Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 3

Sayın Hakimler! Huzurunuzda bulunanlar müfsit ve idlâlkâr değildirler. Memleketin emniyetine su-i kast eden bozguncular değildirler. Dini alet yaparak makasıd-ı süfliye peşinde koşan sahtekarlar değildirler. Devletle ve idare ile mübarezeye kalkışmış ve milletin huzurunu selbedecek fenalıkları millete telkin etmiş anarşi unsuru değillerdir. Onların böyle süfli şeylerle alakaları yoktur. Onlar böyle mülevves …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 2

Sayın Hakimler! Hazine-i Kur’aniye ve cevahir-i hadisiyeden sırf bir kaç numune olarak sıraladığım bu misalleri teemmül buyurduktan sonra Nur Talebeleri arasındaki tesanüdün ve üstadlarına karşı gösterdikleri hakiki alâkanın manasını tamamen anlamış olursunuz ki bu serapa bir rabıta-i imaniye ve bir tesanüd-ü diniyedir. Ve böyle bir tesanüd ve rabıta dinimizin evamir-i …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 1

RİSALE-İ NUR ŞÂKİRDLERİNDEN VE HAZRET-İ ÜSTAD (R.A)’IN “RİSALE-İ NUR’UN MANEVİ AVUKATI” DİYE İLTİFAT BUYURDUKLARI AHMED FEYZİ’NİN 1948’DE AFYON MELHAME-İ KÜBRASINDA YAPMIŞ OLDUĞU BELİĞANE VE CANSİPERÂNE SON MÜDAAFASIDIR. (AFELLAHU ANHU VE GAFERA LEHU VE RAHME ) Bismihi Subhânehu Sayın Hâkimler! Sayın savcının baştan başa garaz ve muğalatadan ibaret olan son mütalaasını dinledik. …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Yazar: Öğr. Gör. Hamza KOÇAK Tüketim, ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar anlamında kullanılır.İnsanlığın, ihtiyaçlarını temin etme gayreti tüketim alışkanlığını oluşturmuştur. Tüketim alışkanlıkları nefisle alakalı bir husus olması nedeniyle yönetimi zor bir konudur. Tüketim alışkanlıklarının yönetilememesi insanlığı israfa ve iflasa götürmüş, kültürleri ve inançları değiştirmiştir. İhtiyaçların sonsuzluğu ile birlikte imkânların da sınırlı …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “Mesleğimiz” (Derleme)

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. 21. Lem’a: 163 Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliyedir. 21. Lem’a: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Hazretlerine Hakareti Meslek Edinenlere Birkaç Tavsiye

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNE HAKARET ETMEYİ MESLEK EDİNENLERE BİRKAÇ TAVSİYEDİR Yazar: Necati İLMEN “Biz rahat döşeklerimizde uyurken O, Allah yolunda, Resulullah izinde bütün işkence ve hapislere rağmen İslam’ı savunuyordu. Ne yazık ki hiç birimiz onun gibi olamadık.”  Hasan Basri ÇANTAY Özellikle Tanzimat döneminde edebiyatla başlayan ve bugün sporda, sanatta, siyasette, tarihte, felsefede, …

Devamını Oku »

Hezeyanlı bir felsefeciye cevaplar

Yazan: Sait Gürsel Sizi tekraren ismen muhatap alıp, iftiralarla kendinizi Said Nursi üzerinden popülerleştirmenize fırsat vermeyeceğim. Ancak hezeyanlarını fikir olarak kamusallaştıran birine cevap vermek, hakkın hatırının gereğidir. Bu cevabi yazımın konusu ise münhasıran Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı hakkındadır. FETÖ’nün haşhaşilerin evrim geçirmiş bir versiyonu ve bir terör örgütü olduğu konusunda tüm Türkiye kamuoyu gibi zaten hemfikiriz. Yine …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a, Papayla Mektuplaşma İftirasına Cevap / Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ

Nur Talebelerini Evangelistlerle İşbirliği İçinde Gösteren Cahillere Hatırlatılır NUR TALEBELRİNİ EVANGELİSTLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE GÖSTEREN CAHİLLERE TEKRAR HATIRLATILIR! DİYALOG İLE ALAKALI BEDIÜZZAMAN’A SIÇRATILMAK İSTENEN ÇAMURLARA BELGELERLE CEVAPLAR Bir belgesel veya YouTube videosunda, hatta son zamanlardaki bir TV tartışma programında, ya cehaletlerinden ya da Nura düşmanlıklarından dolayı, son fitne hadisesini de fırsat …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan İstifade Edebilmek Üzerine ( Derleme)

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur’an’dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur’an’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemelerive kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi …

Devamını Oku »

İslâm Âleminin Hakiki Bayramı Ne Zaman?

ÂLEM-İ İSLÂM’IN HAKİKİ BAYRAMI Geçtiğimiz asrın başlarına kadar büyük ölçüde iyi giden ve hâkimiyetini devam ettiren İslam Dünyası, Birinci Dünya Savaşı sonunda siyasi hâkimiyetini tamamen kaybetti. En büyük İslam Devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupanın zâlim devletlerince ve yerli işbirlikçilerince beraber dağıtıldıktan sonra, diğer İslam devletleri de gayr-i müslim devletlerin esareti …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Terimler ve Kısa Açıklamalar

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYATI’NDAN TERİMLER VE MÂNALARI Risale-i Nur âdeta bir deyimler manzumesi ve gerdanlığını oluşturmaktadır. Deyimlerden mürekkep bir gergef gibidir. Her biri bir bölüm ve başlık olabilecek, kitaplar oluşturabilecek, araştırmalara konu olabilecek muhtevadadır. Kelimeleri cümleleri ihtiva ederken, deyimleri de makalelere konu ve başlık olabilecek külliyettedir. ADEM-İ TASDİK – TASDİK-İ ADEM …

Devamını Oku »

Mübarek hediyeniz Van hediyesi değil, belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerife’nin mübarek kerametli hediyesidir / Ömer ÖZCAN

Nuh Bey (POLATOĞLU) Barla Lâhikasında ismi geçen ve kendisine hitaben Bediüzzaman hazretleri tarafından iki mektup yazılan merhum Nuh Polatoğlu, 1892 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Kendisi Eski Said döneminde Bediüzzaman Hazretlerinin Van’daki dostlarından biriydi. Nuh Bey’in, aynı zamanda, Molla Hamid Ekinci ile de sıkı münasebetleri ve dostlukları vardı. Molla Hamid Ekinci …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

“Âlem-i İslam’ın anahtarı Türkiye’dir

Yazar: İdris TÜZÜN Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından suikastla öldürülmesi[1] dünya tarihinin eşine az rastlanır dönüm anları arasında yer almıştır. Gavrilo Princip’in kalabalığı yara yara yaklaşarak açtığı ateş, silahından çıkan kurşun, yalnızca veliahdı öldürmekle kalmamış; bir …

Devamını Oku »