Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Bediüzzaman ve Risaleler Hakkında Ne Dediler?

Bediüzzaman ve Risaleler Hakkında Ne Dediler?

Meziyet-i şahsiye sahibi, asil, Allah yolunda kardeşim Seyyid Şefik Arvasî’nin takrizidir

Meziyet-i şahsiye sahibi, asil, Allah yolunda kardeşim Seyyid Şefik Arvasî’nin takrizidir. Noksan sıfatlardan Münezzeh olan Allah’ın Adıyla.. Salât ü selam, yaratıklarının hayırlısı olan Hz. Muhammed’e olsun. Şurası bir gerçektir ki, Üstadımız Bediüzzaman’ın âyât-ı Kur’aniyye’nin feyizlerinden mülhem ve belâgat-ı Kur’aniyye’nin nüktelerinden ve işaretlerinden istifade ile yazdığı eserlerini mütalâa edenler şunu şöyle …

Devamını Oku »

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi ve Bediüzzaman Hazretleri

Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’den ders görmüş, Konya’nın medar-ı iftiharı Hacı Veyiszâde Efendi’nin de yakınında bulunmuş çok tatlı bir insan. Merhum Şahin Yılmaz Hocaefendi’nin cenazesinde görüştüğümüzde çok güzel şeyler anlattı. Sizlerle paylaşırken, Cenab-ı Hak’dan kalplerimizin birbirine daha sıkı perçinlemesini niyaz ederiz; “Süleyman Efendi’de …

Devamını Oku »

İbrahim Alaaddin Gövsa: Her cemiyet lâyık Olduğu kitaba Nail Olur

“Her cemiyet lâyık olduğu kitaba nâil olur.” İBRAHİM ALÂADDİN GÖVSA Barla’da, badem ağaçlarının çiçek açtığı bir günde başladı Risale-i Nur’un macerası. “Yaz kardeşim” dedi Müellif. Sonra satırlar, sonra sayfalar, sonra risaleler birer birer dökülmeye başladı dudaklardan kâğıtlara. Sekiz sene sonra Bediüzzaman Barla’dan ayrıldığında, artık Risale-i Nur Külliyatının şekli, rengi, içeriği, …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman’la, Sami Efendi’nin karşılaşmaları

Ahmet Atak (Ahmet Remzi Hatip) Anlatıyor: Üstad Bediüzzaman’la Sami Efendi’nin karşılaşmaları adeta koyun-kuzu karşılaşması gibi olmuştu Bu arada Mahmud Sami Ramazanoğlu da Üstad’ı ziyaret etmek için geldi Akşehir Palas oteline. O da zaten bir iki sene evvel gelmiş İstanbul’a. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile Sami Efendi Hazretlerinin karşılaşması görülmeye değerdi. “Sami Bey kardeşim, …

Devamını Oku »

Şeyh Âsım Efendi’nin Kaleminden Bediüzzaman

“Şarkın büyük âlimlerinden birisi de Molla Said-i Nursi‘dir. Bediüzzaman lakabıyla meşhurdur. Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun ve Allah ondan razı olsun. Nursi, Sofi Mirza‘nın oğludur, İsparit‘e bağlı olan Hizanlıdır. Onun bir kaç kardeşi vardır. En büyükleri Molla Abdullah‘tır. Sonra yaş sırası itibarıyla Üstad Bediüzzaman’dır. Sonra Molla Abdülmecid‘dir. Bu üç kardeş, ilimlerde en üstün tabakadadırlar. Sonra Molla Muhammed gelir. Bediüzzaman hazretlerinin …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Süleyman Aşratî’nin Bediüzzaman’ı Tavsifi

Ali Sert Hocamız, Cezayirli büyük âlim Aşrati Süleyman‘a göre üstadın üç hususiyetini şöylece bizlere nakletmiştir; “Evvela Aşrati Süleyman’dan kısaca bahsedelim. Bu zat oldukça büyük ve meşhur bir âlim. Kendisi profesör, üniversitede derslere giriyor. Risale-i Nurları tanımadan evvel başka eserleri pek okumaz, nazara vermez ve onlardan bahsetmezmiş. Diğer âlimlere ihtiyaç hissetmiyor. Ne zaman …

Devamını Oku »

Bekir Haki Hocaefendi’nin Gözünde Bediüzzaman

Yazan: Salih Okur Sadık Albayrak beyefendi anlatıyor: “Bir gün merhum Bekir Haki (Yener) Hoca‘yı ziyaret etmiştik. Yanında ilmiyeden ileri gelen birçok zevat da vardı. Daha önce benim arşiv çalışmalarımda onun geçmişi ile ilgili birçok vesaik bulduğumu, bunlar arasında Karabağ’dan göçleri sırasında Zile’ye gelmeden Van’a uğradıklarını ve orada genç bir âlimden (Bediüzzaman) ders …

