Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 30)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Hezeyanlı bir felsefeciye cevaplar

Yazan: Sait Gürsel Sizi tekraren ismen muhatap alıp, iftiralarla kendinizi Said Nursi üzerinden popülerleştirmenize fırsat vermeyeceğim. Ancak hezeyanlarını fikir olarak kamusallaştıran birine cevap vermek, hakkın hatırının gereğidir. Bu cevabi yazımın konusu ise münhasıran Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı hakkındadır. FETÖ’nün haşhaşilerin evrim geçirmiş bir versiyonu ve bir terör örgütü olduğu konusunda tüm Türkiye kamuoyu gibi zaten hemfikiriz. Yine …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -12 : Hz. Ya’kub (a.s)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. Yakub (as) Hz. Yakub (as), Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biridir. Yakûb (a.s)’ın soyu, İshâk (a.s) vasıtasiyle İbrahim (a.s)’a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)’ın ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s)’ın oğludur. Annesinin adı Refaka’dır. Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur. Kardeşinin ardından doğduğu için …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Tarihî Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler

Doç Dr. Ali Aksu Cumhuriyet Üniversitesi llalıiyat Fakültesi Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamlarına gelmektedir. lstılahta ise, “insanla Allah arasında bir haberleşme ya da iletişim” olarak tanımlanabilir.[1] Hz. Peygamber’in yapmış olduğu duaları oldukça çoktur. Bizim bu makalede hepsine yer vermemiz mümkün değildir. Zaten konuyla ilgili pek çok …

Devamını Oku »

İhtikâr nedir?

İHTİKÂR (ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ) (Karaborsacılık/istifçilik/Vurgunculuk) İhtikâr, hakr kökünden iftial vezninde bir mastardır. Biriktirmek, hapsetmek, bir şeyi fiyatı yükselsin diye bekletmek ve tedavülden alıkoymak, karaborsacılık yapmak. İnsan ve hayvanların temel gıda maddelerini, satış bedelleri yükselsin diye saklamak anlamında bir fıkıh terimi. Hanefilere göre ihtikâr, bir gıda maddesini satın alarak, fiyatların yükselmesini sağlamak amacıyla …

Devamını Oku »

Maturidilikte Akıl mı Esastır?

Yazan: Dr. Ahmet GELİŞGEN 1-GİRİŞ Son zamanlarda, Fazlurrahman ve tarihsellik eleştirileriyle yıpranan “diyalogcu” ve “ılımlı İslam”cı modernistler, kendi bidat veya bâtıl görüşlerini Müslüman kitleye benimsetmek için, akla hayale gelmedik yöntemlere başvurmaktadırlar. Başvurdukları yöntemlerden birisi de Müslümanların gönlünde taht kurmuş muteber âlimler üzerinden kendi batıl fikirlerini pazarlamak şeklindedir. Kendi fikirlerini muteber alimlerin fikri …

Devamını Oku »

Kur’ân’ın Hayata Dönüşmüş Hali: Siyer-i Nebî

Çoğulu siyer olan siret kelimesi, sözlükte “tavır ve hareket, hayat tarzı, tutulan yol, gidişat, tabiat, tedbir ve idare” anlamlarına gelir. [1] Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde Hz. Musa’nın asasının mucize eseri yılana dönüşmesi hadisesi anlatılırken kullanılır. TâhâSûresi’nde denilir ki: “(Allah) ‘Ey Musa! Şimdi onu (asanı) yere at’ dedi. Bunun üzerine onu yere attı; bir …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -11 : Hz. İshak (a.s)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. İshak (a.s)  Yazar: Osman SÜNGÜ O, tanıdığına ve tanımadığına ikram eder, onları ağırlamaktan huzur duyardı. Bir gün evine hiç tanımadığı üç yakışıklı genç geldi. Âdeti üzere koşturdu ve bir dana kızartarak önlerine koydu. Misafirlerin, bu ikrama hiç el uzatmadıklarını görünce Hz. İbrahim onların …

Devamını Oku »

İffetin Cinsiyeti Yoktur!

