Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Said Nursi’nin Kapitalizme Bakışı

Dr. Yaşar ALKAN Celal Bayar Üniversitesi, Makalenin tamamını indirip okumak isterseniz TIKLAYINIZ  (…) 2. Said Nursi’nin Kapitalizme Bakışı İslam, şüphesiz insanların her türlü gelişime açık olmasını, üretmesini, dengeli ve paylaşımcı tüketimi, adil ticareti ve bunların öncesinde ve ötesinde yapılan her şeyin Allah’ın rızasını elde etme adına yapılması gerektiğini net bir …

Devamını Oku »

“Mu‘cizât-ı Kur’âniye” Risâlesi Çerçevesinde Kur’ân’ın “İhbârat-ı Gaybiyye”si

Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Balıkesir Üni. İlahiyat Fak. Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız.  “Mu‘cizât-ı Kur’âniye” Risâlesi Çerçevesinde Kur’ân’ın “İhbârat-ı Gaybiyye”si Öz Kur’ân, Hz. Muhammed’in (sas) en büyük ve ebedî mucizedir. Allah, insanlar ve cinler tarafından Kur’ân’ın bir mislinin getirilemeyeceğini ilan etmiş ve on beş asırlık süreç bu …

Devamını Oku »

“Resimli Ay Mecmuası”na karşı, “Haşir Risalesi”

Yazar: Dursun SİVRİ Resmi ideolojinin ladini anlamdaki laiklik düşüncesinin alt yapısının aracıdır “Resimli Ay Mecmuası.” Dinsizlik adına yayın yapan “Din Serisi”nden. Zındıka fikirleri ile malum Ahmet Cevdet ile komünistlerinin fikir veya ağababası Zekeriya Sertel ve arkadaşlarının çıkardığı bir dergidir “Resimli Ay Mecmuası.” İşte bu mecmuanın Nisan 1927 sayısının kapak konusu …

Devamını Oku »

Ahirete İmanın Delilleri ve Bediüzzaman

Risale-i Nur’un en çok üzerinde durduğu konulardan biri de Haşirdir. Yani öldükten sonra diriliş başta olmak üzere hesap, amel terazisi, amel defteri, sırat, cennet ve cehennem gibi ahirete imanla ilgili hususların ispatıdır. Yalnız Risale-i Nur, bunların nasıl olacağından ziyade niçin olacağıyla ilgilenir. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, dönemin şartlarını gözeterek imanı taklidilikten …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’in Notlarında Üstad Bediüzzaman / Ömer ÇİÇEK

Hazırlayan: Ömer ÇİÇEK Not: Kitabın bu bölümünü okuduktan sonra tamamını indirip okumak isterseniz altta bağlantı verilmiştir.  TAKDİM Hayatının son döneminde Zübeyir Ağabey’in yakınında bulunan gençler vardı. Zübeyir Ağabey, Risale-i Nur hizmetinin meslek ve meşrebiyle bu gençleri donatmaya çalışıyordu. Eyüp Ekmekçi, Ahmet Emin Dernekli, Ahmet Tanyel ve Ömer Çiçek (Yirmi Yedi) …

Devamını Oku »

Bediüzzaman, Risale-i Nur’dur

Yazar: Ahmet Faruk NİZAMOĞLU Geçenlerde değerli bir dostum ile aramızda ilginç bir diyalog yaşandı. Sohbet esnasında bana şöyle bir soru sordu: “Bediüzzaman Said Nursi’nin çok büyük bir zat olduğunu artık herkes kabul ediyor. Din düşmanlarının dışında hiç kimse onu eleştirmiyor. Hatta XX. yüzyılın mücedidi olduğu konusunada kimse itiraz etmiyor. Ancak XX. …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Büyük Millet Meclisi’nde Okuduğu Beyannâme

Üstadın 19 Ocak 1923’te Mecliste Milletvekillerine okuduğu Beyanname Ayrıntı için bakınız Ey Mücahidîn-i İslâm ve ey ehl-i hall vel akd! Bu fakirin, bir meselede on sözünü, bir kaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum: Evvelâ: Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i ilâhiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa ni’met şükrü görmezse, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Yaklaşımı ile Çevresel Farkındalık

