Ana Sayfa / Yazarlar

Yazarlar

İlimler, Felsefe ve Din

Batıda onsekizinci yüzyıldan itibaren mülahaza ile, çıplak gözlemlerle  elde edilen verilere göre ortaya konulan ilmin yerini, daha sonra teleskop, mikroskop, laboratuvar  ve benzer aletlerin icadı eşyayı ve insanı farklı şekilde algılamayı doğurdu. Bediüzzaman bu farklı ilmi müşahadeyi ve elde edilen verileri gördü ve kendini ilimlerin bu yeni insan ve kainat, …

Devamını Oku »

İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (3)

Kalkınmak için gerekli varlıklara bu ülkelerin sahip oldukları görülmüş en fakir ülkelerde bile yoksul insanların birikim yaptıkları gözlenmiştir. Fakat bu birikimler sermayeye dönüşememektedir. İşte, bunun cevabı şudur: Yoksul ülkeler; büyük kaynaklara kusurlu bir biçimde sahip oldukları için gerekli kalkınma hamlelerini yapamamaktadırlar. Evler ve işyerleri, tapulu olmayan araziler üzerinde inşa edilmiştir. …

Devamını Oku »

İçtihat Heveslilerine

Bu zamanda öne çıkan içtihad ve bid’a heveslilerine bir asır önce Bediüzzaman Said Nursi’nin r.a hitabı zamanımıza o kadar bakıyor ki.  Buyurun teenni ile okuyup tefekkür edelim.   İ’lem!     Mesail-i diniyeden olan içtihad kapısı açıktır. Fakat, şu zamanda oraya girmeğe altı mani vardır:    Birincisi:     Nasılki kışta fırtınaların şiddetli …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları – 2 ve 3

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (II) Önceki bölüm  BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR: 1. KELÂMIN ŞARTLARI Kelâmın şartları ikiye ayrılır: Kelâmın lafza ait şartları, beyân ve bedî ilimlerinde ayrıntılı olarak anlatılmış ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller verilerek, …

Devamını Oku »

İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (2)

Türkiye gibi ülkelerin içine düştüğü ve 10 bin dolar seviyesindeki orta gelir tuzağı vardır. İşte bu makalede bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolları araştırılmakta ve zannedildiği gibi bunun çok da zor olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Latin Amerikalılar başta olmak üzere dünyanın gelişmemiş birçok ülkesinde, Batılıların çare olarak sunduğu reformların başarısız kaldığı …

Devamını Oku »

Âlimlerin istifaya zorlanması

Sol medya, haberlerin içeriğine ve doğruluğuna bakmaksızın koyun sürüsü gibi asparagas haberleri paylaşmaktan geri durmuyor. Yeter ki, haber konusu bir müslüman alim olsun. Delil gerekmiyor, iddianame gerekmiyor, şahit gerekmiyor, belge gerekmiyor, ses kaydı, görüntü kaydı, hiçbir şey gerekmiyor. Yeter ki, müslüman bir alimin aleyhine bir haber olsun. Son yıllarda bir …

Devamını Oku »

Bilim tarihinin en ahlâksız deneyi ve günümüzdeki sonuçları

Bir aile faciası ve iki intiharla biten ve baştan aşağıya yalanlarla desteklenen bir “bilimsel” deney, bugünün toplumsal cinsiyetçilerine yol göstermeye devam ediyor. Kanadalı Janet ve Ron Reimer, 1965 yılının 22 Ağustos’unda dünyaya gelen ikizlerini kucaklarına aldıklarında, onları tarihin en ahlâksız bilimsel deneyi için kobay olarak yetiştireceklerini nereden bilebilirlerdi? Manitoba eyaletinin …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur Külliyatı ve Yazım Kuralları

