Şiirler

Kastamonu Şiirleri
Dini Şiirler

Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazeli

İslam ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, bütün Osmanlı efradını derinden etkilemiş, Sultan V. Mehmed Reşad da bu dehşetli harp ve muazzam zaferden sonra hislerini bir gazelle ifade etmişti. Yazıldığı dönemde gazete ve dergilerde “Gazel-i Hümâyûn, Manzume-i Garrây-ı Hümâyûn” başlıklarıyla yayınlanan şiir, halk tarafından da çok beğenilmişti.  …

Devamını Oku »

Yokdur Zulme Rızamız!

Eskilerin Farsça bir sözü var: “Suhan-ı mülûk, mülük-i suhan est” Yani “Sultanların sözü, sözlerin sultanıdır.” Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şiirle yakından ilgilenmişler ve bir kısmı divan oluşturacak derecede manzumeler kaleme almışlardır. Örneğin Yavuz Sultan Selim, Farsça bir divan sahibidir. Oğlu Kanunî’nin Muhibbî mahlasıyla yazdığı gazeller sayısı 3000 civarındadır. Onun oğlu II. Selim Han az da olsa benzersiz beyitler …

Devamını Oku »

BİR ALLAH DOSTUNUN SAFAHÂT-I HAYATI (Şiir) / Şevket ÖZSOY

Gül bahçesinde bülbül Dostun bağında ‘hubbî’ Yârânı nur Nebî’nin(sav) Sevendi Sevgiliydi Onlar ‘cübbî’yim derler Kuyudadır evleri Arşta secde ederler Kuytuda nefisleri Sen kuytuda sanırsın Minare şerefesi Kuyuda ezan okur Arşta duyulur sesi Yusuf kuyuda cübbî Ve ders verir Serahsî Ölmeden yer altına Girmedi mi Yesevî ? Malayâni boş sözler Dile …

Devamını Oku »

Eleştiri Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Vardım seher-i tâat için mescide nâgâh Gördüm oturur halka olup bir nice gümrah Girmiş kimisi vahdete almış ele tesbih Her birisinin vird-i zebânı çil ü pencah Dedim ne sayarsız ne alırsız ne satarsız K’asla dilinizde ne nebî var ne hod Allah Didi biri kim şehrimizin hâkim-i vakti Hayretmek için halka …

Devamını Oku »

Kar Yağışının Hatırlattığı 11 Şiir

Kar Yağışının Hatırlattığı 10 Şiir Yağarken izlemenin huzur verdiği, kendi gibi kalpleri de yumuşatan bir güzellik. Hatta bir kanıt Allah’tan… Her bir kar tanesinin birbirinden farklı ve ayrı olduğunu izlerken, O’na imanın kuvvetleniş lezzeti… Dünyabizim.com’dan Eslem Nilay Koşucu, ‘kar’ın aklına getirdiği bazı şiirleri derlemiş. Masumiyeti simgeleyen rengiyle merhameti hatırlatan, soğuğuna …

Devamını Oku »

Ballıdağ Eteklerinden (Şiir)

Bir sabah sakin bir sesle, rahvan atımın sırtında, bize o ıssız kırları anlattı, katırtırnakları ve börtü böceğiyle, çiseleyen yağmurda o ıslak, ıssız kırların kalabalığını.   Uzakta bir yamaçta terk edilmiş bir konak, rüzgârın yankısıyla nasıl konuşmaya başlar. o derin koyaklar nasıl ürperir, nasıl birbirine yaslanır yükselen dağlar.   Bulutlar dağılınca …

Devamını Oku »

Ey sözlerin aslın bilen! (Şiir)

Yunus Emre Ey sözlerin aslın bilen gel de bu söz nerden gelir Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir Söz kılar kayguyu şad söz kılar bilişi yad Eğer horluk eğer izzet her kişiye sözden gelir Söz karadan aktan değil yazıp okumaktan değil Bu yürüyen halktan değil Hâlık avazından gelir …

Devamını Oku »

Kediye Mersiye

Mersiye-i Gürbe Şâir: Meâlî Çıktın elden ne edelim ansızın eyvâh pisi Yandın ölüm oduna derd ile nâgâh pisi Hasretâ şîr-i ecel buldu sana râh pisi Ne edelim ah pisi neyleyelim vâh pisi   Serçe tutar gibi tutar idi tavukla kazı Kendi akran gibi şîr ile ederdi bâzı Nice kâfir sıçan …

Devamını Oku »

Divan Şiirinden İstanbul’a Dair 10 Örnek

Özellikle Dîvan şiirinde, Dersaadet’in güzelliklerini ve imparatorluğun payitahtının giderek artan ihtişamını anlatan birçok şiir ve İstanbul’u anlatmaya doyamayan birçok şair vardır. Dilara Yabul, bu şiirleri ve şairleri anımsamak yahut öğrenmek adına, İstanbul ile ilgili 10 Dîvan şiirini paylaşıp şairlerinin hayatlarını kısaca ele aldı.  İstanbul, yani yeryüzündeki cennet, tarih boyunca pek …

Devamını Oku »

Arz-ı Mukaddes (Şiir)

“Arz-ı Mukaddes” şiiri, Üstad Bediüzzaman’ın talebelerinden emekli yüzbaşı Mehmed Kayalar (1913-1994) ağabeyin şiiridir. Merhumun şiirlerini topladığı Nurdan Kıvılcımlar adlı kitabında yer alan bu şiiri, kalplerimizin Kudüs ile attığı bu günlerde neşr etmek istedik. Ruhu şad olsun. Arz-ı Mukaddes “Kanlı hançer mi o Filistin o ne, bağrında senin. Sana gökler ve …

Devamını Oku »

Kaside-i Bürde’ler

KASİDE-İ BÜRDE NEDİR? BÜRDE: (Ar.) Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz giyindikleri elbisedir. Tarihte iki kaside, “Kaside-i Bürde” ismiyle anılmaktadır. Birincisi; Ka’b b. Züheyrin yazdığı kaside. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından beğenilmiş ve Peygamberimiz hırkasını çıkararak şaire giydirmiştir. Bu yüzden bu kaside “Kaside-i bürde” olarak tanınır. İstanbul Hırka-i Şerif Camiinde sergilenen …

Devamını Oku »

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Dokunma! (Şiir) / Mehmet KAYALAR

Son zamanlarda bazı densizlerin Hazret-i Üstadımıza hafifçe ilişmelerine karşı cevaben, Mehmed Kayalar*, Üstadımıza sonsuz muhabbetinin bir teşerruhu olarak coşup, şu aşağıdaki manzumeyi yazmıştır. DOKUNMA Ey mülhid-i gaddar, ulu Sultâna dokunma, Ol  vâris-i fermanber-i Furkân’a dokunma.   Envârına müştak zemin gökde melekler, Bir hüznüne deryaları, toprakları titrer.   Erbâb-ı kemâl eyliyor …

Devamını Oku »

Cengiz NUMANOĞLU: Nefsimmiş meğer / Vehbi KARA

Necip Fazıl Kısakürek’ten çok güzel bir şiir: Yıllardır kendimi, güyâ tanırdım; Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; Ondan da beteri.. Nefsimmiş meğer… Gönlümü, hevâya kaptıran oymuş, Şuûru şehvete saptıran oymuş, Tutkuları, putlar yaptıran oymuş, En sinsi düşmanım.. Nefsimmiş meğer… Övgü dolu sözlerine kanmışım; “Kalbin temiz” …

Devamını Oku »