Ana Sayfa / Yazarlar

Yazarlar

Asım’ın Nesli’nden Nurlu ve Yeni Fetih Nesline…

    İnsan ömrü nihayetsiz bir Hayat Sahibi’nin “Hayy” isminin “tecellisinin bir gölgesi.”     Öyle bir “gölge” ki  bu, “sırr-ı teklif”in ve “emanet rütbesi”nin iltizamı için “izafi” bir hayatın  sahibi olunması şart; insan bedeninin ve ruhunun  türlü “maraz”lardan azâde olması da bir zaruret.   Ayrıca “Şâfi ismi hastalıkları istediği gibi…” hikmetiyle pekleşen …

Devamını Oku »

“Heyhat!.. Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?..”

SORU; “Heyhat!.. Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?.. Esefâ!.. (Sünûhat) ifadesinden ne anlamalıyız?.. Konunun başında Bediüzzaman (r.a) hazretleri; “Mutaassıplara hücum eden Avrupa’nın kâselisleri, her biri yüz mutaassıp kadar meslek-i sakîminde mutaassıptır. Bunlardan birisi Shakespeare medhinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylânî medhinde etseydi, tekfir olunacaktı.” …

Devamını Oku »

Bir vakit dahi olsa…

Günde bir vakit namaz dahi olsa onu kıl! Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Amellerin en iyisi az olsa bile devamlı olanıdır. Namaz, ibadetler içerisinde özel bir yere sahiptir. Namaz kul ile Allah arasındaki bir toplantıdır. Günde parçalar halinde üç beş dakika sadece Rabbi ile başbaşa kalmaktır. Namaz …

Devamını Oku »

Otobüste Bir Sohbet

Üniversiteden şehire geliyordum ve bu arada da Münacaat-ül Kur’an okuyordum. Yanımdaki bir bayan öğrenci merak etmiş, “ne okuyorsunuz?” dedi. Ben her zaman otübüste fırsat buldukça okurum, insan sadece otobüslerde okusa bir yılda çok şey elde eder. Şimdi Münacaat’ın ne olduğunu bilmeyen, üstelik Kur’an’a dayanan bir duayı bilmek bugünün insanı için …

Devamını Oku »

Şems Sûresi Meal Tefsiri

91 / ŞEMS SÛRESİ Şems sûresi Mekkidir, onbeş âyettir. Adını ilk âyetinden almıştır. Surede bütün varlık âleminde yaratılıştan mevcut olan -hem fizikî hem de ruhî- kutupluluğu yansıtmakta ve onu Yaratıcı’nın birliği ve benzersizliği ile kıyaslamaktadır. Nefsi arındırmayı teşvik edici ifadeleri içermektedir. Ayrıca eski devirlerde Semud kavmine yapıldığı gibi, Hakkı yalanlayanlara …

Devamını Oku »

Rikaz Nedir? Bulunan Define / Gömü Ne Yapılır?

RİKÂZ Toprağa gömü yapma, gizleme, ister tabii şekilde bulunsun, ister sonradan konulsun, yer altında gizlenmiş olan mal anlamında bir İslâm hukuku terimi. Maden ve kenz kelimeleri de rikazın eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Ancak aralarında kapsam bakımından fark vardır. İbnül-Hümâm bu üç terimi şöyle açıklar: “Maden sözü adn sözünden gelir ve …

Devamını Oku »

“Tekbir getirerek o yolu nasıl geçtik hâlâ bilemiyorum”

1926 Ordu doğumlu olan Av. Bekir Berk Ağabey, 1951’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973 senesine kadarİstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 1958’de Isparta milletvekili Dr. Tahsin Tola’nın teklifiyle ilk defa bir Nur davasının vekâletini aldı. Hem de “Zübeyir, Sungur, Tahiri, Bayram, Ceylan…” gibi 12 ağabeyin maznun olduğu Ankara davasını… Daha …

Devamını Oku »

Gemilerimize El Koydu Diye İngilizlerle Savaşa Girmiştik

ABD hesabını iyi yapmalıdır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, parasını verdiğimiz 2 adet kruvazöre, gönderilen denizceler tam da teslim almak üzereyken el koymuştu. Uluslar arası ticari anlaşmaları bu derece küstah bir şekilde ayaklar altına alan İngiltere ile savaşa girmiştik. Almanya ile beraber savaşa girmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de …

