Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

“Risale-i Nurlar’ı anlama(ma)k” üzerine

Bediüzzamanın Diliyle: Risale-i Nur Nasıl Anlaşılır SUAL: Hizmet düsturlarında zamanın şartlarına göre değişiklik getirmek, hikmetin iktizası olduğu söyleniyor, ne dersiniz? Risale-i Nur Sadeleştirilir mi? İHTAR: Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. (Şualar – 60) Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi …

Devamını Oku »

“Vehhabilik damarı, hiçbir cihetle Nur’un hakikî şâkirdlerinde olmamak lâzım geliyor.”

Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbn-üt-Teymiye ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî hakkında bir takım açıklamaları risalelerde vardır. Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? İtiraz Edilen Kısım: “Ehl-i vukufun insafsızca ve hatâlı ve haksız tenkidleri, Vehhâbîlik damariyle İmam-ı Ali Radıyallahü Anhın Nurlarla ciddî alâkasını ve …

Devamını Oku »

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin Dilinden Ağabeyler

Orhan Bey’le ilgili bir hatıramı anlatmak isterim. “Birlikte bulunduğumuz bütün meclislerde Üstad’ımız’ın hizmetinde bulunan Bayram Ağabey, Sungur Ağabey, Tahiri Ağabey gibi zatlara fevkalade hürmet göstermem, Orhan Beyin nazar-ı dikkatini çekmiş. Bir defasında benim hocalık sıfatımla beraber ağabeylere gösterdiğim aşırı hürmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben de: “Bu ağabeyler fevkalade hürmet …

Devamını Oku »

“Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kardeşiz.”

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Şimdiye kadar gizli münafıklar, Risale-i Nur’a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz müsbet hareket ettiğimiz için mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. Şimdi planları akîm kaldı. Bilakis tecavüzleri …

Devamını Oku »

Medyada Nurlar Aleyhinde Yapılan İtiraz ve Hücumlara Nasıl Cevap Vermeli?

Nur Talebeleri, Gazete ve TV’lerde Nurlar Aleyhinde Yapılan İtiraz ve Hücümlara Nasıl Cevap Vermeli? Sene Aralık 1958. İnönü’nün Gazetesi Akis Mecmuası Aralık 1958 sayılarından birinde Bediüzzaman ve Nurlar aleyhinde 5 sayfalık hücum ve hakaret yazısı neşrediyor. Bediüzzaman ve talebeleri cevaplar veriyor. Ancak Kahraman Nur Talebesi Mehmed Kayalar’ın Akis Mecmuasına cevap …

Devamını Oku »

Nur dairesindeki âlim, edip ve muharrirlerin Risale-i Nur hesabına eser yazmadıklarının sebebi

BAZI ESERLERİN RİSALE-İ NUR’A PERDE OLMASI HAKKINDA   Risale-i Nur dairesinde bulunanlar fikir mahsulu olan eserleri, ilham eseri olan Risale-i Nur’a perde ve gölge yapmamalıdırlar. Ancak Nurları takdim, teşvik, tamim ve tebliğ gibi Nura yazılanları müstesna.   Risale-i Nur, ekseriyet itibariyle ilham eseri olduğundan, fikr-i beşerinin eseri O’na takaddüm edemez. …

Devamını Oku »

Ismarlama Bir Reddiye

Bahsini edeceğimiz risalecik, (Tuhfetür Reddiye ale’l-Mezheb-i Saidi’l-Kürdiyye) aslında çoktan nisyana gömülmüştü. Ama internet ortamında yine arz-ı endam edince kısaca üzerine duralım istedik. Aslında Bediüzzaman hakkında bütün bu seviyesiz hücumlara cevaplar çok kolay. Biz de kısa ama müskit cevaplar düşünüyoruz. O, tertemiz hayatıyla karşımızda. Atılan balçıklar dâmenine erişemiyor. Belki bu ilki …

Devamını Oku »

“Üçüncü Said” Ne Demektir? En Mühim Hususiyetleri Nelerdir?

Üstadın hayatı, küllî hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arz etmektedir: Birincisi: Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbul’a gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri, Harb-i Umumî’ye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Dârülhikmeti’l-İslâmiye azalığında bulunuşu, Kuva-yı Milliye’de İstanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gelerek ilk Meclis-i Mebusandaki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van’a çekilip inzivayı …

Devamını Oku »