Ana Sayfa / RİSALE-İNUR’DAN (Sayfa 30)

RİSALE-İNUR’DAN

Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor

Meleklerin bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip san’at ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Evet, kâinatın her tarafında, cüz’î ve küllî herşeyde, her nevide, kendini tanıttırmak ve sevdirmek içinde merhametkârane bir haşmet-i rububiyet, elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde …

Devamını Oku »

Dördüncü Lem’a – Minhâcü’s-sünne

Dördüncü Lem’a “Minhâcü’s-sünne” bu risâleye lâyık görülmüştür. (“Mes’ele-i İmâmet” bir mes’ele-i fer’iyye olduğu halde, ziyâde ehemmiyet verildiğinden bir mesâil-i îmaniye sırasına girip, İlm-i Kelâmda ve usûlü’d-dinde medâr-ı nazar olduğu cihetle, Kur’ân’a ve îmana âid hizmet-i esasiyemize münâsebeti bulunduğundan cüz’î bahsedildi.) Şu âyet-i azîmenin çok hakâik-i azîmesinden bir iki hakîkatına “İki …

Devamını Oku »

Ben, yalnız hakikatçı ve imancı ve Kur’ancı Risale-i Nur’un bir hâdimiyim / Ahmed Nazif ÇELEBİ

Ben, yalnız hakikatçı ve imancı ve Kur’ancı Risale-i Nur’un bir hâdimiyim. Kastamonu Lâhikası’ndan…   (Ahmed Nazif’in bir fıkrasıdır)   Kıymetli Üstadım! Yüksek şahsiyetinizin aczi ve fakrı içinde inayet-i Rabbaniye ve rahmet-i İlahiye ile Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın i’cazlarını güneşin parlak ve keskin şuaları gibi kalblerimize nüfuz ettiren ve hakaik-i diniye ve …

Devamını Oku »

RİSALE-İ NUR DİNLE

RİSALE DİNLE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI SESLİ Sayfaları tıkla hemen dinle Sesli Dersler   Abdullah Yeğin Abinin Sesinden Dinlemek için Tıklayın İndirin *  1.Söz İndir 2.Söz İndir 2.Söze ilave 23.Sözün 1.Mebhası İndir 3.Söz İndir 4.Söz İndir 5.Söz İndir Berlin Medrese 1 İndir Berlin Medrese 2 İndir Hastalar Risalesinden (2.Lema) İndir 30.Lema İndir Berlin …

Devamını Oku »

Nurşin ile Paris aynasında medeniyet mukayesesi

NURŞİN İLE PARİS AYNASINDA MEDENİYETLER MUKAYESESİ Bil Ey Müslüman! Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasında fark budur ki: Kâfirlerin medeniyeti; dışı içe, içi dışa çevrilmiş bir vahşet-i mahzadır. Zâhirîsi süslü püslü, bâtınîsi çirkin ve pistir. Sureti me’nus, sîreti muvahhiştir. Amma mü’minlerin medeniyeti ise; bâtını zâhirinden daha a’lâ ve ahsendir. Manası, suretinden …

Devamını Oku »

Onbirinci Lem’a – Mirkât-üs Sünneti ve Tiryâku Maraz-ıl-Bid’a

  Onbirinci Lem’a Mirkât-üs Sünneti ve Tiryâku Maraz-ıl-Bid’a   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ   (Şu âyetin Birinci Makamı, Minhâc-üs Sünnet; İkinci Makamı, Mirkat-üs Sünnettir.)   فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّهُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ …

Devamını Oku »

Hanımlarla Bir Muhavere

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir Bazı vilayetlerde taife-i nisadan samimî ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimadlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta’ya ve manevî Medreset-üz Zehra’ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki; o …

Devamını Oku »

Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem de dindar Demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir. / Bediüzzaman Said Nursî

[Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı bir mektup.] Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alâkasız bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir İslâm kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için, o surî konuşmak yerine, …

Devamını Oku »

Merdane Hareket Etmek / Risale-i Nur’dan

MERDÂNE HAREKET ETMEK Risale-i Nur’dan derleme Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın en mühim bir şakirdi ve ulûmunun birinci naşiri olan Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, bidayet-i İslâmda Kur’anın aleyhine açılan çok kapılara karşı mübarek ism-i a’zamı şefi’ tutup kahramanane ve merdane hakaik-i şeriatı ve esas-ı İslâmiyeti muhafazaya çalıştığı gibi, âhirzamanda bütün bütün …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Risâle-i Nur

Risâle-i Nur’da “Risâle-i Nur” “Neden, senin Kur’ân’dan yazdığın Sözler’de bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nâdiren bulunur? Bâzan bir satırda, bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor.” Elcevap: Güzel bir cevaptır. Şeref, i’câzı Kur’ân’a âit olduğundan ve bana âit olmadığından, bilâpervâ …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Miraç Mucizesi – Otuz Birinci Söz

Otuzbirinci Söz Mi’rac-ı Nebeviyyeye dairdir (A.S.M.) İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı îmâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat isbat edilmez. Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücudunu inkâr eden …

Devamını Oku »

İftira Hakkında / Bediüzzaman Said Nursi

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR (Gayr-ı Münteşir) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’­da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve al­çaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâli­mâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gö­züyle görmüş dört şahidi …

Devamını Oku »

Otuz Birinci Söz (Mi’rac ve Şakk-ı Kamer Hakkında)

Otuzbirinci Söz Mi’rac-ı Nebeviyyeye dairdir (A.S.M.) İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve Erkân-ı îmâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat isbat edilmez. Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücudunu inkâr eden …

Devamını Oku »