Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar / Cerbeze bunlar, Kandıramayacaksınız! / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Cerbeze bunlar, Kandıramayacaksınız! / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.
….Elhak Üstadımızın beyanat ve mektupları şahsi maneviyi esas alan, benlik, gurur ve enaniyete medar hususattan kaçınmak manaları, cemaat-i nuriyenin müstakim şer’i şura-yı hakikiye müsteniden harekatı vesaire makam münasebatıyla yazılıyor bazıları da yazıyor, paylaşıyor ve fakat iltibas ediliyor kanaatindeyim. Makamlar farklı..
Üstadımızın vâris, vekil ve evladları olan hizmetkarlarına hücum edenlerin istimal etmeleri için yazılmamış bu serdedilen bahisler..
  • O zaman 33 ayeti kerime nurlardan ve onun müterciminden neden bahsediyor?
  • Beşarat-i Gavsi Geylani’de bahsedilen isimleri ve saffı evvel tullab-ı nuru nereye koyacaksınız?
  • Hulusi, Sabri, Bekir Ağa, Hafız Ali ve Husrev’i ne yapacağız?
  • Kastamonu hayatından Feyzi ve Emin’i, Çelebileri, Hıfzıları, Kahraman Tahirileri inkar mı edeceğiz?
  • 70 senelik düsturunu onlar için kırdığı 6 hizmetkarını yok mu sayacaksınız?
  • 4 hizmetkârını ismen iki defa mutlak vekilim diye yadını ve vasiyetlerinin tamamında yad edilen isimleri ne yapacağız?
  • Halbuki beş yüz bin talebe içinde intihab edilmiş – kaderin muradı olan, intihab-ı İlahinin neticesi ile hizmette olanlar- ne yapacağız?
  • Barla Lahikası’nın mukaddimesinde Hulusi ve Sabri Efendileri nazara veren mektuplar ne olacak? Sıddık Süleyman’ı bizzat kendisinin müdafaası ne olacak?
  • Bütün lahika ve mektuplarında eşhası tebrik, takdir, teşci, teşvik acaba kuru iltifat mıdır?
Evet, ehli dalalet Nurları çürütemiyor. Nurlara hayatını feda etmiş kahraman Üstadımızın kahraman talebelerinden enzarı çekip, ‘bizde şahıs yok’ deyip kendilerini pazarlayanları şakşaklayarak hizmete kırk senedir darbe vurdular, vuruyorlar.. komitenin işi bu..
Tahiri gibi bir kahramana ‘en büyük talebe de olsa buraya tabi olacak’ küstahlığını yapanlar, Hulusi ağabey gibi bir Zat-ı Zihavarık, Müntehab bir kutbuzzamanın karşısında medrese/dersane açacak kadar biedeb adamların istimal ettikleri cerbeze bunlar, kanmıyoruz efendim! Kandıramayacaksınız!
Üstadımızın Necip hizmeti, hizmetkar ve talebeleri omuzlarından inkişaf etti edecek. Ne maddiyat, ne dünyevilik ve ne de komitecilikle değil! 
Belki az olacaklar, belki şaşaalı görünmeyecekler, ama sadece ve sadece Nurları nazara verecekler, sadece ve sadece ‘üstad’ diyecekler, bunu böyle dedikleri için dediklerine itiraz edemeyenler, kendi şahıslarını öne çıkarıp, ‘bizde şahısçılık yok’ diye yüzsüz yüzlerini perdeleyerek konuşma cüretini de gösterecekler. 
Gösterecekler ve her gösterdiklerinde üç bin sahife lahikalar ile Sikke-i Tasdik gözlerine sokulacak. Üstadımızın o hizmetkarları, talebeleri ve vârisleri hakkındaki ifadelerinden birisi onların bin türlü dereden getirdikleri cerbezeli beyanlarını susturmaya yetecek ve yetiyor elhamdülillah.
Rabbim size insaf bize de sabır ihsan etsin.
Kendi heva ve hevesiyle cemaat-i nuriyeye kıvam vermeye çalışanların planlarını da başlarına geçirsin.
Ne Hüsnü Ağabey ne de yanlarında bulunanlarda asla, katiyyen ve katibeten şahısçılık temayülü, merkezileşme, otoriteleşme vesaire olmuyor.

Hüsnü Ağabey ile Anadolu’yu ve dünyayı beraber dolaştık. Üzerinde en çok durduğu husus sadakat, sebat, nurlardan maada bir şeyle meşgul olmamak ve en ufak bir tavize imkan vermeyecek tarzda ciddiyeti. 

Bu hakikaten belli çevreleri, 40 yıllık saltanat kurmuşları tedirgin ediyor, -affedin ama- kudurmuş gibi saldırıyorlar. Bana sadece bir mesele gösterin ki Hüsnü Ağabey yahut çevresindekilerde böyle bir temayül olsun?

Kim neden rahatsız?
Hüsnü Ağabeyin lahikalarından mı rahatsızlık?
Halbuki orada Nurlardan maada ne var?

Hüsnü Ağabeyin ziyaretlerinden mi rahatsızsınız? Halbuki Nurlardan başka ne konuşuyor, kimin kitabını methediyor? Lahikaları nazara veriyor; aman aman, sadakat diyor.. Farklı meşveretleri olan gruplarla ortak başlattığı derslerden mi rahatsızsınız? Halbuki o dersler tesanüt ve uhuvveti netice veriyor. Neşriyatta ittihat olsun, nüsha birliği olsun, arzusu mudur sizleri rahatsız eden, nedir?

Düsturlar bu kadar açık, Hüsnü Ağabey unuttuğumuz bu düsturlara bizi davet ediyor. Ben başka bir şey ne gördüm ne işittim Hüsnü Ağabeyden.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Günah Psi̇koloji̇si̇ne Dînî ve Psi̇koloji̇k Bi̇r Yaklaşım

Yazar: Davut CEYLAN Gaziantep Üniversitesi, Din Psikolojisi, Yüksek Lisans Öğrencisi Öz Günah kelimesi Arapça ‘cünah’ …

Daha fazla Müdafaalar & Cevaplar, Risale ve Bediüzzaman Üzerine
Hüsnü Ağabey ile Alakalı Oluşturulan İstifham Üzre Bir İzahat / Dr.Mehmet Rıza Derindağ

Hüsnü Ağabey ile Alâkalı Oluşturulan İstifham Üzre Bir İzahat   Evvela: Aziz kardeşim selam ederim, Güney Amerika seyahatımız memulün fevkınde kıymettar hizmetlere ve Nurun fevkalde intişarına...

Kapat