Seçme Yazılar

Siyâset-i nefsiyye veya küçük daire

Yazar: Fatih ÇINAR RİSALE-İ NUR’DA SİYASETLE ilgili ortaya konan ve bugün önemi daha iyi kavranması gereken ölçülerden birisi siyasete hak ettiğinden fazla merak harcanmaması gerektiğidir. Vazife icabı siyasetle iştigal etmesi gerekenler müstesna, geniş kesimlerin siyasetle fazlaca ilgilenmesini birçok açıdan zararlı buluyor Bediüzzaman. Siyasî geniş dairelere aşırı bir odaklanma, dar dairedeki …

Devamını Oku »

Tahta Kılıç

Yazar: Mustafa Asım KÜÇÜKAŞÇI İslâm dünyası Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yıkılması ve hilâfetin ilgāsıyla parçalandı. Masa başında çizilen haritalar; ihânetlere ikram olarak uydurulup dağıtılan, aslında bir aşîretten ibaret devletler… Önce sömürge olan sonra kukla rejimlerle uzaktan idare edilen, fakat yine sömürülen coğrafyalar… İkinci Dünya Harbi’nde dışarıda kalıp azıcık ferahlayan, bazıları …

Devamını Oku »

Yalanları Seviyorsun…

Yalanları seviyorsun… Bu yüzden falcıya gidiyor, falcının söylediklerine inanıyorsun. En azından içtiğin kahveyi ters çevirip, “Fala inanma, falsız da kalma” diyen arkadaşına fal yorumlatıyorsun. Hoşuna giden yalanları söyleyeni seviyorsun ama, “Fal bakmak, baktırmak haramdır” diyenden nefret ediyorsun… Yalanları seviyorsun… Bu yüzden senin hayatınla alâkası olmayan dizileri izliyorsun. Mantığın izlediğini kabul …

Devamını Oku »

Mü’minlerin Kardeşliği

Yazar: Halil GÖNENÇ Hocaefendi İnsanları birbirine bağlayan mânevi bağlar çoktur. Bunların başında, imandan doğan kardeşlik bağı gelir. Yüce dinimiz buna çok ehemmiyet vermiş ve üzerinde durmuştur. Kardeşlik gölgesinde, muhabbet ve sevgi hislerini besleyip samimiyet içersinde beraberce yaşamak, insanı Arş’ın gölgesine ulaştıran büyük bir ibâdettir. Hz. Peygamber (S.A.V.) sahih bir hadisinde: “Kıyâmet …

Devamını Oku »

Kadın mıyız Bayan mıyız?

Yazar: Sema Maraşlı Kadınlara “kadın, hatun, hanım, hanımefendi” gibi hitaplar varken “bay” kelimesinden türetilmiş uyduruk bir kelime olan “bayan” kelimesi neden kullanılıyor? Hiç sevemedim bu hitabı. Kim, neden uydurdu bu “bayan” kelimesini de bu kadar tuttu? Biz kadın olmaktan utanıp, erkek olmaya heveslendiğimiz için mi “bay”dan “bayan” adını türetip bize layık gördüler, yoksa önce “bayan” dediler de biz “bay-an” olmak için mi kadınlıktan …

Devamını Oku »

Mevla’nın Kullarına Bir İkramiyesi: Üç Aylar

Muhammed Emin YILDIRIM  “Allahümmebâriklenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramadân” “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/259) Sahâbeden Muhammed b. Mesleme’nin (r.a.) naklettiği bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz AllahuTeâla, rahmetini bir rüzgâr gibi estirdiği zamanları vardır. …

Devamını Oku »

Alın Teri ve Abdest…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI  Ülkemizde acı bir hakikat var. Esnaf, ticaret ve ziraat erbabı arasında dindarlık daha yaygınken, iş ve emek dünyasında bu nisbet azalıyor. Elbette genelleme yapmamalı, fakat ortada bir vâkıa var. Bunun çeşitli sebepleri sayılabilir. 1. Yakın tarih… Sınıflardan oluşan bir cemiyet geçmişimiz yok. Sanayileşmemizi taklitle sürdürürken, ortaya çıkan …

