Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

“Risale-i Nurlar’ı anlama(ma)k” üzerine

Bediüzzamanın Diliyle: Risale-i Nur Nasıl Anlaşılır SUAL: Hizmet düsturlarında zamanın şartlarına göre değişiklik getirmek, hikmetin iktizası olduğu söyleniyor, ne dersiniz? Risale-i Nur Sadeleştirilir mi? İHTAR: Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. (Şualar – 60) Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi …

Devamını Oku »

İstanbul Medreselerinin İlimde İleri Gitmemesinin Sebebi ve Risale-i Nur’dan İstifade

İstanbul’da Medreselerin İlimde İleri Gitmemesinin Bir Sebebi  Mantikî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikat-ül hakaika yol açmış olan Risale-i Nur’un talebelerinde iman-ı tahkikî yolunun bir cadde-i kübra-yı Kuraniye olarak bütün Anadolu’da, âlem-i İslam ve insaniyette tezahür etmesi ve bürhanlarla, hüccetlerle dine muhalif ve itikada zıt bütün cereyanları ilzam ve iskat ettirmeye …

Devamını Oku »

“Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kardeşiz.”

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Şimdiye kadar gizli münafıklar, Risale-i Nur’a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz müsbet hareket ettiğimiz için mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. Şimdi planları akîm kaldı. Bilakis tecavüzleri …

Devamını Oku »

Medyada Nurlar Aleyhinde Yapılan İtiraz ve Hücumlara Nasıl Cevap Vermeli?

Nur Talebeleri, Gazete ve TV’lerde Nurlar Aleyhinde Yapılan İtiraz ve Hücümlara Nasıl Cevap Vermeli? Sene Aralık 1958. İnönü’nün Gazetesi Akis Mecmuası Aralık 1958 sayılarından birinde Bediüzzaman ve Nurlar aleyhinde 5 sayfalık hücum ve hakaret yazısı neşrediyor. Bediüzzaman ve talebeleri cevaplar veriyor. Ancak Kahraman Nur Talebesi Mehmed Kayalar’ın Akis Mecmuasına cevap …

Devamını Oku »

Nur dairesindeki âlim, edip ve muharrirlerin Risale-i Nur hesabına eser yazmadıklarının sebebi

BAZI ESERLERİN RİSALE-İ NUR’A PERDE OLMASI HAKKINDA   Risale-i Nur dairesinde bulunanlar fikir mahsulu olan eserleri, ilham eseri olan Risale-i Nur’a perde ve gölge yapmamalıdırlar. Ancak Nurları takdim, teşvik, tamim ve tebliğ gibi Nura yazılanları müstesna.   Risale-i Nur, ekseriyet itibariyle ilham eseri olduğundan, fikr-i beşerinin eseri O’na takaddüm edemez. …

Devamını Oku »

“Siyasî müdafaatı bırakıp, Nurlarla ve Tahirî gibi, yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir”

Siyasî ve İçtimaî Mücadelelere Girmemek ve Merak ile Takip Etmemek ve Taraftarlıkla Zulümlerine Şerik Olmamak Aziz sıddık kardeşim! Şiddetli bir ihtar ile bildim ki, sen ve Ahmed Feyzi Nurun mesleği olan mübareze etmemek ve ehl-i dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız lüzum-u kat’î olduğu zaman kısaca müdafaa etmek …

Devamını Oku »

“Bizim Makamatı Ele Geçirip Dünya Cihetinde Tahakkuk Ettirmek İstediğimiz Bir Gayemiz Yok”

HZ. BEDİÜZZAMAN SİYASETE NASIL BAKIYOR Emirdağ ll’deki lahikalarda bunun dersi var. Merhum Zübeyir Ağabeyden : “Üstadımız Eski Said’de bir parça siyasete girmiş” veya Osmanlıyı meşrutiyetle bir hamle yaptırıp yeniden ihyasına çalışmış. Sonra küfrü mutlak demek olan materyalist felsefe taarruz edip memleketimize de istibdad-ı mutlak tarzında girince Hz. Resulüllahın (A.S.V.) emr-i …

Devamını Oku »

Hulusi YAHYAGİL Ağabey: “… çok kalemler, saha-i te’life koşar, teşettüt başlar”

Risale-i Nur’a Perde Olan Eserler Bir sual üzerine merhum Hulûsi YAHYAGİL Ağabeyin cevabı: Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyye’nizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütf-u İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: mektubda mühim bir mes’eleyi soruyor ve nurlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların …

Devamını Oku »