Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risâle-i Nûr dâiresinde bulunanların eserleri, Risâle-i Nûr’a perde ve gölge olmamalıdır / Hulusi YAHYAGİL

İbrahim Hulusi Yahyagil Ağabeyden İhlâs, Sadakat Üzerine Mühim Bir Mektup Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: Mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerine Dâir

GENİŞ DAİRENİN ŞÂŞAALI HİZMETLERİNE DÂİR (Ve bihi nesteın) 1- KEMMİYET VE KEYFİYET VE TEBLİĞ MESELELERİ Risale-i Nur’da, dar ve haslar dairesi ile geniş dairelerden bahsedilir. Evet, Rivayetlerde müceddide ehemmiyet verilmesinin sebebi, has dairenin birinci vazifesi olan îman itibariyle olduğu halde, beşeri nazar, geniş daireyi daha ehemmiyetli görüp hata ettiğini beyan …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde Dar ve Geniş Daire Hizmetleri Esası

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde

Bediüzzaman Hazretleri Eski Said devresinde: 

1- «Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çı­ka­cak. Hattâ Hürriyetten evvel pek çok defa talebelere te­selli vermek için, “Bir nur çıkacak, gördüğümüz bü­tün fe­nalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek” di­yordu. İşte, kırk sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi.

Devamını Oku »

Risale-i Nur Mesleğinde Ehl-i Beyte Muhabbet Esası

Risale-i Nur Mesleğinde Âl-i Beyte Muhabbet Esası 1- « اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى âyetinin bir kavle göre mânâsı: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez yalnız Âl‑i Beytine meveddeti istiyor.” Eğer denilse: “Bu mânâya göre, karâbet-i nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki, [1] اِنَّ اَكْرَمَكُمْ …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve İlmin İzzeti

Bediüzzaman’ın izzeti Yazar: Nurdan HUYUT BABASI İÇİN İZZETİ   Risale-i Nurlar yazılmadan evvel, Bediüzzaman Van’da, Vali Tahir Paşa’nın konağında kalırken, Günün birinde bir haber gelir evin hizmetlisinden… Basit kıyafetli bir köylü kapıya gelmiş, Bediüzzaman’la görüşmek istemektedir… Molla Said hemen kapıya koşar, Bakar ki gelen, Çok sevgili babası Sofi Mirza Efendidir… …

Devamını Oku »

Risale-i Nur talebeleri akıl nurunu alıp, zikirle gelen kalp nurunda sığ mı kalıyor?

“Nur talebelerinin zikre ve tesbih çekmeye ihtiyaçları var, zikirsiz olmaz. Aksi halde zikirsiz Risale-i Nur talebesi, akıl nurunu alıp, kalp nurunda sığ kalabilir.” şeklindeki düşüncelere nasıl bakmalıyız? “BİR KISIM KARDEŞLERİME HUSUSİ BİR MEKTUPTUR “Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan (HAŞİYE) Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini …

Devamını Oku »

“Cadde-i Kübra-yı Kuraniye olan mesleğimiz…” ne demektir?

İhlâs Risalesi’nde geçen, “Cadde-i Kübra-yı Kur’aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.” Burada evvela, mesleğimizin Cadde-i Kübra-yı Kuraniye olduğunu nasıl anlarız? Ve bu meslekten ayrılanlar bilmeyerek dinsizlik kuvvetine nasıl yardım ederler? Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’un yolunun Kur’an’ın en büyük caddesi olduğundan çok …

Devamını Oku »

“Risale-i Nurlar’ı anlama(ma)k” üzerine

Bediüzzamanın Diliyle: Risale-i Nur Nasıl Anlaşılır SUAL: Hizmet düsturlarında zamanın şartlarına göre değişiklik getirmek, hikmetin iktizası olduğu söyleniyor, ne dersiniz? Risale-i Nur Sadeleştirilir mi? İHTAR: Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. (Şualar – 60) Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi …

Devamını Oku »