Ana Sayfa / RİSALE-İNUR’DAN (Sayfa 2)

RİSALE-İNUR’DAN

Risale-i Nur’da Propaganda (Derleme)

Genel olarak propagandanın mahiyetine, müfsit komitelerin Kur’an, İslâm, Risale-i Nur ve ehl-i iman hakkındaki ifsatlarına dair bazı parçalardır.  Not: Propagandayla ilgili geniş bilgi için şu yazıyı tavsiye ederiz:  Propaganda nedir? S– Zalim gâvurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli? C– Propaganda, sâbıkan tezyif ettiğim zalim cerbezenin veled-i nâmeşruudur. Ona mukabele, …

Devamını Oku »

Muvakkat bir fütur, bir tembellik sizde ârız olduğunu yazıyorsunuz

(Hulusi Bey’e hitaptır.) بِاسْمِهٖ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ زَمَانِكَ الْمَصْرُوفِ لِكِتَابَةِ اَجْزَاءِ رِسَالَةِ النُّورِ Gayyur, ciddi, hâlis ve muhlis âhiret kardeşim! Evvelen: Size Otuz İkinci Söz’ün İkinci Mevkıf’ını gönderdim (Hâşiye[3]) dikkat ile okuyunuz ve güzelce yazınız. Hatalar varsa …

Devamını Oku »

Sahabeler Niçin Yakın Zannedip ‘Âhirzaman’dan Korkmuşlar?

(…) Sekizinci Asıl: Cenab-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-i icabe-i duayı, cuma gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyametin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklamış. Zira …

Devamını Oku »

Haşir Meydanında Çıplak mı Olacağız? Cennet ve Cehennem’de Kıyafetler Nasıl Olacak? Vb.

28. Mektup: 8. Mesele’den: Beş altı suali tazammun eden birinci sualinizde: “Meydan-ı haşre cem’ ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Ehl-i cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar – 2

Risale-i Nur’dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar Aziz, sıddık kardeşlerim! Latîf, manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum: Birincisi: Meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihetle günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Sekizinci, On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem’a

ON SEKİZİNCİ LEM’A Risale-i Nur’dan haber veren Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi’dir. Hatt-ı Kur’an Lem’alar ve Hatt-ı Kur’an Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmualarında neşredilmiştir. *** YİRMİ SEKİZİNCİ LEM’A Risale-i Nur’dan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi’dir. Tamamı Hatt-ı Kur’an Lem’alar mecmuasında, Keramet-i Aleviye kısmı ise Hatt-ı Kur’an Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında neşredilmiştir. …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Sekizinci Şuâ

Sekizinci Şuâ ÜÇÜNCÜ BİR KERAMET-İ ALEVİYE Bir İfade-i Meram Malûm olsun ki ben, Risale-i Nur’un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur’an’ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilan etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Yoksa hâşâ kendimi ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefs-i emmaremi …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Birinci Şuâ

Birinci Şuâ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ İKİ ACİB SUALE KARŞI DEF’ATEN HATIRA GELEN GARİB CEVAPTIR. Birinci Sual: Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur’anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz’î bir tek hediye, ân-ı vâhidde hadsiz zatlara yetişmek …

Devamını Oku »

Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî: Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar – 1

Risale-i Nur Külliyatı’ndan SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ   Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî *** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ Bu Sikke-i Gaybiye’yi mahrem tutardık, yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra …

Devamını Oku »

Nur’un İlk Kapısı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan NUR’UN İLK KAPISI Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî *** (Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem ecnebi kâfirler tabiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir.) MUKADDİME بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ Gayet acib ve garib ve …

Devamını Oku »

Nur Çeşmesi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan Asâ-yı Musa’dan akan bir NUR ÇEŞMESİ Müellifi: Bedîüzzaman Said Nursî *** TAMİRCİ ATOM BOMBASINDAN BİR NUMUNE Nur talebeleri tarafından soruldu ki Nur Risalelerinde denilmiş: “Küfr-ü mutlakın dehşetli tahribatına karşı tamirci bir atom bombası Risale-i Nur’dur.” Bunun bir numunesini isteriz. Elcevap: Asâ-yı Musa mecmuaları hususan bir numunesi Altıncı, Yedinci, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur hakkında verilen bir Konferans

Risale-i Nur hakkında verilen bir KONFERANS Teşrin-i sânî 1950 Ankara Üniversitesi *** ARADIĞIMI BULDUM Ben, kırk senedir âlem-i İslâm’da aradığımı Türkiye’de buldum. Bedîüzzaman yalnız büyük Türk milletinin değil, bütün İslâm âleminindir. Ondan âlem-i İslâm’ın mukadderatına dair pek çok soracaklarım vardı. Bütün müşküllerim, kendileriyle görüştüğüm bir saat içinde halledildi. Şimdi memleketime …

Devamını Oku »

Hanımlar Rehberi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan HANIMLAR REHBERİ   Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمٰنِ الرّحٖيمِ Ehl-i İman Âhiret Hemşirelerim Olan Kadınlar Taifesi İle Bir Muhaveredir Bazı vilayetlerde taife-i nisadan samimi ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda, mübarek …

Devamını Oku »

Gençlik Rehberi

Risale-i Nur Külliyatı’ndan GENÇLİK REHBERİ Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî   ÖN SÖZ Bu Gençlik Rehberi, yeni harfle basıldığı gibi eski harfle Isparta’da dahi teksir edilip hükûmetin ve zabıtanın ilişmemesi ve her tarafta iştiyakla okunması ve intişarı gösteriyor ki bu Rehber’in millete, hususan gençlere çok menfaati var. Yalnız Ankara’nın Emniyet Müdürü elli …

Devamını Oku »

Sünuhat – Tulûat – İşarat; İŞARAT

İşarat   Müellifi: Bedîüzzaman Said Nursî *** İFADE: Bundan altı sene evvel, şu zelzelenin bidayetinde, İşaratü’l-İ’caz tefsirini yazarken وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ beyanı sadedinde, şu risaledeki fehmimi aynen yazmıştım. Zaman, fehmimi teyid ettiğinden neşrediyorum. Zeyli, perakende hakikatlerden bir aşuredir. *** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şu cümle-i …

Devamını Oku »