Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Eyvah Davam!

Yazar: Muhammed Emin YILDIRIM Vefatının üzerinden (bu makalenin tarihi itibariyle) 46 yıl geçse de, bu toprakların yetiştirdiği önemli bir âlim olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursi hşlen yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. O; çağı tanıyan, İslam toplumlarının hastalıklarını çok güzel ve derinlemesine teşhis eden ve bu tespitlerini sadece kağıt üzerinde bırakmayıp, bizzat …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursi ve Şeyh Ahmed Sirhindî

Yazar: Prof. Dr. İmtiyaz Yusuf  Prince of Songla University- Tayland  Terc: Dr. Veli Sırım Modern düşünce, dünyacı akılcılık ve farklı ideolojiler (faydacılık, bilimsel hümanizm, diyalektik materyalizm veya duygusallıktan uzak bilim gibi) çerçevesinde sunulmuş eleştirel/şüphecilik üzerinde yoğunlaşmış entelektüel niteliğiyle; bunun da ötesinde, din müntesiplerine kurallardan uzak bir hayat stili öngörmesiyle, zihinlerde sürekli …

Devamını Oku »

Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri

Yazar: Doğan İLBEY Batı’nın ,“Medeniyet bizdedir siz de yok” şeklindeki propagandaları karşısında aydınların ve devlet ricalinin recüliyetini kaybettiği bozgun dönemlerinde medeniyet hakkında âlimlerce alelacele yapılan tariflerin çoğu ârızalıdır. Mağlubiyet psikolojisiyle medeniyetinin esaslarını tecditten mahrum bozgun aydınlarının ahkâm kestiği yıllarda Said Nursî Hazretleri medeniyet fikrinin, silkiniş geçirmesi gereken Müslümanların önüne gelen …

Devamını Oku »

Adaletin Değeri ve Dinin Anlaşılmasıyla Olan İlişkisi

Adaletin Değeri ve Dinin Anlaşılmasıyla Olan İlişkisi Giriş: Başta İslâm olmak üzere semâvî dinlerin, insaniyet âleminde hak, adalet ve maslahatı gerçekleştirmek için gelmiş olduklarında hiç bir şüphe yoktur. Farklı mesleklerine ve muhtelif meşreplerine rağmen, bütün hukuk âlimlerinin söz konusu mevzularda hiç bir ihtilafları olmamıştır. İhtilaf, adaletin masdar ve kaynağı ilkesinin …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Kaç Ayet Tefsir Edilmiştir?

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said ve Yeni Said Döneminde yazdığı eserlerde, toplam olarak altı yüz yirmi (620) ayetin doğrudan izah ve tefsirini yapmıştır. Fakat ayet meali ve izahı olarak değil, bir konu hakkında bilgi kabilinden manaya kuvvet vermek açısından binlerce ayetin izahı yapılmıştır. Bunları konunun uzmanı hükmündeki ilim adamları teşhis ve tespit …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’la Münazaraya Gelenler

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, tevazunun zirvesinde olmakla beraber, gençlik yıllarında bazı maksatlara binaen mektep ve medrese mensuplarıyla münazaraları olmuştur. Bu isimlerin bir kısmı Üstadın ilmî seviyesini anlamak, belki onu ilzam etmek üzere münazara kastıyla kendisini ziyaret edip sorular sormuşlardır. Bu isimlerden, bilinen bazıları ve yaşananlar: İSTANBUL ULEMÂSINI MÜNAZARAYA DÂVETİ …

Devamını Oku »

Muttalipli Hacı Hilmi Efendi ve Bediüzzaman

Yazar: Salih OKUR Anadolu’muzda neredeyse her yerleşim biriminde bir Allah dostunun kokusu tüter, ruhaniyatı hissedilir. O yerleşim biriminden bahsedildiğinde o veli de hemen hatırlarda tulû eder. Konya denince Hz. Mevlana, Kastamonu anılınca Hz. Şaban Veli, Nevşehir’den bahsedilince Hacı Bektaş, Ankara söylenince Hacı Bayram Velilerin akla gelmesi gibi. Bu zat-ı muhteremlerin kabr-i şerifleri Anadolu’da İslam’ın tapusu mesabesindedir. Muttalip, Eskişehir’in bir köyü iken zamanla …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’a İftira Atan Vatan Hainlerine Cevap

Said Nursi’ye İftira Atan Vatan Hainine Belgelerle Cevap Yazan: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Son zamanlarda ve özellikle de 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, bazı vatan hainleri ve Kemalistler, Bediüzzaman’a saldırmaya başladılar. Binlerce dolar vererek akademik ünvanlar satın aldığı iddia edilen sahte bir şeyhin vatan haini olan bir müridi, tıpkı 1923-1986 …

Devamını Oku »

“Bize âlim demezler; âlim, bu eserin sahibine derler”

1930-40’lı yıllardan çok da âşina olduğumuz vâiz yoktur. Zira tek partili/ millî şefli yıllarda bir şeyler söylemek, hele ki vaaz kürsüsünden, oldukça netâmeli bir iştir. Urfalı Mahmud Kamil Hoca bu vaizlerden biri.. Ayasofya Medresesi’nde tahsil görüp icazet alan ve dersiam olarak 1327/1909 yılında vazifeye başlayan bir isimdir Urfalı Mahmud Kâmil. 1305/1887 …

Devamını Oku »

Huzursuz Bacak ve İktisat Risalesi’nde Kanaat Ekonomisi

Mustafa Kutlu’nun Huzursuz Bacak’ı ile İktisat Risalesi’nin iktisada dair mesajlarını kıyaslayan Melih Turan, “Kanaat bireysel olmalı, toplum için ise ekonomik kalkınmanın ya da tekâmülün üzerinde durulmalıdır.” diyor. Belki siz de yorumlarınızla konuyu açarsınız.. Bacağımız değil ama kalbimiz huzursuz olur bir kaldırım kenarında mendil satan bir çocuk gördüğümüz zaman. O zaman bir …

Devamını Oku »