Devamını Oku »

Hüsnü Ağabey; Hâli, Vekâleti ve Siyaseti

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin yakınında olmakla gördüğüm bazı ahval ve evsafını ifade etmek mecburiyeti hâsıl oluyor. Bu mecburiyetle birlikte sabahtan akşama kadar bu Zat-ı Nuranîyi tavsif ve tarif etsem Necib Üstadımızın “evladım” iltifatının yerini tutamayacağın da aşikârdır.  Filhakîka methetmek için değil, O’nun şahsını nazara vermek için hiç değil O’nun şahsında şahs-ı …

Devamını Oku »

Şemseddin Efendi ve Gülsüme Hatun’un mezar taşları da tahrip edilmiş…

Kolay para kazanma hayali bazı açgözlülere çok vahim işler yaptırabiliyor. Kastamonu Bayramî Dergâhı Şeyhi Şemseddin Efendi ve hanımı Gülsüme Hatun’un Atabeygazi Camii Hazîresi’ndeki sanat harikası mezar taşları tahrip edilmiş.. Bu tahribatın iki-üç yıl kadar önce olduğunu tahmin ediyorum. Yüz yıllardır muhafaza edildikleri sandukaların altından gün yüzüne çıktıktan sonra ilk gören …

Devamını Oku »

İhlâs Sûresi Meal Tefsiri

112 / İHLÂS SÛRESİ Dört âyettir, Mekkî veya Medenî olması ihtilaflıdır. Adını, konusundan alır. Çünkü bu sûrede sadece Allahtan bahis vardır. Cenâb-ı Hakk’ın varlığı, birliği konu edilmekte ve bunun gereği olan dört sıfatına yer verilerek aydınlatıcı bilgi verilmektedir. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ 1-“De ki: O, Allah’tır.” Rasulullah’a …

Devamını Oku »

Arap liderlerin karikatürlerini paylaşarak İslam’a hizmet ettiğini düşünmek

Yardım gönüllüleri! Sizler, Annesinden bir damla süt içemeden büyüyen bir çocuğun dünyasına girdiniz. Babasının omzuna oturamayan, kucağına giremeyen ve bağrına basamayan bir çocuğun gönlüne girdiniz. Çocuklar sizi görünce ne düşündü biliyor muydunuz? Melekler geldi, dediler. Annemiz yok; ama annelerimiz var, dediler. Kahramanlarımız geldi. Babamız yok; ama babalarımız geldi, dediler. Sizler …

Devamını Oku »

Allah (cc) kâinatı neden birden yaratmamış, safha safha yaratmıştır? Hikmeti nedir?

SORU; Cenab-ı Allah (ﷻ) “Kün fe yekün”e mâlik olup, istedikleri hemen olmaktadır. Dünyayı ve kâinatı yaratırken neden Âdem (a.s.)’ı yarattığı gibi def’aten yaratmamış acaba, hikmeti nedir?.. “KUR’ÂN-I HAKÎM’İN ve Kur’ân’ın hakiki tefsiri olan Hadîsin bir kısım yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyâdı -Akılların idrakinde âciz kalıp yeterli …

Devamını Oku »

Kader mi zaman mı?

Hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel ve mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayine misaldir. (manzar-ı âlâ) Öyle ise daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel …

Devamını Oku »

Bir Zamanlar “Kastamonu’da Bayram”

Tarih: 1 Mart 1931 Kastamonu’da Bayram Yazan: Talat Mümtaz YAMAN Fotoğraf: Hilal-i Ahmer Arşivi-Olukbaşı Bilmem her tarafta da böyle mi? Bu sene bizim Kastamonu’da şeker bayramı çok güzel ve neşeli geçti. Şubat ve bilhassa cemreler mevsiminde olmamıza rağmen bayramda havada bir bulut yoktu. Hava çok ılık ilkbahar günlerinden farksızdı. Anadolu’nun …

Devamını Oku »