Ana Sayfa / RİSALE-İNUR’DAN

RİSALE-İNUR’DAN

Bana sû’-i kasd edenler iki noktayı hedef etmişler

‬‬‬‬‬‬‬بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَٓائِمًا Aziz, sıddık kardeşlerim! Sakın hiç müteessir olmayınız. Hastalığımın mahiyetini size beyan etmek lâzım geliyor. Bundan ziyade müteessir olanlara da göstermeyiniz. Hem de hiç merak etmeyiniz. Çünki bütün ağır elemlerime ve gaddarların dehşetli desiselerine …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden Ramazan’a Dâir Cümleler

Bediüzzaman’dan Ramazan Ayı Müjdeleri Ramazan-ı Şerifteki savm (oruç), İslamiyetin erkân-ı hamsesinin (beş esas şartın) birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin a’zamlarındandır.   Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakîkî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.   Ramazan-ı Şerif; bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bákıyeyi tazammun …

Devamını Oku »

Bid’alar taraftarı, enaniyetli, müşkilpesend ve tenkitçiler itiraza çalışacaklar

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبَدًا دَاۤئِمًا Aziz Sıddık Kardeşlerim.. Evvelâ: Risale-i Nur’un makine ile ve şimdi umumî bir intibahla ve merkezdeki ehl-i vukufun takdiri ile dairesi tam genişlenmesinden elbette her nev’i ehl-i ilim dikkatle bakacaklar. Onların içinde bid’alar taraftarı ve enaniyetli …

Devamını Oku »

Meziyet-i şahsiye sahibi, asil, Allah yolunda kardeşim Seyyid Şefik Arvasî’nin takrizidir

Meziyet-i şahsiye sahibi, asil, Allah yolunda kardeşim Seyyid Şefik Arvasî’nin takrizidir. Noksan sıfatlardan Münezzeh olan Allah’ın Adıyla.. Salât ü selam, yaratıklarının hayırlısı olan Hz. Muhammed’e olsun. Şurası bir gerçektir ki, Üstadımız Bediüzzaman’ın âyât-ı Kur’aniyye’nin feyizlerinden mülhem ve belâgat-ı Kur’aniyye’nin nüktelerinden ve işaretlerinden istifade ile yazdığı eserlerini mütalâa edenler şunu şöyle …

Devamını Oku »

Hulûsi Bey’in Bir Fıkrası ve Büyük Ali Ağabeyin Mektubu

(Risale-in Nur’un birinci talebesi olan birinci Hulusi Bey’in fıkrasıdır) بِاسْمِهِ‬وَاِنْ‬مِنْ‬شَيْءٍ‬اِلاَّ‬يُسَبِّحُ‬بِحَمْدِهِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اَلسَّلاَمُ‬عَلَيْكُمْ‬وَ‬رَحْمَةُ‬اللّهِ‬وَ‬بَرَكَاتُهُ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Mübarek Üstadın Nur fabrikasının faal çarklarına hitab eden ve onların bu kudsî vazifelerine teşvik ve teşci’ ve muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik eden ve Yirmiyedinci Mektub’a Lâhika adını alan kıymetli eseri, a’mâk-ı ruhuma tesir edecek derecede okudum. Çok gámız, çok meraklı, …

Devamını Oku »

Taşköprülü Sadık Bey’in Bir Fıkrasıdır

(Taşköprü’lü Sadık’ın bir fıkrasıdır) بِسْمِ‬اللّهِ‬الرّحْمنِ‬الرّحِيمِ‬‬‬‬‬‬ Müslümanın imanını izhar için kalben tasdiki üzerine farz ve ikrarı vâcib olup tereddüdsüz iman ve itikad edeceği, ruh ve kalb-i mü’minîni Allah’a bağlayan hakikat-ı rububiyeti ve vahdaniyeti ihtiva eden Âmentü billah ilh… dua-i kudsiyesidir. Meal-i celilinde Hak Celle ve Alâ ve Tekaddes Hazretleri bir olduğunu, …

Devamını Oku »

Biz Said’in kardeşleri ve Risale-i Nur’un şakirdleri.. (Gayr-i Münteşir Mektup)

(Ahmed Nazif ve arkadaşlarına yazılan bir mektubun suretidir. Belki size de faidesi var diye gönderildi.) Aziz, sarsılmaz, sıddık, kahraman kardeşlerim! Bugün tesbihatta bir mana hatıra geldi. Risale-i Nur şakirdlerinin yeni bir silâh-ı müdafaa manasında kalbime geldi ki: Abdülhakîm gibi mantıksız ve manasız tecavüzlere karşı istimal edilebilir tesirli bir silâh, o …

Devamını Oku »

Risale-i Nur kazancı mânevîdir, maddiyattan kaçar.

