Kastamonu Nur Talebeleri

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup

Mustafa Sungur Ağabeyin Bediüzzaman Said-i Nursi Hakkında Başbakan Şemseddin Günaltay’a Gönderdiği Mektup. Kısaca Mustafa Sungur Ağabey Kimdir? (1929-2012) Mustafa Sungur 29.09.1929 tarihinde Kastamonu’ya bağlı Safranbolu ilçesinde Eflani nahiyesinin Çalışlar Köyünde dünyaya gelmiştir. Bebekliği, çocukluğu derken okul hayatı başlar. Tabi o zamanlar geçim zor, imkanlar kıt… Mustafa Sungur Ağabey beş yaşına …

Devamını Oku »

Mehmed Feyzi Efendi Nasıl Bir Zattı? / Ömer ÖZCAN

Mehmed Feyzi Efendi Ağabey 1912 Kastamonu doğumlu olan Mehmed Feyzi Pamukçu ağabey, 1938 den itibaren 1943 senesine kadar Kastamonu’da Üstad Hazretlerine hizmet etmiştir. Denizli ve Afyon Mahkemelerinde Üstadla beraber hapis yatmış. Lâhikalarda çok sayıda mektupları ve Şua’larda Afyon müdâafası vardır. “Kastamonu” ve çevresinin mânevî mutasarrıfı “Mehmed Feyzi Pamukçu” ağabey senelerce …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Mektebi’nin Yiğit ‘Çelebi’si: Ahmed Nazif Çelebi (Mülâkat)

Konuşan: İbrahim Ethem Gören ”Ahmed Nazif Çelebi, Nur risalelerinin çoğaltılması işini üstlendi. Bilindiği kadarıyla o dönemde teksir makinesini risaleleri çoğaltmak için ilk kullanan kişi olarak tanınır.” İbrahim Ethem Gören, eğitimci-hattat M. Arif Vural ile, 52’inci vefat yıl dönümünde Risale-i Nur Mektebi’nin yiğit hadimlerinden Ahmed Nazif Çelebi üzerine konuştu. Eğitimci-hattat M. Arif …

Devamını Oku »

İşte Kastamonu İman Kahramanları / Turhan KARADERE

“Kastamonu Vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddid kahramanları imdadımıza gönderdi.” “Ben, ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu’nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum” (Bediüzzaman Said Nursî) Kastamonu.. Nurlu, sırlı şehir… 7000 yıllık bir tarihle Anadolu’nun kadîm merkezlerinden, tam bir evliya denizi; Toprağında Nebilerin, Ashab’ın, Tabiîn’in, secde izleri bulanan; Selman-ı …

Devamını Oku »

Denizli Hapsinde Kastamonulu Talebelerin Hizmetleri

Yukarda (metnin alındığı kitapta) hatıraları geçen şahidlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Üstâd Bediüzzaman ile talebelerinin birbiriyle görüşmelerini ve temaslarını kesmek için gayet zalimane ve çok şiddeti bir surette Üstad Hazretlerini çocuk koğuşu yanındaki tek, küçük, dar ve ufunetli ve karanlık bir odada tecrid içinde hapsettiler. Fakat Üstâd’ın kaldığ’ı hücresinin bir penceresi, …

Devamını Oku »

Safranbolulu nurdan bir adam: Hacı Emin TEKİNALP

EMİN TEKİNALP

 SAFRANBOLU NUR talebelerinden Hacı Emin Ağabey, Mustafa Sungur Ağabeyimizle kardeş torunları... 1948 Afyon hapsinde Üstad’la beraber üç ay yatmış. Son ziyaretimizde 84 yaşında idi. Artan bir enerjiyle hizmetlerine aynı hızla devam ederken 9 Nisan 2004’te rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenazesi Sungur Ağabeyin de iştirakiyle Safranbolu kabristanına defnedildi.

Ömer Özcan

Devamını Oku »

“Bu adam 15 dakikada Üstad’ın yanında nasıl değişmişti” – Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Hatıraları

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in, Ömer ÖZCAN Beyin “Ağabeyler Anlatıyor” kitabında  anlattığı hatıraları:  “Üstad’ı nasıl tanıdım?” “Üstad’la hatıralarımız çok fazla. O zamanlar not tutmak gibi bir imkânımız olmadı, zaten hatıralardan ziyâde Risale-i Nurlara önem verilmeli.  “Ehl-i imanın zaafa uğradığı ve çok az insanın imanı, İslâm’ı yaşadığı dönemde Üstad’ımız, Kastamonu’ya nefiy olarak geliyor. …

Devamını Oku »

