Ana Sayfa / Uncategorized

Uncategorized

Hırka-i Saâdet Dairesinde Teravih / Ruşen Eşref ÜNAYDIN

Lale dairesinde ezan okunurdu; Dinî nidâların üstüne bülbüllerin nağmeleri gülâbdanlardan dökülen damlalar gibi serpiliyordu. Kokulu şimşirler arasından geçtik. Din ve tarih yâdlarıyla dolu gönlüm başımın üstünde yıldızlarlaa dolu geceye benziyordu. Dehlizlerin sıra sütunları arasındaki loşluğu kırmızı fânuslar mini mini noktalamıştı. Asırları, saltanatları ve vecdeleri tanıyan bu sütunlardan birine yaslandım. Kulaklarımda …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber (asm) Devrinden Ramazan Hatıraları

Ramazan, oruç ayı olduğu kadar, yemek ayı da. Ay boyunca her gün ne pişirmeli, ne yemeli, ne yememeli, konuşuluyor. Acaba Hazret-i Peygamber devrinde oruç nasıl tutulurdu, neler yenirdi? Mekke devrinde oruç bilinmekteydi. Hazret-i Peygamber ve bazı sahabiler, müstehab olarak keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde oruç tutardı. Hazret-i Peygamber Medine’ye geldiğinde, buradaki …

Devamını Oku »

Kendini Başkalarıyla Kıyaslamak / Mustafa ULUSOY

Bir türlü sular durulmuyor içinde. Siyah lekeler seriyor ruhunun üzerine her bir şikayet. Gönlünün gözleri, başkalarının üzerinde dura dura yorgunluktan yığıldı yığılacak. Çırpınan bir kuş gibi varlığın, adını çıkartamadığın.  Okunmayan bir el yazısı gibi, kargacık burgacık sözcüklerin.  Gözünü başkalarına dikmişken, kıyasladıkça kıyaslıyorsun kendini.  Bir yakınma tutturmuşsun, bir türkü çığırır gibi …

Devamını Oku »

Mehmed Cemâleddin Efendi ve Mehmed Emin Efendi

MEHMET CEMÂLEDDİN EFENDİ (Cideli) Cide müftüsü iken ölen ve İstanbul Müderrisliğini hâiz bulunan Mehmet Râgip Efendi’nin oğlu olup 1286 (1870) tarihinde Kastamonu’ya bağlı Cide kasabasının Celallı köyünde doğmuştur. 1305’de (1889) İstanbul’a gelerek Sultanahmet Medresesi’nde ikámetle Ayasofya dersiámlarından Mustafa Efendi’nin ders halksına Ayasofya Camii’nde dâhil olarak icâzet almıştır. Bu sıralarda Nuruosmaniye …

Devamını Oku »

Fatih’in “Garaz” Redifli Şiiri

Âhiret kesbeylemektir dâr-ı dünyâdan garaz Yoksa ey zâhid nedir bildin mi ukbâdan garaz Yârsız cennet dahî olsa bana zindân olur İyi bil dîdârdır firdevs-i a’lâdan garaz Mâl ü mülkü terkedip gitsen gerektir âkıbet Pes nedir dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz Her ne kim görsen taallûk bağlama kılma karâr İbret …

Devamını Oku »

Bizi ilgilendirmeyen meselelerden uzak durmak

Bizi ilgilendirmeyen meselelerden uzak durmak Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimsenin müslümanlığı iyi anladığının bir delili de kendisini ilgilendirmeyen meseleleri kurcalamamasıdır.” Hangi sohbet ortamında oluyorsak orada tüm yetenek ve tecrübelerimiz pınar gibi fışkırıyor. Spordan anlıyoruz, sanattan anlıyoruz, dinden anlıyoruz, tarihten anlıyoruz, dünya siyasetini zaten yaladık yuttuk, …

Devamını Oku »

Âhir Zamanda Cereyanlar ve Bu Vatan

BU VATANDA İKİ CEREYAN Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde… Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i …

Devamını Oku »

40 Hadiste Çocuk

“İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-î câriye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlât.” (Müslim, Vasiyyet, 14)   “Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de …

Devamını Oku »

En son vefat eden sahabeler

Ebû Tufeyl Âmir bin Vâsile el-Leysî en son vefat eden sahabidir. Hicrî 100 ile 110 yılları arasında vefat ettiğine dair farklı rivayetler vardır. Bununla bera­ber, çeşitli beldelerde vefat eden sahabiler de ayrı ayrı zikredilmektedir. Me­sela Medine’de en son ve­fat eden sahabi Hicrî 99 tarihinde vefat eden Mahmud bin er-Rebî, Mekke’de …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’in Londra’dan misafiri vardı

Londra’dan Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’i ziyarete geldi Londra’dan Şeyh Ali Abdullah, Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi Hüsnü Ağabeyi Ziyaret etti. Malezya asıllı olup Londra’da ikamet eden Mutasavvıf ve Alim Şeyh Ali Efendi, Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi ziyaret ederek, Risale-i Nur dersine iştirak etti. Şeyh Ali Efendi, Malezya’daki iki medresesinde ve Londra’da bulunan merkezlerinde Nurları …

Devamını Oku »

Molla Şemsî-i Edvârî

ŞEMSÎ, Şemsî-i Edvârî (d.?/? -ö.?/? ) Kastamonulu kadı şairlerdendir. Fıkıh bilgini, fâzıl ve musahiptir. Kanûnî döneminde vefat etti. Mûsikîşinaslığıyla tanınmıştır. Halk arasında beğenilen pek çok beste sahibidir. Gazelde Necâtî’nin takipçisidir. Necâtî’nin gazellerinden bestelenen eserlerin çoğu ona aittir. Bu yüzden Necâtî kendisine Molla Şemsî-i Edvârî derdi. Eserlerinden Örnekler Matla’  Atma tîr-i gamzeni peykân-ı dilden jeng …

Devamını Oku »

Bu gibi büyük insanların ve mücahitlerin mevcudiyetini hamd ile karşılıyorum / Süleyman YALÇIN

Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 1952’de, İstanbul’da, Akşehir Palas Oteli’nde Bediüzzaman Said Nursî ile görüşmüştü. Yalçın, yıllar önce Necmettin Şahiner’e hatıralarını şöyle anlatmıştı: SAİD NURSİ, İSLAM VE İMAN ADINA ÇABALAYAN MÜBAREK BİR ŞAHSİYET “Said Nursî’yi bir idealin mücadelesini veren, İslam ve iman adına çabalayan bir mübarek şahsiyet olarak tanıyorum. Onun ismini …

Devamını Oku »

Yaşasın Cumhuriyet, Kahrolsun Putperestlik! / Eyüp EKMEKÇİ

Yaşasın Cumhuriyet, Kahrolsun Putperestlik!

Not: Milli şûra olan meclis yani hakiki cumhuriyet manası “EMRUHUM ŞÛRÂ BEYNEHUM” Ayet-i kerimesiyle ferman-ı İlahidir. Doğru tatbikatı Asr-ı Saadette yapılmıştır. Bizdeki dinsizlikle acizliğe düşmüş aşağılık kompleksli adamlar Avrupa’nın taklitçi maymunlarıdır.

Devamını Oku »

Ne üzülürsün Allah bize yeter / Vehbi KARA

Ne üzülürsün Allah bize yeter

Al-i İmran Sûresinin 173. âyeti meâlen şu şekildedir: “Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlara ‘Düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı; onlardan korkun’ dedikleri zaman, onların imanı ziyadeleşti ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ dediler.”

Devamını Oku »