بِاسْمِهِ‬سُبْحَانَهُ‬‬‬‬ ‬وَاِنْ‬مِنْ‬شَيْءٍ‬اِلاَّ‬يُسَبِّحُ‬بِحَمْدِهِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اَلسَّلاَمُ‬عَلَيْكُمْ‬وَ‬رَحْمَةُ‬اللّهِ‬وَ‬بَرَكَاتُهُ‬بِعَدَدِ‬حُرُوفَاتِ‬الْقُرْآنِ‬الْحَكِيمِ‬وَ‬رِسَالَهءِ‬النُّورِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Aziz kardeşlerim ve hizmet-i Kur’an’da kıymetli arkadaşlarım! İçinde bulunduğumuz şu asrın en tehlikeli, boğucu ve zulmetli ve şiddetli devresinde kemal-i ihlasla deruhde ettiğimiz hizmet-i Kur’an’da ve hizbullah hükmünde gösterilen çok kıymetli alâka ve rabıta ve mesaîmiz, Risale-i Nur mübarekler heyetinin ve o havz-ı kevserin menba ve merkez-i …

Devamını Oku »

Risale-i Nur şâkirdlerinin yüzlerini ak ettiler

Aziz, sıddık kardeşlerim! Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim, bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben kendi hesabıma derim: Bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi, yalnız bu risale ve Müdafaa Risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’u Yeni Okuyanlara (R. Nur’dan Derleme)

“İnşâallah sizlerin iştiyakı beni çalıştıracak. Fakat bu şuhur-u selâse çok kıymetdardır; Leyle-i Kadr’in sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşâallah Kur’an’a ait mesaille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirane Kur’an okumak hükmündedir.” “Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, …

Devamını Oku »

Mesnevi-i Nuriye’de İnsan ve Kulluk Üzerine (Derleme)

İnsanın mahiyeti ve vaziyeti itibariyle dini yaşamasının gerekliliği; “İkinci Hakikat: Ey nefs-i emmare, kat’iyyen bil ki, senin hususî ama pek geniş bir dünyan vardır ki; âmâl, ümid, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. En büyük temel taşı ve tek direği, senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temeltaşı da …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Propaganda (Derleme)

Genel olarak propagandanın mahiyetine, müfsit komitelerin Kur’an, İslâm, Risale-i Nur ve ehl-i iman hakkındaki ifsatlarına dair bazı parçalardır.  Not: Propagandayla ilgili geniş bilgi için şu yazıyı tavsiye ederiz:  Propaganda nedir? S– Zalim gâvurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli? C– Propaganda, sâbıkan tezyif ettiğim zalim cerbezenin veled-i nâmeşruudur. Ona mukabele, …

Devamını Oku »

Muvakkat bir fütur, bir tembellik sizde ârız olduğunu yazıyorsunuz

(Hulusi Bey’e hitaptır.) بِاسْمِهٖ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ زَمَانِكَ الْمَصْرُوفِ لِكِتَابَةِ اَجْزَاءِ رِسَالَةِ النُّورِ Gayyur, ciddi, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim! Evvelen: Size Otuz İkinci Söz’ün İkinci Mevkıf’ını gönderdim (Hâşiye[3]) dikkat ile okuyunuz ve güzelce yazınız. Hatalar varsa …

Devamını Oku »

Sahabeler Niçin Yakın Zannedip ‘Âhirzaman’dan Korkmuşlar?

(…) Sekizinci Asıl: Cenab-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-i icabe-i duayı, cuma gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklamış. Zira …

Devamını Oku »