Ana Sayfa / Yazarlar / Düşün, Tefekkür Eyle… / Şevket ÖZSOY

Düşün, Tefekkür Eyle… / Şevket ÖZSOY

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır” (Âl-i İmrân, 3/190).

DÜŞÜN, TEFEKKÜR EYLE…
Görmez oldu gözlerimiz, göklerdeki düzeni
Duymaz oldu yüreğimiz, gülden gelen nefesi
İs mi tuttu gönül gözü; ıslatmıyor kirpiği?
Tutsak mı etti nefsimiz; titremez gönül teli?

Gözlerini çevir bir bak, gökte var mı bir çatlak?
Bütün bunlar boşa değil, hikmetle yarattı Hakk
Göğü öyle yükseltti ki, direksiz eyledi halk
Ya da kimi şöyle söyler; direkleri olmaz fark

Düşün, sonsuz bir ummandır, yer gök ve de zerreler
Uzay denizinde yüzer, çarpışmadan kürreler
Dağları da yerleştirdi, sarsılmasın diye yer
Akıl verdi, fikir verdi; fark etsin bunu beşer!..

Yerle gökler bir bütündü, yapışıktı; yani “ratk”
Ayırdı Rabb’in bunları; Kur’an diyor buna “fatk”
O âlemlerin sahibi; emrindedir cümle mülk
Eşi ve benzeri yoktur; Allah bir, Allah büyük!

Her bulut bir bahr-i ummân, sanki taşır denizi
Rüzgâr kaldırıp götürür, hafifçe bir şey gibi
Hayat bulur ölü toprak, canlanır her bir bitki
Her damla bir melek ile, iner rahmet misâlî

Bilir misin, bir noktaydın, sen annenin rahminde?
Karanlıklar içindeydin, bilmez idin; “ışık ne?”
Rabb’in gözler verdi sana, âlemi seyret diye
Sen yüklendin “emâneti”, halifesin âleme

Hakk’ın sesine kulak ver, aldırma sen; “kim ne der?”
O senden razıysa eğer, dünyanı ateşe ver!
Bırak alkışlamasınlar, seni eller, tribünler!
Dünya küsse önemi yok; Allah var, Allah yeter.

Şevket Özsoy, 09.07.2018

☆☆☆

ŞİİRİME İLHAM VEREN AYET-İ KERÎMELER:
“O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?”

“Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk Sûresi,3 ve 4)

“Allah O’dur ki gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti (veya: sizin görmediğiniz direklerle yükseltti).” (Ra’d Sûresi,2)

“Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yasin, 40)

“Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık.”(Enbiya Sûresi,31)

Enbiya Suresi 30. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı?”

Ayet-i kerimede “birbiriyle bitişik” olarak tercüme edilen kelime “ratk” kelimesidir. Ratk, birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda, kaynaşmış” anlamlarına gelmektedir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için Arapçada bu kelime kullanılır.

Ayet-i kerimede geçen “fatk” kelimesi ise “ayırmak” manasına gelmektedir. Arapçada bu fiil, bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp, parçalayıp dışarı çıkarma anlamında kullanılır. Mesela, tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapçada bu fiille ifade edilir.

Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönelim: Ayette göklerle yerin birbiriyle bitişik, yani “ratk” olduğu bir durumdan bahsediliyor. Ardından bu ikisi “fatk” fiili ile ayrılıyorlar. Yani biri diğerini yararak dışarı çıkıyor.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Cin Sûresi Meal Tefsiri

72 / CİN SÛRESİ Cin sûresi Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Hakiki Rövanş / M. Nuri BİNGÖL

Bugün 15 Temmuz Zaferimizin ikinci yıldönümü... 251 şehit ve 3000 küsur yaralıyı netice veren, hatta …

Kapat