Seçme Yazılar

Bu Hayat Zorluk/Sıkıntı Üzerine Kurulmuştur

Yazar: Soner Duman Sabah okula giderken arabanın radyosunda “Beled” sûresi okunuyordu. Orada geçen bir âyet öteden beri dikkatimi çeker. Okula geldiğimde ilk iş eldeki tefsirlerden bu âyetin nasıl yorumlandığına bakmak oldu. Âyet şu: “Muhakkak ki biz insanı sıkıntılar / şiddetli durumlar / zorluklar / imtihanlar içinde yarattık.” (Beled, 4) Baktığım tefsirler …

Devamını Oku »

Mü’minin şerefi; gece namazı

Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler Gecenin sükûna erdiği vakitte uykudan kalkıp Allah rızası için ibadet etmesi, Kur’an tilaveti yapması, tesbihatta bulunması ve dua ederek insanın rabbiyle iletişim kurması ve bunu hayatının her gününe yayarak içselleştirmesi kişinin yetişmesine, ruhen olgunlaşmasına, sabır ahlakı kazanmasına, küfre karşı direncinin artmasına ve gönül dünyasının …

Devamını Oku »

Sonbahardan Sonra

Yazar: İbrahim Tenekeci Kaç gündür, oturduğum yerden, bu iki cümleyi çoğaltmaya çalışıyorum: ‘Hayatın güzel tarafları bize uzak olabilir. Yorulsak da gidip görmeliyiz.’ Mesela bu sene alıç seferine çıkamadık. Sonbahar ziyan oldu. Ekip dağıldı, yaşlandı. Ömrümüzün geçtiği yerler uzağımızda kaldı. Açığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait bir pulu dörtlü blok alarak …

Devamını Oku »

İhsan!

Yazar: Kürşad İMANLI Hayata ibretli bir nazarla baktığımızda, Allah’ın ihsânının çoğu defa kalbi kırık, mahzun, garip ama bir o kadar da kalpleri doğruluk ve sâfiyetle yoğrulmuş olan ve yüreklerinden samimiyet çiçekleri açan bahtiyarlara isabet ettiğini görebiliriz. Ne gariptir şu dünyanın halleri. Ne aciptir Rahmân’ın icraatları. Kişi kendini bilmemeli ve bir …

Devamını Oku »

Unuttuğumuz Kardeşlik Mertebeleri

Yazar: Mustafa Özcan İslâm hem fiziki hem de metafiziki veya kimyevî kardeşlik hukukunu gözetir ve onaylar. Bu kardeşlik hukuku halkalar veya hiyerarşik olarak çoğalır gider. Zira Âdemoğlu olması itibarıyla herkes insanlık dairesinde birbirinin kardeşidir. İslâm fiziki yani kan bağı üzerinden elde edilen kardeşliği reddetmez. Lakin bunu ırkçılık düzeyine de getirmez. …

Devamını Oku »

İplere Düğümlenen Hadisler

İmam Mâlik, hocası İbn Şihâb ez-Zührî’den hadis bellemeye o kadar meraklıydı ki derse oturduğunda yanında daima kalın bir iplik bulundururdu, ezberlediği hadisleri düğümlemek için. Hocasının Peygamberimiz (sas)’den rivayet ettiği her hadis-i şerif için bir düğüm atardı. Ders bittiğinde öğrendiği bu hadisleri o attığı düğüm sayısına göre teker teker tekrarlayarak, düğümlerle …

Devamını Oku »

İhlâs

Yazar: Kaplan ÜSTÜNER Giriş Tasavvufun kâl değil hâl ilmi olduğu söylenir. Bu söylemle, tasavvufun konuşarak ve yazarak değil yaşanarak anlaşılabileceği kastedilir. Bununla birlikte tasavvufun dile getirilen ve yazıya dökülen bir yönü olduğu da anlatılır. Konumuz tasavvuf değil. Dilimizde kullandığımız bazı kelimeler vardır. Herkes tarafından dillendirilir ama anlamı fazla bilinmez. Belki …

Devamını Oku »

