Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 30)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Dürzîlik ve Dürziler Hakkında

KISACA DÜRZÎLİK: Kelimenin aslı ‘Dürzî’ dir ve kelimeninin kaynağını Suriye-Lübnan bölgesinde ortaya çıkmış bir mezhep teşkil eder. Bu mezhebe “Dürzîlik”, bu mezhepe mensup olanlara da “Dürzi” denmektedir. Anadolu’da Dürzîlik pek yayılmamış ve halk arasında insanların birbirine söyledikleri bir küfür gibi algılanmıştır. Bunda Dürzîlerin görüşlerinin etkili olduğu muhakkaktır. Dürziler, Hristiyanlığa yakın bir İslam (Daha doğrusu Aleviliğin bir farklı …

Devamını Oku »

Sahabelerin Hayatımızdaki Rolünün Saptırılması

Yazar: Feyzullah Birışık İslam dini kişinin hem Allah ile hem anne baba ve akrabaları ile, hem müşterisi ve patronu ile, hem evlatları ve komşusu ile, hem de hayvanlar ve diğer varlıklarla iletişimin nasıl olması gerektiğine dair yol haritası verir… Bu yol haritası yazıdan çok pratik yapılarak öğretilir… Bu dini sahibi …

Devamını Oku »

Eğlence Kültürünün İslam Toplumunu Dönüştürmesi

Yazar: Prof. Dr. Mustafa TEKİN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İnsanoğlu çok boyutlu bir varlıktır. Gündelik hayatında birçok faliyet alanlarına değer. Böylece hem tek boyutluluktan kurtulur, hem de insan olmanın gereklerini göstermiş olur. Öte yandan çok boyutluluk, “Tevhid’in yansıması kesrettedir.” yargısının insan üzerindeki en önemli yansımasıdır. İnsanoğlu bütünlüklü bir varlık, onun …

Devamını Oku »

Başka Dillerde Tam Karşılığı Olmayan Bazı Kelime ve Deyimler

Türkçeden yabancı dillere çevrilmesi zor kelimeler Bin yıl gibi köklü bir geçmişe sahip olan dilimizde binlerce kelime bulunur. Fakat zengin bir ifade gücüne sahip bütünddillerde olduğu gibi Türkçedeki sözcüklerin de bazıları çevrilmek istense de kelimenin ruhunu yansıtmakta yetersiz kalır. İşte dilimizdeki çevrilmesi en zor kelimelerden… GÖNÜL Gönül, sevgi, istek, düşünüş, …

Devamını Oku »

Nübüvvet ve İttiba-ı Sünnet

Nübüvvet İnsanlık İçin Zaruridir Peygamberler, Allah u Teala’nın, kullarına emir ve yasaklarını bildirmek, onlara hakkı ve doğruyu açıklamak üzere gönderdiği ilahi elçilerdir. Bütün peygamberler vahye mazhardırlar. Feyiz ve kemalatları kendi kesbleriyle değildir. Onların kalbi, esrar-ı İlahinin tecelligâhıdır.  Onların kalpleri vahyi ve ilhamı kabule pek ziyade müstaid olarak yaratılmıştır. Bütün enbiyalar Allah’ın …

Devamını Oku »

Endüstriyel mutluluk

Gidilecek yolun uzun ve engebeli olduğu iddiası ile hevesimizi kıran endüstriyel mutluluklar, bize mutluluğu bir hap gibi yutturmayı, serum gibi zerk etmeyi teklif eder. Bunun karşılığında ise gözünü cüzdanımıza diker. Betül Şatır yazdı. Muhlise abla çok okuyan, her şey üzerin­de derinlikli düşünen bir büyüğüm. Derin tecrübesi, yerli yerinde cümleleri ile …

Devamını Oku »

Hristiyanlık’la Köleliği, İslam’la Kulluğu Tanıyan Ülke: Gana

Yazar: Dr. İhsan Şenocak  Afrika’nın güney batısında yer alan Gana, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso ve Togo ile komşudur; güneyinde ise Atlas Okyanusu vardır. Ülkede 1874 yılında koloni kuran İngilizler, Gana’yı Batı Afrika’ya giriş kapısı olarak kullanmışlar, köle ticaretini de buradan yönetmişlerdi. Resmi rakamlara göre 20 milyon olan ülke nüfusunun % 16’sını …

Devamını Oku »

Gaflette Yaşamak!