KARDEŞİM! İFFETİN CİNSİYETİ YOKTUR Yazar: İhsan Şenocak Kardeşim! Belaların insan üzerine dev dalgalar halinde geldiği bir zamanda yaşıyorsun; Şehrinin sokaklarından şehvet akıyor, avmler masiyet mahşeri, ekranlar fuhuş albümü, sinema mankenlerin vücutlarını arz yeri, yöresel ürünlerin tanıtımı bahanesiyle tertiplenen festivallerdeki konserler ise teşhir arenası… Sokak, okul, çarşı, ekran, sinema, gazete “Züleyhalarla” …

Devamını Oku »

Bir Delinin Son Arzuhali

Ahmet Akgül Hoca’nın bir sohbetinden (Mülâkat: Ahmet Cömert) BİR “DELİ”NİN SON DİLEKÇESİ VE GÖNÜL FERYADI Geçenlerde üstadının vefatı nedeniyle taziye ziyaretine gittiğim “Hakk’a teslim ve tevekküllü ama halka küsülü” olduğunu fark ettiğim, doksanına dayanmış Hacı Kaya Efendi, 1965 yılında vefat eden bir “deli”nin son dilekçe gibi, birtakım temennilerini ve ruh halini içeren …

Devamını Oku »

Yaklaştıkça yaklaşası gelir insanın Rabb’ine, uzaklaştıkça uzaklaşası…

Yazar: Ömer Bitlis Uyudukça uyuyası gelir insanın. Yürüdükçe yürüyesi gelir. Yedikçe yiyesi, yemedikçe yemiyesi gelir. Okudukça okuyası, yazdıkça yazası gelir. Evde oturmaya alışınca, dışarı çıkmaya zorlanır insan. Sık sık dışarı çıkan evde oturamaz olur.   Mal biriktirmeyi severse insan, biriktirdikçe biriktiresi gelir. İnfak etmeye alışınca da, verdikçe veresi gelir…   Kâtiller …

Devamını Oku »

Sosyal Medyada Rol modeliniz Kim?

İnsan fıtratında “örnek alma temâyülü” vardır. Yenilerde buna “rol model olma”, “rol model alma” deniliyor. Modern hayat, insanın karşısına binlerce rol model çıkarıyor ama seçim yapmak zor oluyor. Biraz ondan, biraz bundan derken su aka aka yönünü buluyor, herkes kendi rolünü oynuyor. Aslında “rol” de “model” de belli; anlamak, idrâk …

Devamını Oku »

Köpeklere Muhabbetle Kazanmak

Hayvanlara muhabbetle ve saygı ile bakmak ve hizmet etmek ilâhî inâyete erişmeye bir vesîledir. Bu anlamda Hâ­lık’tan ötü­rü mah­lû­kâ­ta, yi­ne O’nun muhabbe­tiy­le na­zar ede­rek, fedâ­kâ­râ­ne hiz­me­t etmeliyiz. Ba­hâud­din Nak­şi­bend -kud­di­se sir­ruh- şöyle der: “Arayış içinde olduğum ilk günlerde Allah Teâlâ’nın sevgili kullarından olan Emir Külâl Hazretleri ile karşılaştım. O zaman cezbe hâlim ileriydi. Bana şöyle …

Devamını Oku »

Gençlik nereye doğru?

GENÇLIK NEREYE DOĞRU? GENÇLIK BILGI VE HIKMETTEN NEDEN UZAKLAŞIYOR? Yazar: Mufid YÜKSEL Gençlik nereye doğru? Toplumlar, genelde genç kuşaklarını geleceğin umudu/teminatı olarak değerlendirirler. Umutlanarak parlak gelecek temennisinde bulunurlar. Fıtri/tabii seyri içinde olması gereken de budur. Dünyanın, tabiatın yaratılış kuralı/fıtratı bunun üzerinedir. Genç kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların yerini alır ve bu …

Devamını Oku »

Ömer Nasuhi Bilmen’in Kaleminden Fetva Müessesesine Dair

”Artık insana lâzımdır ki, kendisine lâzım olan şeylerle uğraşsın, bir şeyi güzelce bilmedikçe ona dair bir söz söylemekten çekinsin, sonra kendisini mânevî mes’uliyetten kurtaramaz.” Günümüzde kendi ihtisâsı dışında oldukça cesur sözler sarfeden insanların arttığı müşâhede edilmektedir. Özellikle dinî sahada ilmî müktesebâtı olmayan insanlar, artık dinî bir konuda yazıp konuşabilir hale …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -10 : Hz. İsmail (a.s)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Bıçağın Kesmediği Kurbanlık: Hz. İsmail (a.s)      Yazar: Osman SÜNGÜ “İsmail’i de zikret. O vaadine pek sadıktı.” (Meryem Sûresi 19/54) BABANIN DUASI Hz. İbrahim’in, yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O, ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua ediyordu: “Ya Rabbi! Bana salihlerden olacak bir evlat ver!”[1] Duasının üzerinden …

Devamını Oku »