Şiirler

Kastamonu Şiirleri
Dini Şiirler

Arz-ı Mukaddes (Şiir)

“Arz-ı Mukaddes” şiiri, Üstad Bediüzzaman’ın talebelerinden emekli yüzbaşı Mehmed Kayalar (1913-1994) ağabeyin şiiridir. Merhumun şiirlerini topladığı Nurdan Kıvılcımlar adlı kitabında yer alan bu şiiri, kalplerimizin Kudüs ile attığı bu günlerde neşr etmek istedik. Ruhu şad olsun. Arz-ı Mukaddes “Kanlı hançer mi o Filistin o ne, bağrında senin. Sana gökler ve …

Devamını Oku »

Kaside-i Bürde’ler

KASİDE-İ BÜRDE NEDİR? BÜRDE: (Ar.) Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz giyindikleri elbisedir. Tarihte iki kaside, “Kaside-i Bürde” ismiyle anılmaktadır. Birincisi; Ka’b b. Züheyrin yazdığı kaside. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından beğenilmiş ve Peygamberimiz hırkasını çıkararak şaire giydirmiştir. Bu yüzden bu kaside “Kaside-i bürde” olarak tanınır. İstanbul Hırka-i Şerif Camiinde sergilenen …

Devamını Oku »

Dua Şiirler / Prof. Dr. Himmet UÇ

Edebiyatımızda dua şiirler vardır. Biz yeni yayınladığımız Tematik Türk Şiiri Antolojisi kitabımızda yüz yirmiye yakın temayı bir araya getirip şiirleri dercettik. Bunlardan bir kısmı da dua şiirleridir, burada bu şiirleri yorumsuz sunuyoruz. Fuzulî, Arif Nihat, Mehmet Akif, Muallim Naci bunlardan bazılarıdır. DUA ŞİİRLER Gazel Yarab hemişe lutfunu et rehnüma bana …

Devamını Oku »

Dokunma! (Şiir) / Mehmet KAYALAR

Son zamanlarda bazı densizlerin Hazret-i Üstadımıza hafifçe ilişmelerine karşı cevaben, Mehmed Kayalar*, Üstadımıza sonsuz muhabbetinin bir teşerruhu olarak coşup, şu aşağıdaki manzumeyi yazmıştır. DOKUNMA Ey mülhid-i gaddar, ulu Sultâna dokunma, Ol  vâris-i fermanber-i Furkân’a dokunma.   Envârına müştak zemin gökde melekler, Bir hüznüne deryaları, toprakları titrer.   Erbâb-ı kemâl eyliyor …

Devamını Oku »

Cengiz NUMANOĞLU: Nefsimmiş meğer / Vehbi KARA

Necip Fazıl Kısakürek’ten çok güzel bir şiir: Yıllardır kendimi, güyâ tanırdım; Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; Ondan da beteri.. Nefsimmiş meğer… Gönlümü, hevâya kaptıran oymuş, Şuûru şehvete saptıran oymuş, Tutkuları, putlar yaptıran oymuş, En sinsi düşmanım.. Nefsimmiş meğer… Övgü dolu sözlerine kanmışım; “Kalbin temiz” …

Devamını Oku »

Ramazan Güldestesi

Niyazî-i Mısrî   Yine firkat nârına yandı cihân Hasretâ gitti mübârek Ramazan Nûruyla bulmuştu âlem yeni cân Firkatâ gitti mübârek Ramazan İndi Kur’ân sende ey nûru güzel Leyle-i Kadrinde ey kadir güzel Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel Elvedâ gitti mübârek Ramazan (…) Cem olup Hakk’a münacât edelim Nûr-ı Kur’ân …

Devamını Oku »

Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı

Ramazan ayı edebiyatımızda da geniş yankı bulur. 15. yüzyıldaki şairlerin şiirlerinde de 20. yüzyıl şairlerinin dizelerinde de etkisini gösterir. Yunus Emre de Ramazan’dan bahsetmiştir, Necip Fazıl da. Divan edebiyatında da vardır yüreklere dokunan Ramazan dizileri, günümüz modern şiirinde de… İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı tüm İslam alemi için çok önemli bir …

Devamını Oku »