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTINA YAZIM KURALLARI AÇISINDAN YAPILAN İTİRAZLARIN SEBEPLERİ Risâle-i Nur Külliyâtına yazım kuralları ve Türkçe Dilbilgisi kaideleri açısından yapılan bazı itirazlar bulunmaktadır. Evvela bunların bazı sebeplerini zikredelim: Birinci Sebep: Risâle-i Nur Külliyâtına yapılan itirazların birinci sebebi cehalettir. …

Devamını Oku »

“En Kara” ve TURKUAZ

Ö y k ü      Buralarda hava neden böyledir? Neden böyle sarımsı, mor ve gri bulutlar yere neden böyle yakındır? Yerçekimi mi daha kuvvetli; is, pas ve buhar daha mı ağırdır yoksa? İnsan anlayamaz ki sebebi, şaşar kalır sadece.        … Ve dalar uzaklara, hayal ötesi gibi gelen hâtıralara. O …

Devamını Oku »

Rahman Suresi’nden Müşâhedeler

Kur’an aynı zamanda bir edebiyat metni; sureler metinler arasında mantık ve akli bağlar kurularak tanzim edilmiş. Yetmiş sekiz ayetin elliye yakın olanı febieyyiâlâ irabbükümâtu Kezziban, tekrar ayetine bağlı, yani ayetin öncesi gözlemlerden oluşuyor veya gözlemden, son kısımdaki “o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?” bu cümle nimetler karşısında insanın …

Devamını Oku »

İmar Barışı ve Kamu Arazilerinin Kiralanması (1)

2019 Yılından itibaren “İmar Barışı” adı altında ruhsatsız yapılara tapu verilmesi kararı alındı. Yaklaşık olarak 9 milyon kişi buna müracaat etti. Demek ki ülkemizde her üç aileden bir tanesi kaçak ve ruhsatsız yapılarda yaşıyor veya çalışıyor. Kamu arazilerinin halka kiralanması ise uzun bir zaman önce başladı. Bu sayede atıl durumdaki …

Devamını Oku »

İnsan Hiç Düşünmüyor mu?

İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? (Meryem Suresi,67) Yaratılmış canlılar içinde yalnızca insan düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plân yapma, sonuç çıkarma gibi üstün zihinsel fonksiyonlara sahiptir. İnsan sadece tek bir an kendi yaratılışını düşünse, nasıl mucizevî bir şekilde ve mükemmel bir …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Gözlemciliği

Bu da el atılmamış bir konu, gözlemcilik göz, gördüğü şeyi gözler, gözleme olumsuz anlama gelir bazan, bakma anlamına gelir, bunlar Türkçe kelimeler, atalarımız bunları kullanmış biri de ondan bir kelime türetmiş. Habersiz yaşamak sonra da ahkem kesmek. Yaşadığımız yüzyıl Avrupa’da gözlemin bütün ilim dallarını kuşattağı bir yüzyıl. Hatta bazıları deneysel …

Devamını Oku »

Yazmak, ama Nasıl?

Bir yazı çalışmasına başlamadan önce herkesin aklına şu sual gelir. Nasıl yazacağım? Yazmaya başlarken bunu sorarız kendi kendimize. İlk bakışta bize çok basit gelen kaideler, kolay ve anlaşılır yazmanızı sağlar. En azından yazdıklarınızın iyi görünmesini, iyi okunmasını sağlar. Bu iyi okunma ve görünme, hiç kuşkusuz muhtevayla ilgili değildir elbet. Burada …

Devamını Oku »

Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Yıl: 1902 Tasdik: Vali Enis Paşa Tuğra: 2. Abdülhamid * el-Gazi* Sahibi: Mal müdürü Kamil Efendizâde Tahsin Efendi.. Sınıf şahadetnameleri her senenin sonunda valinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından verilir ve karne yerini tutardı. Son sınıfı bitirmeyenler için bu belge memuriyet atamalarında imtiyaz yerine geçerdi. Kastamonu İdadisi, merhum valilerimizden Abdurrahman Paşa’nın …

Devamını Oku »