Devamını Oku »

“Bediüzzaman’ın farkı, mantıkî temellendirmeye dayalı Kur’an eksenli düşünmesidir.” (Röportaj)

Prof. Dr. Neşet Toku: “Bediüzzaman’ın Farkı…” Röportaj: Kerem ALTINDAĞ “Bediüzzaman’ın farkı, mantıkî temellendirmeye dayalı Kur’an eksenli düşünmesidir.” Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı’nda imanî mevzuları açıkladıktan sonra,  “Artık küfrün beli kırılmıştır, bir daha ayağa kalkamaz.” gibi kesin ve net ifadeler kullanıyor. Bunun sebebini sorduğumuz Prof. Dr. Neşet Toku, Bediüzzaman’ın bu …

Devamını Oku »

Son Devir Ulemasının Dilinden Bediüzzaman Said Nursî

Asrın Ulemasının Dilinden Bediüzzaman Yazar: Salih Okur (Ulemanın Gözüyle Bediüzzaman, Kayıhan Yayınları) Bilindiği gibi bu zamanın en mühim içtimai bir farzı, vahdet yolunda mümin kalpleri buluşturmak, bunun için çabalamaktır. Bunun bir vesilesi de, büyüklerimizin meslek ve meşrep farkı gözetmeden birbirleri hakkındaki sena ve takdirlerinin naşiri olmaktır. Bu eser vesilesi ile Alvarlı …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve Necip Fazıl / Vehbi KARA

Bir zamanlar “Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu”, düzenlenmiş ben de bu sempozyumda “Bediüzzaman Said Nursi ve Necip Fazıl Kısakürek Dostluğu” başlıklı bir sunum yapmıştım. Bu vatanda yetişen insanlar içinde en değerli şahsiyetlerden ikisini aynı kare içinde sunup anlatmak benim için büyük bir bahtiyarlıktır. Bu necip ve fazıl zatları tekrar anlatmaktan büyük …

Devamını Oku »

Muhsin Yazıcıoğlu: Bediüzzaman Hazretleri, çağının yıldızıdır

Muhsin Yazıcıoğlu: “Bediüzzaman gibi olmak gerekiyor.” Hakperestliği, milli, manevi değerleri ve millet iradesini savunmasıyla zihinlerde yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz. Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da hâlâ nasıl ve neden olduğu anlaşılamayan helikopter kazasında vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Milli ve manevi değerleri savunmasıyla bilinen BBP Genel …

Devamını Oku »

Bir kültür hazinesi olarak Risale-i Nur

Yazar: Muhammed Emin YILDIRIM Anadolu’nun bu bereketli toprakları nice büyük kültür hazinelerinin oluşmasına mekan olmuştur. En sıkıntılı dönemlerini yaşadığı son iki asır da bile bu bereket devam etmiş, bazen araya fasılalar girse de hiçbir zaman duraksamamıştır. İşte bu büyük hazinelerden bir tanesi de hiç şüphesiz ÜstadBediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin telif …

Devamını Oku »

Eyvah Davam!

Yazar: Muhammed Emin YILDIRIM Vefatının üzerinden (bu makalenin tarihi itibariyle) 46 yıl geçse de, bu toprakların yetiştirdiği önemli bir âlim olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursi hşlen yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. O; çağı tanıyan, İslam toplumlarının hastalıklarını çok güzel ve derinlemesine teşhis eden ve bu tespitlerini sadece kağıt üzerinde bırakmayıp, bizzat …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’la Münazaraya Gelenler

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, tevazunun zirvesinde olmakla beraber, gençlik yıllarında bazı maksatlara binaen mektep ve medrese mensuplarıyla münazaraları olmuştur. Bu isimlerin bir kısmı Üstadın ilmî seviyesini anlamak, belki onu ilzam etmek üzere münazara kastıyla kendisini ziyaret edip sorular sormuşlardır. Bu isimlerden, bilinen bazıları ve yaşananlar: İSTANBUL ULEMÂSINI MÜNAZARAYA DÂVETİ …

Devamını Oku »

Abdullah Cevdet Sözler’i Görseydi

Mehmed Fırıncı bey anlatıyor: “Üstad Hazretlerinin İstanbul’dan ayrılmasından bir ay sonra askere gittim. Askerlik bitince, Isparta’ya Üstadı ziyarete gittim. Üstad bu ziyaretimden çok memnun oldu. “Senin geldiğin çok iyi oldu, çok güzel oldu. Ben Ceylan’ı Ankara’ya gönderecektim. Sen geldin, iyi oldu. Şimdi seni Ankara’ya göndereceğim” dedi. Ve bana 12 veya 13 …

Devamını Oku »