Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Bediüzzaman'ın Talebeleri / Bediüzzaman’ın Yakın Talebeleri

Bediüzzaman’ın Yakın Talebeleri

“Arapça bilmek güzel, ama lisan imanı kurtarmaz”

20 Ağustos 1977 tarihinde vefat eden, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yakın talebelerinden Ahmed Hüsrev Altınbaşak Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz. ( Hayatı için tıklayınız. ) Hatıra HÜSREV AĞABEY’DEN İBRETLİ BİR CEVAP Bir gün Hüsrev Ağabey’i ziyarete gitmiştim. Orada yine benim gibi ziyarete gelmiş bir zatla karşılaştım. O zat, bir cesaretle Risaleleri kastederek, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Mektebi’nin Yiğit ‘Çelebi’si: Ahmed Nazif Çelebi (Mülâkat)

Konuşan: İbrahim Ethem Gören ”Ahmed Nazif Çelebi, Nur risalelerinin çoğaltılması işini üstlendi. Bilindiği kadarıyla o dönemde teksir makinesini risaleleri çoğaltmak için ilk kullanan kişi olarak tanınır.” İbrahim Ethem Gören, eğitimci-hattat M. Arif Vural ile, 52’inci vefat yıl dönümünde Risale-i Nur Mektebi’nin yiğit hadimlerinden Ahmed Nazif Çelebi üzerine konuştu. Eğitimci-hattat M. Arif …

Devamını Oku »

“Si­zin için bir şey­den kor­ka­rım…” / Ömer ÖZCAN

Merhum Bayram YÜKSEL Ağabeyimiz, Üs­tad’ın ve­fa­tın­dan son­ra 1962’de An­ka­ra’da, is­miy­le müsem­ma Ha­cı­ Ba­ram ci­va­rın­da­ki “27 Nu­ma­ra” de­ni­len eve yer­leş­ti. 1975’e ka­dar An­ka­ra’da kal­dı, üni­ver­si­te­li Nur ta­lebe­le­ri­nin kal­dı­ğı yüz­ler­ce “ders­ha­ne-i Nu­ri­ye” aç­tı. Ders­ha­ne hiz­met­le­ri­nin, Üs­tad’ın­dan gördü­ğü tarzda Ana­do­lu’ya ör­nek ola­cak şekil­de ya­yıl­ma­sın­da tam bir reh­ber ol­du; san­ki Üs­tad’ın o yö­nü­nü ta­şı­yor …

Devamını Oku »

“Kardeşim bin aydır buradasın, daha ne istiyorsun?”

MOLLA HAMID AĞABEY KADIR GECESINDE HZ. ÜSTAD’TAN BIR ŞEY TALEP ETMİŞTİ. Molla Hamid Ağabey Anlatıyor: (…) Üstad’ımız Bediüzzaman Said Nursi’yi Van’dan ayrıldıktan 28 sene sonra Emirdağın’da ziyaretine gittim. (1953) Üstad’la görüşmemiz Ramazan’ın yirmi yedinci gecesine rast gelmişti. Akşam namazının vakti geldi. Emrettiler; “Gidin odanızda kılın.” Dedim: “Sen kılmayacaksın?” “Kılacağım.” “Ben …

Devamını Oku »

Eskişehir Seyahati ve Zübeyir Ağabey ile Görüşme

Üstad’ın vefatından sonra Zübeyir Ağabey bir süre Eskişehir’de kaldı. Oradayken beni yanına çağırdı. Görüşmemizde şöyle bir iltifatına muhatap oldum: “Hocam, hoş sefa geldin. Sizlere karşı hissettiğim muhabbetin, uhuvvetin derecesini ifadeden acizim.” Bu iltifat ve teveccühlere mazhar olmak benim için büyük bir saâdet ve gayret vesilesi oldu. Sonra, “Maşaallah. Erzurum’da hem …

Devamını Oku »

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin Dilinden Ağabeyler

Orhan Bey’le ilgili bir hatıramı anlatmak isterim. “Birlikte bulunduğumuz bütün meclislerde Üstad’ımız’ın hizmetinde bulunan Bayram Ağabey, Sungur Ağabey, Tahiri Ağabey gibi zatlara fevkalade hürmet göstermem, Orhan Beyin nazar-ı dikkatini çekmiş. Bir defasında benim hocalık sıfatımla beraber ağabeylere gösterdiğim aşırı hürmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben de: “Bu ağabeyler fevkalade hürmet …

Devamını Oku »

“O, bulutlar ve sislerle kaplı yüksek bir dağın zirvesi gibidir” / Ömer ÖZCAN

ABDÜLVAHİD TABAKCI AĞABEY Eskişehir Risale-i Nur hizmetleri deyince nur talebelerinin aklına gelen ilk isimlerden birisi belki de birincisi Abdulvahid Tabakcı’dır… 1949 senesinde ilk defa Bediüzzaman Hazretlerini Afyon Hapishanesinde gören ve 50’lili yılların ortalarından itibaren tam teşekküllü ve tam teçhizatlı olarak hanesi ve hane halkıyla beraber hizmet kervanına katılan bu ağabeyimiz, …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın ilk ev sahibi

Muhacir Hafız Ahmed KARACA (1894–1948) Macaristan muhacirlerinden. Bediüzzaman’ın medresesinin bitişiğindeki Yokuşbaşı Mescidi’nin imamı. Üstadın Barla’daki ilk ev sahibi. Buraya ayak bastığında, Üstad bir hafta kadar onun evinde misafir kaldı. Hanımı, iki kızı, oğlu ve damatları ile birlikte, Risale-i Nur’a ve Üstada büyük hizmetlerde bulundu. *** “Başımıza devlet kuşu kondu” Üstad Barla’ya …

Devamını Oku »