Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası – III

Önceki bölüm Tasvir Bediüzzaman’ın üslübunun canlı olmasının nedenlerinden biri de tasvirleridir. Edebiyatta tasvir yapan şahıs bir müddetçik de olsa metinden uzaklaşır, tasviri ile uğraşır, daha sonra tasviri metne monte eder. Yapılan tasvir bazen konunun birliğini bozacak durumda da olur, bu yüzden Zola’nın romanlarındaki tasvirler eleştirilmiştir. Bediüzzaman metinden, metnin zihni takibinden …

Devamını Oku »

Yeni Bir İsbat Modeli Olarak 22. Söz

Bu Söz, iki makamı ile bütün kâinatın ve bütün varlıkların dillerini bize tercüme ettiğinden elbette bu sözün ifade ettiği bütün manaları bugünün dili ile anlatmak bir cilt kitap ister. Onun için burada sadece bir kısım anahtar kelimelerinin şifrelerini vermeye çalışacağız. İnşaallah bu çalışma, hem Risalelerin dilini ve isbat mantığını anlaşılır …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Bir Kavram: Mucize-i Manevî

Yazar: Abdulhalim Bilici Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Giriş Risale-i Nur’da bazı kavramların, terkip ve terimlerin önemli bir yer tuttuğunu ve bunların Risale-i Nur’un anlam haritasını çıkarmamızda anahtar rol oynadıklarını biliyoruz: acz, fakr, şefkat, tefekkür veya mânâ-i ismi, mânâ-i harfi gibi. Bu bağlamda Risale-i Nur’da dikkat çekici bir yoğunlukta kullanılan bir …

Devamını Oku »

Nübüvvet davasının delili: Mucize

1. Genel Olarak Nübüvvetin ispatının ancak mucizeler ile sabit olacağını1 belirten Bediüzzaman’a göre mucize, Allah’ın alışılmış tabiat kanunlarının dışında2 ve meydana gelmeden önce bildirdiği,3 vasıtasız, doğrudan doğruya kendi fiilî olup4 elçisinin davasını fiilen tasdiktir.5 Bir padişahın huzurunda “padişah beni şu işle görevlendirdi” diyen birinden doğru söylediğine dair delil istenildiğinde, padişahın “evet” demesi, nasıl o kişinin …

Devamını Oku »

Vehhabiler Risalesinin Anahtar Kavramları

Varlığın en zirve boyutu olan insanlık, on iki bin yıllık medeniyet tarihinde, varlığın iki direği olan madde ve mana arasında sarkaç gibi gidip gelmiştir. Bazen materyalizmin hummasını çekmiş, bazen maneviyatın ılık esintilerini çokça teneffüs etmiştir. Bazen de baharın dengeli ve çok yönlü hayatını yaşamıştır. Bu uzun serüvende insanlığın gerilememesi için, …

Devamını Oku »

Kur’an Medeniyetinin İhyasında “Sıdk” Hakikatinin Önemi ve Risale-i Nur’un “Sıddîk” Talebeleri

“Kâfirlerin medeniyetiyle mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, bâtını da yakıyor. Dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dışı uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti şefkat, câzibedar bir melektir.”[1] Hakiki medeniyet, yalnız şekilde, davranışta değil, …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası

Kıymetli Ziyaretçilerimiz, Muhterem yazarımız Prof. Dr. Himmet UÇ beyefendinin bu hacimce ve kıymetçe muazzam eserini – okunma kolaylığı için- inşaallah seri hâlinde tekrar neşredeceğiz. İlgilisinin bütün hâliyle de görmek isteyebileceği fikriyle önce eserin tamamını arz ediyoruz. KASTAMONUR.COM *** Bediüzzaman’ın Estetik Dünyası Bediüzzaman’ın estetik hakkındaki fikirlerini 2012 yılında yazdığım ve yayınlanan, …

Devamını Oku »

Halkı Kur’an’ı dinlemeye ve O’na uymaya sevk eden şey kaynaktaki kudsiyettir

Kur’an’ın bir tek nüktesini hayatından daha fazla önemseyen bir âlim: Bediüzzaman Said Nursi Kur’an’ın bir tek harfinin bir tek nüktesi için şehit olmayı göze alan Bediüzzaman seksen iki yıllık bereketli ömrünün şehadetiyle Kur’an için yaşamıştır. O “Kur’an’a ait her şey güzeldir, kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür” …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın hamiyet ve himmet sırrı

