Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Üstad Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Yazar: Öğr. Gör. Hamza KOÇAK Tüketim, ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar anlamında kullanılır.İnsanlığın, ihtiyaçlarını temin etme gayreti tüketim alışkanlığını oluşturmuştur. Tüketim alışkanlıkları nefisle alakalı bir husus olması nedeniyle yönetimi zor bir konudur. Tüketim alışkanlıklarının yönetilememesi insanlığı israfa ve iflasa götürmüş, kültürleri ve inançları değiştirmiştir. İhtiyaçların sonsuzluğu ile birlikte imkânların da sınırlı …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan İstifade Edebilmek Üzerine ( Derleme)

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur’an’dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur’an’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemelerive kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi …

Devamını Oku »

İslâm Âleminin Hakiki Bayramı Ne Zaman?

ÂLEM-İ İSLÂM’IN HAKİKİ BAYRAMI Geçtiğimiz asrın başlarına kadar büyük ölçüde iyi giden ve hâkimiyetini devam ettiren İslam Dünyası, Birinci Dünya Savaşı sonunda siyasi hâkimiyetini tamamen kaybetti. En büyük İslam Devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupanın zâlim devletlerince ve yerli işbirlikçilerince beraber dağıtıldıktan sonra, diğer İslam devletleri de gayr-i müslim devletlerin esareti …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Terimler ve Kısa Açıklamalar

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYATI’NDAN TERİMLER VE MÂNALARI Risale-i Nur âdeta bir deyimler manzumesi ve gerdanlığını oluşturmaktadır. Deyimlerden mürekkep bir gergef gibidir. Her biri bir bölüm ve başlık olabilecek, kitaplar oluşturabilecek, araştırmalara konu olabilecek muhtevadadır. Kelimeleri cümleleri ihtiva ederken, deyimleri de makalelere konu ve başlık olabilecek külliyettedir. ADEM-İ TASDİK – TASDİK-İ ADEM …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

“Âlem-i İslam’ın anahtarı Türkiye’dir

Yazar: İdris TÜZÜN Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından suikastla öldürülmesi[1] dünya tarihinin eşine az rastlanır dönüm anları arasında yer almıştır. Gavrilo Princip’in kalabalığı yara yara yaklaşarak açtığı ateş, silahından çıkan kurşun, yalnızca veliahdı öldürmekle kalmamış; bir …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Ramazan Bayramı

RİSALE-İ NUR’DA RAMAZAN BAYRAMI BAHİSLERİ 28. Lema 10. Nükte Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve âkıbetbînlik adesesiyle, gayet şâşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Ramazan-Şerif – III

Risale-i Nurlarda Ramazan-ı Şerifle alâkalı mektuplar YEDİNCİ ŞUA RAMAZANIN FEYZİYLE YAZILMIŞTIR Ben Ramazanın feyziyle bu risalenin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette halim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda acele yazılıp, birinci müsvedde ile iktifa edildi. Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Ramazan-Şerif – II

Risale-i Nurlarda Ramazan-ı Şerifle Alâkalı Mektuplar RAMAZANDA HUZUR-U KALBÎYİ MUHAFAZA ETMEK Bu Ramazan-ı Şerif’te âfâka bakmamak ve dünyayı unutmağa çok muhtaç olduğum halde; maatteessüf, dünyaya arasıra bakmağa bizi mecbur ediyorlar. İnşâallah, bu bakmakta niyetimiz hizmet-i imaniye olduğundan; o da bir nevi ibadet sayılır.(Kastamonu Lahikası sh:182) Evvelâ: Bu mübarek Ramazan-ı Şerif’teki dualar, ihlas bulunmak …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Ramazan-Şerif – I

Şeair-i İslamiye Özelliği Çok Yüksek Olan Oruç İbadeti  RAMAZAN-I ŞERİF (SAVM) Ramazan, mübarek ayların en mühimmi ve üç ayların sonuncusudur. Ramazan kelimesinin iştikakı yani hangi kelimeden türediği hakkında muhtelif kaviller vardır. Mühimlerinden iki kavil şöyledir: “İmam-ı Halil’den naklolunduğu üzere yaz sonunda, güz mevsimin evvelinde yağıp yer yüzünü tozdan tathir eden …

Devamını Oku »

“İşârâtü’l-İ’câz, belâgatte Arapları âciz bırakan bir tefsir”

ŞEYMA GÜR – FUNDA DEMİRER İki Arap belâgat otoritesi, İşârâtü’l-İ’câz’ı Arap ediplere parmak ısırtan benzersiz bir eser olarak niteledi. İİKV’nin Kur’ânla Yaşamak seminerinin konukları olan Filistinli Dr. Ramazan Ömer ve Mısırlı Dr. Ahmed Zekeriya, İşârâtü’l-İ’câz’ın belâgat inceliklerini örnekler vererek anlattılar. Seminerin moderatörlüğünü de Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Yargıcı yaptı. …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Talebelerinin Dilinden; Bediüzzaman’ın Ramazan’ı

Talebelerinin dilinden: Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi? Önce Üstad’ın Ramazan ayı ile ilgili bir duası ile giriş yapalım ve sonrasında Üstad’ın Ramazanı nasıl geçirdiğini Nur talebelerinden dinleyelim.: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Mübarek Ramazan-ı şerifinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak bu Ramazan-ı şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerif Müjdeleri

Risale-i Nur’dan Kısa Kısa Ramazan-ı Şerîf Müjdeleri Ramazan-ı Şerîf’teki savm, İslamiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin ázamlarındandır. *** Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. *** Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir …

Devamını Oku »

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup

Mustafa Sungur Ağabeyin Bediüzzaman Said-i Nursi Hakkında Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup. Kısaca Mustafa Sungur Ağabey Kimdir? (1929-2012) Mustafa Sungur 29.09.1929 tarihinde Kastamonu’ya bağlı Safranbolu ilçesinde Eflani nahiyesinin Çalışlar Köyünde dünyaya gelmiştir. Bebekliği, çocukluğu derken okul hayatı başlar. Tabi o zamanlar geçim zor, imkanlar kıt… Mustafa Sungur Ağabey beş yaşına …

Devamını Oku »