Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 30)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Kureyş Suresi Hakkında

KUREYŞ SURESİ HAKKINDA BİLGİLER Kureyş Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Peygamber Efendimiz’in mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyş Suresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kureyş Suresi’nin Adı/Ayet Sayısı Sûre adını 1. âyette geçen “Kureyş” kelimesinden …

Devamını Oku »

İplere Düğümlenen Hadisler

İmam Mâlik, hocası İbn Şihâb ez-Zührî’den hadis bellemeye o kadar meraklıydı ki derse oturduğunda yanında daima kalın bir iplik bulundururdu, ezberlediği hadisleri düğümlemek için. Hocasının Peygamberimiz (sas)’den rivayet ettiği her hadis-i şerif için bir düğüm atardı. Ders bittiğinde öğrendiği bu hadisleri o attığı düğüm sayısına göre teker teker tekrarlayarak, düğümlerle …

Devamını Oku »

Fil Suresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Konusu Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle …

Devamını Oku »

Vehhabiler Risalesinin Anahtar Kavramları

Varlığın en zirve boyutu olan insanlık, on iki bin yıllık medeniyet tarihinde, varlığın iki direği olan madde ve mana arasında sarkaç gibi gidip gelmiştir. Bazen materyalizmin hummasını çekmiş, bazen maneviyatın ılık esintilerini çokça teneffüs etmiştir. Bazen de baharın dengeli ve çok yönlü hayatını yaşamıştır. Bu uzun serüvende insanlığın gerilememesi için, …

Devamını Oku »

İhlâs

Yazar: Kaplan ÜSTÜNER Giriş Tasavvufun kâl değil hâl ilmi olduğu söylenir. Bu söylemle, tasavvufun konuşarak ve yazarak değil yaşanarak anlaşılabileceği kastedilir. Bununla birlikte tasavvufun dile getirilen ve yazıya dökülen bir yönü olduğu da anlatılır. Konumuz tasavvuf değil. Dilimizde kullandığımız bazı kelimeler vardır. Herkes tarafından dillendirilir ama anlamı fazla bilinmez. Belki …

Devamını Oku »

Allah’ın Sevdiklerini Sevmek

Mehmed Zahid Kotku (ks)  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu: (..) “Bir kimse hangi kavmi severse Cenab-ı Hak o kişiyi muhakkak o sevdiği kimseler ile kılar”. (İmam Ahmed ceyyid isnad ile rivayet etmiştir). Yani o sevdiği kimse iyi, âbid, zâhid müttakî, hayâlı, edepli, terbiyeli, namuslu, dindar bir kimse ise, …

Devamını Oku »

Kevser Sûresi Hakkında

KEVSER SURESİ’NİN ÖZELLİĞİ Yazar: Zehra Eriş Kevser Sûresi (İnnâ A’taynâ) üç âyettir. Kur’ân-ı Kerim’in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır. Peygamberimiz’in (s.a.v.) nübüvvetinin ilk yıllarında, tebliğ esnâsında pek çok zorluk çekerken tesellî vermek için inmiş sûrelerden birisidir. KEVSER SÛRESİNİN MEÂLİ  1- Şüphesiz biz Sana Kevser’i verdik. 2- O hâlde Rabbin …

Devamını Oku »

Müslüman Dünyanın Bir Sorun Alanı Olarak Doğu Türkistan Meselesi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin İzlediği Politikalar

Yazarlar: Yusuf SAYIN*, Gamze KOÇAK** *Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi **Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özet Çalışmanın temel konusu, Çin’in, beş özerk bölgesinden birisi olan Şincan (Xinjian) Uygur Özerk Bölgesi üzerinde, uygulamakta olduğu politikaların araştırılması ve Türkiye’nin bu konuya bakış açısının tespit …

Devamını Oku »

