Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Bediüzzaman ve Kastamonu

Bediüzzaman ve Kastamonu

Bediüzzaman Said Nursî’nin ve Talebelerinin Deniz Hapis Hayatları / Abdülkadir BADILLI

DENİZLİ HAPİS HAYATI FASLI (20 Eylül 1943 – 15 Haziran 1944) Denizli hapis hadisesi hakkında; az yukarıda bir nebze tafsilât arz olunduğu vechile, Denizli ili Çivril kazasının Homa nahiyesinde 28,29 Ağustos 1943(1) günlerinde, Atıf Egemen ismindeki bir Nur talebesinin ve bir iki arkadaşının, üstünde aramalarda el yazma tek bir nüsha “Beşinci …

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu Hayatı / Abdülkadir BADILLI

ÜSTAD BEDİÜZZMAN’IN KASTAMONU HAYATI (1336-1943) KASTAMONU HAYATI FASLI Eskişehir hapis faslı ve müddeti, Yukarıda kısa ve muhtasar şekli ile geçtiği üzere sona erdi. Bu müddet ise on bir ay veya tam bir senedir. Her iki hesap da doğrudur denilebilir. Eğer onbir ay hapis devam etmişse, Hazret-i Üstad 27 Mart 1936’da …

Devamını Oku »

İşte Kastamonu İman Kahramanları / Turhan KARADERE

“Kastamonu Vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddid kahramanları imdadımıza gönderdi.” “Ben, ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu’nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum” (Bediüzzaman Said Nursî) Kastamonu.. Nurlu, sırlı şehir… 7000 yıllık bir tarihle Anadolu’nun kadîm merkezlerinden, tam bir evliya denizi; Toprağında Nebilerin, Ashab’ın, Tabiîn’in, secde izleri bulanan; Selman-ı …

Devamını Oku »

BEDİÜZZAMAN VE KASTAMONU

 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE KASTAMONU BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN KASTAMONU HAYATI Ben, Risâlei Nur hesâbına âhir ömrüme kadar Nur ve gül dairesindeki sebatkâr ve metîn ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakârlar ile ebeden müteşekkirâne iftihar ediyorum ve onlarla bütün zâlimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta-i istinad ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem, …

Devamını Oku »