Hayata Yalnızca Kafanı Banmak

Yazar: Veli KARATAŞ Modern Türk şiirinin vazgeçilemez/yok sayılamaz şairlerinden (belki de en vazgeçilmezi) İsmet Özel, İnce Sızı şiirinde şöyle söyler: “Yokum arkadaş düşünmekle varılan tada Hayata yalnızca kafanı banmak” Bu ifadeler, günümüzde dini, vahyi, nübüvveti, metafiziği, gaybı, maverayı, öteleri, kalbi, ruhu, duyguları velhasıl insanı insan yapan membaları, olmazsa olmaz hassalarımızı …

Devamını Oku »

Vesîletü’n-Necat (Mevlid) ve kısa açıklaması

Mevlid-i Şerif’in kısaca açıklaması ÖNSÖZ Bismillâhirrahmanirrahiym Süleyman Çelebi “Vesîletü’n-Necât” adı ile ilk defa mevlid-i şerif’i yazmıştır. Bursa’da Ulucami’de imam iken bir vaizin “Peygamberler arasında fark gütmeyiz” mealindeki ayet-i kerimeden, “Bütün peygamberler aynı büyüklüktedir” anlamını çıkarması ve söylemesi üzerine, sözlerinin “peygamberliklerine inanmak” açısından doğru, ancak dereceleri açısından yanlış olduğunu, “Ulü-l azm peygamberler ile diğerlerini bir tutmamak” gerektiğini ve …

Devamını Oku »

Dizilerde Neden Gerçek Bir Baba Karakteri Yok!

Yazar: Sema Karabıyık Ertuğrul Özkök nihayet türbanlı karakter aşkının sebebini açıkladı. Kocasını aldatan kadınların yüzde ellisi türbanlıyken, mevcut dizilerde azize gibi kompoze edilmelerine tahammül edemiyormuş. Hangi bilimsel veriyi baz aldığına dair bilgi yoktu açıklamasında! Aldatan kadınların istatistiki gibi kamuoyuna açıklanan bir araştırma olmadığına göre, kişisel gözlemlerine dayanıyor olmalı yüzde elli …

Devamını Oku »

Cırcır böceği ve bozuk para

Bir gün Newyork’ta bir grup iş arkadaşı, yemek molasında dışarı çıkar.Gruptan biri, Kızılderili’dir. Yolda yürürken Kızılderili, onca insan gürültüsü, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasından, kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek o böceği aramaya başlar.  Arkadaşları, bu kadar gürültünün arasında bu sesin duyulamayacağını, Kızılderili’ye öyle …

Devamını Oku »

Önce Niyet…

“Hz. Ömer (ra)’dan¸ Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Her kimin hicreti Allah ve Rasûlüne ise (onların rızasına yönelik ise) onun hicreti Allah ve Rasûlü için olmuş olur. Her kimin hicreti de kavuşacağı bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı ise¸ onun hicreti …

Devamını Oku »

Eşeğin Gölgesi

”Meşhur Yunanlı Hatip Demosthenes, bir gün Atina’daki bir toplantıda önemli bir konuda konuşmak istediğini söyleyerek kürsüye çıktı. Ahali ise umursamadı, aralarında konuşmayı bırakıp gürültüyü kesmedi. Bunun üzerine Demosthenes halka hitaben şöyle dedi: “Size yalnızca iki cümlecik söyleyeceğim.” Sözünü tamamlar tamamlamaz da, bir fıkra anlatmaya başladı: “Vaktiyle bir Atinalı bir yere …

Devamını Oku »

Kıymetli Gençler

Gençler, Bir millet, mektebiyle millet olur. Bir millet, mektebinde yükselir. Mektebin büyüklüğünü görmek mi istiyorsunuz? Mektebin hayatına girin, koridorlarında dolaşın, sıralarının üstünü yoklayın, gençliğinin alnında parıldayan necabet damgasına bakın. Her birinin yüzünde ilâhi nazardan nişane olan hayâ menbaında kaynaşan bin sevimli manayı seyredin: Biliniz ki cemaatın en temiz unsurları sizlersiniz. …

Devamını Oku »