Şiirler

Kastamonu Şiirleri
Dini Şiirler

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Dokunma! (Şiir) / Mehmet KAYALAR

Son zamanlarda bazı densizlerin Hazret-i Üstadımıza hafifçe ilişmelerine karşı cevaben, Mehmed Kayalar*, Üstadımıza sonsuz muhabbetinin bir teşerruhu olarak coşup, şu aşağıdaki manzumeyi yazmıştır. DOKUNMA Ey mülhid-i gaddar, ulu Sultâna dokunma, Ol  vâris-i fermanber-i Furkân’a dokunma.   Envârına müştak zemin gökde melekler, Bir hüznüne deryaları, toprakları titrer.   Erbâb-ı kemâl eyliyor …

Devamını Oku »

Necip Fâzıl: Nefsimmiş meğer / Vehbi KARA

Necip Fazıl Kısakürek’ten çok güzel bir şiir: Yıllardır kendimi, güyâ tanırdım; Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; Ondan da beteri.. Nefsimmiş meğer… Gönlümü, hevâya kaptıran oymuş, Şuûru şehvete saptıran oymuş, Tutkuları, putlar yaptıran oymuş, En sinsi düşmanım.. Nefsimmiş meğer… Övgü dolu sözlerine kanmışım; “Kalbin temiz” …

Devamını Oku »

Ramazan Güldestesi

Niyazî-i Mısrî   Yine firkat nârına yandı cihân Hasretâ gitti mübârek Ramazan Nûruyla bulmuştu âlem yeni cân Firkatâ gitti mübârek Ramazan İndi Kur’ân sende ey nûru güzel Leyle-i Kadrinde ey kadir güzel Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel Elvedâ gitti mübârek Ramazan (…) Cem olup Hakk’a münacât edelim Nûr-ı Kur’ân …

Devamını Oku »

Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı

Ramazan ayı edebiyatımızda da geniş yankı bulur. 15. yüzyıldaki şairlerin şiirlerinde de 20. yüzyıl şairlerinin dizelerinde de etkisini gösterir. Yunus Emre de Ramazan’dan bahsetmiştir, Necip Fazıl da. Divan edebiyatında da vardır yüreklere dokunan Ramazan dizileri, günümüz modern şiirinde de… İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı tüm İslam alemi için çok önemli bir …

Devamını Oku »

Ünlü Şairlerden Ramazan Şiirleri Ramazaniyeler

Edebiyatımızda önemli bir yer tutan Ramazaniyeler, ramazan ayının edebi şiir yönünü oluşturuyor.. Edebiyatımızda Ramazan ayı konu edinilerek söylenmiş kasidelerin teşbib yani bir kasidede övgüye başlamadan önce yapılan takdimine Ramazaniye deniyor. On veya üzerindeki beyitlerle söylenenlerin mevzuu orucun faziletleri, sahur, iftar, tevbe, Kur’an-ı Kerim, kadir Gecesi, bayram gibi konular. İlk Ramazaniyelerin …

Devamını Oku »

Tövbekâr Ol Gönül Tarîkten Çıkma / Âşık Sümmânî

Tövbekâr ol gönül tarikten çıkma Şeytandan şefâat şifadâr olmaz İy’lik eyle sakın bir gönül yıkma Görüşme kötüyle onda âr olmaz   Seyreyle dünyânın kalma kâlini Gözlerim kâmilin pür kemâlini Düşürme üstüne el vebâlini Gönlü havâdadır vefâdâr olmaz   Dinleme dünyânın kıyl u kâlini Düşürme üstüne el vebâlini Gözetle kâmilin her …

Devamını Oku »