Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 3

Sayın Hakimler! Huzurunuzda bulunanlar müfsit ve idlâlkâr değildirler. Memleketin emniyetine su-i kast eden bozguncular değildirler. Dini alet yaparak makasıd-ı süfliye peşinde koşan sahtekarlar değildirler. Devletle ve idare ile mübarezeye kalkışmış ve milletin huzurunu selbedecek fenalıkları millete telkin etmiş anarşi unsuru değillerdir. Onların böyle süfli şeylerle alakaları yoktur. Onlar böyle mülevves …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 2

Sayın Hakimler! Hazine-i Kur’aniye ve cevahir-i hadisiyeden sırf bir kaç numune olarak sıraladığım bu misalleri teemmül buyurduktan sonra Nur Talebeleri arasındaki tesanüdün ve üstadlarına karşı gösterdikleri hakiki alâkanın manasını tamamen anlamış olursunuz ki bu serapa bir rabıta-i imaniye ve bir tesanüd-ü diniyedir. Ve böyle bir tesanüd ve rabıta dinimizin evamir-i …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 1

RİSALE-İ NUR ŞÂKİRDLERİNDEN VE HAZRET-İ ÜSTAD (R.A)’IN “RİSALE-İ NUR’UN MANEVİ AVUKATI” DİYE İLTİFAT BUYURDUKLARI AHMED FEYZİ’NİN 1948’DE AFYON MELHAME-İ KÜBRASINDA YAPMIŞ OLDUĞU BELİĞANE VE CANSİPERÂNE SON MÜDAAFASIDIR. (AFELLAHU ANHU VE GAFERA LEHU VE RAHME ) Bismihi Subhânehu Sayın Hâkimler! Sayın savcının baştan başa garaz ve muğalatadan ibaret olan son mütalaasını dinledik. …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Hazretlerine Hakareti Meslek Edinenlere Birkaç Tavsiye

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNE HAKARET ETMEYİ MESLEK EDİNENLERE BİRKAÇ TAVSİYEDİR Yazar: Necati İLMEN “Biz rahat döşeklerimizde uyurken O, Allah yolunda, Resulullah izinde bütün işkence ve hapislere rağmen İslam’ı savunuyordu. Ne yazık ki hiç birimiz onun gibi olamadık.”  Hasan Basri ÇANTAY Özellikle Tanzimat döneminde edebiyatla başlayan ve bugün sporda, sanatta, siyasette, tarihte, felsefede, …

Devamını Oku »

Hezeyanlı bir felsefeciye cevaplar

Yazan: Sait Gürsel Sizi tekraren ismen muhatap alıp, iftiralarla kendinizi Said Nursi üzerinden popülerleştirmenize fırsat vermeyeceğim. Ancak hezeyanlarını fikir olarak kamusallaştıran birine cevap vermek, hakkın hatırının gereğidir. Bu cevabi yazımın konusu ise münhasıran Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı hakkındadır. FETÖ’nün haşhaşilerin evrim geçirmiş bir versiyonu ve bir terör örgütü olduğu konusunda tüm Türkiye kamuoyu gibi zaten hemfikiriz. Yine …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a, Papayla Mektuplaşma İftirasına Cevap / Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ

Nur Talebelerini Evangelistlerle İşbirliği İçinde Gösteren Cahillere Hatırlatılır NUR TALEBELRİNİ EVANGELİSTLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE GÖSTEREN CAHİLLERE TEKRAR HATIRLATILIR! DİYALOG İLE ALAKALI BEDIÜZZAMAN’A SIÇRATILMAK İSTENEN ÇAMURLARA BELGELERLE CEVAPLAR Bir belgesel veya YouTube videosunda, hatta son zamanlardaki bir TV tartışma programında, ya cehaletlerinden ya da Nura düşmanlıklarından dolayı, son fitne hadisesini de fırsat …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup

