Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Risale ve Bediüzzaman Üzerine

Vefatının 59. Yılında: Bediüzzaman Said Nursî kimdir?

Yazar: Ferhat ASLAN DOĞUMU VE GENÇLİĞİ Bediüzzaman Said Nursi 1878’de[1] Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Mirza, annesinin adı ise Nuriye’dir. Küçük yaşından itibaren ilme merak salan Said, ilk eğitimini, tahsilde olan ağabeyi Abdullah’ın izne geldiği zamanlarda, ondan aldı. Henüz çok …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalar ve Kalitesi

Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Son bir asra damgasını vuran Risale-Nur külliyatı hakkında şu anda dünyada seksen üniversitede akademik çalışmalar yapılıyor. Bu sayı, Risale-i Nur’ların uluslararası akademik camiada ilgi gördüğünün en müşahhas örneğidir. Ancak bu sayı yeterli midir? Hayır, değildir. Çünkü sadece Hindistan ve Amerika’daki üniversitelerin sayısının 14 bini aştığı düşünüldüğünde …

Devamını Oku »

Âhir Zamanda Cereyanlar ve Bu Vatan

BU VATANDA İKİ CEREYAN Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde… Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i …

Devamını Oku »

Esmâ-i Hüsnâ ve yıldızları isimlendirmek

Yazar: Mustafa Said İŞERİ Mevcudat müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder. Düşünmek, konuşmak ve hıfzetmek… Adem’i (AS) ve onun vârisi ademoğlunu halife yapan mu’cizevi sır Kur’an’da tâlim-i esmâ ile tabir edilir. İnsan Allah’ın mülkündeki varlıkları düşünerek “ilimle alır”, dile dönüştürerek “isimle ahzeder” ve hafızasında …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da ‘Nefs’ kavramı

Risale-i Nur’da nefs-i insaniye Baki ÇİMİÇ Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Yusuf (a.s)’ın dilinden nefsin kötülükleri işlemeyi, hevâ ve hevesi doğrultusunda Allah’ın emirlerine muhalefet etmeyi arzuladığını ve sahibini buna yönelmek için zorladığını bildirmektedir:” (Yusuf), nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin acıyıp koruduğu hariç, nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir…” (Yusuf 12/53). Nefs, mahiyet …

Devamını Oku »

El-Âdil İsm-i İlâhisi: Risale-i Nur’da Adalet Kavramı ve Ontolojisi

Yazar: Colin Turner Durham Üniversitesi – İngiltere En son on beş yıl önce gelmiştim bu şehre; neredeyse bir ömür geçmiş. O zaman eşimle birlikte çocuklarımızı da getirmiştik ve bir gün Büyükada’da akşam yemeği yemiştik. O yemek sır asında çok ilginç bir şey olmuştu. Bunu anlatıyorum, çünkü bugün yapacağım konuşmayla tamamen …

Devamını Oku »

Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur’da Tedbir ve İhtiyat

” Sonra şunu söyledi: ‘Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip dayansınlar.'” (Yusuf Sûresi, 67. Âyet)  Yazan: Yunus İpek İHTİYAT NEDİR? İhtiyat; Arapça ﺣﻭﻁ kökünden gelir. Yaklaşık 10 …

Devamını Oku »

Tabiattaki Adalet Düzenleyicileri: Böcekler

Makale: Prof. Dr. Levent ÜNLÜ Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Öz Böcekler, insanoğlunun en büyük yardımcılarından biridir. Kâinatta hiçbir şeyin boşa yaratılmadığını, ilahi bir düzen içerisinde bu canlıların kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini bilmek, görmek gerekir. Tabiattaki dengeyi sağlamaya çalışan bu canlıların vazifeleri pek çoktur. Bu çalışmada böceklerin …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’u Anlamak

Yazan: Mehmet Kaya Çoğu insanın zihninde genellikle “kırmızı kaplı ve anlaşılmaz veya anlaşılması zor kitaplar!” şekillenir “Risâle-i Nur” denince. Bu önyargıdan dolayı pek çok kez bakma ihtiyacı bile duymamışızdır veya duymuşsak dahi karıştırıp anlamadığımız için bir kenara atıvermişizdir. Doğrusu Risâle-i Nur Külliyatı’na dair bu önyargı ve yorumumuz insaf sınırlarına sığmayan …

Devamını Oku »

“Hz. Mûsa ve Ölüm Meleği” ile İlgili Rivâyet Çerçevesinde İslam Âlimlerinin Sahîh Hadîslere Yaklaşım Tarzına Dâir Bir İnceleme

Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Balıkesir Üniversitesi, İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Böl. Tefsir Anabilim Dalı Makaleyi indirip okumak için tıklayınız Öz Bu makalede, sahîh bir hadîs çerçevesinde İslam âlimlerinin hadîslere yaklaşımı ele alınmaktadır. Hem Buhârî hem de Müslim’de yer alan söz konusu rivâyette Hz. Mûsa’nın, insan suretinde gelen ölüm …

Devamını Oku »

Risale-i Nur ile Tasavvuf, Tefekkür ve Edebiyat Üzerine..

Risale-i Nur Külliyatından Tarihçe-i Hayat isimli risale önsöz ile başlar. Bu önsöz Medîne-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.(1) Bu mühim âlim, Ali Ulvi Kurucu’dur. Muhterem büyüğümüz Ali Ulvi Kurucu’nun Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretlerinin şahsiyeti hakkındaki orjinal ve ilmi tespitleri Tarihçe-i Hayat’ta önsöz olarak yerini almıştır. Biz de …

Devamını Oku »

Risale-i Nur perspektifinden Akıl

İnsan Rasyonel Bir Varlık mıdır? Zeynep B. UĞUR & Afife ARTIK Makalenin tamamını indirip okumak isterseniz TIKLAYINIZ  Öz Sosyal bilimlerin birçok dalı için önemli bir varsayım olan ‘rasyonel insanın’ en azından tutarlı olması ve mantık ilkelerine aykırı hareket etmemesi basitçe aklını kullanarak hareket etmesi beklenmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, insanların …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri

Prof. Dr. Ali BAKKAL Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öz Din hizmeti yapmayı gaye edinmiş olan cemaatler birbirleriyle iyi münasebetler kurmak ve asgarî müştereklerde birlikte hareket etmek mecburiyetindedirler. Çünkü sonuca sadece birisinin çabasıyla değil, hepsinin ortak gayretiyle ulaşılacaktır. Bu hizmette herkes birbirinin yardımcısı hükmündedir. Ayrıca bu hizmet mahiyeti itibariyle de yardımlaşmayı …

Devamını Oku »

Dünyanın Değeri ve Secdenin Önemi ile İlgili İki Hadise Bediüzzaman’ın Getirdiği Orijinal Yorumlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Makaleyi, burada veremediğimiz Arabî ibareleriyle okumak için indirmek isterseniz TIKLAYINIZ Öz Bu makalede Said Nursi’nin Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde geçen iki hadise getirdiği orijinal yorumları tespit etmeye çalıştık. İlk hadis dünyanın değerinden söz eden “Dünyanın Allah katında sinek kadar bir değeri …

Devamını Oku »