Yazar: İsmail KOCAÇALIŞKAN Yıldız Teknik Üniversitesi, Öz Toplum hayatında insanların huzur ve asayiş içinde yaşaması için konulmuş adli, idari ve sosyal kanunlar, yönetmelikler ve yönergeler bulunup bunlara uygun hareket etmemek menfi hareket ve bunlara uygun yaşamak müspet harekettir. Aynı şekilde çevreyi kirletmek, kaynakları ve besinleri israf etmek tabiatta Allah’ın koymuş …

Devamını Oku »

Değer Eğitimine Kaynaklık Etmesi Bakımından Kastamonu Lâhi̇kası’nın Değerlendirilmesi

Makale Yazarları: Yasemin KURTLU (*) Oğuzhan SEVİM (**) Esra METİN (***) Makaleyi indirip okumak için tıklayınız *Öğretmen, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi **Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ***Öğretmen, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe …

Devamını Oku »

Çağdaş Tefsir Yönelişleri Açısından Bediüzzaman Said Nursî’nin Tefsir Yöntemi (Şuhûdî Tefsir)

Doç. Dr. İshak ÖZGEL SDÜ İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı Öz Bediüzzaman Said Nursî eserlerinde Kur’ân âyetlerini tefsir etmiştir. Tefsir Usulü ve Tefsir problemlerine dair görüşler serd etmiştir. Bu nedenle onun Tefsir yönteminden bahsetmek mümkündür. Nursî yaşadığı asırdaki çağdaş Tefsir yönelişlerinin ortaya çıkışında etkin olan …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursî’nin Hadisleri Yorumlama Metodu

Prof. Dr. Ali BAKKAL Akdeniz Üniversitesi Öz Bu makalenin amacı, Bediüzzaman Said Nursî’nin hadislerin yorum metoduyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bediüzzaman, 5000 sayfalık Risâle-i Nur Külliyatı’nın muhtelif yerlerinde farklı vesilelerle hadislerin yorumuyla ilgili orijinal görüşler serdetmiştir. Ona göre önemli olan, hadisin sened bakımında sahih olması değil, doğru yorumlanmasıdır. Mevzu hadisler …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Tabiat Risalesi’ni neden yazdı?

Bediüzzaman’ın Tabiat Risalesi, bugün bir yabancıya ya da imanda şüpheye düşmüş bir kişiye aktarabileceğimiz tesirli bir tiryaktır. dunyabizim.com’da Melih Turan yazmış, sizin için alıntıladık. 1920’lerde Yunan ordusuna galip olmamızdan sonra Ankara’da bulunan Bediüzzaman, yüksek fikirli insanların içinde dinsizlik fikri neşredilmek istendiğini bilmüşahede görüyor ve bu dinsizlik tehlikesine karşı titriyor. O zaman …

Devamını Oku »

Müyûlât-ı Kalbiye ve Temâyülât-ı Aklîye

Yazar: Abdülbâki ÇİMİÇ Hilkat ağacının neticesi ve semeresi insandır. Malûmdur ki, semere bütün eczânın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için, bütün eczânın hâsiyetlerini, meziyetlerini taşır ve içine alır. Hilkat-i âlemin hakîkî gâyesi hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Hayy-ı Ezelî kâinatı hayat için halk etmiş ve kâinatın merkezine hayatı …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Tefsirinin Değeri

Prof. Dr. Muhammed ÇELİK Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Özet Bediüzzaman Said Nursi’nin çoğunlukla Türkçe kaleme aldığı ve “Risale-i Nur” adını verdiği eserleri, geniş bir kesim tarafından okunmaktadır. Bu eserlerin orijinal olduğu ve sahih İslami bilgiler ihtiva ettiği alanının otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. Konjonktürel bazı sebeplerden ötürü, ilmi ve akademik muhitlerde …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Işığında Terör ve Kitle İmha Silahları

Prof. Dr. Yunus ÇENGEL  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın University of Nevada, Reno, USA Öz Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler insanların refah seviyesini bir asır evvel hayal edilemeyecek seviyelere yükseltip hayatı kolaylaştırırken, aynı teknolojik gelişmeler yanlış ellerde insanların huzurunu kaçıran ve insanlığın varlığını tehdit eden tehlikeli aletler hâline gelmektedir. …

Devamını Oku »