Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 4)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Regãib gecesi nedir? Regãib Kandili’nin önemi nedir? Regãib’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli?

Regaip gecesi nedir? Regaip Kandili’nin önemi nedir? Regaip’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? “Recep ayının ilk Cuma gecesine (Bu sene 7 Mart’ı 8’ine bağlayan gecedir) Regaip gecesi denir.  Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak …

Devamını Oku »

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç aylık yavru iken alınıyor. “Gölbez” diyoruz buna. Karanlık ve küçük bir bölüme konuluyor. Hane halkını biliyor yalnız. Bir yaşına geldiği zaman çilesi doluyor. Artık özgür olabilir. Antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi. Özgürlük ise bu: Sadece …

Devamını Oku »

Kediler ve İnsanlar

KEDİLER VE İNSANLAR BİR KEDİ GÖRDÜM SANKİ Ahmet Murat Mahallemizdeki kedi nüfusu her geçen gün artıyor. Kediler çeşitleniyor, renkleniyor. Sayıca artışa rağmen, her biri de semirmeyi sürdürüyor. Tombul kedilerin bir gettosuna dönüşmüş gibi mahalle Kedilerin tombulluğu, mahallelinin onlara olan ilgisinin giderek arttığını da gösteriyor. Mama kapları çoğunlukla yarı dolu vaziyette. …

Devamını Oku »

Âdâb-ı Muâşeret – Sünnet İlişkisi

ADAB-I MUAŞERET – SÜNNET İLİŞKİSİ Yazar: Mevlüt UZUT Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uzman Öz Her asırda olduğu gibi modern asırda da insanlığın yaşantısını “en güzele” benzetme çabası ve gayreti devam etmektedir. Psikolojik bunalımların ve buhranların çevremizi sardığı bugünlerde bizi zulmetten nura eriştirecek ve onunla huzur bulacağımız yegâne rehberimiz Hz. Muhammed …

Devamını Oku »

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’den Basralı Âlim Osman el-Bettî’ye Mektup

Hamd Âlemlerin Rabbine, Salât ve Selâm Efendimiz Hz. Muhammed’in Bütün Âl ve Ashabına Olsun. İmam Husamu’d-Din b. el-Huseyn b. el-Haccac es-Seğnâkî, Hâfızuddin Muhammed b. Muhammed el-Buharî’den; o, Şemsu’l-Eimme Muhammed b. Abdü’s-Settar el-Kerderi’den; o, Burhanüddin Ebi’l-Hasan Ali b. Ebi Bekr b. Abdi’l-Celil el-Merginânî’den; o, Ziyâuddin Muhammed b. el-Huseyn b. Nasır el-Yersûhî’den; …

Devamını Oku »

“Vahidiyet”, “Vahdaniyet”, “Ehadiyet” ve “Ferdiyet” kavramları ve farkları

“Vahdâniyet ve Vâhidiyet kavramları temelde aynı manayı ifade eder. Arasında bazı nüans farkları vardır. Vahidiyet; bütün mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır. Vahdaniyet ise; birlik, infirat, benzeri olmamak, tekessür ve tecezziden beri olmak anlamına Allah’ın bir sıfatıdır. Demek ki her ikisi de; bir olan Allah’ı kabul etme anlamına gelir. Ancak Risale-i Nur …

Devamını Oku »

Hidayet Taşıyıcıları Olan Rabbanî Ulemayı Tanıyalım

Yazar: Dr. Mehmet SÜRMELİ Hz. Peygamber (s.), ümmetinin âlimlerinden olan Abdullah b. Mesud’a; “İnsanların en âlimi kimdir” diye sormuş ve edebinden dolayı Peygamber’e gerekli cevabı vermeyince Resulullah (s.), kendi sorusunu kendisi şöyle cevaplandırmıştır: “İnsanların en âlimi hakkı görendir.”1 Bu tanımlama bizlere hakkı görüp tabi olmakla, âlim kavramı arasındaki yakın ilişkiyi …

Devamını Oku »

