Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Derleme: Bediüzzaman ve İttihad-ı İslam – 5

Beytin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Sen de onların fikirlerini musırrâne kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Bu bir tezattır. Hallini isteriz” diye sormaları sebebiyle, onlara cevap olmak üzere, bundan sonra gelecek Mehdî-i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi olduğu, bunların imanı kurtarmak, hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) ünvanıyla şeâir-i İslâmiyeyi ihyâ …

Devamını Oku »

Derleme: Bediüzzaman ve İttihad-ı İslam – 4

Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir. Şimdi milletin arzusuyla şeâir-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mâni olurdular. Şimdi …

Devamını Oku »

Derleme: Bediüzzaman ve İttihad-ı İslam – 3

Ey bu sözlerimi dinleyen bu Cami-i Emevî’deki kardeşler ve kırk-elli sene sonra alem-i İslam camiindeki ihvan-ı Müslimîn! “Biz zarar vermiyoruz, fakat menfaat vermeye iktidarımız yok, onun için mazuruz” diye özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul değil. Tenbelliğiniz ve “Neme lazım” deyip çalışmamanız ve ittihad-ı İslam ile, milliyet-i hakîkiye-i İslamiye ile …

Devamını Oku »

Derleme: Bediüzzaman ve İttihad-ı İslam – 2

Reddü’l-Evham (31 Mart 1909) İttihad-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) cemaatine isnad ettikleri dokuz evham-ı fâsideyi reddedeceğim. Birinci vehim: Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görülmüyor. Elcevap: Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz.  (Dinsiz dünyada hayır yoktur.) Saniyen: Madem ki Meşrutiyette hakimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. …

Devamını Oku »

Derleme: Bediüzzaman ve İttihad-ı İslam – 1

“Azâmetli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sâhipsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.” Bediüzzaman Said NURSİ Sadâ-yı Hakikat 27 Mart 1909 Tarîk-i Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) şüphe ve hileden münezzeh olduğundan, şüphe ve hileyi ima eden gizlemekten de müstağnidir. Hem o derece azîm ve geniş ve muhit bir hakikat, …

Devamını Oku »

Bediüzzaman ve İlmin İzzeti

Bediüzzaman’ın izzeti Yazar: Nurdan HUYUT BABASI İÇİN İZZETİ   Risale-i Nurlar yazılmadan evvel, Bediüzzaman Van’da, Vali Tahir Paşa’nın konağında kalırken, Günün birinde bir haber gelir evin hizmetlisinden… Basit kıyafetli bir köylü kapıya gelmiş, Bediüzzaman’la görüşmek istemektedir… Molla Said hemen kapıya koşar, Bakar ki gelen, Çok sevgili babası Sofi Mirza Efendidir… …

Devamını Oku »

Risale-i Nur talebeleri akıl nurunu alıp, zikirle gelen kalp nurunda sığ mı kalıyor?

“Nur talebelerinin zikre ve tesbih çekmeye ihtiyaçları var, zikirsiz olmaz. Aksi halde zikirsiz Risale-i Nur talebesi, akıl nurunu alıp, kalp nurunda sığ kalabilir.” şeklindeki düşüncelere nasıl bakmalıyız? “BİR KISIM KARDEŞLERİME HUSUSİ BİR MEKTUPTUR “Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan (HAŞİYE) Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini …

Devamını Oku »

On Dokuzuncu Mektup’tan Hadis Bilgileri

19. Mektub’dan Çeşitli Hadis Bilgileri Hazret-i Üstad’ın kaydettiği bütün hakikatların, büyük hadîs kitaplarındaki me’hazleri bulunup verilmiştir. İsteyen Hadîsler cetveli, 19. Mektub kısımlarına bakabilirler. Bil-mâna ile hadîs nakletmek câizdir «Şu risalede çok ehadîs-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadîsiyye bulunmuyor. Yazdığım hadîslerin lafzında yanlışım varsa; ya tashih edilsin veyahut “Hadîs-i bil-mâna”dır denilsin. …

Devamını Oku »