Ana Sayfa / GALERİ / FOTO GALERİ / Cübbeli Ahmet Hoca’nın Kastamonu Ziyaretinden Notlar

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Kastamonu Ziyaretinden Notlar

Bunu paylaşınız

Kastamonu ‘da Bulunan Büyük Zatların kabirleri ve gezilecek uğranması gereken kabirler

Kastamonu Hepkebirler Camii şerifi hâziresinde Sahabe-i Kiram’dan Kays el Hemedâni Hazretleri’nin kabr-i şerifi

Kastamonu Hepkebirler camii şerifi hâziresinde Sahabe-i Kiram’dan Kays el Hemedâni Hazretleri’nin kabr-i şerifi

Hepkebirler camii şerifi hâziresinde bir çok ulemâ, evliyâ, Rufâi dervişleri, fıkıh âlimleri vesair evliyâullah medfun bulunmaktadır. Kastamonu’ya gidenler mutlaka ziyâret etsinler.

Hepkebirler camii şerifi hâziresinde bir çok ulemâ, evliyâ, Rufâi dervişleri, fıkıh âlimleri vesair evliyâullah medfun bulunmaktadır. Kastamonu’ya gidenler mutlaka ziyâret etsinler.

Hepkebirler camii şerifi hâziresinde bir çok ulemâ, evliyâ, Rufâi dervişleri, fıkıh âlimleri vesair evliyâullah medfun bulunmaktadır. Kastamonu’ya gidenler mutlaka ziyâret etsinler.

Kastamonu Hepkebirler camii şerifinin içinde bulunan bu kemerin altında keşif ehlinin tesbîtine göre geçmiş Peygamberlerden bir Peygamber-i Zişân medfun bulunmaktadır. Keşif ehli, o Peygamber’in ism-i şerifini tesbit etmişlerse de şu anda bu bilgiye ulaşamadık. Ama bu camii şerifin içinde geçmiş enbiyâdan bir zâtın yattığı tespit edilmiştir. Rabb’imiz şefaatlerine nâil eylesin; âmîn.

Kastamonu’nun son dönem velîlerinden Bediüzzaman Hazretleri’nin sır kâtibi diye de bilinen yakın tarihte çok hizmetleri geçmiş olan Mehmet Feyzi Efendi’nin kabr-i şerifini ziyâret edildi. Rabb’imiz şefaatlerine nâil eylesin; âmîn.

Osmanlı döneminden önce, beylikler döneminde Kastamonu’yu fetheden Atabey Hazretleri’nin Fetih Camii olarak yaptırdığı Atabey Gazi Camii Şerifi

Atabey Gazi Camii Şerifi’nin hemen karşısında bulunan bu türbede Yûsuf el Hemedâni Hazretleri’nin Kastamonu’ya Halife olarak gönderdiği Ebu Sâlih el Müncî Hazretleri yatmaktadır.

Halk arasında maden dede olarak bilinmektedir. Kendisi madenleri keşfedip Atabey Gazi Hazretleri’ne fetih için destek vermiştir. O yüzden bu ismi almıştır. Türbede aynı zamanda onun halifesi Veli Dede Hazretleri ile Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin damadı ve halifesi Şeyh Îsâ Hazretleri medfun bulunmaktadır.

Kastamonu Fatihi büyük mücahit ve velî Atabey Gâzi Hazretleri’nin türbesidir.

Kendisinin yakın tarihte; 30 senelik orada imam olan zâtın anlattığına göre, elektrik kablolarını döşemek üzere çalışan bir işçi gecenin ikisinde camiye girdiğinde kendisini mihrapta görmüş cami imamı sanmış, biraz daha yaklaştığında daha iri yarı olduğunu, namazı bitirdiğinde siyah sakalından dolayı (o camideki imamın sakalları beyaz olduğundan) O’nun imam olmadığını anladığını ve sonra mihrabın sol tarafında kalan türbeye doğru girip türbesine geçtiğini bizzat yakın tarihte vefât eden bu işçi İmam’a anlatmıştır. Dolayısı ile bu zâtın tasarrufu devam etmektedir.

Kastamonu Fatihi büyük mücahit ve velî Atabey Gâzi Hazretleri’nin türbesidir.

Kendisinin yakın tarihte; 30 senelik orada imam olan zâtın anlattığına göre, elektrik kablolarını döşemek üzere çalışan bir işçi gecenin ikisinde camii ye girdiğinde kendisini mihrapta görmüş cami imamı sanmış, biraz daha yaklaştığında daha iri yarı olduğunu, namazı bitirdiğinde siyah sakalından dolayı (o camii deki imamın sakalları beyaz olduğundan) O’nun imam olmadığını anladığını ve sonra mihrabın sol tarafında kalan türbeye doğru girip türbesine geçtiğini bizzat yakın tarihte vefât eden bu işçi İmam’a anlatmıştır. Dolayısı ile bu zâtın tasarrufu devam etmektedir.

