Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT (Sayfa 5)

KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT

Hadislerle Bayram ve Âdâbı

Bayram Günlerinin Adabı 1) Bayram Namazının Vucûbiyeti (1) Amre bin Revaha (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bayram namazlarında her izar (elbise) sahibi kimsenin musallaya çıkması vacibdir’ buyurdu.” Ahmed 27082, Ebu Nuym el-Hilye 7/163, Tayalisi 1622, Beyhaki 3/306, Albânî Sahihu’l-Cami 7105 (2) Ümmi Atiye (Radiyallahu Anha) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan ve Kurban …

Devamını Oku »

Yazı Masasından Ramazan Sofrasına: İki Muharririn İftar Hazırlığı

Yazar: Yavuz Selim UYSAL Ahmet Mithat Efendi, 1878’de çıkardığı ve yayın hayatını 1921’e kadar sürdürmüş, Tercümân-ı Hakîkat gazetesi ile Osmanlı basın tarihine damga vurmuş muharrirlerdendi. 1880 yılında Beykoz’a yerleşti. Ancak Bâb-ı Âlî’ye buradan gidip gelmeye devam etti. Kızı Mediha Hanım, akşamüstleri at sırtında Beykoz’a inerek babası Ahmed Midhat’ı, matbaa dönüşünde …

Devamını Oku »

Sokrates’in Filtresi

Bir gün bir arkadaşı (veya öğrencisi) ünlü filozof Sokrates’in yanına gelir, “Önemli bir şey söylemek istiyorum” der. Sokrat, “Neyle ilgili” diye sorar. Adam, “Yakın bir arkadaşınla ilgili bir şey duydum, onu söylemek istiyorum” der. “O zaman bekle” der Sokrates, “Sana üç soru soracağım. Buna üçlü filtre de diyebilirsin. Ben bu soruları soracağım, sen üçüne de …

Devamını Oku »

Korkuyu Yönetebilme Sanatı

Yazar: Muhlis KÖRPE Korku, Cenâb-ı Hak tarafından insan tabiatına konulan güçlü ve önemli bir duygudur. Hayatı korumak, var olmak, ayakta kalmak ve varlığı devam ettirmek gâyesiyle verilmiştir. Bilerek ve irade edilerek insanın yaratılış hamuruna konulmuştur. Tesadüfler sonucu insanlık dünyasına girmiş değildir. İnsanoğlu ile beraber dünyaya gelmiştir. Öncelikle var olan bu …

Devamını Oku »

Asr-ı Saadet’te Ramazan

Asr-ı Saadet’te, on bir ayın sultanı ramazan emr olunduğundan beri heyecanla karşılanırdı. Hz. Peygamber, ramazan ayında Cebrail’le mukabele eder, ramazanın son on günü itikâfa girerdi. Geceleri de teravih/teheccüd kılmayı da tavsiye ederdi. Asr-ı Saadet’te imsak vakti için de iki kere ezan okunurdu. Hicret’ten sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin hayatı …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Hadisleri Müsbet Yorumlama

Dr. Ali MUSTAFA Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Risale-i Nur’u okuyanlar, Said Nursi’nin Kur’an ve sünnette geçen şer’i metinleri usul-ü şeriata, akla ve sağduyuya uygun olarak müsbet bir biçimde yorumladığını fark eder; bu suretle metinlere aykırı olan ve çoğu zaman fikrî sapmalara yol açan menfi anlayışın da önüne geçilmiş olduğunu görürler. …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber Bu Âlemin Hem Çekirdeği Hem Meyvesi

HZ. MUHAMMED (ASM), KÂİNAT AĞACININ ÇEKİRDEĞİ VE EN MÜKEMMEL MEYVESİDİR! Şu kâinata hikmet nazarı ve gözüyle bakıldığı zaman, azîm ve çok büyük bir ağaç mânâsında görünecektir. Bu öyle muazzam ve muhteşem ağacın, bizim bildiğimiz gibi dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Bu kâinat ağacının dallarını unsurlar ve elementler, yapraklarını bitkiler âlemi, çiçeklerini …

Devamını Oku »

Sûfîlerin Dilinden: Hürriyet nedir?

Ârifler için sahih hürriyetin şartı; insanın gözünde varlıkların eşit değerde olmasıdır. Ahmed Sadreddin, hürriyeti çok ender görülen bir makam olarak yorumlayan Âriflerin bu husustaki sözlerini derlemiş. Sizin için alıntıladık. Ebû Ali ed-Dekkâk: Dünya işlerine karşı hür olan kimse ahirete de hür olarak gider. Hürriyetin hakikati, ibadetin mükemmelliği ile olur, yani …

Devamını Oku »

Oruç ve çağımız insanı – 2

Önceki bölüm için tıklayınız  Beşincisi; Oruç insanı insanlıktan çıkaran, iradesiz ve aciz duruma düşüren enfüsî ve âfâkî (nesnel ve sübjektif) tutkulardan, bağımlılıklardan kurtarır. İnsanın sınırlayamadığı açlıkların, reel değil sanal olduğunu hissettirir. Yapamama, edememe, kurtulamama.. gibi sabit sanılan zaafların vehim olduğunu insana isbat eder. Sanal açlığı yok ederek, insanı öznel bir …

Devamını Oku »

Mütref (Mütrefîn/Mütrefler) Kavramı

KUR’AN’DA “MÜTREF” KAVRAMI Doç. Dr. Nurettin TURGAY Dicle Üniv. İlâhiyât Fak. A – Mütrefin Tanımı 1 – Kelime Olarak Arapça bir kelime olan “mütref”, sözlükte “suyun bol olması, rahat, refah ve bolluk içinde yaşama” anlamında olan “terife-yetrafu” fiilinden türeyen “etrefe” fiilinin ismi mefûlüdür, çoğulu “mütraefûn / mütrefîn” olarak gelir ve …

Devamını Oku »

Kadir Gecesi’nde Neler Oldu?

Ramazân-ı Şerîf’in coşkusunu en derinlerimizde hissettiğimiz, gönlümüzün bayram yeri olduğu, evlerimize huzurun, sekînetin dolduğu şu mübarek günlerde sırrın sahibi olan Rabbimizden niyazımız odur ki; bu mübarek aydaki bin aydan kıymetli olan sırlı geceyi hakkıyla idrâk ve ihyâ edebilelim. Zira Cenâb-ı Hak, bu geceyi şöyle medhediyor: “Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir …

Devamını Oku »

Kadir Gecesi’ni İhya Etmek

Ebû Hureyre (r.a)’ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Kadir, 1). Kadir Gecesi’nde Neler Yapılabilir: Kadir Gecesi’ni namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. …

Devamını Oku »

Hulusi Yahyagil Ağabey’den Kadir Gecesi Münacaatı

“Yâ Rabbel Âlemîn! Ramazan-ı Şerif’in, Leyle-i Kadrin, Kur’an-ı Hakim’in, İsm-i Azam’ın, Habib-i Ekrem’in ve Âl ve Ashabının ve sair enbiya-i izam salavâtullahi alâ Nebiyyinâ ve aleyhim Hazerâtının, Melâike-i mukarrebînin; Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin (r.a.) ve müçtehidîn, ümmehât-ı müminîn olan Ezvâc-ı tahiratın rıdvanullahi aleyhim ve aleyhinne ecmain, sıddıkîn, şüheda-ı sâlihîn, evliya-i …

Devamını Oku »