Devamını Oku »

Hadd-i Vasat

Yazar: Kürşad İMANLI  İnsanlar birine hakaret etmek istediğinde söyledikleri kelimelerden birisi de ‘alçak’tır. Oysa alçaklığın da kullanılacağı bir yer vardır ki, adına gönül derler. Alçak gönüllülük herkes tarafından övgüye layık görülen bir haslettir. Kul, Allah’a (cc) karşı kendini ne kadar alçak ve zelil görse o kadar iyidir. Bundandır ki, evliyalar …

Devamını Oku »

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç aylık yavru iken alınıyor. “Gölbez” diyoruz buna. Karanlık ve küçük bir bölüme konuluyor. Hane halkını biliyor yalnız. Bir yaşına geldiği zaman çilesi doluyor. Artık özgür olabilir. Antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi. Özgürlük ise bu: Sadece …

Devamını Oku »

Kediler ve İnsanlar

KEDİLER VE İNSANLAR BİR KEDİ GÖRDÜM SANKİ Ahmet Murat Mahallemizdeki kedi nüfusu her geçen gün artıyor. Kediler çeşitleniyor, renkleniyor. Sayıca artışa rağmen, her biri de semirmeyi sürdürüyor. Tombul kedilerin bir gettosuna dönüşmüş gibi mahalle Kedilerin tombulluğu, mahallelinin onlara olan ilgisinin giderek arttığını da gösteriyor. Mama kapları çoğunlukla yarı dolu vaziyette. …

Devamını Oku »

“Yerin Kulağı Var”

Prof. Dr. İrfan Gündüz İnsanoğlu yaratılışı gereği ilâhî sırlara vâkıf olma ve melekî hasletlere doğru yükselme yeteneğine sâhiptir. Bu ise “..Benimle bakar, benimle duyar, benimle tutar ve benimle yürür..” hakîkatini yakalamakla mümkündür. Müşâhede; hal sâhibi olarak metafizik alana, görerek şâhitlik etmek demektir. Bir tasavvuf terimi olarak müşâhede; Allah’ın âlemlerdeki zuhûr …

Devamını Oku »

“Vicdanlı ateistler” “iyi insan” olmayı kime borçlu?

Yazar: Mustafa ULUSOY Akıllarının penceresi olan vicdanlarının şahitliğinde, Mutlak Varlığın “iyi” dediklerine iyi, “kötü” dediklerine kötü diyerek O’na teslim olan müminlerin aksine, bir yazarın belirttiği üzere, “Ben ateistim” diyen kişi kendi etik sistemini de, gene düşünerek, taşınarak, kendisi kurmak zorunda. Mutlak Varlığı ret ve inkâr eden bir ateist kendi etik …

Devamını Oku »

Putperest kültüründen özenti yoluyla devşirilmiş bir kelime: İdol

İDOL: Yunancadan Latinceye, oradan da Fransızca ve İngilizceye geçmiş bir kelimedir. Asıl anlamı “put” demektir. İngilizcede mecaz olarak, taparcasına sevilen ve/veya örnek alınan kimse anlamına da kullanılır. Yanlış fikir, aldatıcı kavram mânâsına da gelir. Maalesef bu kelime son yıllarda Türkçemizde de bazı Batı mukallitlerinin gayretleri sonucunda kullanılmaya başlamıştır. Eğer bu kullanımda kastedilen …

Devamını Oku »

Başarı, Bedel, Muhâtara

Yazar: Rasim Özdenören TDK’nın sözlüğünde, başarı: “Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal (zihinsel) ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü” olarak tanımlanıyor. Zihinsel bağlamda bir eser meydana getirmek veya eylemsel bir etkinliğin sonucu olarak savaşta bir zafer kazanmak, öğrenci için sınıf geçmek, spor müsâbakasında gâlip gelmek başarı örnekleri olarak …

Devamını Oku »