Kastamonu Nur Talebeleri

Denizli Hapsinde Kastamonulu Talebelerin Hizmetleri

Yukarda (metnin alındığı kitapta) hatıraları geçen şahidlerin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Üstâd Bediüzzaman ile talebelerinin birbiriyle görüşmelerini ve temaslarını kesmek için gayet zalimane ve çok şiddeti bir surette Üstad Hazretlerini çocuk koğuşu yanındaki tek, küçük, dar ve ufunetli ve karanlık bir odada tecrid içinde hapsettiler. Fakat Üstâd’ın kaldığ’ı hücresinin bir penceresi, …

Devamını Oku »

Safranbolulu nurdan bir adam: Hacı Emin TEKİNALP

EMİN TEKİNALP

 SAFRANBOLU NUR talebelerinden Hacı Emin Ağabey, Mustafa Sungur Ağabeyimizle kardeş torunları... 1948 Afyon hapsinde Üstad’la beraber üç ay yatmış. Son ziyaretimizde 84 yaşında idi. Artan bir enerjiyle hizmetlerine aynı hızla devam ederken 9 Nisan 2004’te rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenazesi Sungur Ağabeyin de iştirakiyle Safranbolu kabristanına defnedildi.

Ömer Özcan

Devamını Oku »

“Bu adam 15 dakikada Üstad’ın yanında nasıl değişmişti” – Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Hatıraları

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in, Ömer ÖZCAN Beyin “Ağabeyler Anlatıyor” kitabında  anlattığı hatıraları:  “Üstad’ı nasıl tanıdım?” “Üstad’la hatıralarımız çok fazla. O zamanlar not tutmak gibi bir imkânımız olmadı, zaten hatıralardan ziyâde Risale-i Nurlara önem verilmeli.  “Ehl-i imanın zaafa uğradığı ve çok az insanın imanı, İslâm’ı yaşadığı dönemde Üstad’ımız, Kastamonu’ya nefiy olarak geliyor. …

Devamını Oku »

İnebolulu Mehmet Sarı Ağabey

Mehmet Sarı 1937 İstanbul doğumlu… Bizi kendisiyle “Aziziye Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı” Başkanı Selçuk Tuna Bey tanıştırdı. Bu vakıf, İstanbul Süleymaniye Camii Külliyesi içinde faaliyetini sürdürmektedir. Kamera çekimlerimizi, 31 Mart 2010 tarihinde, bahsi geçen vakfın uhdesinde bulunan Süleymaniye Dar-ül Hadis Medresesinin kurucusu, hocası ve Osmanlı Şeyhülislâm’ı Ebusuud Efendi’nin …

Devamını Oku »

“Çok teksir kolu çevirdim ben.”

28.03.2017 28 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da vefat eden Kastamonu-İnebolulu Nur kahramanlarından merhum Hasan Kuru ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, Ömer ÖZCAN Bey’in kaleminden seçtiğimiz bazı hatıralarını sizlerle paylaşmak ve ağabeyimizi bir derece tanıtmal istedik. Hasan Kuru, Risale-i Nur’da Gülcü Hüseyin diye ismi geçen İnebolulu Hüseyin Kuru’nun oğludur. Hatıralarını almak için …

Devamını Oku »

Ilgazlı Mustafa EKMEKÇİ Ağabey / Ömer ÖZCAN

MUSTAFA EKMEKÇİ 13 Nisan 2012 tarihinde Ilgazlı Mustafa Ekmekçi‘nin İstanbul Bağcılar’daki mütevazı evindeyiz. Kendisiyle Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Hizmetleri hakkında sohbetimiz oldu. Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık. Röportajın tamamını kamera ile kaydettik. Mustafa Ağabeyin ilki 15 yaşında olmak üzere üç defa Üstad Hazretlerine ziyareti olmuş. On sene gibi uzun bir …

Devamını Oku »

Salâ Makamında Nurlu Bir Hayat: Ziya DİLEK / Mustafa ORAL

SALÂ MAKAMINDA NURLU BİR HAYAT: ZİYA DİLEK (1901-1979) İnebolu Nur talebelerinin en önemli simalarından Ziya Dilek 1901 yılında İnebolu’nun Karaca Mahallesinde dünyaya gelir. Eşraftan ve memur kesiminden abid ve abide bir şahsiyettir. Rüştiye mezunu, kibar, beyefendi, ilim ve irfan sahibi biridir. İbrahim Fakazlı’nın ifadesiyle güzel hattıyla Risale-i Nur’u yazan ve …

Devamını Oku »

Selâhaddin Çelebi’nin Gayr-i Münteşir Mektubu

Çok müşfik, çok vefâkâr efendim ve fazîletli, izzetli Üstâdım hazretlerine, Risâle-i Nûr, asrımızda Kur’ân-ı Hakîm’in resmî bir tercümanı ve nâşiri olduğuna dâir çok delillerden birkaçını arz ediyorum. Risâle-i Nûr’un tarihçesi aynen asr-ı saadete benziyor. Bir çok noktalarda tevâfuk ediyor. Yirmi üç senede hitâm bulan Risâle-i Nûr, Anadolu’yu maddî tehlikelerden korumuş, …

Devamını Oku »