İnebolulu Mehmet Sarı Ağabey

Mehmet Sarı 1937 İstanbul doğumlu… Bizi kendisiyle “Aziziye Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı” Başkanı Selçuk Tuna Bey tanıştırdı. Bu vakıf, İstanbul Süleymaniye Camii Külliyesi içinde faaliyetini sürdürmektedir. Kamera çekimlerimizi, 31 Mart 2010 tarihinde, bahsi geçen vakfın uhdesinde bulunan Süleymaniye Dar-ül Hadis Medresesinin kurucusu, hocası ve Osmanlı Şeyhülislâm’ı Ebusuud Efendi’nin …

Devamını Oku »

“Çok teksir kolu çevirdim ben.”

28.03.2017 28 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da vefat eden Kastamonu-İnebolulu Nur kahramanlarından merhum Hasan Kuru ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, Ömer ÖZCAN Bey’in kaleminden seçtiğimiz bazı hatıralarını sizlerle paylaşmak ve ağabeyimizi bir derece tanıtmal istedik. Hasan Kuru, Risale-i Nur’da Gülcü Hüseyin diye ismi geçen İnebolulu Hüseyin Kuru’nun oğludur. Hatıralarını almak için …

Devamını Oku »

Ilgazlı Mustafa EKMEKÇİ Ağabey / Ömer ÖZCAN

MUSTAFA EKMEKÇİ 13 Nisan 2012 tarihinde Ilgazlı Mustafa Ekmekçi‘nin İstanbul Bağcılar’daki mütevazı evindeyiz. Kendisiyle Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Hizmetleri hakkında sohbetimiz oldu. Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık. Röportajın tamamını kamera ile kaydettik. Mustafa Ağabeyin ilki 15 yaşında olmak üzere üç defa Üstad Hazretlerine ziyareti olmuş. On sene gibi uzun bir …

Devamını Oku »

Salâ Makamında Nurlu Bir Hayat: Ziya DİLEK / Mustafa ORAL

SALÂ MAKAMINDA NURLU BİR HAYAT: ZİYA DİLEK (1901-1979) İnebolu Nur talebelerinin en önemli simalarından Ziya Dilek 1901 yılında İnebolu’nun Karaca Mahallesinde dünyaya gelir. Eşraftan ve memur kesiminden abid ve abide bir şahsiyettir. Rüştiye mezunu, kibar, beyefendi, ilim ve irfan sahibi biridir. İbrahim Fakazlı’nın ifadesiyle güzel hattıyla Risale-i Nur’u yazan ve …

Devamını Oku »

Selâhaddin Çelebi’nin Gayr-i Münteşir Mektubu

Çok müşfik, çok vefâkâr efendim ve fazîletli, izzetli Üstâdım hazretlerine, Risâle-i Nûr, asrımızda Kur’ân-ı Hakîm’in resmî bir tercümanı ve nâşiri olduğuna dâir çok delillerden birkaçını arz ediyorum. Risâle-i Nûr’un tarihçesi aynen asr-ı saadete benziyor. Bir çok noktalarda tevâfuk ediyor. Yirmi üç senede hitâm bulan Risâle-i Nûr, Anadolu’yu maddî tehlikelerden korumuş, …

Devamını Oku »

Selahâddin Çelebi: Biz Dünyadan Gider Olduk / Mustafa ORAL

Selahâddin Çelebi, Nur fedakârlarından Ahmet Nazif Çelebi’nin oğludur. 1913 yılında İnebolu’da doğar. Babası ile birlikte yaptığı nur hizmetleri nedeniyle baba-oğul Çelebi hanedanı olarak anılır. Bediüzzaman tarafından da “İnebolu Kahramanları”, “Nurun Kahraman Şakirtleri”, “Nurun Ehemmiyetli Şakirtleri” unvanları verilir. Üstadın ismini ilk kez Kastamonu’da duyar. 1936 yılında Kastamonu’daki 131. Alaydan terhis olduğu …

Devamını Oku »

İnebolu’nun Nurlu Ruhu: Ahmed Nazif ÇELEBİ / Mustafa ORAL

İnebolu’nun medar-ı iftiharı Ahmet Nazif Çelebi 1891 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğar. Soyadı gibi Çelebi bir ruha sahiptir, kabına sığmamaktadır. Yerinde duramayan civa gibi, civan gibi bir delikanlıdır. Ruhunda Karadeniz’in dalgaları vardır; gidip gelmektedir değişik âlemlere. Köklü bir hanedandan gelmektedir. Çok iyi bir aile terbiyesi alır. Cesur, kahraman, mert, bahadır, …

Devamını Oku »