Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 203)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Çocuk ve Risale-i Nur

Çocuk ve Risale-i Nur /Metin Karabaşoğlu Bazı ‘Latif Nükteler’i içeren Yirmisekizinci Lem’a’da, Lem’alar’a derc edilmesindeki hikmetin ilk etapta pek kavranamadığı bir mektup vardır. Şefik adındaki bir talebesinin Bediüzzaman’a yazmış olduğu bu mektup, ilk okuyuşta, samimi duygularla yazılmış sıcak ve safiyane bir mektup olmaktan ibaret gözükür insana. Nitekim, bu mektupla ilgili …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Talebelerinin Özellikleri

Bir Mukayese İle Nur Talebeleri’nin Hususiyetleri [Bağdat’ta çıkan Ed-Difa Gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir’in Arabî makalesinin tercümesi] Bağdat’ta çıkan ed-Difa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki: Türkiye’deki Nur talebelerinin İhvan-ı Müslimîn cemiyeti ile alâkaları nedir, ne münasebeti var? Hem farkları nedir? Türkiye’deki Nur talebeleri, Mısır’da ve bilâd-ı Arapta İhvan-ı Müslimîn …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Okumanın Önemi

Risale-i Nur Okumanın Önemi /Prof. Dr.Alaaddin BAŞAR Nur Külliyatı’nıokumaya iki yönden bakmak gerekiyor:   Birincisi; şahsî kemalât yolunda ilerleme, ikincisi iman ve Kur’an hizmetine daha fazla iştirak etme. Şunu hemen belirtelim ki, bu iki cihet birbiriyle çok yakından ilgilidir. Birincinin zaafa uğraması halinde ikinci şıkkın sürekliliği kaybolur. Bir müddet sonra …

Devamını Oku »

Said Nursî’nin Huzurunda / Osman Yüksel

Said Nursî’nin Huzurunda /Osman Yüksel SERDENGEÇTİ“Bundan birkaç sene evvel, hatırı sayılır bir din adamıyla Said Nursî Hazretleri hakkında münakaşa ediyorduk. Muhatabımın dinî bilgisi ve bu husustaki selâhiyeti münakaşa götürmez bir hakikattı. Fakat bütün bunlara rağmen İslâmın hareket, hamle, heyecan tarafına yanaşmıyordu. O bakımdan Said Nursî’nin mücadeleci hayatı onu fazla alâkadar …

Devamını Oku »

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ KİMDİR?

KISACA BEDİÜZZAMAN HZ. TANIYALIM Bediüzzaman Said Nursî kimdir? Bediüzzaman Said Nursî, Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı İsparit Nahiyesi’nin Nurs Köyünde 1876’da dünyaya geldi. Yenilikçi, atak, cesur bir mizaca, son derece parlak bir zekâya ve güçlü bir hafızaya sahipti. Bunlar katıksız iman ve ilim aşkıyla birleşince, normalde on beş sene kadar süren …

Devamını Oku »

İLİM MECLİSLERİNDE BULUNMAK

İLİM MECLİSLERİNDE BULUNMAK / Emine Yüksel “Amellerin hangisi daha üstündür?” şeklindeki bir suale, Resullullah Efendimiz (a.s.m.) şu cevabı verdi: “Allah’ın isim ve sıfatlarını bildiren ilim her şeyden üstündür.”Suali soran kişi, “Ey Allah’ın yüce peygamberi, biz ilmin faziletini sormadık, amellerin en üstününü sorduk. Siz ise ilim diye cevap verdiniz” deyince Peygamberimiz …

Devamını Oku »

RİSALE-İ NUR’DA ÇOCUK

RİSALE-İ NUR’DA ÇOCUK/Betül Artış* “Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir filozofla konuşmaktan aşağı değildir” der  Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri. (İşaratü’l-İ’caz, s. 209.) Filozofla konuşabilmek üstün bir zekâ, kıvrak düşünebilme yeteneği, iyi bir genel kültüre sahip olma becerisi gerektirir. Çocuklarla konuşurken çocukça tabirler kullanılarak onların seviyesine inilmesi gerektiğini, onların özel davranılması …

Devamını Oku »

“KONUŞ” EY AYŞE İÇİMİZ FERAHLASIN, NASIL “SUS” EY AYŞE İÇİMİZ FERAHLASIN OLDU!

