Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

Yusuf Toprak Ağabey

Kastamonu Risâle-i Nur Talebelerinden Yusuf TOPRAK  Not: Merhum Yusuf Toprak ağabeyi daha iyi tanımak için oğlu Sabri Toprak ile Abdülkadir Badıllı Ağabeyin alttaki mülâkatını okumanızı bilhassa tavsiye ederiz.  Siirt’in, Kurtalan ilçesine bağlı Garzan’da dünyaya gelen Yusuf Toprak, burada idadi ve medrese tahsili görmüştür. Bir müddet Garzan PTT Müdürlüğü görevini de yapan …

Devamını Oku »

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası – III

Önceki bölüm Tasvir Bediüzzaman’ın üslübunun canlı olmasının nedenlerinden biri de tasvirleridir. Edebiyatta tasvir yapan şahıs bir müddetçik de olsa metinden uzaklaşır, tasviri ile uğraşır, daha sonra tasviri metne monte eder. Yapılan tasvir bazen konunun birliğini bozacak durumda da olur, bu yüzden Zola’nın romanlarındaki tasvirler eleştirilmiştir. Bediüzzaman metinden, metnin zihni takibinden …

Devamını Oku »

Karakolda Dünyası Karartılan Genç: Yusuf Ziya ARUN

1926 Konya-Beyşehir doğumlu olan Yusuf Ziya Arun’un, Risale-i Nur Külliyatının Emirdağ Lâhikasının ikinci kısmında diğer ağabeylerle beraber adı geçmektedir. Zübeyir, Ziya; Sungur, Ziya gibi… Aynı kitapta Yusuf Ziya Arun imzalı “Devlet Bakanlığına” diye bir de müstakil mektubu vardır. Her insanın, herkesin, hepimizin elbette bir şekilde imtihanı var… Nur talebesi olmak …

Devamını Oku »

Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz

Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anlatmak bir cilt kitap ister. Onun için burada sadece bir kısım anahtar kelimelerinin şifrelerini vermeye çalışacağız. İnşaallah bu çalışma, hem Risalelerin dilini ve isbat mantığını anlaşılır …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Bir Kavram: Mucize-i Manevî

Yazar: Abdulhalim Bilici Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Giriş Risale-i Nur’da bazı kavramların, terkip ve terimlerin önemli bir yer tuttuğunu ve bunların Risale-i Nur’un anlam haritasını çıkarmamızda anahtar rol oynadıklarını biliyoruz: acz, fakr, şefkat, tefekkür veya mânâ-i ismi, mânâ-i harfi gibi. Bu bağlamda Risale-i Nur’da dikkat çekici bir yoğunlukta kullanılan bir …

Devamını Oku »

Nübüvvet davasının delili: Mucize

1. Genel Olarak Nübüvvetin ispatının ancak mucizeler ile sabit olacağını1 belirten Bediüzzaman’a göre mucize, Allah’ın alışılmış tabiat kanunlarının dışında2 ve meydana gelmeden önce bildirdiği,3 vasıtasız, doğrudan doğruya kendi fiilî olup4 elçisinin davasını fiilen tasdiktir.5 Bir padişahın huzurunda “padişah beni şu işle görevlendirdi” diyen birinden doğru söylediğine dair delil istenildiğinde, padişahın “evet” demesi, nasıl o kişinin …

Devamını Oku »

Vehhabiler Risalesinin Anahtar Kavramları

Varlığın en zirve boyutu olan insanlık, on iki bin yıllık medeniyet tarihinde, varlığın iki direği olan madde ve mana arasında sarkaç gibi gidip gelmiştir. Bazen materyalizmin hummasını çekmiş, bazen maneviyatın ılık esintilerini çokça teneffüs etmiştir. Bazen de baharın dengeli ve çok yönlü hayatını yaşamıştır. Bu uzun serüvende insanlığın gerilememesi için, …

Devamını Oku »

Kur’an Medeniyetinin İhyasında “Sıdk” Hakikatinin Önemi ve Risale-i Nur’un “Sıddîk” Talebeleri

