Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

Diyanet Dairesi ile Nur Dairesi Bir ve Beraberdir

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey son neşretmiş oldukları lahikalar ile de şer cereyanlara karşı müteyakkız olmaya bütün camiamızı davet etmiştir! Nur talebeleri Diyanetin 1950’li senelerde ki Din İşleri Müşavere Kurulu‘ndaki Ehl-i Vukufun müsbet raporlarından günümüze kadar yapmış oldukları hizmetleri takdir ve tebrik ederler. Nurcular “Âlem-i İslam o Diyanet dairesine karşı tam hüsn-ü …

Devamını Oku »

18. Lem’a Üzerinden Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a Saldıranlar / Prof. Dr. Cevdet Akbay

Yazan: Prof. Dr. Cevdet Akbay Çok uzun bir süre önce, I. Meclis’te elinde Kur’an, koltuğu altında hadis kitaplarıyla dolaşıp insanlara ahkâm kesen genç bir mebusun, M. Kemal’in iplerini tamamen ele geçirdiği II. Meclis döneminde rakı masalarında sarhoş olup Allah’a ve dine hakaretler etme hikayesini okumuştum. Tam hatırlamıyorum ama Hasan Hüseyin Ceylan’ın “Cumhuriyet …

Devamını Oku »

Bedî ve Mevlânâ İsimleri Beşer İçin Kullanılabilir mi?

Soru: Muhterem Hocam, bizler Risale-i Nur okuyan gençleriz… Sizin de derslerinizi yakından takip ediyor ve çok istifade ediyoruz… Rabbim sizden ve sizin gibi tüm hocalarımızdan razı olsun. Arkadaşlar olarak size bazı sorularımız var. Eğer cevaplarsanız çok memnun oluruz. Şimdiden vereceğiniz cevapları merakla bekliyor, teşekkür ediyoruz. 1- Bedî ismi, beşer için kullanılamaz mı? …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -4

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (IV) (Bütün bu iktibaslar için bkz. BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ (ULÛM-I ÂLİYE=ÂLET İLİMLERİ) adlı eserimizin 19. Bölümüne bakabilirsiniz. ARAPÇA ÇOĞUL KELİMELERİN TÜRKÇEDE ÇOĞUL YAPILARAK KULLANILIŞI Arapça’da cem’ul-cümû’ kaidesi meşhûr bir gramer kuralıdır; bir defa cemi’ (çoğul) olan kelimenin tekrar bir defa daha cemi’ …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları – 2 ve 3

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (II) Önceki bölüm  BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR: 1. KELÂMIN ŞARTLARI Kelâmın şartları ikiye ayrılır: Kelâmın lafza ait şartları, beyân ve bedî ilimlerinde ayrıntılı olarak anlatılmış ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller verilerek, …

Devamını Oku »

Avukat Mihri Helav’ın Gençlik Rehberi Mahkemesi Müdafaası

REHBERİN MAHKEMESİ MES’ELESİNDE NURUN DÖRT AVUKATINDAN BİR AVUKATI OLAN MEHMET MİHRİ’NİN EHLİ VUKUFA BİR CEVABIDIR VE BERAATI NETİCE VERMİŞTİR. AVUKAT MİHRİ’NİN MÜDAFAASI 1- Gençlik Rehberi’nin bizzat veya bilvasıta Said Nur tarafından tab’ ve neşredildiğine dair hiçbir delil yoktur, bilakis başkaları tarafından bastırıldığı tavazzuh etmiştir. 2- Bu eser daha önce idari …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi Üzerine

Nur Talebelerinin serbest bir üniversiteye benzeyen tarzının ve cemaatinin kader hadisatı içerisinde bölünmüş gibi görünen yapısı üzerine hatırımıza gelen bazı esasları kaydetmeye çalışacağız. Önce Risale-i Nur’un mahiyetni Hazret-i Üstad Bediüzzaman’ın beyan ettikleri tarzda iyice bir kavramak lazım.  Necip ve muazzez Üstadımız’ın şu beyanları çok manidar ve emsalsiz bir ifade. Zaten …

Devamını Oku »

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Risale-i Nurları, Kur’an-ı Kerim ile bir tuttuğu iftirası

