Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur kazancı mânevîdir, maddiyattan kaçar.

بِاسْمِهِ‬سُبْحَانَهُ‬‬‬‬ ‬وَاِنْ‬مِنْ‬شَيْءٍ‬اِلاَّ‬يُسَبِّحُ‬بِحَمْدِهِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اَلسَّلاَمُ‬عَلَيْكُمْ‬وَ‬رَحْمَةُ‬اللّهِ‬وَ‬بَرَكَاتُهُ‬بِعَدَدِ‬حُرُوفَاتِ‬الْقُرْآنِ‬الْحَكِيمِ‬وَ‬رِسَالَهءِ‬النُّورِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Aziz kardeşlerim ve hizmet-i Kur’an’da kıymetli arkadaşlarım! İçinde bulunduğumuz şu asrın en tehlikeli, boğucu ve zulmetli ve şiddetli devresinde kemal-i ihlasla deruhde ettiğimiz hizmet-i Kur’an’da ve hizbullah hükmünde gösterilen çok kıymetli alâka ve rabıta ve mesaîmiz, Risale-i Nur mübarekler heyetinin ve o havz-ı kevserin menba ve merkez-i …

Devamını Oku »

Hakikî Nur Talebelerinin Özellikleri (Derleme)

Hakiki Risale-i Nur Şâkirdlerinin Bazı Vasıfları Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil …

Devamını Oku »

Lâhika Mektuplarının Ehemmiyeti

Hazret-i Üstad Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der ki: “Şu risale (*), bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Ve …

Devamını Oku »

Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur’da Tedbir ve İhtiyat

” Sonra şunu söyledi: ‘Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip dayansınlar.'” (Yusuf Sûresi, 67. Âyet)  Yazan: Yunus İpek İHTİYAT NEDİR? İhtiyat; Arapça ﺣﻭﻁ kökünden gelir. Yaklaşık 10 …

Devamını Oku »

Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi

Üstadımız’dan (naklen) Zübeyir Ağabey ve Mustafa Sungur Ağabey’den nakiller… Risale-i Nur Kur’ân’ın arşından nüzul etmiş (asrın dimağına ekmel) dersi olmak itibariyle; imanî hakikatlar, mucize-i maneviyesi.. Amelî dersleri itibariyle: Sırat-ı müstakimin esaslarıdır. Meslek-meşreb-i nuriye’nin doğru tatbikatı için; bizzat hazret-i Rasulullah’ın (a.s.m) son müceddid olarak vekil-i etemmi olan hazret-i Üstad Bedîüzzaman (r.a)’ın …

Devamını Oku »

Günümüzdeki Hadiselere Işık Tutan Mektuplar

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Emirdağ Lahikası II’de neşrolmuş ve daha ziyade o zaman itibarıyla DP’yi ve muhaliflerinin durumlarını tahlil eden ve ne için DP’yi muhafazaya çalıştığını ifade eden birkaç mektubu günümüzdeki hadiselere ışık tutması arzusuyla neşrediyoruz. Cenab-ı Hak, memleketimizi ve …

Devamını Oku »

En Mühim Davamız

Kainatın büyük ve ihtişamlı nizamı içerisinde yerkürenin yerini tesbit etmek için üzerinde asırlardır yaşayan mahlukata bakmak yeterli. Bu kadar uçsuz bucaksız kainat sistemi Allah’ın varlığını ve birliğini ispat etmeye yetiyor. Ve bu kainat kitabının okuyucusu ve mütefekkiri insanın, akıl gibi bir nimetle donatılmış olması da başlıbaşına Allah’ın varlığının ve birliğinin …

Devamını Oku »

Nur Talebeleri Niçin Risale-i Nur Okuyorlar ve Okunmasını Tavsiye Ediyorlar?

Risale-i Nur Külliyatını Okumamızın ve Tavsiye Etmemizin Sebepleri وَبِهِ نَسْتَعِينُ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ A-RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINI AŞK İLE ŞEVK İLE SEBAT VE DEVAM İLE OKUMAK. 1) SUAL: BU ZAMANDA RİSALE-İ NUR’UN OKUNMASINA NEDEN İHTİYAÇ VARDIR. Cevap : Bu asr-ı …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur Külliyatı Nasıl Okunmalı? (Derleme)

RİSALE-İ NUR’U OKUMA TARZI (İzah, Mütalâa, İstifade)  (Merhum Rüştü Tafral Ağabeyin (rha) 1985’te hazırladığı bir derleme dersidir.) KÜLLİYATI OKUMAK TARZI VE ANLAMAK VE İSTİFADE ETMEK MES’ELELERİYLE ALÂKALI PARÇALARDIR Risale-i Nur’un bazı icmalî olan yerlerini, yine Risale-i Nur’un alâkalı diğer parçaları ile izah etmek: Aziz, sıddık kardeşlerim! Onuncu Şua namında, yazdığınız …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi Üzerine

Nur Talebelerinin serbest bir üniversiteye benzeyen tarzının ve cemaatinin kader hadisatı içerisinde bölünmüş gibi görünen yapısı üzerine hatırımıza gelen bazı esasları kaydetmeye çalışacağız. Önce Risale-i Nur’un mahiyetni Hazret-i Üstad Bediüzzaman’ın beyan ettikleri tarzda iyice bir kavramak lazım.  Necip ve muazzez Üstadımız’ın şu beyanları çok manidar ve emsalsiz bir ifade. Zaten …

Devamını Oku »

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “Mesleğimiz” (Derleme)

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. 21. Lem’a: 163 Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliyedir. 21. Lem’a: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan İstifade Edebilmek Üzerine ( Derleme)

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur’an’dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur’an’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemelerive kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi …

Devamını Oku »

İman Hizmetinde Sebat ve Metanet Esası

Risale-i Nur Mesleğinde Sebat ve Metânet Esası Lügatte; Sebat: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah’a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek. Metanet: Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »