Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Röportaj & Mülâkat & Konuşmalar

Röportaj & Mülâkat & Konuşmalar

Prof. Kemal SAYAR’la: “Müslüman Saatimiz” Ramazan

SANALLIK, PARÇALANMIŞLIK VE RUHUN KRİZİ KARŞISINDA; “MÜSLÜMAN SAATİMİZ” RAMAZAN Prof. Dr. Kemal SAYAR’la mülâkat Konuşan: Zafer ÖZDEMİR  “Hayatın bütününe baktığımız zaman mesela ibadetin başlı başına hayatı yavaşlatma eylemi olduğunu fark edebiliriz. Günlük hayatın koşturmacaları içinde ibadet için ara veren bir insan “ben bu koşturmacadan sıyrılıyorum ve aslî varoluşuma dönüyorum” diyen …

Devamını Oku »

Doğu Türkistan ikinci Endülüs mü olacak? / Mülâkat

“Müslümanlar Doğu Türkistan’ın ikinci Endülüs olmasına seyirci mi kalacak!” Ramazan Karaçıray’ın Maarif Derneği Genel Sekreteri Sayın Abdulahad Abdurrahman Bey ile Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dair mühim bir söyleşi gerçekleştirmiş. Medeniyet Bülteni’nin son sayısında yayınlanan söyleşiyi önemine binaen alıntılıyoruz. Doğu Türkistan’da yaşananlar gerçek mi, abartı mı? Dünyanın en büyük devletlerinden biri …

Devamını Oku »

Merhum Mehmet Niyazi Özdemir Bey ile Çanakkale Mahşeri

Mehmet Niyazi Özdemir Bey ile… Altınoluk: Çanakkale savaşını anlattığınız Çanakkale Mahşeri isimli romanınız çıktığı zaman büyük ilgi gördü. Neden böyle bir roman yazma ihtiyacı hissettiniz? Mehmet Niyazi ÖZDEMİR: Çanakkale Mahşerini birkaç sebebten yazmak istedim. Son yüzyıllarda dünyayı etkileyen böyle bir savaş olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca mazlum milletlere emperyalizmin en acımasızını uygulayan İngilizlerin güneş …

Devamını Oku »

4000 Yıllık Mucizevi Su Zemzem

Zemzem üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zekai Şen ile Mülâkat Zemzem suyunun beslendiği kaynak nelerdir? Zemzem suyunun kaynağıyla ilgili çok değişik görüşler var. Dicle ve Fırat’tan besleniyor diyenler var, Nil Nehri’nden besleniyor diyenler var. Bizim yaptığımız çalışmalarda Zemzem suyu her şeyden önce bir yer altı suyu ama çok ayrıcalıklı bir …

Devamını Oku »

Şule Yüksel Şenler: “Kurtuluşumu Bediüzzaman’a Borçluyum”

Şule Yüksel Şenler, kendi zamanının firavunları ile mücadele ettiğini belirterek, hidayetini anlattı ve bugünü yorumladı… Hülya Okur’un röportajı (2012) Hakkı tanıyıp, izan eden, İslamiyet’i kabul edip amel eden, kulluk tarlasına gece- gündüz nezaret eden, İnananların devleti dairesini idare eden, bir efsaneyi rivayet eden, Allah’ın sıfatlarına ayinelik eden, hâdise-i harikaya delalet …

Devamını Oku »

Kemal Sayar: Günümüzde en temel mesele merhamet

Kemal Sayar: Günümüzde en temel meselenin merhamet olduğunu düşünüyorum Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar ile modern insanın problemlerini ve sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkilerini konuştuk. Ezgi Aşık’ın röportajı. Günümüzde insanlar genelde mutsuzluk­tan dert yanıyor. Sizce neden mutsuzuz? İnsanlar anlam duygusunu kaybettikleri ve neden yaşadıklarını bilmedikleri için mutsuzlar. Materyal zenginliğin ortasında …

Devamını Oku »

Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı üzerine

“Günümüz münevverlerinden Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı, üzerine bir mülakat gerçekleştirdik. Bilhassa çağımızın gençleri için önemli notların bulunduğu bu sohbette, edepten lisana, kılık-kıyafetten kültüre, eğitimden estetiğe kadar geçmişten ve günümüzden misallerle pek çok konuya değindik. Kıymetli büyüğümüz Mehmet Şevket Eygi Bey’e bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ederken, mülâkatımızı, …

Devamını Oku »

Mustafa Ulusoy: Hayatın başına gelen her şey hasendir. (Mülâkat)

