Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

İman Hizmetinde Sebat ve Metanet Esası

Risale-i Nur Mesleğinde Sebat ve Metânet Esası Lügatte; Sebat: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah’a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek. Metanet: Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde …

Devamını Oku »

“İşârâtü’l-İ’câz, belâgatte Arapları âciz bırakan bir tefsir”

ŞEYMA GÜR – FUNDA DEMİRER İki Arap belâgat otoritesi, İşârâtü’l-İ’câz’ı Arap ediplere parmak ısırtan benzersiz bir eser olarak niteledi. İİKV’nin Kur’ânla Yaşamak seminerinin konukları olan Filistinli Dr. Ramazan Ömer ve Mısırlı Dr. Ahmed Zekeriya, İşârâtü’l-İ’câz’ın belâgat inceliklerini örnekler vererek anlattılar. Seminerin moderatörlüğünü de Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Yargıcı yaptı. …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Talebelerinin Dilinden; Bediüzzaman’ın Ramazan’ı

Talebelerinin dilinden: Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi? Önce Üstad’ın Ramazan ayı ile ilgili bir duası ile giriş yapalım ve sonrasında Üstad’ın Ramazanı nasıl geçirdiğini Nur talebelerinden dinleyelim.: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Mübarek Ramazan-ı şerifinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak bu Ramazan-ı şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerif Müjdeleri

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerîf Müjdeleri Ramazan-ı Şerîf’teki savm, İslamiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin ázamlarındandır. *** Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. *** Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir …

Devamını Oku »

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup

Mustafa Sungur Ağabeyin Bediüzzaman Said-i Nursi Hakkında Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup. Kısaca Mustafa Sungur Ağabey Kimdir? (1929-2012) Mustafa Sungur 29.09.1929 tarihinde Kastamonu’ya bağlı Safranbolu ilçesinde Eflani nahiyesinin Çalışlar Köyünde dünyaya gelmiştir. Bebekliği, çocukluğu derken okul hayatı başlar. Tabi o zamanlar geçim zor, imkanlar kıt… Mustafa Sungur Ağabey beş yaşına …

Devamını Oku »

Ahir zaman hâlleri (Risale-i Nur’dan derleme)

Ahir zaman: “Madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur’an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.” K:187 Ve bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. (AM 20) bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek …

Devamını Oku »

İman üzerine (R. Nur’dan derleme)

İman Nedir? Mâhiyeti Nasıldır? İMAN İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hâsıl olan bir nurdur. Sual: Avam-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir? Cevab: Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet çok defa lisan, insanın tasavvuratından incelerini tabirden âciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler …

Devamını Oku »

Mekkeli âlim Seyyid Muhammed Elmas: “Risale-i Nur’u okuyup bir kenara koymak mümkün değil”

Mekkeli âlim Seyyid Muhammed Elmas: Risale-i Nur’da Kur’ân’ın feyzinden gelen ilim var Haber: Esra KAĞIT – Şeyma GÜR İİKV’nin geçtiğimiz Cumartesi seminerinde dinleyiciler Risale-i Nur’a bir seyyidin gözünden baktılar. “Yaşayan Tefsir” programına Mekke-i Mükerreme’den konuk olan Seyyid Muhammed Elmas “Risale-i Nur hem kalbi, hem ümmeti onarıyor” dedi. Seyyid Muhammed Elmas …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’a Göre Tebliğ Esasları

Yazar: Muhammed Aydın Bediüzzaman Hazretleri, ayet ve hadislerle İslâmî ölçüler olarak emredilen esaslara göre tebliğ faaliyetini göstermiştir. Risâle-i Nurları mütalaa ve ondan istifade ederken müşahede ettiğimiz tebliğ esaslarının en mühimleri bize göre şunlardır: 1) Başta iman olarak işe temelden başlamak. 2) İman hakikatlerini akıl ve kalbin kabul edeceği ölçülerle açıklamak. …

Devamını Oku »

Yok Olup Gitmek mi Cehennem mi? (R. Nur’dan Derleme)

Adem (Hiçlik)’in Cehennem’den Eşeddiyeti “…Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise; şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı, meş’um bir âlete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı rahmetin intifası lâzım gelir. “Demek o kereme lâyık ve o rahmete şâyeste bir dâr-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran Güneşin vücudunu …

Devamını Oku »

Yeğeni Abdurrahman’ın Bediüzzaman’a mektubunun gayri münteşir kısmı

(Abdurrahman’ın mektubunun gayr-ı münteşir kısmı)                 Şimdi büyük üstadım! Siz unutulmuş zannetmeyiniz fakat ne çare ki, zaman böyle iktiza ediyor. Burada istediğimiz ve bildiğimiz kimseler gaflette uyuyorlar. Onları ancak Cenab-ı Hak uyandırabilir. Burada bazı kimseler vardır ki, o da avam ve müslüman insanlardır. O risalelerden masarıfı ne ise ben buradan göndereyim, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Üç Aylar (Derleme)

Risale-i Nur’da Şuhûr-u Selâse Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz kihakkınızda ve hakkımızda seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandırmağa bu üç mübarek ayı vesile eylesin, âmîn. Emirdağ Lahikası II / 63 *** …Beş günden sonra çok …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Ebu Tâlib ve tenkitlere cevaplar

Bediüzzaman Hazretleri Ebu Talip ile ilgili “Cehennem’e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cennet’i, onun hasenatına mükâfeten halkedebilir.” demektedir. Bu yaklaşıma gelen tenkitlere cevap verebilir misiniz? İddia:  Onlarca rivayet vardır ki, Ebu Talip, imansız göçmüştür. Bunlar… İddiaya Cevap:  İtirazcının yer verdiği hadislerin özeti, Ebu Talib’in imana gelmediğidir. Sanki …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Küreselleşme Etkilerine Karşı Durma

Makale Yazarı:  Prof. Dr. Muhammed Abdunnebi * Şahıs biyografisi çalışmak kuyudan su çekmeye benzer ki kovaya bir şeylerin bulaşması kaçınılmazdır. Birtakım kanaatleri kaydetmek veya bir üslup çıkarmak bazen sevenlerini mutlu etmeyeceği gibi, hasımlarını da kızdırabilir. Hasımları, onun iyiliklerinden bahsedilmesinden, sonrakilerin onu hayırla yad etmesinden rahatsızlık duyarlar. Kötü bir gidişata veya …

Devamını Oku »