Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup

Mustafa Sungur Ağabeyin Bediüzzaman Said-i Nursi Hakkında Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup. Kısaca Mustafa Sungur Ağabey Kimdir? (1929-2012) Mustafa Sungur 29.09.1929 tarihinde Kastamonu’ya bağlı Safranbolu ilçesinde Eflani nahiyesinin Çalışlar Köyünde dünyaya gelmiştir. Bebekliği, çocukluğu derken okul hayatı başlar. Tabi o zamanlar geçim zor, imkanlar kıt… Mustafa Sungur Ağabey beş yaşına …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a İftira Atan Vatan Hainlerine Cevap

Said Nursi’ye İftira Atan Vatan Hainine Belgelerle Cevap Yazan: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Son zamanlarda ve özellikle de 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, bazı vatan hainleri ve Kemalistler, Bediüzzaman’a saldırmaya başladılar. Binlerce dolar vererek akademik ünvanlar satın aldığı iddia edilen sahte bir şeyhin vatan haini olan bir müridi, tıpkı 1923-1986 …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’in Kaleminden Madde Madde Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri

Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin Notlarında; Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri 1. Millete ve neslimize bir gaye ve hedef vermek elzemdir. Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka birşey değildir. Bizim, ecdattan evlada devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız; “İMAN VE İSLAMİYET’TİR” 2. Risale-i Nur; …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları Tenkid Eden Bazı İlâhiyat Hocalarına!

Bediüzzaman Hazretleri 1948-1950 Afyon Hapishanesinde yargılanır iken eserleri de yargılanmakta idi. Mahkeme, eserleri bilirkişiye göndermiş ve bu bilirkişiler de bir kısım İlahiyatçılardan teşekkül etmişti. İşte şimdiki bazı İlahiyatçıların anlayamadıkları veya İslam dünyasında ehl-i sünnet vel cemaatin dışındaki gurupların da kabul etmedikleri bazı hakikatları şimdi de kabul etmeyen muterizler vardı. Risale-i …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’dan Devlet Erkânına Yedi Mektup ve Nasihatler

Bediüzzaman’dan 7 Mektup İttihad İlmî Araştırma Heyeti Tarafından Hazırlanmıştır. İstanbul/1997 1. SULTAN ABDÜLHAMiD HAN’A TAVSiYELER (1908) 2. M. KEMAL PAŞA’YA VERİLEN BİR İKAZ DERSİ (1923) 3. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLEN BİR BEYANNAME (1923) 4. İSMET İNÖNÜ’YE GÖNDERİLEN MEKTUP (1947) 5. C. H. P. GENEL SEKRETERİ HİLMİ URAN’A VERİLEN MEKTUP (1947) 6. BAŞBAKAN ADNAN …

Devamını Oku »

Sünuhat ve İlham Üzerine

Risale-i Nurların  SÜNÛHAT VE İLHAMEN  Yazılma Meselesi Üzerine وَ بِهِ نَسْتَعِينُ (Yanlış ve yersiz bazı tenkidlere cevabdır) ÖNSÖZ Mevzua girmeden önce bazı noktaları nazara almak gerekiyor. Sonra cevablar verilecektir. Şöyle ki: Çoklar tarafından biliniyor ki, bir asra yaklaşan bu son devrede, beyn-el milel ifsadatta bulunan nifak cereyanı herkesden daha çok, …

Devamını Oku »

Risale okumanın zamanı geçti mi?

“Risale okumanın zamanı geçti.”, şeklindeki eleştiriler haklı mı? Bir şahıs için İslamî ilimleri, süreklilik ve devamlılık bakımından iki kısma ayırabiliriz: Birisi, her anda ve her şartta lüzumlu olan ilimlerdir ki; bunlar imana ve marifete dair ilimlerdir. Bir insan bu ilimlere ömrünün son anına kadar muhtaçtır. Bu iman ve marifet ilimlerinde bir sınır, …

Devamını Oku »

Hüsrev Altınbaşak Ağabeyin Afyon Mahkemesi Müdafaası

Hüsrev’in Müdafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine, Makam-ı iddia iddianamesinde biri küllî, diğeri hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Küllî ithamı, Risale-i Nur’a hizmetim ve Üstadımın mevhum suçuna iştirakimdir. Hususi itham ise gayet cüz’î ve ehemmiyetsiz ve hakikatte hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. …

