Seçme Yazılar

12 yıllık zorunlu eğitimden artık vazgeçelim

Yazar: İbrahim Halil Er Devlet eğitimde zorlayıcı değil yönlendirici olsun. 12 yıllık kesintisiz eğitim projesi de büyük olasılıkla bir foto oyunudur. Böylece eğitim sektörlerine adam devşirmiş oldular. Meslek liselerine bir yıl daha ekleyelim. Burayı bitirenlere meslek yüksek okulu diplomasi verelim. Üniversiteleri bu yükten kurtaralım. Ülkemizin kıt imkânlarını ilme istidadı olmayan …

Devamını Oku »

Tarihi Kimin Kelimeleriyle Okuyoruz?

Yazan  Koray ŞERBETÇİ Tarih, en yalın tanımıyla bir bilimdir. Bir bilim olarak tarihin çalışma sahası insan topluluklarının bütün faaliyetlerini, geçirdikleri gelişmeleri ve aralarında geçen olayları yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanmak suretiyle araştırmak ve günümüze nakletmektir. İşte tarihin bilimsel nesnelliğinin en zayıf yanı tam da burada başlar. …

Devamını Oku »

Yürekler Hüseyin İle Ya Bilekler?

Yazar: Muhammed Emin YILDIRIM Ne zaman yürekler, diller ve bedenler, Hüseyin’in de kurban olduğu hakikatler yolunda yürümeye başlarsa, işte o zaman inşallah Yezidî zihniyetin sonu gelecektir. Hicri 60. yılda Yezid babasının ölümünden sonra Şam’da hilafetini ilan edip, halktan biat almaya başlamıştı. Daha yönetime geçer geçmez yaptığı ilk iş, Medine valisi …

Devamını Oku »

Mâh-ı Muharrem’e girerken

Yazar: Gökhan Özcan Her sene Muharrem ayının başlangıcına en yakın Cuma namazının hutbesinde Hicrî yılın başı olması münasebetiyle tebrik mesajı veriliyor. İşin bu kısmında bir sıkıntı yok, Hicrî yıl söylendiği gibi gerçekten de Muharrem ayı ile başlıyor. Sıkıntı meselenin devamında… Neredeyse her yıl hutbenin devamında bu tarihin Hicret’in yıldönümü olduğu …

Devamını Oku »

İncitmemekten İncinmemeye

Yazar: Mustafa Asım Küçükaşçı Kısacık fakat tam isabet tarifler vardır. Tasavvuf hakkında yapılmış şu tarif onlardan biri: “İlk dersi incitmemek, son dersi incinmemek olan mânevî tahsil…”  İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri de bir benzerini söylüyor: Cihan bâğında ey âkıl, budur makbûl-i ins ü cin, Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden …

Devamını Oku »

Türkiye’nin Ahlak Daralması

Yazar: Murat Erol İtibar Dergisi – Mayıs 2017 Bir yerde bir konuya ilişkin sorun varsa, bu konu farkında olmadan sürekli bir gündem oluşturuyor, kendini farklı sahalarda karşımıza çıkarıyor. Türkiye’de herkesin herkesi ahlâkın bir boyutu üzerinden itham ettiği, yargıladığı, mahkum etmeye çalıştığı, ilginç bir şekilde kendini var olan bütün hercümercin dışında …

Devamını Oku »

İffetin Cinsiyeti Yoktur!

KARDEŞİM! İFFETİN CİNSİYETİ YOKTUR Yazar: İhsan Şenocak Kardeşim! Belaların insan üzerine dev dalgalar halinde geldiği bir zamanda yaşıyorsun; Şehrinin sokaklarından şehvet akıyor, avmler masiyet mahşeri, ekranlar fuhuş albümü, sinema mankenlerin vücutlarını arz yeri, yöresel ürünlerin tanıtımı bahanesiyle tertiplenen festivallerdeki konserler ise teşhir arenası… Sokak, okul, çarşı, ekran, sinema, gazete “Züleyhalarla” …

Devamını Oku »

Bir Delinin Son Arzuhali

Ahmet Akgül Hoca’nın bir sohbetinden (Mülâkat: Ahmet Cömert) BİR “DELİ”NİN SON DİLEKÇESİ VE GÖNÜL FERYADI Geçenlerde üstadının vefatı nedeniyle taziye ziyaretine gittiğim “Hakk’a teslim ve tevekküllü ama halka küsülü” olduğunu fark ettiğim, doksanına dayanmış Hacı Kaya Efendi, 1965 yılında vefat eden bir “deli”nin son dilekçe gibi, birtakım temennilerini ve ruh halini içeren …