Hayata Yalnızca Kafanı Banmak

Yazar: Veli KARATAŞ Modern Türk şiirinin vazgeçilemez/yok sayılamaz şairlerinden (belki de en vazgeçilmezi) İsmet Özel, İnce Sızı şiirinde şöyle söyler: “Yokum arkadaş düşünmekle varılan tada Hayata yalnızca kafanı banmak” Bu ifadeler, günümüzde dini, vahyi, nübüvveti, metafiziği, gaybı, maverayı, öteleri, kalbi, ruhu, duyguları velhasıl insanı insan yapan membaları, olmazsa olmaz hassalarımızı …

Devamını Oku »

Deizmi ve Ateizmi Besleyen Önemli Bir Faktör: İbadetsizlik

Yazan: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İbadet samimiyetin göstergesidir Din samimiyettir. Bu samimiyetin birinci önceliği Allah’a karşı samimi olmaktır. Allah’a karşı samimi olmak, kişinin Allah’a ve O’nun koyduğu kâinat düzenine herhangi bir zorunluluk icabı değil, kendinden bir yönelişle uyması demektir. Sözgelimi kişi, kış geldiğinde üşümemek için …

Devamını Oku »

Kur’an Medeniyetinin İhyasında “Sıdk” Hakikatinin Önemi ve Risale-i Nur’un “Sıddîk” Talebeleri

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını da yakıyor. Dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dışı uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti şefkat, câzibedar bir melektir.”[1] Hakiki medeniyet, yalnız şekilde, davranışta değil, …

Devamını Oku »

Mâûn Sûresi’ne Dair

Yazar: Hatice TURAN Kimlik Tespiti Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olan Mâûn Suresi, din anlayışımızı inşa eder; sadece istemek üzerine kurulan, vermeye engel olan bir ibadet anlayışını reddeder. Fıtratı bozulmamış herkesin kabul edebileceği kötülükler örnek olarak verilir ve “İnsan, dini kendi tekeline aldığında durumun nerelere varacağını varın siz düşünün.” ihtarında …

Devamını Oku »

Hikem-i Atâiyye Şerhi’nden Seçmeler

Duanın kabulünün gecikmesi ümitsizlik ve usanç vermemelidir. Mademki Mü’min suresi 60. ayetinde duaya icabet edeceğini vaat etmiştir, kabul eserlerinin erken veya geç ortaya çıkmasında başka hikmet bulunduğu düşünülmelidir. Hekim hastanın istediği gibi değil, hastalığın gerektirdiği şekilde tedavi eder. Cenab-ı Hak da bu hikmet şifahanesinde tabii hallerin ve nefsanî arzuların hastası …

Devamını Oku »

Ailesiz Toplum 5- Aileye Ötenazi / İstanbul Sözleşmesi

Önceki Yazı: Bi Acayip Aileler. Tüm bu acayip partnerli yeni aile formlarının insan nüfusunu etkileyebilecek yaygınlığa erişebilmesi için öncelikle kadının ve erkeğin birbirlerinden uzaklaşmaları yani ailenin yoldan çekilmesi gerekiyor. Zehri altın tas içinde sundular   Balı da ona suç ortağı ettiler     Celaleddin-i Rumi    –Geleneksel Ailenin Hayat Damarlarının Kesilmesi – İstanbul Sözleşmesi   …

Devamını Oku »

Vesîletü’n-Necat (Mevlid) ve kısa açıklaması

Mevlid-i Şerif’in kısaca açıklaması ÖNSÖZ Bismillâhirrahmanirrahiym Süleyman Çelebi “Vesîletü’n-Necât” adı ile ilk defa mevlid-i şerif’i yazmıştır. Bursa’da Ulucami’de imam iken bir vaizin “Peygamberler arasında fark gütmeyiz” mealindeki ayet-i kerimeden, “Bütün peygamberler aynı büyüklüktedir” anlamını çıkarması ve söylemesi üzerine, sözlerinin “peygamberliklerine inanmak” açısından doğru, ancak dereceleri açısından yanlış olduğunu, “Ulü-l azm peygamberler ile diğerlerini bir tutmamak” gerektiğini ve …

Devamını Oku »