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını da yakıyor. Dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dışı uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti şefkat, câzibedar bir melektir.”[1] Hakiki medeniyet, yalnız şekilde, davranışta değil, …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası

Kıymetli Ziyaretçilerimiz, Muhterem yazarımız Prof. Dr. Himmet UÇ beyefendinin bu hacimce ve kıymetçe muazzam eserini – okunma kolaylığı için- inşaallah seri hâlinde tekrar neşredeceğiz. İlgilisinin bütün hâliyle de görmek isteyebileceği fikriyle önce eserin tamamını arz ediyoruz. KASTAMONUR.COM *** Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası Bediüzzaman’ın estetik hakkındaki fikirlerini 2012 yılında yazdığım ve yayınlanan, …

Devamını Oku »

Halkı Kur’an’ı dinlemeye ve O’na uymaya sevk eden şey kaynaktaki kudsiyettir

Kur’an’ın bir tek nüktesini hayatından daha fazla önemseyen bir âlim: Bediüzzaman Said Nursi Kur’an’ın bir tek harfinin bir tek nüktesi için şehit olmayı göze alan Bediüzzaman seksen iki yıllık bereketli ömrünün şehadetiyle Kur’an için yaşamıştır. O “Kur’an’a ait her şey güzeldir, kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür” …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın hamiyet ve himmet sırrı

Said Nursi’nin hamiyet ve himmet sırrı Bestami Said Çiftçi’nin “100. Yılında Hutbe-i Şamiye Işığında İslam Dünyası” konulu 1. Arama Konferansı’nda sunduğu Tebliği: Hamiyet “Ümmetî Ümmetî” Sırrı Bediüzzaman Hazretleri, bundan tam yüzyıl önce, şiddetli bir hamiyet-i İslamiye ile İslam âleminin hastalıklarını teşhis etmiş ve bu hastalıkları tedavisi için Kur’an eczanesinden aldığı …

Devamını Oku »

“Aman kardeşim, pireleri D.D.T. ile öldürme! ” ve “Kuyuya fare düşse…”

Rahmi Erdem ağabey anlatıyor: (…) AMAN KARDEŞİM… Van’daki on senelik ikametimde hiç sıkılmadım diyebilirim. Çünkü Van insanı çok sıcakkanlı, misafirperver, munis, riyasız nâdir fıtratlıdır. Hususen Üstad’ı yakından tanıyan Molla Hamid, Ali Çavuş, Molla Münevver, Çaycı Emin, Şeyh Reşit Güleşer ve bunlara ilaveten Hamid Kuralkan, Celal Alıcı, Selahaddin Akyıl, Cahid Ünsal, …

Devamını Oku »

Şeyh Âsım Efendi’nin Kaleminden Bediüzzaman

“Şarkın büyük âlimlerinden birisi de Molla Said-i Nursi‘dir. Bediüzzaman lakabıyla meşhurdur. Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun ve Allah ondan razı olsun. Nursi, Sofi Mirza‘nın oğludur, İsparit‘e bağlı olan Hizanlıdır. Onun bir kaç kardeşi vardır. En büyükleri Molla Abdullah‘tır. Sonra yaş sırası itibarıyla Üstad Bediüzzaman’dır. Sonra Molla Abdülmecid‘dir. Bu üç kardeş, ilimlerde en üstün tabakadadırlar. Sonra Molla Muhammed gelir. Bediüzzaman hazretlerinin …

Devamını Oku »

Üstad’ın Ceylan’a İlk Dersi: SIDK

Mehmet Çalışkan ağabeyimiz 1905 Emirdağ doğumludur. 1944’de Emirdağ’a nefy edilen Bediüzzaman Hazretlerine sahip çıkan Çalışkanlar Hanedanının bir ferdi ve Abdülkadir Ceylan Çalışkan Ağabeyimizin de pederleridir. 1984’te Eskişehir’de vefat etti. Eskişehir Kabristanında medfundur. Allah rahmet eylesin. Emirdağ Lâhikası’nda: “Emirdağı’nın Süleyman Rüşdüsü olan Çalışkan Mehmed’i “Sirac-in Nur”u almak ve hârice giden kitapları anlamak …

Devamını Oku »