Devamını Oku »

Yaklaştıkça yaklaşası gelir insanın Rabb’ine, uzaklaştıkça uzaklaşası…

Yazar: Ömer Bitlis Uyudukça uyuyası gelir insanın. Yürüdükçe yürüyesi gelir. Yedikçe yiyesi, yemedikçe yemiyesi gelir. Okudukça okuyası, yazdıkça yazası gelir. Evde oturmaya alışınca, dışarı çıkmaya zorlanır insan. Sık sık dışarı çıkan evde oturamaz olur.   Mal biriktirmeyi severse insan, biriktirdikçe biriktiresi gelir. İnfak etmeye alışınca da, verdikçe veresi gelir…   Kâtiller …

Devamını Oku »

Sosyal Medyada Rol modeliniz Kim?

İnsan fıtratında “örnek alma temâyülü” vardır. Yenilerde buna “rol model olma”, “rol model alma” deniliyor. Modern hayat, insanın karşısına binlerce rol model çıkarıyor ama seçim yapmak zor oluyor. Biraz ondan, biraz bundan derken su aka aka yönünü buluyor, herkes kendi rolünü oynuyor. Aslında “rol” de “model” de belli; anlamak, idrâk …

Devamını Oku »

Köpeklere Muhabbetle Kazanmak

Hayvanlara muhabbetle ve saygı ile bakmak ve hizmet etmek ilâhî inâyete erişmeye bir vesîledir. Bu anlamda Hâ­lık’tan ötü­rü mah­lû­kâ­ta, yi­ne O’nun muhabbe­tiy­le na­zar ede­rek, fedâ­kâ­râ­ne hiz­me­t etmeliyiz. Ba­hâud­din Nak­şi­bend -kud­di­se sir­ruh- şöyle der: “Arayış içinde olduğum ilk günlerde Allah Teâlâ’nın sevgili kullarından olan Emir Külâl Hazretleri ile karşılaştım. O zaman cezbe hâlim ileriydi. Bana şöyle …

Devamını Oku »

Gençlik nereye doğru?

GENÇLIK NEREYE DOĞRU? GENÇLIK BILGI VE HIKMETTEN NEDEN UZAKLAŞIYOR? Yazar: Mufid YÜKSEL Gençlik nereye doğru? Toplumlar, genelde genç kuşaklarını geleceğin umudu/teminatı olarak değerlendirirler. Umutlanarak parlak gelecek temennisinde bulunurlar. Fıtri/tabii seyri içinde olması gereken de budur. Dünyanın, tabiatın yaratılış kuralı/fıtratı bunun üzerinedir. Genç kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların yerini alır ve bu …

Devamını Oku »

Gözükaralık/Cesaret/Korkaklık

Yazar: Harun Selçuk Gözükaralık/Cesaret/Korkaklık Tevazuyu ele alırken bahsettiğimize benzer bir altın oran genç olmanın en önemli alâmet-i fârikalarından biri olan cesaret için de geçerlidir. Klasik ahlak felsefesinde nefsin üç gücü vardır: düşünme, gazap ve şehvet. Her birinin ifratı, tefriti ve itidali vardır. Bu çerçevede cesaret/şecaat/yiğitlik nefsin gazap gücünün itidalidir. Hatırlarsan, adalet …

Devamını Oku »

4 Başlıkta Zilhicce Ayını Değerli Kılan Sebepler

Zilhicce Ayının 4 Değeri tubaderik tarafından hazırlanmıştır. 1. Leyali-i Aşere On Mübarek Gece Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresi’nin başında, “On geceye yemin olsun ki?” ifadeleriyle bahsedilen bu on gecenin ne muazzam bir hazine olduğunu ne yazık ki hakkıyla bilemiyoruz. Bazı kaynaklarda bu on gecenin Ramazan’ın son on günü veya Muharrem’in onuncu …

Devamını Oku »

Takvânın Alâmetleri

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü’l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî’den rivayetle takva (Allah korkusu ile günahlardan sakınmak) hakkında şunları anlatır: Allah korkusunun, yedi alâmeti vardır: 1- Birinci alâmet dil’de belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor, bunlar yerine onu zikirle, Kur’an …

Devamını Oku »