Şiirler

Kastamonu Şiirleri
Dini Şiirler

Ramazan Güldestesi

Niyazî-i Mısrî   Yine firkat nârına yandı cihân Hasretâ gitti mübârek Ramazan Nûruyla bulmuştu âlem yeni cân Firkatâ gitti mübârek Ramazan İndi Kur’ân sende ey nûru güzel Leyle-i Kadrinde ey kadir güzel Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel Elvedâ gitti mübârek Ramazan (…) Cem olup Hakk’a münacât edelim Nûr-ı Kur’ân …

Devamını Oku »

Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı

Ramazan ayı edebiyatımızda da geniş yankı bulur. 15. yüzyıldaki şairlerin şiirlerinde de 20. yüzyıl şairlerinin dizelerinde de etkisini gösterir. Yunus Emre de Ramazan’dan bahsetmiştir, Necip Fazıl da. Divan edebiyatında da vardır yüreklere dokunan Ramazan dizileri, günümüz modern şiirinde de… İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı tüm İslam alemi için çok önemli bir …

Devamını Oku »

Ünlü Şairlerden Ramazan Şiirleri Ramazaniyeler

Edebiyatımızda önemli bir yer tutan Ramazaniyeler, ramazan ayının edebi şiir yönünü oluşturuyor.. Edebiyatımızda Ramazan ayı konu edinilerek söylenmiş kasidelerin teşbib yani bir kasidede övgüye başlamadan önce yapılan takdimine Ramazaniye deniyor. On veya üzerindeki beyitlerle söylenenlerin mevzuu orucun faziletleri, sahur, iftar, tevbe, Kur’an-ı Kerim, kadir Gecesi, bayram gibi konular. İlk Ramazaniyelerin …

Devamını Oku »

Tövbekâr Ol Gönül Tarîkten Çıkma / Âşık Sümmânî

Tövbekâr ol gönül tarikten çıkma Şeytandan şefâat şifadâr olmaz İy’lik eyle sakın bir gönül yıkma Görüşme kötüyle onda âr olmaz   Seyreyle dünyânın kalma kâlini Gözlerim kâmilin pür kemâlini Düşürme üstüne el vebâlini Gönlü havâdadır vefâdâr olmaz   Dinleme dünyânın kıyl u kâlini Düşürme üstüne el vebâlini Gözetle kâmilin her …

Devamını Oku »

Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazeli

İslam ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, bütün Osmanlı efradını derinden etkilemiş, Sultan V. Mehmed Reşad da bu dehşetli harp ve muazzam zaferden sonra hislerini bir gazelle ifade etmişti. Yazıldığı dönemde gazete ve dergilerde “Gazel-i Hümâyûn, Manzume-i Garrây-ı Hümâyûn” başlıklarıyla yayınlanan şiir, halk tarafından da çok beğenilmişti.  …

Devamını Oku »

Abdülmecid Ünlükul’un Üstad Bediüzzaman şiiri

Abdülmecid Ünlükul’un (Nursî) Ağabeyi Bediüzzaman Said Nursi İçin Yazdığı Şiir Büyük bir âlim olan Abdülmecid Nursî (Ünlükul) kardeşi ve Üstadı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin vefatı üzerine şu şiiri yazmıştı: EYYÛHEL ÜSTAD ! Kutlu olsun, mutlu olsun sana şu âlî makâm. Bu makâm oldu sana elbette berden ve selâm. Öksüz …

Devamını Oku »

Kastamonu / Şevket ÖZSOY

Kastamonu derler bir güzel şehir Buradan Mekke’ye yol var denilir Asa Suyu, zemzem diye içilir Evliyalar otağısın ey şehir… Sahabesi Kaysul Hemedân Asğar(ra) Onun da reisi Eyyub’el Ensár(ra) Gelmişler buraya hedef Konstantin Müjde var Nebî’den(sav), Hakk onlara yâr. Şeyh Şaban-ı Velî, velîler Pîr’i Türkiye’min dört velîsinden biri Hz.Ali’nin(ra) yolunda, yolu …

Devamını Oku »

Yol şiiri / Abdurrahim KARAKOÇ

YOL Hayat kapısından tek tek Her giriş ecele doğru. Toprakta sürünür bebek Her karış ecele doğru. İster yürü, ister bekle İster çıkart, ister ekle Geç kaldım diye gam çekme Her varış ecele doğru. Ayaklar zemine değer Analar yavrusun döğer Kalpten damara kan yağar Her vuruş ecele doğru. Yürü, koş, uyu, …

Devamını Oku »