Said Nursi’nin hamiyet ve himmet sırrı Bestami Said Çiftçi’nin “100. Yılında Hutbe-i Şamiye Işığında İslam Dünyası” konulu 1. Arama Konferansı’nda sunduğu Tebliği: Hamiyet “Ümmetî Ümmetî” Sırrı Bediüzzaman Hazretleri, bundan tam yüzyıl önce, şiddetli bir hamiyet-i İslamiye ile İslam âleminin hastalıklarını teşhis etmiş ve bu hastalıkları tedavisi için Kur’an eczanesinden aldığı …

Devamını Oku »

Şeyh Âsım Efendi’nin Kaleminden Bediüzzaman

“Şarkın büyük âlimlerinden birisi de Molla Said-i Nursi‘dir. Bediüzzaman lakabıyla meşhurdur. Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun ve Allah ondan razı olsun. Nursi, Sofi Mirza‘nın oğludur, İsparit‘e bağlı olan Hizanlıdır. Onun bir kaç kardeşi vardır. En büyükleri Molla Abdullah‘tır. Sonra yaş sırası itibarıyla Üstad Bediüzzaman’dır. Sonra Molla Abdülmecid‘dir. Bu üç kardeş, ilimlerde en üstün tabakadadırlar. Sonra Molla Muhammed gelir. Bediüzzaman hazretlerinin …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Hz. Zülkarneyn ve Ye’cüc – Me’cüc

RİSALE-İ NUR: HZ. ZÜLKARNEYN VE YE’CÜC – ME’CÜC Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn (Kehf Suresi: 83-98 Ayet Mealleri)     83- Sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.     84- Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve muhtaç olduğu herşeye ulaşacak bir sebep verdik.     85- O da bir sebebi …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’da sahabe telakkisi

1- Sahabe hakkında Ehl-i Sünnetin görüşü Ehl-i Sünnet, Hz. Muhammed’i (aleyhissalatu vesselâm) risaletine iman etmiş olarak görüp aynı imanla ölenkimseye Sahabe der.1 Bu görüşme kısa da olsa fark etmez. “Uzun müddet beraberlik”, “Hz.Peygamberle savaşa katılmış olmak”, “hadis rivayet etmek” gibi şartlar ileri sürenler de olmuştur.Ancak bunlar münferid görüşlerdir, kaide olmamışlardır. Yine …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Ermeni Çeteleri ile Mücadelesi

 Yazar: Ömer Faruk Paksu “Dokunmayın bu masumlara!” dedi, “Hepsini bir tarafa toplayın, güvenlik içinde sahiplerine teslim edin.” Askerler şaşkınlık içinde, “Ama Üstadım, nasıl olur?” dediler. “Onlar bizim çoluk çocuğumuzu kestiler, bizi yerimizden yurdumuzdan ettiler, neyimiz varsa yıkıp yıktılar.” “Hayır,” diye üsteledi Bediüzzaman. “Onlar yaptı diye bizim yapmamız doğru olmaz. Masum çocuklara ve kadınlara zarar vermek bizim …

Devamını Oku »

Garipliklerle Dolu Eskişehir Hapsi

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerin de hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1934 yılında yüz yirmi talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir. Çeşitli illerden toplanan Nur Talebeleri ile birlikte Eskişehir Hapishanesine getirilen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, her türlü baskı ve sıkıntıya rağmen burada Otuzuncu …

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler

Yazar: Öğr. Gör. Hamza KOÇAK Tüketim, ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar anlamında kullanılır.İnsanlığın, ihtiyaçlarını temin etme gayreti tüketim alışkanlığını oluşturmuştur. Tüketim alışkanlıkları nefisle alakalı bir husus olması nedeniyle yönetimi zor bir konudur. Tüketim alışkanlıklarının yönetilememesi insanlığı israfa ve iflasa götürmüş, kültürleri ve inançları değiştirmiştir. İhtiyaçların sonsuzluğu ile birlikte imkânların da sınırlı …

Devamını Oku »