Mustafa Sungur Ağabeyin Bediüzzaman Said-i Nursi Hakkında Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup. Kısaca Mustafa Sungur Ağabey Kimdir? (1929-2012) Mustafa Sungur 29.09.1929 tarihinde Kastamonu’ya bağlı Safranbolu ilçesinde Eflani nahiyesinin Çalışlar Köyünde dünyaya gelmiştir. Bebekliği, çocukluğu derken okul hayatı başlar. Tabi o zamanlar geçim zor, imkanlar kıt… Mustafa Sungur Ağabey beş yaşına …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a İftira Atan Vatan Hainlerine Cevap

Said Nursi’ye İftira Atan Vatan Hainine Belgelerle Cevap Yazan: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Son zamanlarda ve özellikle de 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, bazı vatan hainleri ve Kemalistler, Bediüzzaman’a saldırmaya başladılar. Binlerce dolar vererek akademik ünvanlar satın aldığı iddia edilen sahte bir şeyhin vatan haini olan bir müridi, tıpkı 1923-1986 …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’in Kaleminden Madde Madde Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri

Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin Notlarında; Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri 1. Millete ve neslimize bir gaye ve hedef vermek elzemdir. Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka birşey değildir. Bizim, ecdattan evlada devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız; “İMAN VE İSLAMİYET’TİR” 2. Risale-i Nur; …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları Tenkid Eden Bazı İlâhiyat Hocalarına!

Bediüzzaman Hazretleri 1948-1950 Afyon Hapishanesinde yargılanır iken eserleri de yargılanmakta idi. Mahkeme, eserleri bilirkişiye göndermiş ve bu bilirkişiler de bir kısım İlahiyatçılardan teşekkül etmişti. İşte şimdiki bazı İlahiyatçıların anlayamadıkları veya İslam dünyasında ehl-i sünnet vel cemaatin dışındaki gurupların da kabul etmedikleri bazı hakikatları şimdi de kabul etmeyen muterizler vardı. Risale-i …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’dan Devlet Erkânına Yedi Mektup ve Nasihatler

Bediüzzaman’dan 7 Mektup İttihad İlmî Araştırma Heyeti Tarafından Hazırlanmıştır. İstanbul/1997 1. SULTAN ABDÜLHAMiD HAN’A TAVSiYELER (1908) 2. M. KEMAL PAŞA’YA VERİLEN BİR İKAZ DERSİ (1923) 3. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLEN BİR BEYANNAME (1923) 4. İSMET İNÖNÜ’YE GÖNDERİLEN MEKTUP (1947) 5. C. H. P. GENEL SEKRETERİ HİLMİ URAN’A VERİLEN MEKTUP (1947) 6. BAŞBAKAN ADNAN …

Devamını Oku »

Sünuhat ve İlham Üzerine

Risale-i Nurların  SÜNÛHAT VE İLHAMEN  Yazılma Meselesi Üzerine وَ بِهِ نَسْتَعِينُ (Yanlış ve yersiz bazı tenkidlere cevabdır) ÖNSÖZ Mevzua girmeden önce bazı noktaları nazara almak gerekiyor. Sonra cevablar verilecektir. Şöyle ki: Çoklar tarafından biliniyor ki, bir asra yaklaşan bu son devrede, beyn-el milel ifsadatta bulunan nifak cereyanı herkesden daha çok, …

Devamını Oku »

Risale okumanın zamanı geçti mi?

“Risale okumanın zamanı geçti.”, şeklindeki eleştiriler haklı mı? Bir şahıs için İslamî ilimleri, süreklilik ve devamlılık bakımından iki kısma ayırabiliriz: Birisi, her anda ve her şartta lüzumlu olan ilimlerdir ki; bunlar imana ve marifete dair ilimlerdir. Bir insan bu ilimlere ömrünün son anına kadar muhtaçtır. Bu iman ve marifet ilimlerinde bir sınır, …

Devamını Oku »

Hüsrev Altınbaşak Ağabeyin Afyon Mahkemesi Müdafaası

Hüsrev’in Müdafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine, Makam-ı iddia iddianamesinde biri küllî, diğeri hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Küllî ithamı, Risale-i Nur’a hizmetim ve Üstadımın mevhum suçuna iştirakimdir. Hususi itham ise gayet cüz’î ve ehemmiyetsiz ve hakikatte hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. …

Devamını Oku »