“Mutlak Yaratıcıya iman etmek dünyanın en zor, kahramanca ve cesur işidir. İman etmek demek, yani Mutlak Varlık’a teslim olmak demek aynı zamanda insanın kendisinden vazgeçmesi demektir.” Büşranur Kazancı ve Esad Eseoğlu’nun röportajı. Hayatınıza baktığımız zaman tıp fakültesiyle başlayan süreç, psikiyatriyle devam ediyor. Ardından psikoterapiyle devam ediyorsunuz. Tıp fakültesindeki yoğun süreçten …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Hoca ile “Hadis karşıtı” kampanya üzerine

Altınoluk Dergisi, Sayı : 379-380. sayılarında yayınlanan mülâkat  Röportaj: Ahmet Taşgetiren Peygambere Uymak Allah’ın Emri Ahmet Taşgetiren: Muhterem Hocam, Sünnet, Hadis üzerine yapılan tartışmalar malumlarınız. Bu konuda sizler de çok yazılar yazdınız. Konuyu Altınoluk’ta da etraflıca değerlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Sizin de gönlünüzü yaralıyor mu gördükleriniz? Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir: Yaralamaz olur mu! …

Devamını Oku »

Yusuf Toprak Ağabey

Kastamonu Risâle-i Nur Talebelerinden Yusuf TOPRAK  Not: Merhum Yusuf Toprak ağabeyi daha iyi tanımak için oğlu Sabri Toprak ile Abdülkadir Badıllı Ağabeyin alttaki mülâkatını okumanızı bilhassa tavsiye ederiz.  Siirt’in, Kurtalan ilçesine bağlı Garzan’da dünyaya gelen Yusuf Toprak, burada idadi ve medrese tahsili görmüştür. Bir müddet Garzan PTT Müdürlüğü görevini de yapan …

Devamını Oku »

Said Abdullatif Fûde ile İslamî İlimler Üzerine

SAİD A. FÛDE HOCA İLE İSLÂMÎ İLİMLER ÜZERİNE  Mülâkat ve Tercüme: Fikret Çetin (RIHLE Dergisi Ürdün Temsilcisi) Bilgi, hayatı anlamlandıran, amellerimizi ifa ederken bize rehber olan her şeydir. Bununla birlikte biz Müslümanlar için temel bilgi kaynağı hiç şüphesiz Kelam-ı Kadim yani rabbimizin kelamıdır. Hazret-i Peygamber-i Zîşan Efendimizin Sünnet-i Seniyye’si ise …

Devamını Oku »

Mahremiyet yalnız bedenle olmaz… (Mülâkat)

BU DÖRT MAHREMİYETE DE DİKKAT! Klinik Psikolog Mehmet Dinç ile sosyal medya üzerine… Mülâkat: Süleyman Ragıp Yazıcılar Altınoluk: Bilgi tüketiminin hızla değiştiği günümüzde adına sosyal medya denilen bir gerçeklik var. Günümüz insanlarının birçoğu tarafından hayatın vazgeçilmezi olarak nitelendirilen sosyal medya vakıasının birey, aileler ve toplum üzerindeki etkileri uzun zamandır tartışılıyor. Biz …

Devamını Oku »

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu?

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu? 10 Muharrem, yani Aşure günü yaklaşıyor.  Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini hatırladığımız gün. Alevilikte ve Ehl-i Sünnette çok büyük önem taşıyan bu günü, Kerbela olayını, Doç. Dr. İlyas Üzümcü anlattı. Hicrî takvimle 10 Muharrem 61, miladi takvimle 10 Ekim 680 yılında cereyan eden …

Devamını Oku »

Merhum Vehbe Zuhayli: Müslümanlar Kur’an ve Sünnetle Yeniden Tanışmalı

“Ben modernistleri dinledim ve yazdıklarını okudum. Onlar Allah’ın şeriatını, bu şeriatın esasları ve kaideleri ile amel etmeyi en son sıraya koymak istiyorlar. Sarih şer’i nassları ihmal ediyorlar ve şer’i nassı itibara alma hususunda onu en geri planda tutuyorlar. Mahza/salt akıldan hareket ediyorlar, hâlbuki mahza akıl çoğunlukla yanlış yapar.” 1989 yılından …

Devamını Oku »

İhsan Kabil ve Muhsin Mete ile “Görsel Medyada Din ve Din Adamı İmajı”

Ayfer Balaban, Dr. Ömer Menekşe Görsel medyada ekseriyetle çağ­daşlık karşıtı, yobaz bir din adamı portresi çiziliyor. Bu olumsuz tiple­meyi bertaraf için ne yapmak ge­rekir? İ.K. Olumsuz imaj sadece din ko­nusunda eksik bilgilenmeden kay­ naklanmıyor tabi ki. Bir yandan bil­gi eksikliği, diğer yandan da ön yar­gı ve taraflılıkla, maksatlı bir tavır ve …

Devamını Oku »