Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Röportaj & Mülâkat & Konuşmalar

Röportaj & Mülâkat & Konuşmalar

Kemal Sayar: Günümüzde en temel mesele merhamet

Kemal Sayar: Günümüzde en temel meselenin merhamet olduğunu düşünüyorum Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar ile modern insanın problemlerini ve sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkilerini konuştuk. Ezgi Aşık’ın röportajı. Günümüzde insanlar genelde mutsuzluk­tan dert yanıyor. Sizce neden mutsuzuz? İnsanlar anlam duygusunu kaybettikleri ve neden yaşadıklarını bilmedikleri için mutsuzlar. Materyal zenginliğin ortasında …

Devamını Oku »

Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı üzerine

“Günümüz münevverlerinden Mehmet Şevket Eygi Bey ile İstanbul âdâbı, üzerine bir mülakat gerçekleştirdik. Bilhassa çağımızın gençleri için önemli notların bulunduğu bu sohbette, edepten lisana, kılık-kıyafetten kültüre, eğitimden estetiğe kadar geçmişten ve günümüzden misallerle pek çok konuya değindik. Kıymetli büyüğümüz Mehmet Şevket Eygi Bey’e bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ederken, mülâkatımızı, …

Devamını Oku »

Mustafa Ulusoy: Hayatın başına gelen her şey hasendir. (Mülâkat)

“Mutlak Yaratıcıya iman etmek dünyanın en zor, kahramanca ve cesur işidir. İman etmek demek, yani Mutlak Varlık’a teslim olmak demek aynı zamanda insanın kendisinden vazgeçmesi demektir.” Büşranur Kazancı ve Esad Eseoğlu’nun röportajı. Hayatınıza baktığımız zaman tıp fakültesiyle başlayan süreç, psikiyatriyle devam ediyor. Ardından psikoterapiyle devam ediyorsunuz. Tıp fakültesindeki yoğun süreçten …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Hoca ile “Hadis karşıtı” kampanya üzerine

Altınoluk Dergisi, Sayı : 379-380. sayılarında yayınlanan mülâkat  Röportaj: Ahmet Taşgetiren Peygambere Uymak Allah’ın Emri Ahmet Taşgetiren: Muhterem Hocam, Sünnet, Hadis üzerine yapılan tartışmalar malumlarınız. Bu konuda sizler de çok yazılar yazdınız. Konuyu Altınoluk’ta da etraflıca değerlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Sizin de gönlünüzü yaralıyor mu gördükleriniz? Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir: Yaralamaz olur mu! …

Devamını Oku »

Yusuf Toprak Ağabey

Kastamonu Risâle-i Nur Talebelerinden Yusuf TOPRAK  Not: Merhum Yusuf Toprak ağabeyi daha iyi tanımak için oğlu Sabri Toprak ile Abdülkadir Badıllı Ağabeyin alttaki mülâkatını okumanızı bilhassa tavsiye ederiz.  Siirt’in, Kurtalan ilçesine bağlı Garzan’da dünyaya gelen Yusuf Toprak, burada idadi ve medrese tahsili görmüştür. Bir müddet Garzan PTT Müdürlüğü görevini de yapan …

Devamını Oku »

Said Abdullatif Fûde ile İslamî İlimler Üzerine

SAİD A. FÛDE HOCA İLE İSLÂMÎ İLİMLER ÜZERİNE  Mülâkat ve Tercüme: Fikret Çetin (RIHLE Dergisi Ürdün Temsilcisi) Bilgi, hayatı anlamlandıran, amellerimizi ifa ederken bize rehber olan her şeydir. Bununla birlikte biz Müslümanlar için temel bilgi kaynağı hiç şüphesiz Kelam-ı Kadim yani rabbimizin kelamıdır. Hazret-i Peygamber-i Zîşan Efendimizin Sünnet-i Seniyye’si ise …

Devamını Oku »

Mahremiyet yalnız bedenle olmaz… (Mülâkat)

BU DÖRT MAHREMİYETE DE DİKKAT! Klinik Psikolog Mehmet Dinç ile sosyal medya üzerine… Mülâkat: Süleyman Ragıp Yazıcılar Altınoluk: Bilgi tüketiminin hızla değiştiği günümüzde adına sosyal medya denilen bir gerçeklik var. Günümüz insanlarının birçoğu tarafından hayatın vazgeçilmezi olarak nitelendirilen sosyal medya vakıasının birey, aileler ve toplum üzerindeki etkileri uzun zamandır tartışılıyor. Biz …

Devamını Oku »

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu?