Kastamonu’da bulunan bu türbede Müfessir Alâuddin Hazretleri ve civarında diğer bazı âlim ve veliler medfun bulunmaktadır. Kendisi vefatından evvel talebelerine ‘’Bazı derslerimiz kaldı, kabrime gelin bunları devam edip size bitirteceğim.’’ demiş ve hakikaten kabrinin başında toplanan alimler ve veliler vefatından sonra da O’ndan ders almışlardır. Rabb’imiz şefaatlerine nâil eylesin; âmîn.

Kastamonu’da bulunan bu türbede Müfessir Alâuddin Hazretleri ve civarında diğer bazı âlim ve veliler medfun bulunmaktadır. Kendisi vefatından evvel talebelerine ‘’Bazı derslerimiz kaldı, kabrime gelin bunları devam edip size bitirteceğim.’’ demiş ve hakikaten kabrinin başında toplanan âlimler ve veliler vefatından sonra da O’ndan ders almışlardır. Rabb’imiz şefaatlerine nâil eylesin; âmîn.

Bu zatlar Müfessir Alauddin Hazretleri’nin civârında yatmaktadırlar. O’nun halifeleri ve talebeleridirler. Daha geniş mâlumat önümüzdeki Lalegül Dergisi’nde inşallah verilecektir.Bu türbe halk arasında ışık saçan türbe diye bilinir. Çünkü geceleri nur saçtığı için gazeteler de dahi ışık saçan türbe adı kullanılmıştır.

Bu zatlar Müfessir Alauddin Hazretleri’nin civârında yatmaktadırlar. O’nun halifeleri ve talebeleridirler. Bu türbe halk arasında ışık saçan türbe diye bilinir. Çünkü geceleri nur saçtığı için gazeteler de dahi ışık saçan türbe adı kullanılmıştır.

Deveci Sultan diye bilinen Yûsuf el Horâsâni Hazretleri’nin türbesidir.

Kendisi Horasan’dan 100 kadar müridi ile Hacc’a giderken Rasulullah (sallallahu alryhi ve sellem) Efendimiz’i 7 gece rüyasında görerek ,”Kastamonu’nun fethine katıl, 70 Hacc sevabından eftaldir” uyarısı ile Atabey Hazretleri’ne yardıma gelmiş ve Kastamonu’nun fethinde bulunmuş bir zâttır. Etrafında da Seyyidlerin yönetimini yürüten nakiplerden zâtlar yatmaktadır. Bu mübarek zât Hac yolunda harcayacağı tüm paralar ve kendisinde bulunan diğer emânetler ile katır alarak onlar ile cihada katıldığı için bu lakab ile anılır.

Aşıklı Sultan Hazretleri’nin Türbesi..

Bu mübarek zat Kastamonu’nun fethinde cihada girişmiş ve Kalekapısı mevkiinde şehit düşmüştür. Vefatından asırlar sonra yakın bir zaman evvel bir Vali’nin rüyasına girerek ‘’gel ben yanıyorum beni kurtar!’’ demiş, Vali birkaç kere bu rüyayı görmüş ve uyanmış, soruşturduğunda türbede yangın çıktığını öğrenmiştir. Yangını söndürmeye gitmişler bu arada Aşıklı Sultan Hazretleri’nin çürümediği ve bedeninin aynı taptaze durduğu görülmüş, fakat çürümemesine rağmen yangın sebebi ile aşık kemiğine kadar ateş yaktığı için kendisine Aşıklı Sultan ismi vermişler. Türbede bazı şehitler ve veliler de bulunmaktadır. Kendisini daha önce gelip ziyaret ettiğimizde de tabutunda çürümediğine şâhit olmuştuk. Rabb’imiz şefaatlerine nâil eylesin; âmîn.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Evliyalar Diyarının Pîri

Mustafa Cambaz Evliyalar şehri Kastamonu’nun tarihi ve kültürel dokusunun en önemli değerlerinden biri Şeyh Şaban-ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla FOTO GALERİ
Tarihin İlk Savaş Fotoğraflarında Osmanlı Ordusu

İlk savaş fotoğraflarında Osmanlı Dünyanın ilk savaş fotoğrafları 1855'te Kırım'daki Osmanlı – Rus Savaşı sırasında …

Kapat