Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN

Prof. Dr. KİTAPÇI: Benim için en ilginci ve bir o kadar da yürek dağlayan…

Gençliğinde bir buçuk yıl Üstad’ın yanında ve hizmetinde bulunan Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Anlatıyor: Üstad’ın Dünya Yemeği, Dünya Zevki İşte Bu! Bediüzzaman neler yer içerdi? Benim için en ilginci ve bir o kadar da yürek dağlayan Üstad’ın kuşluk ve ikindi sonrası nefsini köreltmek için yediği yemektir. Bu yemeğin adı neydi? …

Devamını Oku »

Vefatının 59. Yılında: Bediüzzaman Said Nursî kimdir?

Yazar: Ferhat ASLAN DOĞUMU VE GENÇLİĞİ Bediüzzaman Said Nursi 1878’de[1] Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Mirza, annesinin adı ise Nuriye’dir. Küçük yaşından itibaren ilme merak salan Said, ilk eğitimini, tahsilde olan ağabeyi Abdullah’ın izne geldiği zamanlarda, ondan aldı. Henüz çok …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalar ve Kalitesi

Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Son bir asra damgasını vuran Risale-Nur külliyatı hakkında şu anda dünyada seksen üniversitede akademik çalışmalar yapılıyor. Bu sayı, Risale-i Nur’ların uluslararası akademik camiada ilgi gördüğünün en müşahhas örneğidir. Ancak bu sayı yeterli midir? Hayır, değildir. Çünkü sadece Hindistan ve Amerika’daki üniversitelerin sayısının 14 bini aştığı düşünüldüğünde …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Nevruz Günü Köpeklere Ekmek Parçaları Verdi / Ömer ÖZCAN

BEDİÜZZAMAN NEVRUZ GÜNÜ KÖPEKLERE EKMEK PARÇALARI VERDİ Said Nursi Hazretlerinin 1952’de Gençlik Rehberi, 1953’te de Samsun mahkemeleri dolayısıyla iki sene üst üste üçer aylık İstanbul ziyaretleri vardır. Her iki ziyarette de, kendisine yakın talebeleri Hz. Üstad’ı İstanbul’un muhtelif yerlerini gezdirirler. Bu talebelerinden biri de 1954 yılından itibaren Berlin’de yaşayan Abdulmuhsin …

Devamını Oku »

Âhir Zamanda Cereyanlar ve Bu Vatan

BU VATANDA İKİ CEREYAN Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde… Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i …

Devamını Oku »

Esmâ-i Hüsnâ ve yıldızları isimlendirmek

Yazar: Mustafa Said İŞERİ Mevcudat müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Düşünmek, konuşmak ve hıfzetmek… Adem’i (AS) ve onun vârisi ademoğlunu halife yapan mu’cizevi sır Kur’an’da tâlim-i esmâ ile tabir edilir. İnsan Allah’ın mülkündeki varlıkları düşünerek “ilimle alır”, dile dönüştürerek “isimle ahzeder” ve hafızasında …

Devamını Oku »

“Bir risale en az bin tecessüsün karşılığı olarak yazılmıştır.”

Merhum Ahmed GÜMÜŞ Ağabey Anlatıyor: (Ziyaret sırasında Bediüzzaman Hazretleri şunları söyledi) Komünist ve masonların bütün plânlarını Risale-i Nur yerle bir etti. Risale-i Nur bir âmîden, bir feylesofa kadar herkese hitap eder. Bir risale insandaki en az bin tecessüsün karşılığı olarak yazılmıştır. Temsillerdeki hakikatlerden anladığınız size kâfidir, anlayamadık diye üzülmeyin. Bir bahçeye …

Devamını Oku »

Lâhika Mektuplarının Ehemmiyeti

Hazret-i Üstad Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der ki: “Şu risale (*), bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Ve …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da ‘Nefs’ kavramı

Risale-i Nur’da nefs-i insaniye Baki ÇİMİÇ Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Yusuf (a.s)’ın dilinden nefsin kötülükleri işlemeyi, hevâ ve hevesi doğrultusunda Allah’ın emirlerine muhalefet etmeyi arzuladığını ve sahibini buna yönelmek için zorladığını bildirmektedir:” (Yusuf), nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin acıyıp koruduğu hariç, nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir…” (Yusuf 12/53). Nefs, mahiyet …

Devamını Oku »

El-Âdil İsm-i İlâhisi: Risale-i Nur’da Adalet Kavramı ve Ontolojisi

Yazar: Colin Turner Durham Üniversitesi – İngiltere En son on beş yıl önce gelmiştim bu şehre; neredeyse bir ömür geçmiş. O zaman eşimle birlikte çocuklarımızı da getirmiştik ve bir gün Büyükada’da akşam yemeği yemiştik. O yemek sır asında çok ilginç bir şey olmuştu. Bunu anlatıyorum, çünkü bugün yapacağım konuşmayla tamamen …

Devamını Oku »

Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur’da Tedbir ve İhtiyat

” Sonra şunu söyledi: ‘Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip dayansınlar.'” (Yusuf Sûresi, 67. Âyet)  Yazan: Yunus İpek İHTİYAT NEDİR? İhtiyat; Arapça ﺣﻭﻁ kökünden gelir. Yaklaşık 10 …

Devamını Oku »

İbrahim Alaaddin Gövsa: Her cemiyet lâyık Olduğu kitaba Nail Olur

“Her cemiyet lâyık olduğu kitaba nâil olur.” İBRAHİM ALÂADDİN GÖVSA Barla’da, badem ağaçlarının çiçek açtığı bir günde başladı Risale-i Nur’un macerası. “Yaz kardeşim” dedi Müellif. Sonra satırlar, sonra sayfalar, sonra risaleler birer birer dökülmeye başladı dudaklardan kâğıtlara. Sekiz sene sonra Bediüzzaman Barla’dan ayrıldığında, artık Risale-i Nur Külliyatının şekli, rengi, içeriği, …

Devamını Oku »

Tabiattaki Adalet Düzenleyicileri: Böcekler

Makale: Prof. Dr. Levent ÜNLÜ Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Öz Böcekler, insanoğlunun en büyük yardımcılarından biridir. Kâinatta hiçbir şeyin boşa yaratılmadığını, ilahi bir düzen içerisinde bu canlıların kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini bilmek, görmek gerekir. Tabiattaki dengeyi sağlamaya çalışan bu canlıların vazifeleri pek çoktur. Bu çalışmada böceklerin …

Devamını Oku »

“Fakültedeki bid’atçılar zayıf ve bekásızdır”

Selahaddin Durdu Hoca Efendi 1933 yılında Divriği’de doğdu. İlk ve Orta tahsilini Divriği’de, Lise tahsilini Sivas’ta yaptı. Askerliğini müteakip 1958’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Maraş İmam-Hatip Lisesi Meslek dersleri Öğretmenliğine tayin edildi. 8 yıl bu görevi yaptıktan sonra ayrılarak Diyanet camiasına geçti. 1964-1967 tarihleri arası Adana Vaizliği, 1967-1970 …

Devamını Oku »