Deizm Yanılgısı – 5

Bunu paylaşınız

Deistlerin ahireti inkar etmesi mümkün müdür?

Deizm hakkındaki bu 9. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye diyoruz ki: Senin iman ettiğin Allah adil midir, yoksa -hâşâ- zalim midir? Herhalde zalim olan bir yaratıcıya iman etmiyorsundur ve yaratıcının âdil olduğunu kabul ediyorsundur.

Evet, yaratıcımız nihayetsiz âdildir. Ancak görüyoruz ki, insan şu fâni dünyada o adaletin hakikatine mazhar olamıyor. Bu dünyada; zalim izzetle, mazlum ise zilletle yaşayıp gidiyor. Hâlbuki hakiki adalet ister ki, mazlumun hakkı zalimden alınsın ve zalim cezalandırılsın. Bu ise ancak ahiretin gelmesi ile mümkündür. Eğer ahiret olmazsa adalet olmaz. Âdil olan Rabbimizse, böyle bir adaletsizliğe müsaade etmez.

Demek Allah’ın adaletine iman, ahiretin varlığına imanı gerektiriyor. Eğer ahiret varsa, peygamberler de olmalı ve semavi kitaplar da gönderilmelidir. Zira ahiretteki hesabın neye göre olacağını; neyin helal neyin haram olduğunu; neyin sevap neyin günah olduğunu ancak peygamberler bildirebilir ve peygamberlerin olmadığı zamanlarda semavi kitaplar öğretebilir.

Zaten Deistlerin ahireti inkâr etmesinin sebebi; ahireti kabul ettiklerinde, peygamberleri ve semavi kitapları da kabul etmek zorunda kalacaklarındandır. Bizler ahiretin varlığını, hazırlamış olduğumuz “Ahirete İman” eseriyle iki kere iki dört eder katiyetinde ispat ettik. Bu sebeple bu meseleye burada girmiyor ve ilgili esere havale ediyoruz. Seyrangah.tv sitesine girip, “Ahirete İman” isimli eserimizi seyredebilirsin, ve mutlaka seyretmelisin.

Sözün özü: Allah adildir. Adaleti, ahiretin varlığını gerektirir. Ahiretin varlığı da, bize o âlemi anlatacak ve o âlemdeki saadetin sebebi olan amelleri öğretecek Peygamberleri ve kitapları gerekli kılar. O halde diyebiliriz ki:

Allah’ı inkâr edemeyen; Onun adaletini inkâr edemez. Zira madem Allah’tır, elbette adil olacak, zulüm ona yakışmaz.
Allah’ın adaletini inkâr edemeyen de ahireti inkâr edemez. Zira madem adildir, elbette mazlumun hakkını zalimden alacak. Madem bu dünyada tam manasıyla almıyor, öyleyse bu hakkı başka bir alemde alacak. O alemin adı da ahiret âlemidir. 

Ahireti inkâr edemeyen de Peygamberleri ve semavi kitapları inkâr edemez. Zira madem ahiret alemi var, o halde Peygamberler ve kitaplar olmalı. Olmalı ki, o âlemi bize tanıtsın, bizi uyarsın ve neyin yasak neyin serbest olduğunu bize bildirsin. Demek peygamberlerin varlığı; Allah’ın ve adaletinin varlığı kadar kesindir.

Peygamberliğin delilleri karşısında deistler neden suskundur?

Deizm hakkındaki bu 10. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye diyoruz ki: Senin inkâr ettiğin nübüvvet yani peygamberlik vazifesi öyle bir meseledir ki, tek bir peygamberin varlığı ispat edilse, nübüvvet hakikati ispat edilmiş olur.

Yine senin inkâr ettiğin, semavi kitapların indirilmesi öyle bir meseledir ki, tek bir kitabın, Allah’ın kitabı olduğu ispat edilse, Allah’ın kitaplar indirdiği hakikati ispat edilmiş olur.

Bizler, Hz. Muhammed (asm)’ın Allah’ın peygamberi olduğunu ve Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğunu, hazırlamış olduğumuz eserlerle Güneş gibi parlak bir surette ispat ettik. Bu eserleri seyrangah.tv sitemize girip seyredebilirsin ve mutlaka seyretmelisin. Çünkü sen öyle meseleleri inkâr ediyorsun ki, bu inkarın hem bu dünyada hem ahirette başına çok belalar açar. Bu sebeple araştırmalı ve hakkı bulmak için uğraşmalısın. Bizler hazırlama zahmetini bir nimet bilip bu kıymetli eserleri hazırladık. Sen de, “Ya yanılıyorsam, ya peygamberler gelmiş ve kitaplar indirilmişse; ya ahiret varsa, benim halim nice olur?” demeli ve mutlaka seyrangah.tv sitemize girerek bu konuda hazırlanmış eserleri seyretmelisin.

Seyrettiğinde göreceksin ki, Allah peygamberler göndermiştir ve Hz. Muhammed (asm) Allah’ın peygamberidir.

Yine Allah kitaplar göndermiştir ve Kur’an Allah’ın kitabıdır.

Deizm Yanılgısı – 4

ilmedavet.com

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Âdâbın Şiiri: Sakın Terk-i Edepten

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Makaleler
Mut’a Nedir? Mut’a Nikâhının Hükmü Nedir?

Mut'a Nedir?  Yararlanılan şey; umre ile haccı birleştirme; boşanan kadına verilen elbise ve baş örtüsü …

Kapat