Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Şiirler / Dokunma! (Şiir) / Mehmet KAYALAR

Dokunma! (Şiir) / Mehmet KAYALAR

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Son zamanlarda bazı densizlerin Hazret-i Üstadımıza hafifçe ilişmelerine karşı cevaben, Mehmed Kayalar*, Üstadımıza sonsuz muhabbetinin bir teşerruhu olarak coşup, şu aşağıdaki manzumeyi yazmıştır.

DOKUNMA

Ey mülhid-i gaddar, ulu Sultâna dokunma,

Ol  vâris-i fermanber-i Furkân’a dokunma.

 

Envârına müştak zemin gökde melekler,

Bir hüznüne deryaları, toprakları titrer.

 

Erbâb-ı kemâl eyliyor ikdam bu zuhûra,

Hep nemli nazarlarla, kavuşsam diye Nûra.

 

Bir kenz-i maârif olan irfâna dokunma,

Ol vâris-i Peygamber-i zîşâna dokunma.

 

Küfrün o habis sar’ası tutduysa eğer, sen,

Çırpınma, zelilâne gebermen daha ehven.

 

Ef’âl-i kabîhin ediyor âlemi telvis,

İcrâ-yı habâsetde geri kalmada İblis.

 

Yüz milyonun ağzında bu ahd, aynı sadâdır:

“Üstad-ı necîbim! Sana can başda fedâdır.”

 

İhsan-ı Hudâ, seyyidü’l ebrâra dokunma,

Bir necm-i serâperde-i envâra dokunma.

 

Nûrunla bahar ufkumuzda sanki hazansız,

Rencîde eden kalbini kim?… Hangi vatansız!

 

Ey burc-u Suad; bilse ki dünya seni kimsin!

A’sâra taşıp, bin senedir beklediğimizsin.

 

Bir nefha-i ruh sanki gönüllerde bu gür ses,

Bu tâc-ı münevver gibi başlarda mukaddes.

 

Emvâc-ı ziyâ ahsen-i ahyâra dokunma,

Âyine-i pâk-ı Ahmed-i Muhtâr’a dokunma.

Mehmed Kayalar (rha)*

Gönderen: V. YILMAZ

*Bediüzzaman’ın talebelerinden olan merhum Mehmet Kayalar, 1911 (1330) Selanik doğumludur. Ataları Konya asıllıdır. Dedeleri İslâm’ı Avrupa’ya yaymak gayesi ile Yunanistan’ın Selanik İlinin Kayalar Kasabasına Konya’dan hicret etmişler. Mehmet Kayalar da burada dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Mahmut Efendi, Annesi Hüsnü Şah Hatun idi. Kayalar ağabey 6–7 yaşlarına kadar Kayalar’da kaldıktan sonra Türk-Yunan Devletlerinin göç anlaşmasına göre, ailesi ile birlikte Erzincan ilinde istihdam edilirler. İlk tahsilini Erzincan’da, diğer öğrenimlerini ise askerî okullarda tamamlar…

01.05.1937 senesinde Harp Okulunu bitirerek subay olarak ordu saflarına katılır. Konya, Susurluk, Kemalpaşa, Uşak, Bingöl ve Diyarbakır illerinde vazifeler yapar.

Mehmet Kayalar evli ve üç evlat babası idi. Evlatlarından Müctebâ Mehdi ile Mahmut Hâdi babalarından evvel dâr-ı bekaya irtihâl etmişlerdir. En büyükleri Ahmet Mefhar ise 6 Nisan 2003’te vefat etmiştir. Muhterem zevceleri Sâime Hatun da 2007 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi 1994’de Yalova’da vefat etmiştir. Şimdilerde türbe haline getirilen kabri Yalova’dadır.

Mehmet Kayalar ismi bilhassa Diyarbakır Nur hizmetleri ile bütünleşmiştir. 1950’den 1973’e kadar tam 23 sene bu şehirde kalmıştır. Bu çeyrek asra yakın sürede, Diyarbakır’da çok şaşaalı hizmetlere imza atmış; kendisine defalarca yapılan baskın, hapis, mahkeme ve sürgünlerle gözdağı verilmek istenmiştir. Fakat O hep kayalar gibi dimdik durmaya devam etmiştir.(Ömer Özcan- Ağabeyler Anlatıyor’dan)

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Risale-i Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’ânın kuvvetli olmasının sebebi nedir?

“Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu: “Risaletü’n-Nur’un verdiği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Şiirler, Yazarlar
Determinizm Rasyonel Değildir / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Determinizm, ahlakî seçimler dahil bütün olayların, özgür iradeyi ve insanın başka türlü davranabilmesi ihtimalini dışlayarak, …

Kapat