allah’dan mükâfât beklememeli, tam tersine kusurlarını itiraf edip Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmeli ki Hakk’ın ihsânına mazhar olabilsin. İbâdetine güvenen kimse muhakkak ki …

Devamını Oku »