İddiacı, Said Nursi’nin “Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” ifadelerini delil göstererek, Risalelerinin, Kur’an’ın geldiği yerden geldiğini ifade ettiğini iddia etmektedir. İddiacı, ne yazık ki, sadeleştirme perdesi altında, Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerini çarpıtmaktan ve iftira etmekten çekinmemiştir. Bu şekilde asıl niyetini bir kere daha ortaya koymuştur. İfadelerin orijinali …

Devamını Oku »

İşarî Tefsir ve Cifir İlmi Konusunda Bediüzzaman’a Edilen İtirazlara Cevap

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bazı çevrelerin Bediüzzaman Said Nursi hazretleri’nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur külliyatına karşı yapmış oldukları eleştirilere cevap verdi. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün cevabı şöyle; Kemalist Rejim, Bediüzzaman’ı adli, askeri ve mülki tedbirlerle bertaraf edemeyince, yeni bir yol denemişlerdir. O da yanlarına çekebildikleri, din alimleri ve bazı …

Devamını Oku »

Akşam Yazarı: Fitnecilerin Amacı Müslümanları Risale-i Nur’dan Uzak Tutmak!

‘Dellâl-ı Kur’an’ olan Bediüzzaman ile ‘Ulu Hakan’ Abdülhamid Han arasındaki fitneciler!.. Bediüzzaman Said Nursi her daim tartışılan, sürekli gündemde olan ve birileri tarafından “kasten” olumsuzluklarla nazarlarda tutulmak istenilen bir şahsiyettir. Bediüzzaman’ın kişiliği, karakteri ve inancı hakkında, kendi sözüne ve beyanlarına “itibar” edilmeyerek;  ne idüğü belirsiz kişiler tarafından o zat-ı muhtereme …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 12

(Mahkemeye verilen son tahliye dilekçesi) Afyon Ağırceza Başkanlığına, Aleyhimizdeki bütün itham sebepleri ve mahkumiyet amilleri yüksek yargıtayın müdellel bozma kararına göre cürüm, mevzu haricinde kalmıştır. Mevkufiyet ve mahkumiyetimizin imkanı Eskişehir ve Denizli’de ki gibi icra kılınmış mevaddan maadasının bulunulup çıkarılmasına vabestedir (bağlıdır). Ortada mevkufiyet ve mahkumiyeti mucip sarih ve kati …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 11

BAZI ARKADAŞLARIN HAPİS SIKNTISINDAN MÜTEESSİR OLARAK BİR NEVİ İŞTİKA TAVRI TAKINMALARINA VE BAZI KARDAŞLARIN EF’AL VE HAREKÂTINI HAPSE SEBEBİYET GİBİ TELÂKKİ ETMELERİNE BİNAEN YAZILMIŞ BİR HASBİHAL VE AFYON MÜCAHADESİNİN BİR TASVİRİDİR… Muhterem Kardaşlarım! Afyon müdafa-i dilîrânesi (cesur) فَقَاتِلْ وَلاَ تَخْشَ   (1948) kudsi fermanının bir tezâhürüdür ve nazar-ı hakikatta kıymeti çok …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 10

Sayın Hakimler; Acaba müşârünileyh sırf kıymet-i ilmiye ve kemâlât-ı ahlakıyyesi sebebiyle vâki’ olan bu Türkiyemizin bir siyaset meselesi addedilmesine imkan var mıdır? Hakaik-i diniyyeden ve icabat-ı imaniyeden olan dinin ilme verdiği yüksek paye ve şerâfet ve kemalât-ı ahlakıyeye tanıdığı üstün itibar meydanda değil midir? Ruh-u faziletten ilham alan ve nebean …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 9

İLK KÜÇÜK MÜDAFAANIN TEVSİ EDİLMİŞ VE ÜSTADIN FEVKALÂDE TAKDİR VE TASVİBİNE MAZHAR OLMUŞ BİR RİSALE-İ NUR MEDHİYESİ VE BİR MÜDAFAADIR. Bize tevcih edilen ithamların en başta geleni “Risale-i Nur’a niçin bu kadar kıymet veriyorsunuz? Veya onun müellifine niçin bu derece tazim ediyor ve müşarünileyhi tekrim ve tevkır ile karşılıyorsunuz?” ithamıdır. …

Devamını Oku »