Umre Rehberi

UMRE REHBERİ DİYANET İŞLERİ  BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Dr. Ekrem Keleş                   İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM UMRE NEDİR? Umrenin Zamanı Umrenin Fazileti UMRENİN YAPILIŞI I. İhram A. Niyet B. Telbiye C. İhram Yasakları İhramlı iken Yasak Olmayan Bazı Fiil ve Davranışlar Harem …

Devamını Oku »

Fıtratın Bozulması ve Manevi Hastalıklar – 2

Yazar: Eymen AKÇA 2) Günahlar... Hakka ve hakikate muhalif her bir fiil, düşünce ve duygu günahtır. Bu manada her bir günah, bütün icraatları hak ve hakikate dayanan Allah’a ve Onun dengeli düzenine bir isyandır. İnsan açısından da, insanın mahiyetini bozmakla onu insanlıktan düşüren kişisel bir âfet ve ibtiladır. Günahlar, maddi …

Devamını Oku »

Bütün Yönleriyle Tahâret Âdâbı

TAHARET ADABI Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Bismillâhirrahmanirrahim Bizleri yoktan var eden, Varlığından haberdar eden, Yüce zatına kul, Habibine ümmet eyleyen, Sayısız nimetlerle donatan, İman şerefi ile müşerref kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena; İki cihanın Efendisi, Rabbü ‘l-Aleminin sevgilisi, İmamü’l-Enbiya, Seyyidü’-Asfiya Cenâb-ı Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’e sayısız salât …

Devamını Oku »

“Hz. Mûsa ve Ölüm Meleği” ile İlgili Rivâyet Çerçevesinde İslam Âlimlerinin Sahîh Hadîslere Yaklaşım Tarzına Dâir Bir İnceleme

Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Balıkesir Üniversitesi, İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Böl. Tefsir Anabilim Dalı Makaleyi indirip okumak için tıklayınız Öz Bu makalede, sahîh bir hadîs çerçevesinde İslam âlimlerinin hadîslere yaklaşımı ele alınmaktadır. Hem Buhârî hem de Müslim’de yer alan söz konusu rivâyette Hz. Mûsa’nın, insan suretinde gelen ölüm …

Devamını Oku »

Mübarek Üç Aylar Geliyor!

Üç Ayların Fazileti ve Kandiller  Yazar: Muhammed Fesih KAYA “Allahümme bâriklenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazan”  “Allah’ım bize Recep ve Şabanı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır.” Âmin. “Recep Allah Tealanın, Şaban Benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” (Hadis-i Şerif) Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, yeni bir rahmet …

Devamını Oku »

Fıtratın Bozulması ve Manevi Hastalıklar-1

Yazan: Eymen AKÇA İnsan düşünce, duygu ve fiziksel merkez olmak üzere 3 merkezi bulunan bir canlıdır. Evet, insan bir bitki gibi beslenir, büyür, meyve verir, yaşlanır ve ölür. Hem insan bir hayvan gibi hisseder, korkar, kızar, sever, acır, şefkat eder. Hem insan bir melek gibi düşünür, bulur, anlar, heyecan duyar, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur perspektifinden Akıl

İnsan Rasyonel Bir Varlık mıdır? Zeynep B. UĞUR & Afife ARTIK Makalenin tamamını indirip okumak isterseniz TIKLAYINIZ  Öz Sosyal bilimlerin birçok dalı için önemli bir varsayım olan ‘rasyonel insanın’ en azından tutarlı olması ve mantık ilkelerine aykırı hareket etmemesi basitçe aklını kullanarak hareket etmesi beklenmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, insanların …

Devamını Oku »

“Yerin Kulağı Var”

Prof. Dr. İrfan Gündüz İnsanoğlu yaratılışı gereği ilâhî sırlara vâkıf olma ve melekî hasletlere doğru yükselme yeteneğine sâhiptir. Bu ise “..Benimle bakar, benimle duyar, benimle tutar ve benimle yürür..” hakîkatini yakalamakla mümkündür. Müşâhede; hal sâhibi olarak metafizik alana, görerek şâhitlik etmek demektir. Bir tasavvuf terimi olarak müşâhede; Allah’ın âlemlerdeki zuhûr …

Devamını Oku »