“KONUŞ” EY AYŞE İÇİMİZ FERAHLASIN, NASIL “SUS” EY AYŞE İÇİMİZ FERAHLASIN OLDU! /Levent BİLGİ Bundan 1400 küsur sene önceydi. Allah’ın Resulü bir meseleden dolayı üzgündü. Ağır adımlarla “hane-i saadetlerine” doğru ilerliyordu. Bu, günümüze göre çok fakir saadet evinin kapısını zevceleri Hz Ayşe açtı. Yüzündeki tebessümle Peygamberi içeriye aldı. Selamdan sonra …

Devamını Oku »

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ`NDE KASTAMONU

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ`NDE KASTAMONU Evliya Çelebi’nin  hayatı 10 Muharrem 1020/25 Mart 1614 tarihinde Unkapanı’nda başlar ve kesin olmamakla birlikte 1096/1685 tarihinde Mısır’da biter. Zengin ve asil bir aileden gelen Evliya Çelebi  iyi eğitim görmüş ve eğitimini Enderun’da tamamlamıştır. Yirmi yaşından itibaren dünyayı gezmeye başlamış ve gördüğü yerleri Seyahatnamesinde anlatmıştır. Evliya …

Devamını Oku »

GEÇİM DERDİ VE DİNİ HAYAT

GEÇİM DERDİ VE DİNİ HAYAT VE HÜKÜMET Son zamanlarda tekrar kendini hissettiren geçim darlığı, bu fitne-i âhirzamanın en mühim hastalıklarından biridir. Hususan İslamî hayatın zayıfladığı son asırda israf teşvik edilmiş, devlet ve milletin parası israf içinde yenmiş ve yedirilmiştir. Daha önceleri ikinci dünya harbinin çıkmasıyla kendini gösteren geçim darlığı, ehl-i …

Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZİ (a.s.m.) KABUL ETMEYENİN İMANI

PEYGAMBERİMİZİ (a.s.m.) KABUL ETMEYENİN İMANI GEÇERLİ MİDİR? Son yıllarda tuhaf, tuhaf olduğu kadar da kafa karıştırıcı fikirler ileri sürülmekte. Bu fikirleri ileri sürenlerden bazılarının me’haz olarak Risâle-i Nurları göstermeleri hem nurları sevip onun hakkıyla okuyamayanları hem de bu bahanelerle Risale-i Nurlara ve Nur talebelerine sataşmak için fırsat kollayanlara itibar edenleri …

Devamını Oku »

KEMİYET KEYFİYET MESELESİ

“Nur mesleğinde keyfiyet esası” için tıklayın. UMUMÎ KABULE MAZHARİYET/Murat Türker KİTLELERİN TEVECCÜHÜ ne ifade etmektedir? Veya kemiyet fazlalığının anlamı nedir? Sayısal çokluk neyin alâmetidir? Çok müntesibi olmak, bir dâvânın hakkaniyetine delâlet eden faktörlerden biri olabilir mi? Bu sorulara başkalarını da eklemek mümkündür. Meseleye genel bir perspektif kazandırmak, farklı bakış açılarını …

Devamını Oku »

ŞABAN-I VELİ ŞİİRLERİ

EVLİYÂ VE KAHRAMAN Bu Şa’bân-ı Velîdir ki Muktedâ-yı feyz ü irfânın Huzûr-ı Pîre yüz sür İ’tilâ ister ise vicdânın Süleyman Nazif ☆☆☆ ŞA’BAN DEDE Anladım bir bahr-i bî-pâyân imiş Şa’ban Dede Küntü kenzün gevherine kân imiş Şa’ban Dede Mürde-diller bulur enfâs-ı Mesîhinden hayat Cân-ı âlem iss-i devrân imiş Şa’ban Dede …

Devamını Oku »

KASTAMONU’DA AKŞAM

KASTAMONUDA AKŞAM Ilgaz yamaçları pembe pembedir Üstüne dumanlar çökmekte şimdi Sessizce dökülen yaşlar bendedir Gönül bir özlemi çekmekte şimdi Akşamla içime gariplik çöktü Bulutlar gözüme nemini döktü Karanlık habersiz belimi büktü Teklifsiz, yollarda sekmekte şimdi ‘Nasrullah’ girince nurlu gölgeye Şadırvan benziyor içli bir ney’e Şafakla birlikte dererim diye Sükûnu etrafa …

Devamını Oku »

KASTAMONULU DÎVAN ŞÂİRLERİ

KASTAMONULU DÎVAN EDEBİYATI ŞÂİRLERİ/ İlyas Yazar Kültürümüzün temel taşlarından birisini teşkil eden Kastamonu, geçmişten bu yana pek çok uygarlığa kucak açmış ve uygarlıkların izlerini asırlar boyu sînesinde saklamıştır. Tarihin ilk dönemlerinden beri Etiler, Lidyalılar, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu gibi devletler, bu bölgede hâkimiyet kurmaya çalışmış, bunun sonucunda da bölge …

Devamını Oku »