Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Bediüzzaman’ın Talebeleri

Bediüzzaman’ın Talebeleri

Risale-i Nur Mektebi’nin Yiğit ‘Çelebi’si: Ahmed Nazif Çelebi (Mülâkat)

Konuşan: İbrahim Ethem Gören ”Ahmed Nazif Çelebi, Nur risalelerinin çoğaltılması işini üstlendi. Bilindiği kadarıyla o dönemde teksir makinesini risaleleri çoğaltmak için ilk kullanan kişi olarak tanınır.” İbrahim Ethem Gören, eğitimci-hattat M. Arif Vural ile, 52’inci vefat yıl dönümünde Risale-i Nur Mektebi’nin yiğit hadimlerinden Ahmed Nazif Çelebi üzerine konuştu. Eğitimci-hattat M. Arif …

Devamını Oku »

Bir Yıldız Daha Göçmüş: Ali Sert Hoca! / Hüseyin YILMAZ

Yetmişli yılların ilk yarısı… Adıyaman lisesinde talebeyiz. Yetmiş birden beri âşinası olduğumuz Nurlara da Nurculuğa da iyiden iyiye ısınmış vaziyetteyiz. Allah rahmet eylesin, Mahmud Allahverdi abinin lokomotifliğinde devam eden Adıyaman hizmetlerinin en verimli yıllırı. Adıyaman’da, yaşadığımız çevrede Mahmud Abiden daha büyük kimse bilmediğimiz, tasavvur edemediğimiz şartlar hükümferma. Çıktığı kısa seyahat …

Devamını Oku »

İşte Kastamonu İman Kahramanları / Turhan KARADERE

“Kastamonu Vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddid kahramanları imdadımıza gönderdi.” “Ben, ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu’nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum” (Bediüzzaman Said Nursî) Kastamonu.. Nurlu, sırlı şehir… 7000 yıllık bir tarihle Anadolu’nun kadîm merkezlerinden, tam bir evliya denizi; Toprağında Nebilerin, Ashab’ın, Tabiîn’in, secde izleri bulanan; Selman-ı …

Devamını Oku »

“Si­zin için bir şey­den kor­ka­rım…” / Ömer ÖZCAN

Merhum Bayram YÜKSEL Ağabeyimiz, Üs­tad’ın ve­fa­tın­dan son­ra 1962’de An­ka­ra’da, is­miy­le müsem­ma Ha­cı­ Ba­ram ci­va­rın­da­ki “27 Nu­ma­ra” de­ni­len eve yer­leş­ti. 1975’e ka­dar An­ka­ra’da kal­dı, üni­ver­si­te­li Nur ta­lebe­le­ri­nin kal­dı­ğı yüz­ler­ce “ders­ha­ne-i Nu­ri­ye” aç­tı. Ders­ha­ne hiz­met­le­ri­nin, Üs­tad’ın­dan gördü­ğü tarzda Ana­do­lu’ya ör­nek ola­cak şekil­de ya­yıl­ma­sın­da tam bir reh­ber ol­du; san­ki Üs­tad’ın o yö­nü­nü ta­şı­yor …

Devamını Oku »

“Yahu Risale-i Nurlar var ya… Âlim odur zaten”

Tarık Aktekin Ağabey 19 Temmuz 1930 Malatya doğumludur. Malatya Sanat Okulundan mezun olduktan sonra, Diyarbakır’da askeriyede, sivil teknisyen olarak çalışmaya başlar. Risale-i Nur’u 1950 senesinde Diyarbakır’da tanır. O sıralarda aynı şehirde önyüzbaşı olan Mehmet Kayalar ile tanışır ve onun derslerine aralıksız olarak devam etmeye başlar. Mecburi hizmeti bitip memleketi Malatya’ya …

Devamını Oku »

“Biz maznunların gayet edepli davranışlarımızı görünce çehreler değişti”

1927 yılı Edirne doğumlu olan Halıcı Hüseyin Ağabey, Kemeraltı’nda senelerce halıcılık yaptığından bu isimle tanınmıştır. Üstad Hazretlerini iki kere (1958 ve 1960) ziyaret etmiştir. Meşhur 1971 İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nin sanıklarından olarak, Av. Bekir Berk, Av. Gültekin Sarıgül, Mustafa Birlik gibi ağabeylerle beraber hapse girmiştir. İzmir’de derslere gitmeye başladığım 1968 senesinden …

Devamını Oku »

Dün akşam vefat eden Mustafa Ramazanoğlu hakkında / Ömer ÖZCAN

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile görüşen Son Şahitlerden Mustafa Ramazanoğlu ağabey vefat etti. Ramazanoğlu ağabeyin cenazesi 25 Haziran Pazar, bayramın birinci günü Kahramanmaraş Abdulhamid Han Camiinde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.  Mustafa Ramazanoğlu ağabey kimdir? Risale-i Nur hizmet kervanında iki Mustafa Ramazanoğlu vardır. Safranbolulu Dr. Mustafa Ramazanoğlu ve Maraşlı adaşı …

Devamını Oku »

Maraşlı Mustafa Ramazanoğlu Ağabey Vefat Etti

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun. Üstadımızın talebelerinden Maraş’taki Mustafa Ramazanoğlu Ağabey, bu akşam namazını kılarken vefat etmiştir. Mustafa Ramazanoğlu Abinin cenazesi Pazar günü (Bayramın 1. Günü) Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii’nden öğlen namazını müteakip kaldırılacaktır. Ramazanoğlu Ağabey, 1929 doğumluydu. Allah rahmet eylesin. Haber: Ömer ÖZCAN *** MUSTAFA RAMAZANOĞLU KİMDİR?  1929’da …

Devamını Oku »