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu? 10 Muharrem, yani Aşure günü yaklaşıyor.  Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini hatırladığımız gün. Alevilikte ve Ehl-i Sünnette çok büyük önem taşıyan bu günü, Kerbela olayını, Doç. Dr. İlyas Üzümcü anlattı. Hicrî takvimle 10 Muharrem 61, miladi takvimle 10 Ekim 680 yılında cereyan eden …

Devamını Oku »

Merhum Vehbe Zuhayli: Müslümanlar Kur’an ve Sünnetle Yeniden Tanışmalı

“Ben modernistleri dinledim ve yazdıklarını okudum. Onlar Allah’ın şeriatını, bu şeriatın esasları ve kaideleri ile amel etmeyi en son sıraya koymak istiyorlar. Sarih şer’i nassları ihmal ediyorlar ve şer’i nassı itibara alma hususunda onu en geri planda tutuyorlar. Mahza/salt akıldan hareket ediyorlar, hâlbuki mahza akıl çoğunlukla yanlış yapar.” 1989 yılından …

Devamını Oku »

İhsan Kabil ve Muhsin Mete ile “Görsel Medyada Din ve Din Adamı İmajı”

Ayfer Balaban, Dr. Ömer Menekşe Görsel medyada ekseriyetle çağ­daşlık karşıtı, yobaz bir din adamı portresi çiziliyor. Bu olumsuz tiple­meyi bertaraf için ne yapmak ge­rekir? İ.K. Olumsuz imaj sadece din ko­nusunda eksik bilgilenmeden kay­ naklanmıyor tabi ki. Bir yandan bil­gi eksikliği, diğer yandan da ön yar­gı ve taraflılıkla, maksatlı bir tavır ve …

Devamını Oku »

Dostoyevski ile Türklere ve İslam’a Bakışı Üzerine ‘Hayali’ Röportaj

”Büyük Petro, Petersburg kentini kurmak yerine İstanbul’u ele geçirmeyi düşünseydi, bana öyle geliyor ki Sultan’ı darmadağın edecek kadar gücü olsaydı bile kimi nedenlerden dolayı bu düşüncesinden hemen vazgeçerdi.” Ekrem Sakar, Dostoyevski ile, ‘Bir Yazarın Günlüğü’ adlı günlüklerden hareketle bir hayali röportaj gerçekleştirdi. Dostoyevski‘yi hepimiz Suç ve Ceza başta olmak üzere romanlarıyla tanırız. …

Devamını Oku »

“Bediüzzaman’ın farkı, mantıkî temellendirmeye dayalı Kur’an eksenli düşünmesidir.” (Röportaj)

Prof. Dr. Neşet Toku: “Bediüzzaman’ın Farkı…” Röportaj: Kerem ALTINDAĞ “Bediüzzaman’ın farkı, mantıkî temellendirmeye dayalı Kur’an eksenli düşünmesidir.” Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’nda imanî mevzuları açıkladıktan sonra,  “Artık küfrün beli kırılmıştır, bir daha ayağa kalkamaz.” gibi kesin ve net ifadeler kullanıyor. Bunun sebebini sorduğumuz Prof. Dr. Neşet Toku, Bediüzzaman’ın bu …

Devamını Oku »

“Gençlere ‘Neden evlenmiyorsun?’ diye sorulmaz.”

Vâize Fatma Bayram: “Gençlere ‘Neden evlenmiyorsun?’ diye sorulmaz.” Röportaj: Ayşegül Nalçacı Fatma Bayram, Türkiye çapında tanınmış bir vaize. Bir Vaizenin Günlüğü adlı bir kitabı var. “Fatma Hocanım” düzenli bir şekilde toplumun değişik kesimleri ile bir araya geldiği için insanların dertlerine ve deva arayışlarına yakından tanık. Kendisi henüz çiçeği burnunda bir …

Devamını Oku »

O “Millet” Bu “Millet” mi? (Mülâkat)

İsmail KARA ile: O “MİLLET” BU MİLLET Mİ? Mülâkat: Suavi Kemal Yazgıç Kuva-yı Milliye ile irtibatlı olarak “millet” kelimesinin yakın dönem düşünce tarihimizdeki seyri üzerinde sizinle konuşmak istiyoruz. Kuva-yı Milliye’yi ulusal kuvvetler olarak mı anlayacağız? Köyde, mahalle camisinde 4-5 yaşlarında iken hocanın sorulu-cevaplı olarak bize öğrettiği ilk bilgiler kümesinden biri …

Devamını Oku »

İsmet Özel’in Kastamonulu Mori’si

Yeni Şafak yazarı Ayşe Olgun, Kastamonu’da İsmet Özel’in çocukluğunun peşine düşmüş ve meşhur şiirdeki Mori’ye ulaşmış. Aynı zamanda Kastamonu kokuları alacağınız röportajı arz ediyoruz: İsmet Özel’in Mori’siyim –/– İsmet Özel gençlik yıllarında kendi çabasıyla yayınladığı Geceleyin Bir Koşu kitabında yer alan aynı isimli şiirde çocukluk arkadaşı Mori’den ve çocukluğunun geçtiği …

Devamını Oku »