Devamını Oku »

Risâle-i Nûr dâiresinde bulunanların eserleri, Risâle-i Nûr’a perde ve gölge olmamalıdır / Hulusi YAHYAGİL

İbrahim Hulusi Yahyagil Ağabeyden İhlâs, Sadakat Üzerine Mühim Bir Mektup Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: Mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerine Dâir

GENİŞ DAİRENİN ŞÂŞAALI HİZMETLERİNE DÂİR (Ve bihi nesteın) 1- KEMMİYET VE KEYFİYET VE TEBLİĞ MESELELERİ Risale-i Nur’da, dar ve haslar dairesi ile geniş dairelerden bahsedilir. Evet, Rivayetlerde müceddide ehemmiyet verilmesinin sebebi, has dairenin birinci vazifesi olan îman itibariyle olduğu halde, beşeri nazar, geniş daireyi daha ehemmiyetli görüp hata ettiğini beyan …

Devamını Oku »

“Ri­sa­le-i Nur’un tar­zı­na sa­da­kat ye­mi­ni…”

Bayram Yüksel Ağabey Anlatıyor: “Ri­sa­le-i Nur’un tar­zı­na sa­da­kat ye­mi­ni…” “Üs­tad’ımız si­ze sa­da­kat ders­le­ri­ni na­sıl ve­rir­di? Sa­da­kat na­sıl ol­ma­lı? Üs­tad si­ze na­sıl sada­kat ye­mini et­ti­rir­di?”  “Üs­tad’ımız ba­zı ve­si­le­ler­le bi­ze sık sık sa­da­kat der­si ve­rir­di. Şef­kat­le sa­da­kat der­si veril­mez; ba­zen dö­ve­rek, kı­za­rak, ko­va­rak ders ve­rir­di. Üs­tad’ımız şöy­le der­di: ‘Kar­deş­le­rim! Eğer Şeyh Ab­dül­ka­dir-i …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Önemli Açıklama

Aziz Kardeşlerim, Sosyal medyada hakkımda ve adıma neşrolan yahut ismim karıştırılarak neşredilen yazılarla hiçbir cihetle alakam ve dahlim yoktur, bu gibi malayani şeyleri takibe vaktim de yoktur. Mutlak vekil ifadesi Üstadımızın bir ifadesi olup benim adımın bu ibare ile istimal edilmesi benim arzum ve iradem dahilinde değildir. Ben Üstadım Bediüzzaman’ın …

Devamını Oku »

Rüştü Tafral ile Zübeyir ve Tahirî Ağabey Üzerine

Uzun yıllar Zübeyir Gündüzalp ile birlikte kalan Rüştü Tafral  o yılları anlattı. Röportaj: Abdurrahman Iraz   (…) Kaç yılında doğduğunuzu biliyor musunuz? Nüfus kâğıdımda 1935 yazıyor. 1935 senesinde Rize vilayetinin Pazar kazasının Balıkçı köyünde doğdum. Ve 1950 sonrasına kadar çocuktum zaten, yaşımı tam bilmiyorum, sakal traşı olmuyordum, 15-16 civarında olabilir bilmiyorum, merhum Mehmet Birinci bizden …

Devamını Oku »

“O hocanın ‘Aziz’ kelimesine itirazına deriz…”

Bediüzzaman Neden Aziz Tabirini Çok Kullanıyor? “Bedî, Allah’ın ismi değil mi? Bu isim, bir insana verilebilir mi?” gibi art niyetli tenkitlere de cevap olabilecek  Gayr-i Münteşir Mektub 190/265 بِاسْمِهِ ‬سُبْحَانَهُ ‬اَلسَّلاَمُ ‬عَلَيْكُمْ ‬وَ ‬رَحْمَةُ ‬اللّهِ ‬وَ ‬بَرَكَاتُهُ ‬اَبَدًا ‬دَائِمًا Aziz, Sıddık Kardeşim Sabri! O hocanın “Aziz” kelimesine itirazına deriz: Evvelâ: Eskiden …

Devamını Oku »