Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

On Altıncı Mektup ( Evhamlı Sorulara Cevaplar )

Onaltıncı Mektub ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻗَﺪْ ﺟَﻤَﻌُﻮﺍ ﻟَﻜُﻢْ ﻓَﺎﺧْﺸَﻮْﻫُﻢْ ﻓَﺰَﺍﺩَﻫُﻢْ ﺍِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻭَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ [Şu mektub ﻓَﻘُﻮﻟﺎَ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻟَﻴِّﻨًﺎ sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış.] Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevabdır. Şu cevabı vermek benim için hoş …

Devamını Oku »

Risale-i Nur talebeleri akıl nurunu alıp, zikirle gelen kalp nurunda sığ mı kalıyor?

“Nur talebelerinin zikre ve tesbih çekmeye ihtiyaçları var, zikirsiz olmaz. Aksi halde zikirsiz Risale-i Nur talebesi, akıl nurunu alıp, kalp nurunda sığ kalabilir.” şeklindeki düşüncelere nasıl bakmalıyız? “BİR KISIM KARDEŞLERİME HUSUSİ BİR MEKTUPTUR “Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan (HAŞİYE) Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini …

Devamını Oku »

On Dokuzuncu Mektup’tan Hadis Bilgileri

19. Mektub’dan Çeşitli Hadis Bilgileri Hazret-i Üstad’ın kaydettiği bütün hakikatların, büyük hadîs kitaplarındaki me’hazleri bulunup verilmiştir. İsteyen Hadîsler cetveli, 19. Mektub kısımlarına bakabilirler. Bil-mâna ile hadîs nakletmek câizdir «Şu risalede çok ehadîs-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadîsiyye bulunmuyor. Yazdığım hadîslerin lafzında yanlışım varsa; ya tashih edilsin veyahut “Hadîs-i bil-mâna”dır denilsin. …

Devamını Oku »

“Ho­cae­fen­di, sen Be­di­üz­za­man’a ra­por yaz­ma­mış­sın; sen med­hi­ye yaz­mış­sın”

Said Öz­de­mir Ağa­bey An­la­tı­yor: “Di­ya­net’te­ki bü­yük âlim­ler, ona hay­ran kal­dı­lar” “Ah­met Fey­zi Kul Ağa­bey za­man za­man An­ka­ra’ya ge­lir ve biz­ler­le soh­bet eder­di, bir­kaç gün de kalırdı. Bir gün onu bü­yük âlim­le­rin bu­lun­du­ğu Di­nî Eser­le­ri İn­ce­le­me Ku­ru­lu’na götür­düm. Ora­da Hasan Feh­mi Ba­şoğ­lu, Ha­san Hüsnü Er­dem, Ko­a­med­din Bos­tan, Şe­hit Oral gi­bi bü­yük …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Anlattı: Kadir Mısıroğlu’nun iddiası ve işin aslı!

Hüsrev Altınbaşak Kadir Mısıroğlu ve Meselenin Hakikatı Anahtar Üstadımızın Yed-i Emini Ağabeyimiz Hüsnü Bayramoğlu’nda… Mevzu, Kadir Mısıroğlu’nun bir kitabında Hüsrev Altınbaşak Ağabeyle beraber hapis kaldığı dönemde, kaldıkları koğuşta konuştuklarını iddia ettiği meseleden çıkıyor. İddiaya göre Hüsrev Ağabey diyor ki: “Bediüzzaman’da Sultan Reşad’dan kalma Medresetüzzehra’nın inşaat parası vardı ve bununla yaşadı.” …

Devamını Oku »

KADİR MISIROĞLU’NUN DELİLSİZ İDDİALARINA CEVAPLAR..

KADİR MISIROĞLU’NUN DELİLSİZ İDDİALARINA CEVAPLAR.. ABDULKADİR BADILLI Hülasalı bir fezleke: Kadir Mısıroğlu’nun, Bediüzzaman hakkında hakikate, yazılı kayıtlı gerçek metinlere ve Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat yazılı kendi ifadelerine dayanarak değil, hurefelere, uydur­masyon hayalî beyanlara isti­naden yazdığı ve âïleme ilan ettiği eğri terazili iddiasına karşı şu ispatlı, senedli, tahkikli yazı­mızdaki birkaç temel esasları …

Devamını Oku »

Kadir Mısıroğlu’nun Bediüzzaman’a Dair İddiaları: – 3 / Hüseyin YILMAZ

Kadir Mısıroğlu’nun Bediüzzaman hakkındaki en vahîm, en insafsızca iddiası; onun Sultan Reşad’ın Van Üniversitesi için tahsis ettiği 40.000 Reşad altınına el koyup hayatını o altınlarla idame etmesidir! Bu para üniversite için tahsis edilmiş, fakat Birinci Dünya Savaşı sebebiyle buna imkân kalmadığından Bediüzzaman, kendisine teslim edilen bu paranın üzerine oturmuş, hayatı …

Devamını Oku »

Kadir Mısıroğlu’nun Bediüzzaman’a Dair İddiaları: 2 / Hüseyin YIKMAZ

Bir önceki makalede, Kadir Mısıroğlu’nun Üstad Bediüzzaman’ın Sultan Abdulhamid’e olan mevhûm düşmanlığını medâr-ı bahs etmiştim. Bu makale, hakikatsız düşmanlık iddialarının başına giydirilen kırmızı külahı düşürmek kasdı taşıyor; üzgünüm… Üstad’ı Sultan Abdulhamid’e düşman ilân eden Kadir Bey, iddiasını pekiştirme ihtiyacı ile olsa gerek ki, Bediüzzaman’ı Nemika Sultan’ın damadı Osman Turan’ın evine …

Devamını Oku »