Ana Sayfa / RİSALE-İNUR’DAN

RİSALE-İNUR’DAN

Nur’un İlk Kapısı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan NUR’UN İLK KAPISI Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî *** (Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem ecnebi kâfirler tabiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir.) MUKADDİME بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ Gayet acib ve garib ve …

Devamını Oku »

Nur Çeşmesi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan Asâ-yı Musa’dan akan bir NUR ÇEŞMESİ Müellifi: Bedîüzzaman Said Nursî *** TAMİRCİ ATOM BOMBASINDAN BİR NUMUNE Nur talebeleri tarafından soruldu ki Nur Risalelerinde denilmiş: “Küfr-ü mutlakın dehşetli tahribatına karşı tamirci bir atom bombası Risale-i Nur’dur.” Bunun bir numunesini isteriz. Elcevap: Asâ-yı Musa mecmuaları hususan bir numunesi Altıncı, Yedinci, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur hakkında verilen bir Konferans

Risale-i Nur hakkında verilen bir KONFERANS Teşrin-i sânî 1950 Ankara Üniversitesi *** ARADIĞIMI BULDUM Ben, kırk senedir âlem-i İslâm’da aradığımı Türkiye’de buldum. Bedîüzzaman yalnız büyük Türk milletinin değil, bütün İslâm âleminindir. Ondan âlem-i İslâm’ın mukadderatına dair pek çok soracaklarım vardı. Bütün müşküllerim, kendileriyle görüştüğüm bir saat içinde halledildi. Şimdi memleketime …

Devamını Oku »

Hanımlar Rehberi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan HANIMLAR REHBERİ   Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمٰنِ الرّحٖيمِ Ehl-i İman Âhiret Hemşirelerim Olan Kadınlar Taifesi İle Bir Muhaveredir Bazı vilayetlerde taife-i nisadan samimi ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda, mübarek …

Devamını Oku »

Gençlik Rehberi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan GENÇLİK REHBERİ Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   ÖN SÖZ Bu Gençlik Rehberi, yeni harfle basıldığı gibi eski harfle Isparta’da dahi teksir edilip hükûmetin ve zabıtanın ilişmemesi ve her tarafta iştiyakla okunması ve intişarı gösteriyor ki bu Rehber’in millete, hususan gençlere çok menfaati var. Yalnız Ankara’nın Emniyet Müdürü elli …

Devamını Oku »

Sünuhat – Tulûat – İşarat; İŞARAT

İşarat   Müellifi: Bedîüzzaman Said Nursî *** İFADE: Bundan altı sene evvel, şu zelzelenin bidayetinde, İşaratü’l-İ’caz tefsirini yazarken وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ beyanı sadedinde, şu risaledeki fehmimi aynen yazmıştım. Zaman, fehmimi teyid ettiğinden neşrediyorum. Zeyli, perakende hakikatlerden bir aşuredir. *** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şu cümle-i …

Devamını Oku »

Sünuhat – Tulûat – İşarat; TULÛAT

Tulûat Müellifi: Bedîüzzaman Said Nursî *** İFADE Telepati nevinden, ruhumla şiddet-i alâkası olan bir şahs-ı meçhul, muhtelif ve birbirinden uzak mevzulara dair; birdenbire kibrit yakmak gibi seri sualler soruyor. Ratb ve yâbis karışıyor. İntihab kāriin arzusuna tabidir. *** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖى قَالَ: وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا …

Devamını Oku »

Sünuhat – Tulûat – İşarat; SÜNUHAT

SÜNUHAT–TULÛAT–İŞARAT Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   SÜNUHAT İFADE-İ MERAM Bazı âyâtı düşünürken bazı nükteler kalbime hutur ederek nota suretinde kaydettim. Elfazca zengin değilim, israfı da (sevmem), teşrifatçı elfazı (beğenmem), îcazımdan darılma. خُذْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اَحْسَنَهُ kaidesiyle sana hoş gelen şeyleri al, sana hoş görünmeyeni bana bırak, ilişme!.. Said *** …

Devamını Oku »

Münâzarât

Risale-i Nur Külliyatı’ndan MÜNAZARAT Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı tâli’siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bedîüzzaman’ın Münazaratı TAKDİM Bu Münazarat Risalesi, Hz. Üstad Bedîüzzaman’ın Devr-i Meşrutiyet’te Şark’ta aşiretler arasında seyahat ederken telif ettiği bir eserdir. İlk önce H. 1329’da İstanbul’da Matbaa-i Ebuzziyada tabedilmiştir. …

Devamını Oku »

Hutbe-i Şamiye

Risale-i Nur Külliyatı’ndan HUTBE-İ ŞAMİYE Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   Bu Hutbe-i Şamiye eseri, Üstad Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin otuz beş yaşında iken Şam’da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Cami-i Emevî’de îrad ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle o zaman Şam’da bir hafta içinde iki defa tabedilmiştir. …

Devamını Oku »

Dîvan-ı Harb-i Örfî

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi veya DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ (Yarım asır evvel tabedilen bu müdafaayı şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o zamandan elli sene sonra bir hiss-i kable’l-vuku ile bir nevi ihbar-ı gaybî olarak hayat-ı içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlere …

Devamını Oku »

Muhakemat, Üçüncü Makale; Unsuru’l-Akide

Unsuru’l-Akide Üçüncü Makale بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Bu kelime-i âliye, üssü’l-esas-ı İslâmiyet olduğu gibi kâinat üstünde temevvüc eden İslâmiyet’in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Evet, misak-ı ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan iman, bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. …

Devamını Oku »

Muhakemat, İkinci Makale

Unsuru’l-Belâgat بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ اَلطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ عَلٰى نَبِيِّهٖ İkinci Makale Belâgatın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanındadır. Birinci Mesele Tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arab’ın cazibesiyle a’cam, Araplara muhtelit olduklarından; Kelâm-ı Mudarî’nin melekesi denilen belâgat-ı Kur’aniyenin madenini müşevveş ettikleri gibi öyle de acemlerin ve …

Devamını Oku »

Muhakemat, Birinci Makale

BİRİNCİ MAKALE Maksada urûc etmek için mukaddimelerden istimdad etmek, ehl-i tahkikin düsturlarındandır. Öyle ise biz de on iki basamaklı bir merdiven yapacağız. Birinci Mukaddime Takarrur etmiş usûldendir: Akıl ve nakil taâruz ettikleri vakitte akıl, asıl itibar ve nakil, tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş: …

Devamını Oku »

Muhakemat, Bediüzaman’ın Muhakematı; Mukaddime

MUHAKEMAT Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi veyahut Saykalü’l-İslâmiyet veyahut Bedîüzzaman’ın Muhakematı بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahman-ı Lemyezelî’ye elyaktır ki bizi İslâmiyet’le serfiraz ve şeriat-ı garra ile sırat-ı müstakime hidayet etmiştir. Öyle bir …

Devamını Oku »