Ramazanlık

Hasan Fehmî’den, 100 Yıl Evvelki Bi̇r Gurbet Ramazanı: JAPONYA’DA RAMAZAN

Dînimizin kudsiyetini takdîre bir vesîle oldu. Dûçâr-ı hayret olarak nihâyet ‘ulemâsı zamân-ı kadîmde Japonlarda dahi aynen böyle bir orûç olduğunu söylemeğe başladılar. Hazırlayan: İbrahim Yasin KUŞ Bugünki hayâtımız bize Ramazânü’l-Mübâreke hulûlünü tebşîr ediyor, ah ne mübârek günler ve ne güzel beşâretler, ve ne kadar ulvî bir rûhâniyyet! Lafz-ı Celâl’de birleşen …

Devamını Oku »

Hangi Durumlarda Camiye/Cemaatle Namaza Gidilmeyebilir?

Camiye Gidip Cemaatle Namaz Kılmak Mecburiyetini Kaldıran Sebepler  Şu on sekiz şeyden biri cemaate gitme mecburiyetini düşürür (bunlar cemaatle namaz kılmağa mâni özürlerdir.) 1 Yağmur 2 (Şiddetli) soğuk. 3 (Düşman veya yırtıcı hayvan gibi bir şeyden) korkmak. 4 (Göz gözü görmeyecek derecede) karanlık. 5 Hapiste olmak. 6 Körlük 7 Felç: …

Devamını Oku »

Hüseyin Rahmi Gürpınar: İlk Orucum

HÜSEYİN RAHMİ 98 YIL EVVEL YAZDI: İLK ORUCUM İlk orucumu dokuz  yaşında tuttum. Bu da ömrümde hiç unutamayacağım günlerden biridir. Oruç ben yaşta çocukların ifasına tahammül edemedikleri büyük sevaptır. Eğer bir gün tutmaya dayanabilirsem hacı ninem büyük babamın anası, bu orucu benden bir mecidiyeye satın alacaktı. Çünkü küçüklerin oruçları büyüklerinkinden …

Devamını Oku »

Bir Osmanlı Elçisinin Hâtıratından Pari̇s’te Ramazan

Biz Paris’te dolaşırken Ramazan-ı Şerif çıkageldi. Gündüzleri oruç tuttuk, geceleri de cemaatle teravih namazı kıldık. Burada gün erken doğduğundan, beş buçuk saatte imsak oluyordu. İbrahim Yasin KUŞ Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi 17. yüzyılın sonlarına doğru doğmuş, 18. yüzyılı, “Lale Devri” diye isimlendirilen devirde ehemmiyetli vazifeler almış devlet adamlarımızdandır. Fransa’nın başkenti …

Devamını Oku »

Ramazan Bereketi “Huzur Dersleri”

Pâdişahlara diz çöktüren huzur dersleri Ne Orta Asya’ya nam salmış Timur Hanlığı, ne şahlar ülkesi Safevîler, ne 1000 yıllık Bizans, ne Ruslar, ne İngilizler, ne de Haçlılar karşısında diz çökmemiş Osmanlı Sultanları, Ramazan aylarında yapılan tefsir derslerinde, hocanın yanında diz çöker otururlardı. Mahmut Sami Şimşek  Ramazan ayında pâdişâhın huzûrunda yapılan …

Devamını Oku »

Teravih Namazı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Teravih Namazı 229- Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına …

Devamını Oku »

Hz. Peygamberin (asm) Allah’ı Zikredişi

Peygamberimiz Aleyhisselâmın Allah’ı Zikredişi Asım Köksal (rha)  Hz. Aişe: “Resûlullah Aleyhisselam her vakitte Allah’ı zikrederdi” dediği gibi,[1] Retina b. Ka’bü’l-Eslemî de: “Resûlullah Aleyhisselamın gündüzün hizmetinde bulunur, hacetini görür gözetir, derler toparlardım. Resûlullah Aleyhisselam, yatsı namazını kılınca evine girerdi. Ben de kapısının önüne otururdum. Belki Resûlullah Aleyhisselamın hacetine ait bir buyruğu …

Devamını Oku »

Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden Oruç ve Ramazan Üzerine

İslam’ın binası beş esas üzerinedir. Kelime-i şehadet Müslümanlığın şartıdır. Müslüman olduktan sonra en mühim şey namaz, sonra oruç, sonra da zekattır. Namaz dinin direği, oruç ruhun direği ve gıdası, zekat cemiyetin direğidir. Yani namazsız din duramaz, oruçsuz ruh duramaz. Direksiz binaların yıkıldığı gibi zekatsız da cemiyet duramaz, yıkılır. Burada direk …

Devamını Oku »

Ramazan’da itikafa girecek olanların bilmesi gerekenler: İtikafın rüknü, hükmü, âdâbı

Ramazan’da itikafa nasıl girilir? Ramazan’da itikafa girme usülü nasıldır? İtikaf nedir? İtikafın kısımları nelerdir? İtikafın rüknü, hükmü, âdâbı nasıl olmalı? İşte Ramazan’da itikafa girecek olanların bilmesi gerekenler. Ramazan ayı denilince akla gelen ibadetlerden biri de itikaftır. İtikaf sözlükte bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (asm) Dilinden, Zekât

Peygamber Efendimizin Lisanından Zekat Zekat İslamın üçüncü emridir. Peygamber Efendimizin şu hadisi bunu göstermektedir: “İslâm dini beş temel üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, ve Ramazan orucu tutmak.”1 Görüldüğü gibi, Müslüman olmanın ilk şartı kelime-i şehâdet getirmek, …

Devamını Oku »

Âdâbın Şiiri: Sakın Terk-i Edepten

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü “Edep, en geniş anlamıyla sahip olduğunuz medeniyetin yazılı olmayan kurallarına kusursuz bir şekilde riayet etmek demektir.” Edep, Arapça “edebe” kökünden türemişbir kelimedir. Kelimenin anlamı “terbiye, incelik ve zarafet” demektir. Aynı zamanda “ağırlamak ve …

Devamını Oku »

Din Tahripçilerinde Toplum Konusunda İki Ortak Nokta

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Son dönemlerde yaşadığımız büyük bir problem: Ehl-i sünnet ve’l-cemâatin dışında kalan dînî yorumlar. Kimler ileri sürüyor? Kimi ilâhiyat profesörü, kimi kendini geliştirmiş olduğunu iddia eden hatip / yazar vasfında medyatik kişiler… Televizyon programlarıyla, gazete köşeleriyle, kitaplarıyla, twitleriyle; Kitab’a Sünnet’e aykırı yorumlarını ortaya döküyorlar. Toplumumuzun dînî bilgisi …

Devamını Oku »

Mü’min kalbin yedi özelliği

Mü’min kalbin 7 özelliği Yemenli âlim Abdülmecid Zindani, imanı kalplerin ıslahı olarak değerlendirir ve mü’min bir kalpte bulunması gereken hasletleri sıralar. İslam dünyasının tanınmış âlimlerinden Abdülmecid Zindani, Yemenlidir. Kur’ân-ı Kerim’deki bilimsel gerçekler üzerine yaptığı araştırmalarla ismini duyuran Zindani Yemen’in Bu’dân bölgesinde dünyaya gelir. Kahire’de Ezher’in önemli âlimlerinden dersler alırken bir taraftan …

Devamını Oku »

Prof. Kemal SAYAR’la: “Müslüman Saatimiz” Ramazan

SANALLIK, PARÇALANMIŞLIK VE RUHUN KRİZİ KARŞISINDA; “MÜSLÜMAN SAATİMİZ” RAMAZAN Prof. Dr. Kemal SAYAR’la mülâkat Konuşan: Zafer ÖZDEMİR  “Hayatın bütününe baktığımız zaman mesela ibadetin başlı başına hayatı yavaşlatma eylemi olduğunu fark edebiliriz. Günlük hayatın koşturmacaları içinde ibadet için ara veren bir insan “ben bu koşturmacadan sıyrılıyorum ve aslî varoluşuma dönüyorum” diyen …

Devamını Oku »

Ey Sultan, Yönet Bizi!

Prof. Dr. Ali AKPINAR  Ramazan girerken “Ey Oruç tut bizi” demiştik ve eklemiştik, tıpkı diğer ibadetler gibi gerçek anlamda tutulan oruç, sahibini çizgide tutar, istikamette tutar, günahlara karşı onu tutar ve nihayet sahibinin elinden tutar ve onu cennete götürür. Zira Peygamberimiz öyle buyurmuştu: “Oruç ve Kur’ân sahiplerine şefaat edeceklerdir. O gün, oruç şöyle der: …

Devamını Oku »