Seçme Yazılar

Receb Ayını Nasıl Değerlendirelim?

RECEB AYINDA NELER YAPILIR? Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı ve ilki olan Recep ayının fazileti oldukça büyüktür. Resulullah Efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Yâ Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye duâ ederdi. “…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222) Bizlere şu fânî …

Devamını Oku »

Üç Aylara Dâir

Üç Aylara Dair Yazar: Soner Duman Yarın, “üç aylar” başlıyor. Halkımız arasında Receb, Şaban ve Ramazan ayları “üç aylar” olarak isimlendirilerek bu aylara, diğer kamerî aylara göre daha fazla önem verilir. Bu ayların “kutsal”, “mübârek”, “faziletli” olduğuna inanılır. Dahası bu aylarda yer alan kimi gecelerin (Reğâib, Mirac, Berat, Kadir ) …

Devamını Oku »

“O zaman size müjdeler olsun”

Orta Yolu Tutunuz Orta yolu tutmak, ölçülü olmak, ibadet ve taatte, hayırlı işlerde haddi aşmamaktır. Ancak, mükemmeli yakalamaya çalışmak mü’minin görevidir. Bu konudaki ölçü, sırat-ı müstakîmden sapmamak, ibadetleri ve birtakım hayırlara yönelik faziletli işleri gücünün yettiği nisbette yapmak, yasaklardan ise kesinlikle uzak durmaktır. Ebû Hüreyre  radıyallanu anh’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu …

Devamını Oku »

Sahabenin üç aylar programı

Üç Aylar, gönül dünyamıza bahar neş’esi getiren, yeniden derlenme, toparlanma ve hayat bulma mevsimidir. Sahabe-i kiram bu mevsimde neler yapmıştır? Sahabenin Üç Aylar programı… Fikirde, ruhta, topyekün hayatımızda yeni bir hamle devresidir. İnsanı tedricî bir temizliğe tabî tutar bu mevsim. İlkbaharda açan çiçekler gibi… esen ılık rüzgarlar gibi… mü’minin gönlünde sevinç …

Devamını Oku »

18 Mart Zaferi’ni nasıl kazandık?

Yazar: Yavuz Bahadıroğlu Çanakkale’de dünyanın en güçlü armadasıyla ve en eğitimli ordusuyla savaşan Osmanlı Devleti’nin parası var mıydı? Yoktu… Devlet o kadar fakirdi ki, savaşan askerlerine miğfer dağıtamıyor, bu yüzden binlerce askerimiz, İngiliz uçaklarından atılan çivi bombalarına canlı hedef olup şehâdet şerbetini içiyordu. Peki bari devlet cephelerde savaşan askerin karnını …

Devamını Oku »

Kaypak Bîr Mefhum: Orta-Doğu

Yazar: Cemil MERİÇ Bütün rüyaların kanatlandığı ülke, bütün rüyaların ve kâbusla­rın… Müphemin ve meçhulün vatanı… Kin, öfke, hayal kırıklığı ve sonsuz ümidler: Doğu, duyguların aksettiği perde. Kâh yakın, kâh uzak… Bazan Afrika, bazan Okyanusya, bazan İspanya veya Rusya… Arzı iki bloka bölen ilk topluluk: Roma… Kendi dünyasını hudut­ları belirsiz bir …

Devamını Oku »

Kadılıktan kaçmak için…

Deli Taklidi Yaptı, Hâkimlikten Kaçtı Anayasa’nın yeniden düzenlenmesine dâir haberlere televizyonda sık sık rastlıyoruz. Eğer eskiler için söyleyecek olursak; onlar değil kanun yapmaktan, hazır kural ve kâideler üzerinden hüküm vermeye bile çekinirlerdi. Şüphe yok ki, düzenin müdâvemeti için birilerinin bu işi yapması gerekmektedir. Fakat tarihî dönem içerisinde adâletle hükmetmenin ve …

Devamını Oku »

Yokdur Zulme Rızamız!

Eskilerin Farsça bir sözü var: “Suhan-ı mülûk, mülük-i suhan est” Yani “Sultanların sözü, sözlerin sultanıdır.” Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şiirle yakından ilgilenmişler ve bir kısmı divan oluşturacak derecede manzumeler kaleme almışlardır. Örneğin Yavuz Sultan Selim, Farsça bir divan sahibidir. Oğlu Kanunî’nin Muhibbî mahlasıyla yazdığı gazeller sayısı 3000 civarındadır. Onun oğlu II. Selim Han az da olsa benzersiz beyitler …

Devamını Oku »

Düzelt!

Yazar: Saliha Erdim İyi niyet taşıyarak yüz ifadeni, Doğruları söyleyerek dilini, Hakikati arayarak zihnini, Helâl ve temiz gıda yiyerek sağlığını ve  maneviyatını, Doğru davranarak belini, Onuruna sahip çıkarak duruşunu, Kendini asil ve değerli görerek algını, Allah’ın sana verdiği potansiyeli ortaya çıkararak güvenini, Temiz ve uyumlu giyinerek yürüyüşünü, Doğru insanlara yakın …

Devamını Oku »

Müslümana Zarâfet ve Nezâket Yakışır

İSLÂM’DA NEZÂKET VE ZARÂFETİN ÖNEMİ İslâm, müslümanın hayatında, samimî ve gösterişten uzak bir nezâketin hâkim olmasını istemektedir. Giyimde, kuşamda, oturup kalkmada, konuşmada, yürümede, bakmada, bir şey isterken, verirken, hâsılı her türlü beşerî münâsebetlerde, hattâ duygu ve düşüncede bile incelik ve nezâket kâidelerine riâyet etmek îcâb eder. MÜSLÜMAN AFFETMESİNİ BİLMELİDİR Bir …

Devamını Oku »