Ana Sayfa / Yazarlar

Yazarlar

Sekine Duasının Kaynağı, Fazileti, Kudsi̇yeti̇ ve Ehemmiyeti

Cây-ı dikkat: Şu acip lem’anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mu’cize-i Ahmediyeyi (ﷺ) HAŞİYE beyan eder ki, cevamiu’l-kelim nev’inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa kadar hakaik-i tarihiyeyi ve iki devlet-i azime-i İslâmiyenin hatimelerini ifade ediyor. İkincisi: Keramet-i evliya hak …

Devamını Oku »

Efendimizin Emrettiği Dokuz Haslet

Efendimizin Emrettiği 9 Haslet Hz. Peygamber (Efendimiz Salleahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuş: “Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlâklanmamı, dokuz hasleti, dokuz huyu ahlâk edinmemi emrediyor. Ben de size ey ümmetim, bu dokuz huyu ahlâk edinmenizi emrediyorum. Birinci haslet: “Haşyetu’llah.” Gerek vahdette, gerek kesrette Allah’dan korkacaksın. Gerek yalnız başına kaldığında ve gerek …

Devamını Oku »

Âl-i İmrân Sûresi 4 Soru 4 Cevap

ÂLİ İMRÂN SÛRESİ 4 SORU 4 CEVAP Ayet 43 “Ey Meryem Rabbine divan dur. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.”  Soru: Rükû, secdeden önce geldiği halde, neden âyette bu tertibe uyulmamıştır? Cevap: Secde, namaz heyetlerinin en faziletlisi ve kulun Allah’a en yakın olduğu durumdur. Bu nedenle en önemli ve faziletli …

Devamını Oku »

İttihad-ı Muhammedî ve Bediüzzaman

Cem‘iyyet-i Muhammediyye olarak da adlandırılan fırka, Otuzbir Mart Vak‘ası’ndan (13 Nisan 1909) on gün kadar önce İstanbul’da kuruldu. Kurucusu Derviş Vahdetî, yayın organı Volkan gazetesidir. Ancak Volkan gazetesinin 70. sayısında, “İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’nin târîh-i teessüsü, üç yüz yirmi yedi senesi Muharremü’l-harâmının on beşinci Cumartesi gününden (18 Safer 1327 / 26 …

Devamını Oku »

Farklı kişiler, cüzleri paylaşıp okuyunca hatim olmaz mı?

SORU: Bazıları önceki âlimlerin fetvalarını göstererek, “Farklı kişiler, farklı cüzleri okuyunca hatim olmaz, hatmi tek kişinin okuması gerek.” diyorlar?.. Kur’an okuyup ölülerimize bağışlayabilir miyiz?.. “Şüphesiz ki âlimler nebîlerin vârisleridir.” (Tirmizî)  Bediüzzaman Hazretleri Müctehid ve müceddid olmak sıfatıyle; zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamanı diyerek; emvâl-i uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak ve …

Devamını Oku »

“Ey Ebû Hazım, neden ölümden hoşlanmıyoruz?”

Turfanda, tarlada, bostanda, ağaçta ilk ürün çıktığında okunacak dua ve yapılması sünnet olan uygulama اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا … (ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ ؛ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ) “Allahım meyvemize bereket ver. Şehrimize bereket …

Devamını Oku »

Kelebeğin Kitabı

Kanatlarında harf ve rakamlar bulunan kelebek fotoğraflarını internette dolaşırken görmüş olmalısınız. Bu alfabeyi ortaya çıkarmak için ünlü fotoğraf ustası Kjell Sandved yıllarını verdiğini anlatıyor. Hayatı boyunca, gittiği her yerde gördüğü her kelebeğin fotoğrafını çeken Sandved, sonunda ilginç bir şey fark ediyor. Bazı türlerin kanatlarında harflerin bulunduğunu gözlemliyor. Müthiş bir azimle …

Devamını Oku »

Akla Gelen Sorular ve Bazı Cevaplar

Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan tarafından hazırlanmış olan “Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler” isimli kitaptan çoğunlukla faydalandığımız bazı pasajları Kur’an’ı daha iyi anlamak için paylaşmak istiyoruz. FATİHA SÛRESİ 1/1 “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”  Soru : Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark nedir? Cevap: Rahman ve Rahim sıfatları, “rahm” kökünden …

Devamını Oku »

Yâ Rabb!

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi, kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah’ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez…” Bakara …

Devamını Oku »

Berat Gecesi Üzerine

Öncelikle Ümmet-i Muhammed’in (ﷺ) Berât’ına Vesile Olması Dileğiyle; Berâat Kandilimiz Hayırlı, Selameti ve Mübarek Olsun İnşaallah!.. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berâat gecesinde, beşerin kader programı nev’inden bir İlâhî icraat yapıldığı için, bu gece Kadir gecesi kudsiyetindedir; ve bütün senenin bir çekirdeği hükmündedir. Bu gece mahlukatın …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da ve Bediüzzaman’da Leyle-i Berat

Risale-i Nur ve Bediüzzaman’da Leyle-i Ber’at “Üstadımız leyle-i beratınızı tebrik ediyor. Hem selâm ve dua ediyor.” (Emirdağ-2 – 231) “Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz. Duaları, evradları mübarek gecelerde, hususan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri …

Devamını Oku »

Berat Kandili Nedir? Berat Gecesinin Önemi ve Fazileti

“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin.” [Bu dua Berat gecesi, Efendimiz’in (asm) ettiği duadır. (et-Tergib ve’t-Terhîb, 2:.119, 120.)]  “Allah’ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan …

Devamını Oku »

Kader ve Meyelân

26.Söz- 2. Mebhas-ALTINCISI: Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arî ona mevcut nazarıyla baktığı için, abde vermemiş. (26.söz) (Meyelan cüz-i ihtiyari’nin aslıdır esasıdır. Maturidî, meyelânı emr-i itibarî kabul etmiş ve kula vermiştir. Bu sebepten insan istemedikçe ihtiyari bir fiil meydana gelmez. Şayet gelse insanın …

Devamını Oku »

İnebolu Nur Talebelerinden Recep UYSAL Ağabey

BEDIÜZZAMAN HAZRETLERİ İnebolu için ‘Küçük Isparta” diyor. Bu taltif elbette sebepsiz değildi… 1940’lı yılların ortalarından 1950’lerin sonlarına kadar Risale-i Nur’un Isparta’dan sonra en önemli hizmet merkezlerinden birisi İneboludur. Nurları kalemle değil, bin kalemli nurcu olan teksir makinesi ile on binlerce sayfa çoğaltıp muhtaçlara gönderen Ahmed Nazif Çelebi ve yardımcıları İneboluludur. …

Devamını Oku »

Allah, Dilediğini Dinine Hizmet Ettirir

Dünya hayatını, sahip olduklarını kaybetmek, yaşlılık ve ölüm korkusu gibi onlarca korkuyla yaşayan inkârcıların birçoğunun, hayatlarını Müslümanların aleyhine kötülük düzenleyip örgütleyerek geçirmeleri gerçekten mucizevi bir olaydır. İmanı yaşamayan, tevekkülü bilmeyen bu kimselerin buna güç yetirebilmeleri ilginçtir. Açıktır ki Allah, kalpleri kararmış, acıma duygusunu yitirmiş, değerleri hiçe sayan, dini alay konusu …

Devamını Oku »