Yazar: Dr. Yusuf Bahadır DEREN Bu öyle bir hâldir ki kişi bakar görmez, işitir duymaz, okur anlamaz olur. Sanki üzerinde ölü toprağı vardır. Üzerini örten elbiseleri, yorganı değil de gaflet örtüsüdür. Sanki gaflet, akıntılı bir nehir, kendisi de küçük bir teknedir. Nehir nereye götürse oraya gider. Ne yol sorulur, ne …

Devamını Oku »

Uygurların Tahtında Tâlihsiz Bir Osmanlı Şehzadesi

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Hanedanın sürgün edilmesinden sonra, büyük devletler tarafından kendisine Türkistan tacı teklif edilen Şehzâde Abdülkerim Efendi’nin hayatı hem meraklı, hem de iç burkucudur. Saltanatın kaldırılması ve hanedanın sürgün edilmesinden sonra, bazı şehzâdelerin yeni teşekkül edecek Müslüman devletlerinin başına geçirilmesi projelerine rastlanır. Daha saltanat devrinde Sultan Abdülhamid’in …

Devamını Oku »

Günahın ve Sevabın Kelebek Etkisi

Yazar: Sema BAYAR Ünlü matematikçi ve meteorolog Edward Lorenz, 1963 yılında hava durumu üzerinde çalışırken bir kelebeğin kanat çırpışına denk düşecek hava hareketinin, doğrusal girdiler sonucu bir başka yerde kasırgaya neden olabildiği sonucunu ortaya koyduğunda aslında sadece tabiatın işleyişiyle ilgili bir keşfe imza atmamıştı. İnsanlar ve toplumlar da tıpkı Lorenz’in …

Devamını Oku »

18. Lem’a Üzerinden Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a Saldıranlar / Prof. Dr. Cevdet Akbay

Yazan: Prof. Dr. Cevdet Akbay Çok uzun bir süre önce, I. Meclis’te elinde Kur’an, koltuğu altında hadis kitaplarıyla dolaşıp insanlara ahkâm kesen genç bir mebusun, M. Kemal’in iplerini tamamen ele geçirdiği II. Meclis döneminde rakı masalarında sarhoş olup Allah’a ve dine hakaretler etme hikayesini okumuştum. Tam hatırlamıyorum ama Hasan Hüseyin Ceylan’ın “Cumhuriyet …

Devamını Oku »

Erzurum Örneğiyle Anadolu’da 1001 Hatim Geleneği

1001 Hatim Geleneği -Erzurum Örneği- Dr. Zeki Koçak Erzurum Ö. Nasuhi Bilmen Eğit. Merk. Müdürü İslam dinini yaşama ve yaşatmada azimli olan milletimiz, tarihten gelen rolünü her dönem icra etmeye çalışmıştır. Memleketimizin her köşesinde Kur’an ve sünnet merkezli dinî hayat, maruf örf ile bütünleştiğinden hatta örfleştiğinden çok tabii olarak yaşanmaktadır. Dinî …

Devamını Oku »

Dünyada hafızlık eğitimi yöntemleri

Konuyla ilgili makale okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri PDF Kur’an-Kerim, Rasulullah’tan (s.a.v) bizlere kalan ve yüzyıllardır koruyup bir sonraki nesle aktardığımız ve bu vesile ile dinimizi ve mevcudiyetimizi muhafaza etmeye çalıştığımız en büyük kutsalımız. Merve Mahitapoğlu Genç Öncüler degisinin Haziran sayısında, Kültürle değişim gösteren “Hafızlık eğitimi usullerini” araştırmış. Genç …

Devamını Oku »

Hâfızlık Geleneği Üzerine

Yard. Doç. Dr. Fatih Çollak M.Ü. İlahiyat Fak. E. Öğretim Üyesi Müslüman halkımızın dinî hayatında Kur’an-ı Kerim her zaman özel bir yere sahip olmuş; Kur’an okumak, Kur’an dinlemek ve Kur’an konulu sohbetlerde bulunmak çok sevaplı bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kur’an öğrenmek, çocuklarının erken yaşlarda bir Kur’an eğitimi almasını sağlamak, bir …

Devamını Oku »

Batı Zihni ile İslam’a Bakmak – 5

Batı Zihni ile İslam’a Bakmak 5: Kur’an Anlaşılır mıymış ? “Kur’an anlaşılabilir mi?” Sorusu Modern Zamanlar Müslüman’ı için sorulmaması gereken, kişinin cehaletine ve hatta ahmaklığına işaret eden bir sorudur. Kur’an’ın her tarafı “Bu kitap açık bir[i] kitaptır.[ii]” “Okuyasınız, anlayasınız diye indirilmiştir.[iii]” “Sizin için kolaylaştırılmıştır.[iv]” Ayetleri ile dolu iken “Bu kitap anlaşılır …

Devamını Oku »