Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 20)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Ümmet Hayatının Zararlıları – 2

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kullukta Öncelik Kayması Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi, Nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Mehmed Âkif Ersoy Kaliteli ve bilinçli bir dini yaşayış, dinin esaslarını dince belirlenmiş önceliklere, kalite ölçülerine ve kapsam çerçevesine göre yaşamakla mümkündür. Dolayısıyla ümmet hayatındaki birlik, dirlik ve düzen bu gereği …

Devamını Oku »

İslam’da Güzel Geçinme Âdâbı

İslam dini, insanların muaşeretine (birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına) büyük bir önem vermiştir. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır. İslamda halk ile geçinmenin çeşitli yönleri ve dereceleri vardır. Bunların bir kısmı şunlardır: 1) Herkese karşı tatlı dilli, …

Devamını Oku »

Merhum Ali Fuat Başgil’in Diyanet İşleri Başkanlığı kanun tasarısı

Din ve laiklik hakkındaki görüşleriyle Diyanet İşleri Reisliği kanunu tasarısı ve 27 Mayıs 1960 İhtilâli ile ilgili tenkitleri büyük ilgi uyandırmış ve tartışma konusu olmuş hukuk tarihimizin efsanevî ismi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil (1893-1967) tarafından hazırlanan ve o günlerde (1952) büyük ilgi uyandıran, günümüze de ışık tutan Diyanet …

Devamını Oku »

Ümmet Hayatının Zararlıları-1

Yazar: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan İman Zayıflığı – Amel Eksikliği Durum tespiti Ümmet-i Muhammed, Kur’ân-ı Kerîm ekseninde Sünnet-i Muhammed ile inşa edilmiş sosyal bir gerçeklik ve yapıdır. Bu tespit, hiç kuşkusuz ümmete, varlığını inşa eden sünnet-i Muhammed’i yaşama ve yaşatma görev ve sorumluluğunu yüklemektedir. Zira bu iki peygamber mirasını …

Devamını Oku »

El-Âdil İsm-i İlâhisi: Risale-i Nur’da Adalet Kavramı ve Ontolojisi

Yazar: Colin Turner Durham Üniversitesi – İngiltere En son on beş yıl önce gelmiştim bu şehre; neredeyse bir ömür geçmiş. O zaman eşimle birlikte çocuklarımızı da getirmiştik ve bir gün Büyükada’da akşam yemeği yemiştik. O yemek sır asında çok ilginç bir şey olmuştu. Bunu anlatıyorum, çünkü bugün yapacağım konuşmayla tamamen …

Devamını Oku »

Mü’minlerin Kardeşliği

Yazar: Halil GÖNENÇ Hocaefendi İnsanları birbirine bağlayan mânevi bağlar çoktur. Bunların başında, imandan doğan kardeşlik bağı gelir. Yüce dinimiz buna çok ehemmiyet vermiş ve üzerinde durmuştur. Kardeşlik gölgesinde, muhabbet ve sevgi hislerini besleyip samimiyet içersinde beraberce yaşamak, insanı Arş’ın gölgesine ulaştıran büyük bir ibâdettir. Hz. Peygamber (S.A.V.) sahih bir hadisinde: “Kıyâmet …

Devamını Oku »

Deizm Yanılgısı – 5

Deistlerin ahireti inkar etmesi mümkün müdür? Deizm hakkındaki bu 9. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye diyoruz ki: Senin iman ettiğin Allah adil midir, yoksa -hâşâ- zalim midir? Herhalde zalim olan bir yaratıcıya iman etmiyorsundur ve yaratıcının âdil olduğunu kabul ediyorsundur. Evet, …

Devamını Oku »

Mut’a Nedir? Mut’a Nikâhının Hükmü Nedir?

Mut’a Nedir?  Yararlanılan şey; umre ile haccı birleştirme; boşanan kadına verilen elbise ve baş örtüsü gibi eşya; bir kadınla geçici olarak evlenme. Çoğulu “muteun” dur. Aynı kökten meta’; yararlanma, yiyecek giyecek gibi yararlı olan her şey demektir. Çoğulu “emtia”dır. “Temettu” ve “istimta” ise; bir şeyden uzunca süre yararlanmak, onu lezzetli …

Devamını Oku »

Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur’da Tedbir ve İhtiyat

” Sonra şunu söyledi: ‘Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip dayansınlar.'” (Yusuf Sûresi, 67. Âyet)  Yazan: Yunus İpek İHTİYAT NEDİR? İhtiyat; Arapça ﺣﻭﻁ kökünden gelir. Yaklaşık 10 …

Devamını Oku »

İbnü’l Cevzî Sözlerinden

Tefsir, hadis ve tarih âlimi vâiz, müderris.. Ebü’l-Ferec İbnü’l Cevzî’nin vasiyetine uygun olarak mezar taşına şöyle yazılmıştır: “Ey günahı çok olana karşı affı bol olan Allah’ım, Günahkâr, işlediği suçlardan bağışlanmak için sana geldi. Ben bir misafirim, misafire ancak ikram yaraşır.” Oğluna Vasiyeti İbnü’l Cevzî, Leftetü’l-Kibed İlâ Nasîhati’l-Veled isimli eserinde oğluna …

Devamını Oku »

Kadın mıyız Bayan mıyız?

Yazar: Sema Maraşlı Kadınlara “kadın, hatun, hanım, hanımefendi” gibi hitaplar varken “bay” kelimesinden türetilmiş uyduruk bir kelime olan “bayan” kelimesi neden kullanılıyor? Hiç sevemedim bu hitabı. Kim, neden uydurdu bu “bayan” kelimesini de bu kadar tuttu? Biz kadın olmaktan utanıp, erkek olmaya heveslendiğimiz için mi “bay”dan “bayan” adını türetip bize layık gördüler, yoksa önce “bayan” dediler de biz “bay-an” olmak için mi kadınlıktan …

Devamını Oku »

Alüminyum Hastalığı

Prof. Dr. Turan GÜVEN Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak. Biyoloji ABD Öğr. Üyesi Anneannem 84 yaşında vefat etmeden yaklaşık 2 sene önce çevresinden kopmaya başlamıştı… Son günlerinde ise beni dahi zor tanıyabiliyordu. Teşhis konamamıştı o zaman… Şeker hastalığına bağlanmıştı olay! Ancak aradan bir kaç yıl geçip “Alzheimer” keşfolunup, semptomları yazılınca, …

Devamını Oku »

Deizm Yanılgısı – 4

Deizme göre yaratıcı kendini tanıtmak istemiyor Deizm hakkındaki bu 7. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye diyoruz ki: Bu alemdeki her bir varlık, ilahi bir kitap hükmünde olup, sahibinin çok isim ve sıfatlarını kendinde okutmaktadır. Şimdi dilersen bir çiçeği beraber okuyalım. Bu …

Devamını Oku »

Deizm Yanılgısı – 3

Deizme göre yaratıcı nimetlerinin başkasından bilinmesine razı mıdır? Deizm hakkındaki bu 5. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye soruyoruz: Sen, yapmış olduğun iyiliklerin başkasına verilmesine razı olur musun?. Mesela ziyafetler verdiğin büyük bir yemekhanen olsa. Her gün yüzlerce fakire yedirsen içirsen. Sonra …

Devamını Oku »

Receb Ayının Fazileti Hakkında

Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her …

Devamını Oku »